fbpx

Cercetare

Unitate administrativăPostDurată postLink documentațieData anunțului
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Departamentul de Psihologie și Științe Cognitive, Centrul de Psihologie Aplicată
Proiect: “Contribuție Socială prin optimizarea literației în sănătate mentală pentru reziliență academică în școli”, PCE 76/2022, PN-III-P4-PCE-2021-1528
Asistent cercetare - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
28.03.2023 - 26.04.2023
Documentație
27.03.2023
Facultatea de Biologie
Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară
Proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2021-1660 nr. 104TE/2022 cu titlul: “Îmbunătățirea parametrilor farmacologici ai unor compuși originali cu acțiune antitumorală utilizând nanosisteme țintite pentru terapia cancerului”_acronim ONCOTARGET
Asistent cercetare - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
28.03.2023 - 26.04.2023
Documentație
27.03.2023
Facultatea de Matematică și Informatică
Centrul de cercetare în geometrie, topologie și algebra
Proiect de cercetare: PN-III-P1-1_1-TE-2021-1633 (contract TE 85/2022 : Noi rezultate în algebre definite combinatorial)
Asistent cercetare științifică - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
25.02.2023 - 26.03.2023
Documentație
24.02.2023
Facultatea de Biologie
Centrul de Cercetare ICUB SVMP
Proiect: 243/2021, BIOCIDE
Referent de specialitate - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
20.02.2023 - 24.02.2023
Documentație
16.02.2023
Institutul de Cercetare al Universității din București - ICUB Asistent de cercetare - 2 posturiDeterminatăDepunerea dosarului:
17.02.2023 - 18.03.2023
Documentație
16.02.2023
Institutul de Cercetare al Universităţii din București – ICUBAsistent cercetare științifică - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
31.01.2023 - 01.03.2023
Documentație
30.01.2023
Facultatea de Biologie
Centrul de cercetare ICUB SVMP
Proiect de cercetare: PN-III-P2-2.1-PED-2021-2115, cu titlul "Dezvoltarea unei metode rapide bazate pe citometria în flux pentru testarea eficienței dezinfectanților față de bacterii izolate din infecții nosocomiale"
Referent de specialitate - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
11.01.2023 - 17.01.2023
Documentație
10.01.2023
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Centrul pentru studiul Dezvoltării Limbajului și al Comunicării Lingvistice
Proiect: „Acquisition of Disjunction in Romanian” PN-III-P1-1.1-TE-2021-0547 (TE 140 from 30.05.2022).
Cercetător științific - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
24.12.2022 - 22.01.2023
Documentație
23.12.2022
Facultatea de Chimie
Departamentul de Chimie Organică, Biochimie și Cataliză
Centrul de Cercetări de Chimie Organică Aplicată (CCCOA)
Cercetător științific gr. III, 2 ore/zi - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
06.12.2022 - 04.01.2023
Documentație
05.12.2022
Facultatea de Biologie
Centrul de Cercetare MICROGEN
Proiect: TE 112/2022 (PN-III-P1-1.1-TE-2021-1515), cu titlul „Investigarea resistomului, mobilomului și virulomului la tulpini multirezistente nosocomiale și acvatice de Acinetobacter baumannii în România - TITANIA”
Cercetător științific gr. III - 1 post
Asistent cercetare - 1 post
DeterminatăDepunerea dosarului:
16.11.2022 - 15.12.2022
Documentație
15.11.2022
Facultatea de Biologie
Centrul de Cercetare MICROGEN
Proiect: COFUND-AQUATIC POLLUTANTS-BIOCIDE contract ERANET 243/2021, cu titlul „Circuitul acvatic al biocidelor antibacteriene – abordare integrată pentru evaluarea și gestionarea riscurilor asociate antibiorezistenței”
Cercetător științific - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
16.11.2022 - 15.12.2022
Documentație
15.11.2022
Facultatea de Biologie
Centrul de cercetare ICUB SVMP

