Contracte Achizitii

Contracte în derulare

Referat de necesitate – servicii.doc

Persoana de contact Serviciul Achiziții Publice: Oana Ivan
Tel: +4021-305.46.22
E-mail: oana.ivan@unibuc.ro

Servicii de întreținere și reparații pentru aparate de aer condiționat, Imobile și Cămine UB
S.C. COMPLETE SERVICE S.R.L.
Florin Barbu – 0720.007.070

Referat de necesitate – servicii.doc

Persoana de contact Serviciul Achiziții Publice: Oana Ivan
Tel: +4021-305.46.22
E-mail: oana.ivan@unibuc.ro

Servicii de întreținere și reparații pentru aparate de aer condiționat, Imobile și Cămine UB
S.C. COMPLETE SERVICE S.R.L.
Florin Barbu – 0720.007.070

Referat de necesitate – servicii.doc

1. Service Copiatoare CANON
S.C. SAMA CONSUL S.R.L.
Tel: +4021-242.30.94

Persoană de contact Serviciul Achiziții Publice: Roxana Melnic
Tel: +4021-305.46.23
E-mail: roxana.melnic@achizitii.unibuc.ro

2. Service copiatoare, imprimante, faxuri altele decât CANON
S.C. EXPERT COPY S.R.L.
Tel: +4021-311.36.51

Persoană de contact Serviciul Achiziții Publice: Roxana Melnic
Tel: +4021-305.46.23
E-mail: roxana.melnic@achizitii.unibuc.ro

Pentru efectuarea unei comenzi se va completa referatul de necesitate pentru produse ce se regăsește în secțiunea formulare achiziții, referat ce va fi transmis Serviciului de Achiziții Publice Publice (clădirea Rectoratului, Şoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București), completat cu produsul și prețul fără TVA conform tabelului ataşat.

Referatele vor fi semnate de către Directorul de departament/Șef Serviciu/Decan, înregistrate la Registratura Achiziții, avizate de către Direcţia Financiar-Contabilitate și de către Direcția IT&C.

Pe baza referatului de necesitate aprobat, se va repartiza stația/stațiile de lucru din magazia UB către beneficiar.

În cazul în care referatele nu îndeplinesc condițiile de mai sus, vor fi returnate pentru o completare corespunzătoare.

Persoana de contact Serviciul Achiziții Publice: Lorena Badea

Ţel: +4021-305.46.22

E-mail: lorena.badea@achizitii.unibuc.ro

Nr.crt Denumire produs U.M. Preț unitar în lei fără TVA
1

Stație de lucru all in one

 

(Model: Lenovo IdeaCentre AIO 27IAP7 cu procesor

Intel® CoreTM i7)

 

 

buc

 

 

4,285.00

Acord cadru.pdf
Specificații tehnice.pdf
Oferta tehnică.pdf

Persoana de contact Serviciul Achiziții Publice: Veronica Harghel
Tel: +4021-305.46.22
E-mail: veronica.harghel@unibuc.ro

Pentru efectuarea unei comenzi se va completa referatul de necesitate pentru produse ataşat sau cel ce se regăsește în secțiunea formulare achiziții, până pe data de 15 a lunii, referat ce va fi transmis Serviciului de Achiziții Publice, înregistrat și semnat de către Directorul de departament/Decan.

Referatele de necesitate primite după această dată, vor fi luate în considerare și vor face obiectul unui nou contract subsecvent începând cu luna următoare. Pe baza referatelor, între 15-20 ale fiecărei luni se vor întocmi şi semna contractele subsecvente.

Contractele subsecvente se vor încheia prin reluarea competiției în SEAP, cu operatorii economici semnatari ai acordului cadru, contractul subsecvent urmând a fi atribuit operatorului economic clasat primul loc, în ordinea prețului reofertat, aplicând criteriul de atribuire ,,Prețul cel mai scăzut”. Invitaţia de participare va fi transmisă operatorilor economici cu 5 zile înainte de reluarea competiției.

Pe baza referatelor de necesitate aprobate, respectiv a contractului subsecvent, se vor transmite comenzi către furnizor, iar acesta va livra produsele pe bază de avize de expediție şi factură fiscală. Avize ce vor fi semnate de către beneficiari și trimise apoi către Serviciul Achiziții Publice. Produsele ce fac obiectul contractului subsecvent se vor monta/instala în termen de 5 zile de la data livrării.

Referatele de necesitate vor fi aduse la Serviciul Achiziții Publice (clădirea Rectoratului, Şoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București), completate cu produsele și prețurile fără TVA conform tabelelor ataşate, vor fi semnate și înregistrate la Registratura Achiziții şi vor avea trecut articolul bugetar şi sursa de finanţare avizate de către Direcţia Financiar-Contabilitate.

