Orare pe semestrul II

Orar limba rusă Fisier de tip .pdf ! orar_rusa_sem. II_an 2016-2017 

Orar limbi slave Fisier de tip .pdf ! orar_limbi slave_sem. II_an 2016-2017 

Orar consultații limbi slave Fisier de tip .pdf ! Orar consultatii limbi slave_sem. II 

Orar Master de Cultură Slavă Fisier de tip .pdf ! orar_master rusa si slave_sem II_2016-2017 

Orar Master de Studii Balcanice Fisier de tip .pdf ! orar_master balcanice_sem. II_2016-2017 

Deplasări internaționale

Informațiile privind procedura și formularele necesare se găsesc pe pagina de site:

http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirrelext/Proiecte_si_documente_.php

Orar rusă, semestrul I

Fisier de tip .pdf ! Vizualizare orar rusă

Împărțirea studenților pe grupe la rusă

Fisier de tip .pdf ! Vizualizare

Orar slave, semestrul I

Fisier de tip .pdf ! Vizualizare orar slave

Orar Master studii slave

Fisier de tip .pdf ! Vizualizare orar master studii slave

Orar Master studii balcanice

Fisier de tip .pdf ! Vizualizare orar master studii balcanice

 

Tematica modulelor pentru examenul de licență, proba scrisă, Filologie rusă A

 

I. Module de lingvistică

1. Morfologie Fisier de tip .pdf ! Descarcă

2. Sintaxă Fisier de tip .pdf ! Descarcă

3. Lexicologie Fisier de tip .pdf ! Descarcă

 

II. Module de literatură

1. Literatura rusă din sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea Fisier de tip .pdf ! Descarcă

2. Literatura rusă din prima jumătate a secolului al XIX-lea Fisier de tip .pdf ! Descarcă

3. Literatura rusă între romantism si realism (jumătatea secolului al XIX-lea) Fisier de tip .pdf ! Descarcă

4. Literatura rusă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea Fisier de tip .pdf ! Descarcă

5. Literatura rusă în perioada Veacului de Argint Fisier de tip .pdf ! Descarcă

6. Literatura rusă contemporană (sfârşitul secolului al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea) Fisier de tip .pdf ! Descarcă

Filologie cehă A

 

1. Modulul de limbă cehă Fisier de tip .pdf ! Descarcă

2. Modulul de literatură cehă Fisier de tip .pdf ! Descarcă

 

Filologie polonă A

Modulul de limbă și literatură polonă Fisier de tip .pdf ! Descarcă

 

Filologie slovacă A

Modulul de limbă și literatură slovacă Fisier de tip .pdf ! Descarcă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact departament

Adresa: Str. Pitar Moș, nr. 7-13, București

departament din:
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Conducere

Director:  Prof. Dr. Octavia NEDELCU
Director adj.:  
Secr. Dep.:  Mariana Ileana ANDREI




Pagină actualizată la 15 Februarie 2017.