Proiect de cercetare: PN-III-P2-2.1-PED-2021-2115, cu titlul "Dezvoltarea unei metode rapide bazate pe citometria în flux pentru testarea eficienței dezinfectanților față de bacterii izolate din infecții nosocomiale".
Referent de specialitate - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
09.11.2022 - 15.11.2022
Documentație
08.11.2022
ICUB - Institutul de Cercetare al Universității din București

Proiect: TE 146/2022 cu titlu Analiza fină a operatorilor cu derivate parțiale, cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2021-1539
Asistent de cercetare științifică - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
29.10.2022 - 27.11.2022
Documentație
28.10.2022
Institutul de Cercetare al Universității din București
Secțiunea Științe Umaniste
1. Proiect de cercetare Reţete, tehnologii şi experimente:
„punerea în act” şi apariţia ştiinţei moderne, cod PN-III-P4-ID-PCE-2020-0251.
Referent de specialitate, 4 ore/ziDeterminatăDepunerea dosarului:
17.10.2022 - 21.10.2022
Documentație
14.10.2022
Facultatea de Biologie

Centrul de cercetare - Departamentul de Genetică
Proiect de cercetare: PCE 96/2022 (cod proiect: PN-III-P4-PCE-2021-1797) cu titlul “Aspecte trancriptomice ale interacțiunilor gazdă-patogen-antibiotic la DrosophiLa meLanogaster infectat cu patogeni ESKAPE”.
Asistent de cercetare științifică - 2 posturiDeterminatăDepunerea dosarului:
08.10.2022 - 06.11.2022
Documentație
07.10.2022
Proiect de cercetare: PN-III-P4-PCE2021-0282, PCE 47/2022Referent de specialitate matematician - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
21.09.2022 - 27.09.2022
Documentație
20.09.2022
Facultatea de Biologie

Centrul de Cercetare ICUB-SVMP
Proiect de sustenabilitate BIONANOINOV (43 PCCDI/2018) , cu titlul “BIONANOMATERIALE INOVATIVE PENTRU TRATAMENT ȘI DIAGNOSTIC”
Asistent de cercetare științifică - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
21.09.2022 - 20.10.2022
Documentație
20.09.2022
Facultatea de Chimie

Proiect Complex 80PCCDI/2018, cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0387
Asistent de cercetare științifică - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
21.09.2022 - 20.10.2022
Documentație
20.09.2022
Centrul de Cercetare „Fundamentele Modernității Europene"
Proiect de cercetare PCE118 „Prinţul Dimitrie Cantemir (1675-1723) în căutarea unei reforme creştin-răsăritene a cunoaşterii”.
Referent de specialitate - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
06.09.2022 - 12.09.2022
Documentație
05.09.2022
Proiect de cercetare: PCE-PN-III-P4-ID-PCE-2020-0494 156/ 2021, derulat prin Centrul pentru Servicii Ecologice – CESECAsistent de cercetare - 2 posturiDeterminatăDepunerea dosarului:
06.09.2022 - 05.10.2022
Documentație
05.09.2022
Proiect: Interdisciplinary Research on Russia's Geopolitics in the Black Sea and theArctic OceanCercetător științific - 2 posturiDeterminatăDepunerea dosarului:
24.08.2022 - 22.09.2022
Documentație
23.08.2022
Facultatea de Geografie - Centrul de Cercetare Gestiunea Resurselor de Apă şi a Riscurilor Hidrice
Proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2021-0600 (contract TE 38/2022) - Metodologie pentru evaluarea eficacității restaurării hidromorfologice a râurilor în România
Cercetător științific gr. III - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
02.08.2022 - 31.08.2022
Documentație
01.08.2022
Facultatea de Biologie
Centrul de cercetare MICROGEN