În cazul în care referatele nu îndeplinesc condițiile de mai sus, vor fi returnate pentru o completare corespunzătoare.

Persoana de contact Serviciul Achiziții Publice: Lorena Badea
Ţel: +4021-305.46.22
E-mail: lorena.badea@achizitii.unibuc.ro

Nr.crt Nr. Lot Denumire Prețul Acordului-Cadru în lei fără TVA
1 Lotul I Videoproiector sală tip 1 (Sală mică – minim 50 de persoane și maxim 100 de persoane)

Ofertant nr.1 :  5,931.50

Ofertant nr.2 : 5,931.84

2 Lotul II Videoproiector sală tip 2 (sală mare – amfiteatru, aproximativ 150-200 de persoane)

Ofertant nr.1 : 21,881.00

Ofertant nr.2 : 21,880.00

3 Lotul III Tablă Interactivă

Ofertant nr.1 :  7,534.00

 

4 Lotul IV Ecran proiecție cu telecomandă

Ofertant nr.1 :  1,130.00

Ofertant nr.2 : 1,120.00

 

5

 

Lotul V

 

Ecran proiecție cu telecomandă

 

Ofertant nr.1 :  9,812.50

 

Referat de necesitate – produse.doc

Pentru efectuarea unei comenzi se va completa referatul de necesitate pentru produse ataşat sau cel ce se regăsește în secțiunea formulare achiziții, până pe data de 15 a lunii, referat ce va fi transmis Serviciului Achiziții Publice, înregistrat și semnat de către Directorul de departament/Decan/Director proiect.

Referatele de necesitate primite dupa aceasta dată, vor fi luate în considerare și vor face obiectul unui nou contract subsecvent începând cu luna următoare.

Pe baza referatelor, între 15-20 ale fiecărei luni se vor întocmi şi semna contractele subsecvente.

Pe baza referatului aprobat se vor transmite comenzi către furnizor, iar acesta va livra produsele pe bază de avize de expediție, avize ce vor fi semnate de către beneficiari și trimise apoi către Serviciul Achiziții Publice.

Livrarea se va face în 5 zile lucrătoare de la data transmiterii comenzii ferme.

Referatele de necesitate vor fi aduse la Serviciul Achiziții Publice (clădirea Rectoratului, Şoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București),, completate cu produsele și prețurile fără TVA, conform tabelului de mai jos, vor fi semnate și înregistrate la Registratura Achiziții si vor avea trecut articolul bugetar şi sursa de finanţare avizate de către Direcţia Financiar-Contabilitate.

În cazul în care referatele nu îndeplinesc condițiile de mai sus, vor fi returnate pentru o completare corespunzătoare.

Persoană de contact Serviciul Achiziții Publice: Nicoleta Trifu
Tel: +4021-305.46.23
E-mail: nicoleta.trifu@achizitii.unibuc.ro

Referat de necesitate – produse.doc

ANEXA-SWITCH-URI-ETA2U

ANEXA SWITCH-URI DATANET SYSTEMS

Pentru efectuarea unei comenzi se va completa referatul de necesitate pentru produse ataşat sau cel ce se regăsește în secțiunea formulare achiziții, până pe data de 15 a lunii, referat ce va fi transmis Serviciului Achiziții Publice, înregistrat și semnat de către Directorul de departament/Decan/Director proiect.

Referatele de necesitate primite dupa aceasta dată, vor fi luate în considerare și vor face obiectul unui nou contract subsecvent începând cu luna următoare.

Pe baza referatelor, între 15-20 ale fiecărei luni se vor întocmi şi semna contractele subsecvente.

Pe baza referatului aprobat se vor transmite comenzi către furnizor, iar acesta va livra produsele pe bază de avize de expediție, avize ce vor fi semnate de către beneficiari și trimise apoi către Serviciul Achiziții Publice.

Livrarea se va face în 5 zile lucrătoare de la data transmiterii comenzii ferme.

Referatele de necesitate vor fi aduse la Serviciul Achiziții Publice (clădirea Rectoratului, Şoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București), completate cu produsele și prețurile fără TVA conform tabelelor ataşate, vor fi semnate și înregistrate la Registratura Achiziții si vor avea trecut articolul bugetar şi sursa de finanţare avizate de către Direcţia Financiar-Contabilitate.

În cazul în care referatele nu îndeplinesc condițiile de mai sus, vor fi returnate pentru o completare corespunzătoare.

