Personal Didactic Auxiliar și Personal Nedidactic

 

Formulare 

Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

(Posturile vacante cu angajare pe PERIOADĂ DETERMINATĂ pot fi vizualizate după secțiunea Promovări)

Rectoratul Universității din București

1 post Șef Serviciu Politici Publice

Facultatea de Științe Politice

1 post secretar

Imobil Rectorat 

1 post administrator patrimoniu

 Direcția Generală Secretariat - Secretariat Senat

1 post secretar

Departamentul de Educație Fizică și Sport

1 post îngrijitor

Biroul Financiar

1 post administrator financiar

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

1 post referent

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1 post secretar

Biroul Fonduri Structurale

1 post referent

1 post administrator financiar

Gradina Botanică Dimitrie Brândză

1 post muncitor peisagist

1 post muncitor peisagist

1 post muncitor peisagist

Imobilul Facultății de Filosofie

1 post portar

Direcția Generală Secretariat - Biroul Baze de date și Gestiune informatică

1 post analist

Direcția Resurse Umane - Serviciul Resurse Umane

2 posturi administrator patrimoniu

Gradina Botanică ,,Dimitrie Brândză''

1 post referent

1 post referent

Direcția Tehnică

1 post referent

Facultatea de Istorie

1 post secretar

Facultatea de Biologie - Departamentul Genetică

1 post muncitor necalificat

·         1 post referent în cadrul Grădina Botanică ,,Dimitrie Brandză, studii superioare, absolvite cu diplomă de licență și master, în domeniul biologie sau știința mediului, vechimea în muncă nu este necesară;

Facultatea de Teologie Romano - Catolică

1 post administrator șef facultate (4 h/zi)

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1 post referent

Biroul Fonduri Structurale

2 posturi referent

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Secția Japoneză

1 post secretar

Direcția Patrimoniu Imobiliar

1 post pietrar/zidar/tencuitor

Direcția Generală Secretariat - Biroul Cancelarie

1 post secretar

Direcția Generală Secretariat - Biroul Doctorat

1 post secretar

Direcția Generală Secretariat - Biroul Perfecționare

1 post secretar

Facultatea de Matematică și Informatică - Secretariat

1 post secretar

Grupa Tehnică nr. 1

1 post lăcătuș

Direcția Cămine Cantine - Cămin Grozăvești

1 post lăcătuș

Facultatea de Biologie - Departamentul Botanică - Microbiologie

1 post tehnician IA

1 post tehnician III

Facultatea de Psihologie și Științele Educației - Imobil Panduri

1 post instalator

Imobil Carol I

1 post administrator patrimoniu

Direcția Tehnică

1 post administrator patrimoniu

1 post administrator patrimoniu

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

1 post administrator patrimoniu

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

1 post secretar

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1 post secretar

Direcția Cămine Cantine - Cămin Grozavești C

1 post îngrijitor

Imobil Rectorat

1 post fochist

Editura Universității din București

1 post legător manual

Direcția Cămine Cantine - Cămin Poligrafie

1 post portar

Direcția Tehnică

1 post administrator patrimoniu

Facultatea de Teologie Baptistă

1 post administrator șef facultate (fracțiune de normă)

 

 

 

 

Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ

 

Casa Universitarilor

1 post muncitor necalificat bucătărie

1 post administrator financiar (1/2 normă)

Direcția Generală Secretariat

2 posturi referent (1/2 normă)

3 posturi secretar

Rectoratul Universității din București

Biroul de Etică al Universității din Bucuresti

1 post Șef Birou 

Rectoratul Universității din București

2 posturi administrator financiar

2 posturi referent

Directia Relatii Internationale

Biroul Cooperare Internationala si Studenti Straini

1 post referent

Facultatea de Litere

Centrul de Excelenta In Studiul Imaginii - CESI

1 post referent

Direcția Resurse Umane

Serviciul Resurse Umane

1 post referent

Birou Recrutare, Selectare, Evaluare si Statistici Personal

1 post referent

Direcția Tehnică

1 post administrator patrimoniu

1 post administrator patrimoniu

Facultatea de Chimie

1 post mecanic întreținere

1 post tehnician laborant

CEREFREA

1 post secretar

Comisia de Etică a Cercetării

1 post secretar (4h/zi)

Departamentul de Comunicare și Relații Publice

1 post referent

Imobil Carol I

6 posturi îngrijitor

Imobil Schitu Măgureanu nr. 9

1 post îngrijitor

Imobil Traian Vuia

1 post îngrijitor

Imobil Pitar Moș

1 post îngrijitor

Fac. Psihologie si Stiintele Educatiei - Secretariat

1 post secretar (S)

Directia Financiar Contabilitate - Birou Financiar

1 post casier

CESEC

1 post tehnician (1/2 norma)

Facultatea de Geografie - Dep. Meteorologie si Hidrologie

1 post secretar

CEREFREA

1 post secretar

 

Pagină actualizată la 28 Iulie 2017.