PERSONAL DIDACTIC

Posturile didactice vacante aprobate pentru a fi scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017/2018 au fost publicate în Monitorul Oficial al României nr. 1647 din 24.11.2017

http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=NS40MDY3MDk4NDEyNDY0RSszMA==

Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ

(în condiţiile art. 294 alin. (3) - (5) din Legea nr. 1/2011)

Fisier de tip .pdf ! Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017/2018 pe perioadă DETERMINATĂ

 

NOTĂ:

Pentru posturile didactice publicate pentru angajarea pe perioadă determinată (asistent universitar - student doctorand) se va depune adeverința în original eliberată de Școala Doctorală, în care să fie precizat anul de studii și anul înmatriculării la doctorat. Angajarea se va face cu respectarea condiţiilor art. 294 alin. (3) - (5) din Legea nr. 1/2011.

      

Fișele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru posturile vacante

  

 

Tematică, Bibliografie și Criterii specifice de evaluare

vizualizați secțiunea: Desfășurarea concursurilor organizate în facultăți

Notă:

Începând cu anul universitar 2017/2018 toate concursurile didactice se vor desfășura cu respectarea standardelor minimale necesare și obligatorii aprobate prin Ordinul MENCȘ nr. 6129/20.12.2016.

Standardele specifice, precum și procedurile de concurs se găsesc în Metodologia de concurs a Universității din București, H.G. nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 și în Regulamentele de concurs ale Facultăților.

 

 

Pagină actualizată la 24 Noiembrie 2017.