Departamentul de Limba şi Literatura Franceză

Logo Departament

 

PREZENTARE

Departamentul de Limba şi Literatura Franceză, unul dintre cele mai vechi din Universitatea din Bucureşti, s-a bucurat totdeauna de prezenţa, în rândurile membrilor săi, a unor specialişti apreciaţi atât în calitate de cercetători, cât şi ca rafinaţi oameni de cultură. Mulţi dintre ei au fost creatori de şcoală, legându-şi numele atât de apariţia unor noi direcţii de studiu pe tărâmul lingvisticii sau al literaturii franceze, cât şi de publicarea unor lucrări de mare valoare ştiinţifică, instrumente cu rol esenţial în formarea promoţiilor succesive de profesori de limba şi literatura franceză.

Depunând eforturi pentru a asigura rezultate la acelaşi nivel la care au situat-o predecesorii lor, actualii componenţi ai colectivului departamentului se numără printre specialiştii cunoscuţi în literatura franceză, în literaturi francofone sau în lingvistica franceză de orientările cele mai diverse.

Printre actualele direcţii de cercetare ale colectivului - care sunt aprofundate în programe de masterat - pot fi menţionate următoarele:

 • Analiza şi istoria conceptelor literare şi a confluenţelor interculturale franco-române
 • Cercetări de antropologie culturală şi istoria mentalităţilor
 • Studii medievale
 • Terminologie şi traducere specializată
 • Analiza discursului
 • Analiza contrastivă
 • Lexicografie bilingvă

Departamentul mai cuprinde doi lectori străini prin acord cultural (Franţa, Belgia).


 Reviste care apar în cadrul Departamentului:

 • Revista Centrului de Studii medievale (MEDIAEVALIA
 • Revista Centrului Fundamentele Modernităţii Europene, Journal of Early Modern Studies (JEMS), indexată în ISI Thomson Emerging Sources Citation Index

 • Revista Cercurilor studenţeşti ale Departamentului de Limba şi Literatura Franceză (RCSDLLF)

 

 

Orar FRANCEZA semestrul II 2016-2017

Fisier de tip .pdf ! Orar Franceza_sem II 2016-2017 

Ultima actualizare: 17 februarie 2017

 

Fisier de tip .pdf ! Grupe Franceza B Filologie anul I 2016-2017 

Ultima actualizare: 17 noiembrie 2016

NOU!

Precizări cu privire la statutul disciplinei Practica limbii

Fisier de tip .pdf ! Practica limbii_Regulament studenti 

 

În atenţia studenţilor admişi în anul I cu Franceză B

 

Luni, 3 octombrie 2016, studenţii anului I Franceză B (Limbi Străine şi Litere/LUC) se vor prezenta în mod obligatoriu la testul de limbă organizat în vederea împărţirii pe grupe de studiu. Testarea va fi compusă din două probe: scris şi oral.

Locul şi ora testării scrise, precum şi informaţiile legate de repartizarea studenţilor în vederea probei orale (care se va desfăşura în aceeaşi zi – luni, 3 octombrie), vor fi afişate pe site-ul Departamentului de Limba şi Literatura franceză (http://unibuc.ro/depts/limbi/literatura_franceza/index.php) începând cu data de 28 septembrie 2016.

Atenţie! Repartizarea pe grupe de studiu a studenţilor din anul IB este condiţionată de prezenţa la testare.

Orarul anului I Franceză B va fi afişat marţi, 4 octombrie, după împărţirea studenţilor pe grupe de studiu.

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor

 • Regulament valabil din mai 2006 până la 1 octombrie 2012:

Fisier de tip .pdf ! Regulament activitate studenti FLLS 

 • Regulament valabil de la 1 octombrie 2012:

Fisier de tip .pdf ! Regulamentul_studentului_2012 

 • Regulament UB valabil din februarie 2015 până la 1 octombrie 2016:
Fisier de tip .pdf ! Regulament UB privind activitatea profesionala a studentilor_2015
 • Regulament UB valabil din octombrie 2016:
  Fisier de tip .pdf ! Regulament UB privind activitatea profesionala a studentilor 2016 

 

Calendar academic 2016-2017

Structura anului universitar


Calendar – susţinere examene de an şi restanţe/reexaminări

Fisier de tip .pdf ! Calendar examene de an_restante_reexaminari FLLS 

 

 

 

 

 

 

Contact departament

Adresa: Str. Edgar Quinet 5-7, et. 2, sect I, 010017, Bucuresti
Tel: Tel. Departament: +004.021.314.35.08. interior 101
Tel/Fax: +004.021.312.13.13
Email: catedrafranceza@g.unibuc.ro

departament din:
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Conducere

Director: prof.dr.habil. Lidia COTEA

Secretar: Gabriela LUPU
Pagină actualizată la 13 Aprilie 2017.