Proiect: TE 112/2022 (PN-III-P1-1.1-TE-2021-1515), cu titlul “Investigarea resistomului, mobilomului și virulomului la tulpini multirezistente nosocomiale și acvatice de Acinetobacter baumannii în România - TITANIA”.
Asistent de cercetare - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
29.07.2022 - 27.08.2022
Documentație
28.07.2022
Facultatea de Geografie

Centrul de Cercetare a Mediului și de Efectuare a Studiilor de Impact
Proiect: PN-III-P2.-2.1-PED-2021-1965 Aplicație interactivă pentru estimarea abundenței animalelor sălbatice.
Asistent de cercetare,
Cercetător științific gr. III - 1 post
DeterminatăDepunerea dosarului:
29.07.2022 - 27.08.2022
Documentație
28.07.2022
.Institutul de Cercetare al Universității din București – ICUB
Proiect de cercetare: PCE165/2020 (Waterscape).
Asistent de cercetare - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
29.07.2022 - 27.08.2022
Documentație
28.07.2022
Institutul de Cercetare al Universității din București – ICUB, Proiect de cercetare PCE165/2020 (Waterscape)Referent de specialitate - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
25.07.2022 - 29.07.2022
Documentație
22.07.2022
Institutul de Cercetare al Universității din București – ICUB - Științe Umaniste

