Proiecte si contracte de finantare

 

 

Proiecte cercetare

In atentia directorilor de proiecte UB
Va rugam sa ne transmiteti datele necesare pentru realizarea paginilor proiectelor; in cazul in care proiectul are deja pagina/site propriu, va rugam sa ne transmiteti link-ul.
Informatiile ce trebuie sa se regaseasca in pagina proiectului (preluare din propunerile CNMP pentru proiecte Parteneriate) sunt urmatoarele:

a. Titlul complet al proiectului;
b. Acronimul;
c. Rezumatul proiectului;
d. Obiectivele generale si rezultatele estimate a fi obtinute;
e. Institutia coordonatoare, eventual cu sigla institutiei si datele de contact;
f. Componenta consortiului (daca este cazul);
g. Autoritatea contractanta (finantatoare a proiectului);
h. Durata proiectului;
i.  Planul de realizare - (Activitatile fiecarui participant daca este cazul);
j. Bugetul proiectului – defalcat finantare de la bugetul de stat si cofinantare  (daca este cazul);
k. Rezultatele obtinute in fiecare etapa de derulare a proiectului (raport public, indicatori de rezultat, etc.);
l. Descrierea/prezentarea diferitelor evenimente derulate in cadrul proiectului (exp: conferinte, seminarii, intalniri ale partenerilor, etc.);
m. Link-uri catre diverse alte pagini de interes pentru vizitator. Ex: pagini legislative din domeniul de activitate al proiectului, proiecte similare sau complementare, paginile web ale institutiilor partenere in proiect, etc;
n. Datele de contact ale directorului de proiect;
o. Rezultatele finale ale proiectului.

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 10 Iunie 2013.