Etica în cercetare

Universitatea din Bucureşti asigură membrilor săi deplină libertate academică.

Universitatea din București desfășoară activități de cercetare științifică în deplină concordanță cu principiile Cartei Europene a Cercetătorului şi Codului de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor. Astfel, se asigură evoluţia sustenabilă a sistemelor carierei în toate etapele, indiferent de situaţia lor contractuală şi de traseul de Cercetare – Dezvoltare ales.

Universitatea din București încurajează mobilitatea cercetătorilor în cadrul și în afara UE și asigură desfășurarea activității științifice în incinta sa fără discriminare de gen, rasă, orientare politică, religioasă sau de orice altă natură.

În Universitatea din București nu este permisă desfășurarea activtităților de cercetare care implică probleme etice sensibile și nu este tolerat plagiatul.

Raportul anual al Comisiei de etică a UB include situația respectării eticii activităților de cercetare, se prezintă rectorului, senatului universitar și este un document public.

Comisia de Etică a Cercetării (CEC)

Comisia de Etică a Cercetării (CEC) este o structură autonomă care se ocupă cu evaluarea din punct de vedere etic a proiectelor de cercetare propuse spre finanțare sau în curs de implementare la Universitatea din București în vederea asigurării condițiilor de moralitate specificate de codurile de etică și de legislația aplicabilă.

Comisia de Etică a Cercetării (CEC) este condusă de un Președinte ales de Comisie, are un secretariat tehnic și își desfășoară activitatea conform Regulamentului de Organizare și Funcționare elaborat de către membrii Comisiei și aprobat prin Hotărârea Senatului UB. Deciziile Comisiei nu pot fi invalidate de nicio structură administrativă sau academică a Universității.

Pentru mai multe informații consultați website-ul Comisie de Etică a Cercetării: https://cometc.unibuc.ro.

CONTACT

Comisia de Etică a Cercetării

Tel : +4021-313.65.29; +074.167.81.23

E-mail: cometc@unibuc.ro

Website: cometc.unibuc.ro

Adresă: corp Facultatea de Matematică, Strada Academiei nr. 14, sector 5, București

CERCETARE

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.