Proiect: PN-III-P4-PCE-2021-0238, cu titlul “O abordare holistică a responsabilității sociale și instituționale în Evul Mediu târziu”
Cercetător ştiinţific - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
20.07.2022 - 18.08.2022
Documentație
19.07.2022
Proiect de cercetare: PN-III-P4-PCE2021-0282, PCE 47/2022Referent de specialitate - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
06.07.2022 - 12.07.2022
Documentație
05.07.2022
Proiect: PN-III-P1-1_1TE-2021-1633 (contract TE85/2022: Noi rezultate în algebre definite combinatorial)Referent de specialitate matematician - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
30.06.2022 - 06.07.2022
Documentație
29.06.2022
Facultatea de Matematică și Informatică
Centrul pentru Logică, Optimizare și Securitate (SOL)
Proiect: 30SOL/2021
Referent de specialitate - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
30.06.2022 - 06.07.2022
Documentație
29.06.2022
Facultatea de Geografie
Centrul de Cercetare Gestiunea Resurselor de Apă și a Riscurilor Hidrice
Proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2021-0600 (contract TE 38/2022) - Metodologie pentru evaluarea eficacității restaurării hidromorfologice a râurilor în România
Referent de specialitate - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
27.06.2022 - 01.07.2022
Documentație
24.06.2022
PCE-PN-III-P4-ID-PCE-2020-0494 156/ 2021, derulat prin Centrul pentru Servicii Ecologice – CESECAsistent de cercetare/ doctorand (poziția 26) - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
15.06.2022 - 14.07.2022
Documentație
14.06.2022
PCE-PN-III-P4-ID-PCE-2020-0494 156/ 2021, derulat prin Centrul pentru Servicii Ecologice – CESECAsistent de cercetare/ doctorand (poziția 29) - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
15.06.2022 - 14.07.2022
Documentație
14.06.2022
Muzeul Universităţii din BucureştiCercetător ştiinţific - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
03.06.2022 - 02.07.2022
Documentație
02.06.2022
ICUB - Institutul de Cercetare al Universității din București
Proiect: „Metode de învăţare automată pentru rezolvarea problemelor multi-particula în mecanică cuantică” (PN-III-P4-ID-PCE-2020-1142) ICUB
Referent de specialitate - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
06.06.2022 - 10.06.2022
Documentație
03.06.2022
Institutul de Cercetare al Universității din București – ICUB Cercetător ştiinţific gr. III - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
03.06.2022 - 02.07.2022
Documentație
02.06.2022
Facultatea de Geografie, Centrul de Cercetare a Mediului și de Efectuare a Studiilor de Impact, Proiect: Asistent de cercetare în cadrul proiectului TE 45/2022-Integrarea metodelor de evaluare a conectivității habitatelor în aplicații suport pentru decizii de conservare a biodiversității în rețeaua Natura2000Asistent de cercetare - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
31.05.2022 - 29.06.2022
Documentație
30.05.2022
Facultatea de Matematică și Informatică, Centrul pentru Logică, Optimizare și Securitate, Proiect: 30SOL/2021Cercetător științific gr. III - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
31.05.2022 - 29.06.2022
Documentație
30.05.2022
ICUB - Institutul de Cercetare al Universității din București, Proiect: 41PFE/2021 – “Cluster de excelență pentru cercetarea interdisciplinară a patrimoniului material și imaterial în cadrul Universității din București (ACCENT)”Asistent de cercetare - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
31.05.2022 - 29.06.2022
Documentație
30.05.2022
ICUB - Institutul de Cercetare al Universității din București, Proiect: 41PFE/2021 – “Cluster de excelență pentru cercetarea interdisciplinară a patrimoniului material și imaterial în cadrul Universității din București (ACCENT)”Cercetător științific - 1 post
Cercetător științific gr. III - 1 post
DeterminatăDepunerea dosarului:
31.05.2022 - 29.06.2022
Documentație
30.05.2022
ICUB - Institutul de Cercetare al Universității din București, Proiect: 41PFE/2021 – “Cluster de excelență pentru cercetarea interdisciplinară a patrimoniului material și imaterial în cadrul Universității din București (ACCENT)”Asistent de cercetare - 1 post