 

Persoană de contact Serviciul Achiziții Publice: Oana Ivan
Tel: +4021-305.46.22
E-mail: oana.ivan@unibuc.ro

Referat de necesitate – produse.doc

Tabel listă produse papetărie

Pentru efectuarea unei comenzi se va completa referatul de necesitate pentru produse ataşat sau cel ce se regăsește în secțiunea formulare achiziții, până pe data de 15 a lunii, referat ce va fi transmis Serviciului Achiziții Publice, înregistrat și semnat de către Directorul de departament/Decan/Director proiect.

Referatele de necesitate primite dupa aceasta dată, vor fi luate în considerare și vor face obiectul unui nou contract subsecvent începând cu luna următoare.

Pe baza referatelor, între 15-20 ale lunii se vor întocmi şi semna contractele subsecvente.

Pe baza referatului aprobat se vor transmite comenzi către furnizor, iar acesta va livra produsele pe bază de avize de expediție, avize ce vor fi semnate de către beneficiari și trimise apoi către Serviciul Achiziții Publice.

Pentru birourile/departamentele din cadrul Rectoratului UB, produsele de papetărie vor fi aduse în Magazia Universităţii din Bucureşti – trimestrial, urmând ca fiecare birou/departament să ridice produsele, în funcţie de necesităţi, pe bază de referat de necesitate/bon de consum, după caz.

Livrarea se va face în maxim 10 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii ferme.

Referatele de necesitate vor fi aduse la Serviciul Achiziții Publice (clădirea Rectoratului, Şoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București), completate cu produsele și prețurile fără TVA conform tabelului ataşat, vor fi semnate și înregistrate la Registratura Achiziții si vor avea trecut articolul bugetar şi sursa de finanţare avizate de către Direcţia Financiar-Contabilitate.

În cazul în care referatele nu îndeplinesc condițiile de mai sus, vor fi returnate pentru o completare corespunzătoare.

Persoana de contact Serviciul Achiziții Publice: Nicoleta Trifu

Tel: +4021-305.46.23

E-mail: nicoleta.trifu@achizitii.unibuc.ro

Referat de necesitate – produse.doc
Tabel tonere.pdf

Pentru întocmirea unui contract subsecvent se va completa referatul de necesitate pentru produse ataşat sau cel ce se regăsește în secțiunea formulare achiziții cu produsele și prețurile fără TVA conform tabelelor ataşate. Referatele vor fi întocmite separat pentru fiecare tip de cartuș de toner (lot) în parte.

Referatul de necesitate ce va fi transmis la Serviciul Achiziții Publice (clădirea Rectoratului, Şos. Panduri nr. 90, sector 5, București) va avea număr de înregistrare de la Registratura Achiziții, va fi semnat de către Directorul de departament/Decan/Director proiect și va avea trecut articolul bugetar şi sursa de finanţare avizate de către Direcţia Financiar-Contabilitate.

Referatul de necesitate va conține informații privind modelul imprimantei/multifuncționalei, numărul de inventar al acesteia precum și date privind ultima achiziție de cartușe pentru acea imprimantă/multifuncțională.

În baza referatelor de necesitate aprobate se va întocmi contractul subsecvent, iar după semnarea acestuia furnizorul va livra produsele pe bază de avize de expediție, avize ce vor fi semnate de către beneficiari și trimise apoi către Serviciul Achiziții Publice.

Livrarea se va face în maximum 10 zi lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent.

În cazul în care referatele de necesitate nu îndeplinesc condițiile de mai sus, vor fi returnate pentru o completare corespunzătoare.

Persoană de contact – Serviciul Achiziții Publice: Alina Turpac
Tel: +4021-305.46.21
E-mail: alina.turpac@achizitii.unibuc.ro

Programarea investigațiilor periodice de medicina muncii în Rectorat se face cu ajutorul  reprezentanților Biroului SSM.

Date de contact:
Tel: 0730012454
E-mail: doina.taras@clinicaromgermed.ro

Biroul SSM
Tel: +4021-305.46.36
E-mail: mariana.lazarean@g.unibuc.ro
E-mail: elena.marcu@unibuc.ro

ANEXA SERVICII CURIERAT

Alina Pecingină – 0753550760

Persoana de contact Serviciul Achiziții Publice: Oana Ivan
Tel: +4021-305.46.22
E-mail: oana.ivan@unibuc.ro

Persoană de contact SSM: Mariana Lăzărean
Tel: +4021-305.46.36
E-mail: mariana.lazarean@g.unibuc.ro

 

Servicii de medicina muncii: S.C. GEMINI TRADE DDD SRL
Persoană de contact: Bîrzu Dincă
Tel: +40744.634.846

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services