Stațiunea de cercetări de la Sfântu Gheorghe

În cadrul Stațiunii de Cercetări Marine și Fluviale (SCMF) își desfășoară activitatea Grupul de Cercetări Costiere din cadrul Facultății de Geografie, Universitatea din București. Stațiunea de cercetări a fost înființată în 2002 și funcționează în comuna Sf. Gheorghe, județul Tulcea, asigurând suportul local pentru desfășurarea activităților de cercetare și educative în domeniul științelor fluviale, marine și costiere.

În cadrul SCMF se efectuează activități de monitorizare, analiză și interpretare a comportamentului sistemelor fluviale, maritime și costiere în vederea obținerii unei cunoașteri a specificului dinamic și evolutiv al acestora și al stării actuale de funcționare, cât și pentru elaborarea de scenarii evolutive în acord cu tendințele factorilor de mediu specifici. Bazele de date și cunoștințele obținute sunt necesare pentru sprijinirea unui management optim al resurselor costiere și al activităților socio-economice asociate.

Preocupările membrilor Grupului de Cercetări Costiere acoperă o gamă largă de arii de cercetare: reconstituirea paleogeografică și evoluția mediilor costiere (lobi deltaici, spituri și insule barieră), geomorfologie costieră (morfodinamica plajelor, dezvoltarea/dinamica dunelor costiere, comportamentul barelor submerse), climat costier (evoluția și impactul furtunilor, variabilitate climatică), dinamica țărmului submers, comportamentul gurilor de vărsare.

Situarea SCMF în Delta Dunării, la gura de vărsare a brațului Sf. Gheorghe asigură cercetătorilor și studenților implicați suportul logistic necesar pentru desfășurarea observațiilor, măsurătorilor, experimentelor de teren asupra proceselor naturale, a factorilor de control și a formelor de relief asociate sau asupra felului în care comunițățile locale se adaptează condițiilor locale de mediu. Mai mult, toate facilitățile și instrumentele din dotare asigură oportunități de explorare ale întregului sistem costier, ale formelor sale trecute și prezente, ale factorilor de control ai proceselor costiere: vânt, valuri, curenți, biodiversitate ori ale întregului edificiu costier, făcând astfel posibile efectuarea de studii și investigații în domenii științifice variate: geomorfologie, geologie, biologie, paleontologie, management, planificare spațială, sociologie, antropologie.

Activitățile de cercetare desfășurate acoperă o gamă largă de domenii și subiecte științifice urmărind astfel obținerea unei cunoașteri îmbunătățite a funcționalității mediilor maritime și costier și a schimbărilor acestora care se produc la diferite scări de timp necesare pentru o configurare optimă a condițiilor de trai în astfel de sisteme sensitive.

În cadrul SCMF se desfășoară activități de cercetare în următoarele domenii:

Dinamica plajelor, a dunelor și a barelor submerse este monitorizată sezonier, iar calcularea bugetului sedimentar este însoțită de analize statistice ale factorilor de control: vânt, valuri, curenți, inundații.

Analiza corelată a comportamentului plajă-dune precum și monitorizarea poziției liniei apei și a barelor submerse se efectuează pe plaja Sf. Gheorghe, în amonte de gura de vărsare a brațului sudic al Dunării, la șapte reperi ficși distribuiți în lungul unui sector de țărm de 11 km. Pe lângă măsurătorile efectuate la reperii de pe țărmul Sf. Gheorghe, desfășurăm măsurători ale dinamicii sezoniere a plajei și pe țărmul sudic românesc al Mării Negre la Midia, Eforie N, Golful Pescărușul, Vama Veche.

Anual efectuăm măsurători batimetrice între linia țărmului și izobata de -20 m pe țărmul Deltei Dunării între Sulina și Periteașca, acordând o atenție importantă monitorizării de detaliu a gurii de vărsare a brațului Sf. Gheorghe, măsurătorile făcându-se regulat vara, însă și după evenimente hidro-meteorologice majore (ex. inundații, secete, furtuni). Gura de vărsare a brațului Sf. Gheorghe constituie un hotspot pentru acțiunile noastre de monitorizare datorită influenței majore pe care o are asupra dinamicii țărmului deltaic, prin poziția pe care o ocupă în cadrul sistemului de transport în lungul țărmului.

Datele obținute din măsurători oferă o nouă perspectivă asupra climatului și asupra impactului furtunilor costiere, precum și asupra importanței acestor evenimente asupra dinamicii celulelor litorale și a vulnerabilității arealelor costiere.

Proiectele de cercetare geoarheologică pe care le desfășurăm vizează reconstituirea evoluției peisajului natural și cultural, oferind oportunitatea de a analiza transformările peisajului sub influența acțiunii combinate a factorilor antropici și naturali la scări diferite de timp, precum și a rezilienței socio-environmente a arealelor costiere. Membrii echipei noastre de cercetare desfășoară studii geoarheologice în delta Dunării, la siturile de la Histria, Orgame, Enisala, Halmyris și Caraorman.