Cercetător științific gr. III - 1 post
DeterminatăDepunerea dosarului:
31.05.2022 - 29.06.2022
Documentație
30.05.2022
ICUB - Institutul de Cercetare al Universității din BucureștiCercetător științific gr. I, poziția 19 - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
12.05.2022 - 10.06.2022
Documentație
11.05.2022
ICUB - Institutul de Cercetare al Universității din BucureștiCercetător științific gr. II, poziția 26 - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
12.05.2022 - 10.06.2022
Documentație
11.05.2022
ICUB - Institutul de Cercetare al Universității din BucureștiCercetător științific gr. II, poziția 27 - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
12.05.2022 - 10.06.2022
Documentație
11.05.2022
ICUB - Institutul de Cercetare al Universității din BucureștiCercetător științific gr. II, poziția 28 - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
12.05.2022 - 10.06.2022
Documentație
11.05.2022
Proiect: Interdisciplinary Research on Russia's Geopolitics in the Black Sea and the Arctic OceanCercetător ştiinţific - 5 posturiDeterminatăDepunerea dosarului:
11.05.2022 - 09.06.2022
Documentație
10.05.2022
Proiect: „Rețelele asociate funcțiilor corticale puse în evidență prin stimularea electrică intracraniană", PN-III-P4-ID-PCE-2020-0935Fizician - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
09.05.2022 - 13.05.2022
Documentație
06.05.2022
Centrul de Învățare al Universității din BucureștiAsistent cercetare - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
29.04.2022 – 28.05.2022
Documentație
28.04.2022
Proiect: PCE 118/2021Cercetător ştiinţific - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
27.04.2022-26.05.2022
Documentație
27.04.2022
Proiect: PCE-PN-III-P4-ID-PCE-2020-0494 156/ 2021, derulat prin Centrul pentru Servicii Ecologice – CESECAsistent cercetare - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
27.04.2022-26.05.2022
Documentație
27.04.2022
Proiect: 17PCCDI/2018-SustenabilitateAsistent cercetare - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
27.04.2022-26.05.2022
Documentație
27.04.2022
Proiect: PCE-PN-III-P4-ID-PCE-2020-0494 156/ 2021, derulat prin Centrul pentru Servicii Ecologice – CESECAsistent cercetare/doctorand - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
08.04.2022 - 06.05.2022
Documentație
07.04.2022
Facultatea de Geografie - Proiect de cercetare: LIFE19 NAT/RO/000023 - LIFE Rosalia Conservarea coleopterelor saproxilice în CarpațiAsistent cercetare - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
30.03.2022 - 28.04.2022
Documentație
29.03.2022
Proiect de cercetare Rețele, tehnologii și experimente: „punerea în act“ și apariția științei moderne, cod PNIII-P4-ID-PCE-2020-0251Cercetător științific (postdoctorand) - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
30.03.2022 - 28.04.2022
Documentație
29.03.2022
Proiect de cercetare Interdisciplinary Research on Russia's Geopolitics in the Black Sea and the Arctic OceanContabil - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
28.03.2022 - 01.04.2022
Documentație
25.03.2022
Proiect: Multidisciplinary platform for integrative and systematic research of tangible and non-tangible cultural heritage and identities in România/Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă şi sistematică a indentităţilor şi patrimoniului cultural tangibil şi non-tangibil din România - PATCULT#RO (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686)Asistent cercetare - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
10.03.2022 - 08.04.2022
Documentație
09.03.2022
Proiect de cercetare Reţele, tehnologii şi experimente:„punerea în act” şi apariţia ştiinţei moderne, cod PN-III-P4-ID-PCE-2020-0251Referent de specialitate - 2 posturi, 4 ore/ziDeterminatăDepunerea dosarului:
09.02.2022 - 15.03.2022
Documentație
08.03.2022
Proiect: „Bionanomateriale inovative pentru tratament şi diagnostic” - PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0629Asistent cercetare - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
03.03.2022 - 01.04.2022
Documentație
02.03.2022
