MEMBRI DE ONOARE AI DEPARTAMENTULUI DE FILOLOGIE CLASICĂ ŞI NEOGREACĂ

Doctori honoris causa

Profesor Konstantinos Dimadis (Freie Universität Berlin)

 


Membri de onoare

Profesor Minas Al. Alexiadis (Universitatea din Atena)

Profesor Manolis Varvounis (Universitatea Democrit din Tracia)

 

 

Fisier de tip .doc ! FERPAR 

 

 

 

 

 

 

 

Filologie Clasică și Neogreacă

Muncile lui Herakles


  • Departamentul   de Filologie Clasica şi Neogreacă cuprinde, aşa cum o arată şi denumirea sa, o secţie de filologie clasică, în cadrul căreia predau 9 cadre didactice, şi o secţie de neogreacă, având 2 cadre didactice titulare şi un lector străin prin acord cultural (Grecia).
  • Cercetările ştiinţifice ale membrilor departamentului acoperă o arie extrem de largă, de la filologia clasică tradiţională până la situarea ei în prelungirea antichităţii clasice (medio- şi neolatină, medio- şi neogreacă) şi  în context comparatist.
  • În cadrul secţiei de filologie clasică, înfiinţată odată cu Universitatea din Bucureşti,  cursurile, predate de specialişti avizaţi, abordează următoarele domenii: istorie şi teorie literară greco-latină; istoria şi gramatica istorică a limbilor clasice; indo-europenistică, istoria limbilor romanice; micenologie; dialectologie greacă; poetică si stilistică clasică şi medievală, mentalităţi; cultura literară a Bizanţului; latina medievală din cancelariile româneşti etc.
  • Secţia de neogreacă, cotată printre cele mai bune din Europa, se remarcă printr-o ofertă educaţională diversă ce asigură deopotrivă foarte buna asimilare a limbii şi familiarizarea studenţilor cu geografia, istoria, literatura şi arta lumii elenice.  
  • Programul de trei ani de studiu în domeniul filologiei clasice si al celei neoelene poate fi continuat cu un masterat  şi cu studii doctorale.
  • Absolvenţii secţiei de filologie clasică  vor putea fi angajaţi ca profesori în învatamântul liceal şi în învatamântul superior, ca cercetători în institute de specialitate, ca şi în alte domenii de cercetare; vor putea practica orice meserie specifică licenţei în filologie (bibliotecar, arhivist, redactor etc.). Absolventii secţiei de neogreacă vor putea beneficia, pe lângă aceste oportunităţi, de parteneriatul secţiei cu Camera de Comerţ şi Industrie Eleno-Română care asigură angajarea celor mai buni absolvenţi în cadrul companiilor cu capital grecesc sau mixt. 

 

 

ORAR FILOLOGIE CLASICĂ / NEOGREACĂ

sem II, 2016-2017

Fisier de tip .pdf ! sem II Clasice

Fisier de tip .pdf ! sem II Neogreaca

 

MASTER Traductologie Latino - Romanică

Modulul de Filologie Clasică

Admitere 2017

 

Inscriere candidati 10 - 16 iulie

Interviu 20 iulie, sala 326, ora 10,00


Fisier de tip .docx ! MTLR -CLASICE 

 

 

 

 

 

 


 

Planuri de învățământ 2016-2019

Filologie Clasică și Neogreacă


Fisier de tip .doc ! Neogreaca_A_2016-2019 

Fisier de tip .doc ! Latina_B _ 2016 - 2019 

Fisier de tip .doc ! Clasice_A+ B _2016-2019 
Pagină actualizată la 05 Iulie 2017.