Reconstituirea evoluției sistemului deltaic necesită investigații detaliate asupra lobilor deltaici, a rețelei hidrografice, a dezvoltării câmpurilor marine și a insulelor barieră. Studiile care abordează evoluția peisajului la scară mare de timp sunt bazate pe analize stratigrafice, sedimentologice, geochimice, palinologice și paleontologice detaliate. Cadrul cronologic este definit de vârste absolute prin metodele de datare prin Luminiscență Stimulată Optic (LSO) și radiocarbon. În cazul sedimentelor recente (ex. depuse în ultimii 150 ani), ratele de sedimentare sunt obținute prin măsurători izotopice de P210 și C137.

Sistemul Informatic Geografic (SIG) perimte cuantificarea și analiza datelor spațiale, oferind informații valoroase privind dinamica arealelor costiere.

Înțelegerea sistemului este fundamental pentru generarea și aplicarea unor politici valide bazate pe conceptul unei dezvoltări sustenabile.

Activitățile de cercetare din cadrul SCMF reprezintă părți ale proiectelor de cercetare desfășurate de către membrii permanenți și asociați. Proiectele de cercetare sunt finanțate de la bugetul de stat (UEFISCDI, AMTRANS) și din fonduri internaționale (PAI- Brâncuşi, ERA-Net). Rezultatele cercetărilor sunt publicate în articole, cărți sau capitole de cărți adresate publicului specializat sau publicului larg sau în cadrul evenimentelor științifice din țară și din străinătate sau în cadrul cursurilor specializate de la Facultatea de Geografie, Universitatea din București (studii de licență și master).

Studenților încadrați la ciclurile de licență, master și doctorat care aleg să dezvolte o temă de cercetare din Delta Dunării li se propun metode și tehnici pentru explorarea sistemelor deltaice și costiere, obținând astfel cunoștințe și abilități necesare abordării problemelor specifice ale mediului costier, precum și ale problemelor globale legate de schimbările climatice, creșterea nivelului marin, dezvoltarea surselor de energie regenerabilă și a unui mediu sustenabil.

Stațiunea se află în centrul comunei Sf. Gheorghe, la 2 km distanță de plajă și de gura de vărsare a brațului Sf. Gheorghe în Marea Neagră. Locația dispune 7 camere care găzduiesc 4 dormitoare (max. 12 locuri), un laborator de geomorfologie costieră, un laborator de ecologie costieră și un cabinet de lucru, o bucătărie și 2 grupuri sanitare.

 • Ambarcațiune marină Merry Fisher 530 (cu motor Evinrude 90 CP)
 • Ambarcațiune fluvială Rebel 400 (cu motor Selva 25 CP)
 • 2 ambarcațiuni gonflabile Zodiac (cu motor Suzuki 15 CP)
 • ATV Kymco MXU 300
 • Curentometru tridimensional Nortek Vector 3D
 • Senzor de presiune Level Troll 700
 • Traductor de presiune pentru monitorizarea valurilor RTX 1930
 • Sistem de detectare și înregistrare a adâncimilor și topografiei submerse – Valeport Midas Surveyor
 • Sistem de detectare și înregistrare a adâncimilor și topografiei submerse (ecosonda Garmin GPSMAP 166 și ecosonda Garmin GPSMAP 298C)
 • Stație topografică totală Sokkia 610
 • Sistem DGPS RTK Leica Viva
 • GPS Garmin GPSMAP 76CSx
 • Echipament de carotare (Carotier cu percuție, Auger, Split-Spoon, Push Core, Piston Core, Gage)
 • Colector de sedimente în mediu acvatic (bodengreiffer) Lamote Sampling Dredge 5110
 • Sistem de monitorizare a dinamicii stratului limită atmosferic inferior compus din 4 senzori de viteză a vântului (anemometre Max 40+), un senzor de direcție a vântului (DIR 21) și un datalogger la care se pot atașa până la 126 inputuri (Eko 21)
 • Capcane de nisip verticale și cilindrice
 • Sondă multiparametrică pentru măsurarea calității apei HI9828/20 (13 parametri măsurați)
 • Water test 3150 (pH, ORP, conductivitate și temperatură)
 • Turbidimetru HI98713-2
 • Turbidimetru portabil Marvel 6035
 • Salintest HI98203
 • Instrumente optice pentru studii de biologie și ecologie marină
 • Infrastructura pentru GIS și Teledetecție

CONTACT

Strada Principală, nr. 137, Sat Sfântu Gheorghe, comuna Sfântu Gheorghe, județul Tulcea

Responsabil
Prof. dr. Alfred Vespremeanu-Stroe

Tel: +40723.264.913
E-mail: fredi@geo.unibuc.ro
vsalfred@yahoo.com
Website: http://www.coastalresearch.ro

CERCETARE

GALERIE FOTO

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.