Proiect: “New Lanthanide-based Multifunctional Materials - PN-III-P1-1.1-TE-2019-1534”/ TE153Asistent cercetare/doctorand - 1 postDeterminatăDepunerea dosarului:
03.03.2022 - 01.04.2022
Documentație
02.03.2022
Proiect: Structuri ierarhizate şi funcţionalizate pe grafenă prezentând proprietăţi magnetice de absorbţie catalitice, cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0088, Centrul de Cercetări de Chimie Anorganică Teoretică şi Aplicată, Facultatea de ChimieChimist - 2 ore/ziDeterminatăDepunerea dosarului:
24.02.2022 - 02.03.2022
Documentație
23.02.2022
Facultatea de Chimie. Proiect: "Design-ul unor noi liganzi de tip antenă pentru obţinerea de materiale luminiscente ale lantanidelor" cod proiect PN-III-P1, 1-TE-2019-1345Cercetător ştiinţific gr. III - 1post, 2 ore/ziDeterminatăDepunerea dosarului:
17.02.2022 - 18.03.2022
Documentație
16.02.2022
Proiect “Evaluarea hazardului reprezentat de curenţii rip pe plajele româneşti ale Mării Negre: Nevoie de acţiune! (RORIP), cod PN-III-P1-1.1-TE-2019-1444Referent de specialitate - 1 post, 8 ore/ziDeterminatăDepunerea dosarului:
17.02.2022 - 23.02.2022
Documentație
16.02.2022
PCE-PN-III-P4-ID-PCE-2020-0494 156/ 2021 - Centrul pentru Servicii Ecologice – CESECAsistent de cercetareDeterminatăDepunerea dosarului:
08.02.2022 - 09.03.2022
Documentație
07.02.2022
PCE-PN-III-P4-ID-PCE-2020-0494 156/ 2021 - Centrul pentru Servicii Ecologice – CESECAsistent de cercetareDeterminatăDepunerea dosarului:
08.02.2022 - 09.03.2022
Documentație
07.02.2022
Proiect de cercetare tip TE, nr. 111/2020Referent de specialitate - 4 ore/ziDeterminatăDepunerea dosarului:
03.02.2022 - 09.02.2022
Documentație
02.02.2022
“Mapping the Prehistoric Waterscape from Southern Romania (7000-3000 cal. BC). Natural water supply and cultural water demand in the past/ Cartografierea waterscape-ului preistoric din sudul României (7000-3000 cal. BC). Sursele de apă naturală şi culturală din trecut - WATERSCAPE” PN-III-P4-ID-PCE-2020-2369Sociolog - Antropolog, 4 ore/ziDeterminatăDepunerea dosarului:
03.02.2022 - 09.02.2022
Documentație
02.02.2022
„Precursori pentru biopolimetri şi aminoacizi esenţiali din derivaţi ai biomasei”, contract PN-III-P4-ID-PCE Nr. 193/2021Referent de specialitate - 2 posturi - 2 ore/ziDeterminatăDepunerea dosarului:
03.02.2022 - 09.02.2022
Documentație
02.02.2022
Proiect de cercetare Reţele, tehnologii şi experimente „punerea în act” şi apariţia ştiinţei moderne, cod PN-III-P4-ID-PCE-2020-0251Cercetător ştiinţific (postdoctorand) - 1 post, 8 ore/ziDeterminatăDepunerea dosarului:
01.02.2022 - 02.03.2022
Documentație
01.02.2022
Facultatea de Chimie. Proiect: Catalizatori de tip MXene pentru producerea de energie şi sinteze fine (MXeneCAT) cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-1532Asistent cercetare - 1 post, 8 ore/ziDeterminatăDepunerea dosarului:
21.01.2022 - 20.02.2022
Documentație
21.01.2022
Facultatea de Biologie. Proiect: De la nutriţia clasică la nutriţia de precizie în domeniul creşterii animalelor, baza ştiinţifică pentru asigurarea securităţii nutriţionale a populaţiei”_acronim IBNA-PLUSAsistent cercetare - 1 post, 8 ore/ziDeterminatăDepunerea dosarului:
21.01.2022 - 20.02.2022
Documentație
21.01.2022
Facultatea de Fizică, Centrul CTT – 3NanoSAE, proiect de cercetare PNCDI-Ctr. 761 post Asistent cercetare, 8 ore/ziDeterminatăDepunerea dosarului:
06.01.2022 - 04.02.2022
Documentație
05.01.2022
Facultatea de Fizică, Centrul CTT – 3NanoSAE, proiect de cercetare TE2051 post Asistent cercetare - doctorand, 4 ore/ziDeterminatăDepunerea dosarului:
06.01.2022 - 04.02.2022
Documentație
05.01.2022
Proiect: The impact of human mobility networks and weather conditions on COVID-19 spread (CoSMoS) PN-III-P4-ID-PCE-2020-2828 (2021 - 2023) în cadrul Centrului de Studii Avansate în domeniul Organizaţiilor şi Reţelelor Complexe (GraphNets)1 post Cercetător ştiinţific, 4 ore/ziDeterminatăDepunerea dosarului:
06.01.2022 - 04.02.2022
Documentație
05.01.2022
Proiect: Precursori pentru biopolimetri şi aminoacizi esenţiali din derivaţi ai biomasei, contract PN-III-P4-ID-PCE Nr. 193/20212 posturi Referent de specialitate, 2 ore/ziDeterminatăDepunerea dosarului:
06.01.2022 - 12.01.2022
Documentație
05.01.2022

