Stațiunea de cercetare de la Orșova

Staţiunea Geografică Orşova, coordonată ştiinţific de Facultatea de Geografie din București, a luat fiinţă în anul 1964 având ca scop efectuarea de cercetări geomorfologice, hidrologice, climatice şi biogeografice, precum şi desfăşurarea practicilor de specialitate a studenţilor geografi.

Până în anul 1972, staţiunea s-a situat în perimetrul localităţii Eşelniţa. Execuţia barajului şi realizarea lacului de acumulare de la Porţile de Fier I a afectat şi staţiunea, aceasta fiind strămutată la Orşova, pe versantul Dealului Moşului (267 m) nu departe de Vf. Cioaca Mică (217 m) ce aparține Munților Almaj.

Stațiunea, situată la extremitatea sudică a oraşului, într-un loc ce oferă o panoramă deosebită asupra lacului de acumulare şi Golfului Cernei, dispune de o cladire principală (200 m2), având condiţii optime de cazare, cu o capacitate ce depăşeşte 70 de locuri ce sunt înpărţite în mai multe încăperi situate pe două etaje.

La parter sunt amplasate laboratoare pe diferite specializări ale geografiei: geomorfologie-mediu, meteorologie-hidrologie, geografie umană-regională, sală de studiu (conferinţă) şi bibliotecă de specialitate în vederea desfăşurarii aici şi în arealul înconjurător a practicii de specialitate a studenţilor: geografi, geologi, biologi, chimişti, din ţară şi nu numai.

De asemenea în cadrul instituției se afla o altă clădire secundară cu cca. 30 de locuri de cazare (actualmente nefuncţională), 1,5 ha de teren, cu vegetaţia iniţială; o staţie meteorologică automată, o staţie meteorologică clasică, inclusiv o platformă meteorologică, un laborator de cercetare (“Casa laborator”) la Graţca, actualmente dezafectat, pe malul Dunării.

Staţiunea găzduieşte anual cadrele didactice şi studenţii Facultăţii de Geografie ai Universităţii din Bucureşti, ai Facultăţii de Geologie din aceeaşi universitate, precum şi ai altor unităţi de învăţământ superior din ţară sau invitaţi din străinătate care efectuează aici stagii de pregătire și practică de specialitate la discipline precum: Meteorologie, Climatologie, Hidrologie, Cartografie, Geomorfologie, Pedologie, Geologie, Geografie umană şi economică, Biogeografie etc.

Staţiunea dispune de instrumente, aparatură şi echipamente care permit efectuarea de studii şi analize detaliate şi comparative de meteorologie, hidrologie, geomorfologie, la care studenţii au acces pe parcursul programului de practică.

Stațiunea Geografică Orșova dispune de două clădiri în locația aflată pe strada Panfil Șeicaru nr.2 :
Clădirea principală pe două nivele, cu biroul administrativ, încăperi ale personalului stațiunii (pază, săli alocate personalului de întreținere), laboratoare, sală de conferințe și camere de cazare situate pe cele două nivele și o masardă;
– O clădire secundară aflată în conservare (momentan este improprie cazării);
– O platformă meteorologică situată în arealul parcului ce înconjoară stațiunea.
– O clădire denumită Laboratorul de la Grațca situată pe strada Grațca nr. 2, clădire aflată în conservare;
– O clădire formată dintr-o încăpere, denumită și Casa pompe, cu rol de a alimenta stațiunea cu apă, situată tot pe strada Grațca.

Staţiunea Geografică Orşova dispune actualmente de un personal format din 8 angajaţi care răspund de desfăşurarea activităţii didactice şi de cercetare.

În afara personalului de întreţinere, staţiunea dispune de un geograf cercetător având o activitate de cercetare în domenii precum, climatologie aplicată și protecția mediului, hidrologie, geomorfologie, prin efectuarea unor studii de monitorizare a aerului, apei, solului, de conservare a unor specii rare de vegetație, a proceselor actuale de versant și a unor fenomene de risc atmosferice și geomorfologice.

Obiectivele Facultății de Geografie București și a Stațiunii Geografice Orșova sunt:

a) concentrarea cercetării asupra problemelor teoretice şi aplicaţiilor practice privind hazardele naturale şi antropice, geomorfologia environmentală, geomorfologia dinamică şi procesele geomorfologice actuale, dinamica peisajului geografic, topoclimatologie, impactul uman asupra mediului geografic, evaluarea turistică a potenţialului natural şi economic, geografie umană şi economică aplicată, resursele naturale si dezvoltarea durabilă.
b) dezvoltarea de proiecte şi parteneriate de cooperare cu universităţi, institute şi centre de cercetare, autorităţi locale şi naţionale, organizaţii non-guvernamentale etc.
Activitățile derulate în cadrul instituției țin cont de contextul instituțional și de relațiile funcționale ale stațiunii cu instituțiile cărora se subordonează.

1. Cazarea în incinta Stațiunii Geografice Orșova, a studenților Facultății de Geografie din București în timpul aplicațiilor practice de teren, precum și cazarea tuturor studenților Universității din București și a celor din țară și străinătate.
2. Efectuarea de aplicații practice experimentale in situ și de teren ale studenților cu personalul din cercetare al Stațiunii Geografice Orșova, în colaborare cu cadrele universitare din universitate.
3. Efectuarea unor activități de cercetare realizate de cercetători angajați în cadrul stațiunii, a cercetătorilor și cadrelor didactice din Universitatea din București sau alte instituții similare, a doctoranzilor, masteranzilor sau a studenților geografi în laboratoarele instituției sau pe teren ce constau în:
– înregistrarea, colectarea, ordonarea, clasificarea și arhivarea unor date culese folosind aparatura de cercetare din dotarea stațiunii, necesare procesului didactic și de cercetare a Facultății de Geografie precum și instituțiilor colaboratoare;
– deplasări pe teren, colectări de probe, efectuarea de măsurători, necesare documentării în vederea implicării în proiecte și studii de cercetare.
4. Găzduirea și coorganizarea unor reuniuni ștințifice naționale și internaționale desfășurate la nivel universitar.
5. Colaborarea cu factori decizionali locali și regionali în vederea inserării în procesul administrativ a studenților, masteranzilor și doctoranzilor geografi.

Staţiunea Geografică Orşova a Facultăţii de Geografie a reprezentat locul de desfăşurare a diferitelor manifestări ştiinţifice: congrese, simpozioane, colocvii, la care au participat cadre universitare din ţară şi străinătate.

CONTACT

Str. Panfil Seicaru, nr. 2, Localitatea Orsova, Județul Mehedinti, România

Telefon
+4025-236.15.13

Web
E-mail: savulescu@geo.unibuc.ro
Website: http://orsova.geo.unibuc.ro

CERCETARE

GALERIE FOTO

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.