fbpx

Stațiunea de cercetare de la Orșova

Staţiunea Geografică Orşova, coordonată ştiinţific de Facultatea de Geografie din București, a luat fiinţă în anul 1964 având ca scop efectuarea de cercetări geomorfologice, hidrologice, climatice şi biogeografice, precum şi desfăşurarea practicilor de specialitate a studenţilor geografi.

Până în anul 1972, staţiunea s-a situat în perimetrul localităţii Eşelniţa. Execuţia barajului şi realizarea lacului de acumulare de la Porţile de Fier I a afectat şi staţiunea, aceasta fiind strămutată la Orşova, pe versantul Dealului Moşului (267 m) nu departe de Vf. Cioaca Mică (217 m) ce aparține Munților Almaj.

Stațiunea, situată la extremitatea sudică a oraşului, într-un loc ce oferă o panoramă deosebită asupra lacului de acumulare şi Golfului Cernei, dispune de o cladire principală (200 m2), având condiţii optime de cazare, cu o capacitate ce depăşeşte 70 de locuri ce sunt înpărţite în mai multe încăperi situate pe două etaje.

La parter sunt amplasate laboratoare pe diferite specializări ale geografiei: geomorfologie-mediu, meteorologie-hidrologie, geografie umană-regională, sală de studiu (conferinţă) şi bibliotecă de specialitate în vederea desfăşurarii aici şi în arealul înconjurător a practicii de specialitate a studenţilor: geografi, geologi, biologi, chimişti, din ţară şi nu numai.

De asemenea în cadrul instituției se afla o altă clădire secundară cu cca. 30 de locuri de cazare (actualmente nefuncţională), 1,5 ha de teren, cu vegetaţia iniţială; o staţie meteorologică automată, o staţie meteorologică clasică, inclusiv o platformă meteorologică, un laborator de cercetare (“Casa laborator”) la Graţca, actualmente dezafectat, pe malul Dunării.

Staţiunea găzduieşte anual cadrele didactice şi studenţii Facultăţii de Geografie ai Universităţii din Bucureşti, ai Facultăţii de Geologie din aceeaşi universitate, precum şi ai altor unităţi de învăţământ superior din ţară sau invitaţi din străinătate care efectuează aici stagii de pregătire și practică de specialitate la discipline precum: Meteorologie, Climatologie, Hidrologie, Cartografie, Geomorfologie, Pedologie, Geologie, Geografie umană şi economică, Biogeografie etc.

Staţiunea dispune de instrumente, aparatură şi echipamente care permit efectuarea de studii şi analize detaliate şi comparative de meteorologie, hidrologie, geomorfologie, la care studenţii au acces pe parcursul programului de practică.

Stațiunea Geografică Orșova dispune de două clădiri în locația aflată pe strada Panfil Șeicaru nr.2 :
Clădirea principală pe două nivele, cu biroul administrativ, încăperi ale personalului stațiunii (pază, săli alocate personalului de întreținere), laboratoare, sală de conferințe și camere de cazare situate pe cele două nivele și o masardă;
– O clădire secundară aflată în conservare (momentan este improprie cazării);
– O platformă meteorologică situată în arealul parcului ce înconjoară stațiunea.
– O clădire denumită Laboratorul de la Grațca situată pe strada Grațca nr. 2, clădire aflată în conservare;
– O clădire formată dintr-o încăpere, denumită și Casa pompe, cu rol de a alimenta stațiunea cu apă, situată tot pe strada Grațca.

Staţiunea Geografică Orşova dispune actualmente de un personal format din 8 angajaţi care răspund de desfăşurarea activităţii didactice şi de cercetare.

În afara personalului de întreţinere, staţiunea dispune de un geograf cercetător având o activitate de cercetare în domenii precum, climatologie aplicată și protecția mediului, hidrologie, geomorfologie, prin efectuarea unor studii de monitorizare a aerului, apei, solului, de conservare a unor specii rare de vegetație, a proceselor actuale de versant și a unor fenomene de risc atmosferice și geomorfologice.

Obiectivele Facultății de Geografie București și a Stațiunii Geografice Orșova sunt:

a) concentrarea cercetării asupra problemelor teoretice şi aplicaţiilor practice privind hazardele naturale şi antropice, geomorfologia environmentală, geomorfologia dinamică şi procesele geomorfologice actuale, dinamica peisajului geografic, topoclimatologie, impactul uman asupra mediului geografic, evaluarea turistică a potenţialului natural şi economic, geografie umană şi economică aplicată, resursele naturale si dezvoltarea durabilă.
b) dezvoltarea de proiecte şi parteneriate de cooperare cu universităţi, institute şi centre de cercetare, autorităţi locale şi naţionale, organizaţii non-guvernamentale etc.
Activitățile derulate în cadrul instituției țin cont de contextul instituțional și de relațiile funcționale ale stațiunii cu instituțiile cărora se subordonează.

1. Cazarea în incinta Stațiunii Geografice Orșova, a studenților Facultății de Geografie din București în timpul aplicațiilor practice de teren, precum și cazarea tuturor studenților Universității din București și a celor din țară și străinătate.
2. Efectuarea de aplicații practice experimentale in situ și de teren ale studenților cu personalul din cercetare al Stațiunii Geografice Orșova, în colaborare cu cadrele universitare din universitate.
3. Efectuarea unor activități de cercetare realizate de cercetători angajați în cadrul stațiunii, a cercetătorilor și cadrelor didactice din Universitatea din București sau alte instituții similare, a doctoranzilor, masteranzilor sau a studenților geografi în laboratoarele instituției sau pe teren ce constau în:
– înregistrarea, colectarea, ordonarea, clasificarea și arhivarea unor date culese folosind aparatura de cercetare din dotarea stațiunii, necesare procesului didactic și de cercetare a Facultății de Geografie precum și instituțiilor colaboratoare;
– deplasări pe teren, colectări de probe, efectuarea de măsurători, necesare documentării în vederea implicării în proiecte și studii de cercetare.
4. Găzduirea și coorganizarea unor reuniuni ștințifice naționale și internaționale desfășurate la nivel universitar.
5. Colaborarea cu factori decizionali locali și regionali în vederea inserării în procesul administrativ a studenților, masteranzilor și doctoranzilor geografi.

Staţiunea Geografică Orşova a Facultăţii de Geografie a reprezentat locul de desfăşurare a diferitelor manifestări ştiinţifice: congrese, simpozioane, colocvii, la care au participat cadre universitare din ţară şi străinătate.

CONTACT

Str. Panfil Seicaru, nr. 2, Localitatea Orsova, Județul Mehedinti, România

Telefon
+4025-236.15.13

Web
E-mail: savulescu@geo.unibuc.ro
Website: http://orsova.geo.unibuc.ro

GALERIE FOTO

NOUTĂȚI

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services