Continutul dosarului de concurs CSI si CSII

Continutul dosarului de concurs CS I si CS II (punctele 7-14)

Continutul dosarului de concurs CS III, CS, AS

Continutul dosarului de concurs didactic auxiliar si nedidactic

Formulare

Cerere inscriere la concurs
Coperta dosar
Declaratie de incompatibilitate
Declaratie privind numarul de file din dosarul de concurs
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cererea de înscriere la concurs se înregistrează la Registratura Universităţii din Bucureşti, din Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, Bucureşti.

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la DIRECŢIA RESURSE UMANE:

 • în zilele de luni – joi, între orele: 08:00 – 15:30
 • vineri, între orele: 08:00 – 11:30

Candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor vacante, care nu au câștigat concursul, sunt rugaţi să-şi ridice dosarele în termen de 30 de zile de la data finalizării concursului.

Informații suplimentare se pot obține:

 • avizierul DIRECŢIEI RESURSE UMANE – Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare personal;
 • site-ul www.unibuc.ro;
 • telefon: 0799.210.568;
 • e-mail: concursuri@hr.unibuc.ro.

Documentele prezentate de candidat la înscriere:

 1. Curriculum vitae, model comun european;
 2. Formular de înscriere la concurs;
 3. Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 4. Copia certificatului de căsătorie sau a unui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 5. Copiile documentelor care atestă nivelul de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 6. Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului;
 7. Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar. Aceasta poate fi înlocuită cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar/extrasul de cazier judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice;
 8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de către familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
  81. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 9. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane. Acest document poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
 10. Alte formulare:
  1. Coperă dosar de concurs
  2. Declarație privind numărul de file din dosarul de concurs

Notă:

Copiile documentele prevăzute la pct. 3-6, precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la pct. 81, se prezintă însoțite de documentele originale, pentru a fi certificate „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Notă:

Potrivit art. 67 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1078, din 08 noiembrie 2022:

(1) Candidatul declarat „admis” la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului final al concursului, un alt termen de prezentare la post care nu poate depăşi termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la data afișării rezultatelor finale ale concursului.

(3) Candidatul declarat „admis” la concursul de ocupare a unui post vacant dintre cele prevăzute la art. 66 este obligat să se prezinte la post la termenul solicitat de angajator.

(4) în cazul admiterii la concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant sau a unui post dintre cele prevăzute la art. 66, contractul individual de muncă se încheie pe perioadă determinată, potrivit termenului prevăzut în anunțul de concurs.

(5) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit la alin. (1)–(3), după caz, postul este declarat vacant, caz în care se comunică candidatului care a obținut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv, cu respectarea prevederilor art. 46 alin (3).”

Formulare
Formular de înscriere la concurs
Copertă dosar
Declarație privind numărul de file din dosarul de concurs

Cererea de înscriere la concurs se înregistrează la Registratura Universităţii din Bucureşti, din Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, Bucureşti.

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la DIRECŢIA RESURSE UMANE – Biroul Recrutare:

 • în zilele de luni – joi, între orele: 08:00 – 15:30
 • vineri, între orele: 08:00 – 11:30

Candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor vacante, care nu au câștigat concursul, sunt rugaţi să-şi ridice dosarele în termen de 30 de zile de la data finalizării concursului.

Informații suplimentare se pot obține:

 • avizierul DIRECŢIEI RESURSE UMANE – Biroul Recrutare
 • site-ul www.unibuc.ro;
 • telefon: 0799.210.568;
 • e-mail: concursuri@hr.unibuc.ro.

A fost aprobată Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante din cadrul Universității din București. Documentul poate fi consultat AICI.

NOUMetodologia de concurs, în formă consolidată, pentru ocuparea posturilor didactice din cadrul Universității din București, cuprinzând modificările din 19.12.2018 și 20.05.2020, adoptată în ședința Senatului din data de 06.07.2020 poate fi consultată AICI

Act adițional la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Universității din București

H.G. nr. 883/2018 din 9 noiembrie 2018 privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

Legea nr. 319 din 2003 – privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

Precizari referitoare la organizarea, desfasurarea si finalizarea concursurilor

Ordin MENCȘ nr. 6129/2016 – standarde minimale

Anexa Ordin MENCȘ nr. 6129/2016 – standarde minimale

OMENCS nr. 5921/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5922/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5923/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținut în străinătate

H.G. nr. 1336/08.11.2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Procedură proprie privind recunoașterea automată în cadrul Universității din Bucureşti a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate – adoptată în baza OMENCS nr.5923/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1014 din data de 16.12.2016 și în vigoare la data de 13.02.2017

NOUTĂȚI

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services