Declaraţie a Senatului Universităţii din Bucureşti

Declaraţie a Senatului Universităţii din Bucureşti

Pentru prima dată în istoria post-decembristă, Ministerul Educației Naționale penalizează fără temei Universitatea din București. Niciodată până acum meritele Universității din București, locul ei între universitățile de elită ale României, valoarea profesorilor, a studenților și a absolvenților ei, nu au fost negate. Niciodată locurile studenților Universității nu au fost diminuate în mod arbitrar, fără criterii transparente. Este fără precedent că aceste lucruri se întâmplă astăzi și este de neacceptat ca Universității din București să i se reproșeze că nu ar merita un grad ridicat de încredere.
Cele de mai sus sunt demonstrate de faptul că Ministerul Educației Naționale nu a prezentat niciun fel de criterii obiective de repartizare a cifrei de școlarizare către universități și, mai mult, a înlocuit în mod abuziv membrii CNSPIS, consiliu care, la solicitarea Ministerului, a elaborat o propunere echilibrată de metodologie de alocare a cifrei de școlarizare, propunere care a fost în consultare publică în decembrie 2017 – ianuarie 2018.
Comunitatea academică a Universității din București consideră că alocarea pe instituții de învățământ superior a cifrei de școlarizare aprobate la nivel național prin H.G. nr.131/2018 trebuie făcută pe criterii privind:

 • Numărul și valoarea candidaților la programele de studii, care reflectă cererea pe piața educațională a programelor unei universități;
 • Valoarea cadrelor didactice, măsurată prin rezultatele științifice recunoscute național și internațional;
 • Gradul de inserție pe piața muncii a absolvenților universității;
 • Valoarea globală a universității, așa cum se regăsește în clasamentele internaționale.

În oricare dintre categoriile de criterii enumerate mai sus, criterii care au, cu adevărat, un caracter obiectiv, Universitatea din București este pe primele locuri la nivel național, alături de prestigioșii parteneri din Consorțiul Universitaria care, de asemenea, au fost sancționați în mod abuziv.
În ultimii ani universitari, numărul de candidați la programele de licență, master și doctorat ale Universității din București a fost constant unul mare, la toate cele trei cicluri de studii universitare. Astfel, în 2015, pe 9.657 de locuri pentru studii universitare de licenţă (4.460 locuri finanţate de la buget şi 5.197 locuri cu taxă) au candidat 22.689 de absolvenți de liceu. Pentru 2016, s-au înscris la studii de licenţă 21.286 de candidați pe 9.546 de locuri (4.410 locuri finanţate şi 5.136 cu taxă). Universitatea din Bucureşti a fost şi în 2017 în topul opțiunilor candidaţilor la studii de licenţă: un  număr de 21.775 candidaţi s-au înscris pe 4.310 locuri finanţate de la buget şi 5.310 locuri cu taxă. Numărul candidaților la toate cele trei cicluri de studii universitare este, de asemenea impresionant: 27.749 în anul 2015, 26.921 în 2016, 27.380 în anul 2017. Toate locurile bugetate au fost ocupate și au fost atrași și mulți studenți cu taxă, în condițiile în care cerințele concursului de admitere sunt menținute la standarde înalte, la multe facultăți selecția făcându-se pe bază de examen scris.
Cadrele didactice ale Universității din București sunt recunoscute pentru performanțele științifice de excepție, atestate prin colaborări la proiecte și publicații internaționale de specialitate și încununate adesea cu premii și distincții prestigioase.
Inserția pe piața muncii a absolvenților Universității din București este de 71% la finalizarea programelor de master și de 90% la 8 luni de la absolvire.
Nu în ultimul rând, în ceea ce privește clasamentele internaționale, Universitatea din București se plasează printre primele universități românești și, în multe cazuri, chiar pe primul loc. În QS World University Rankings 2018, de exemplu, Universitatea din București ocupă primul loc la nivel național, fiind poziționată în tranșa 701-750 pe plan mondial.
În aceste condiții, Senatul UB consideră că afirmația ministrului Educației Naţionale, potrivit căreia Universitatea din București nu trebuia să primească de la ARACIS grad ridicat de încredere, a afectat grav demnitatea comunității noastre universitare. Ne așteptăm ca domnul ministru să facă un gest de onoare şi să îşi ceară scuze public celor pe care i-a jignit.
Senatul UB consideră, totodată, profund injustă decizia de reducere drastică a locurilor atribuite instituției de învățământ superior pe care o reprezintă – cu 60 la licență, 335 la master și 59 la doctorat – decizie ce se va răsfrânge, în primul rând, asupra drepturilor studenților de a urma în regim de gratuitate programele pe care le doresc – și solicită
anularea imediată a repartizării locurilor bugetate propuse de Ministerul Educației Naționale și revenirea la repartizarea din anul universitar anterior, până la elaborarea și implementarea unor criterii juste și transparente.
În același sens, Senatul UB susține și o serie de alte măsuri menite să asigure o distribuire judicioasă a locurilor bugetate în învățământul superior românesc:

 1. Asigurarea transparenței în ce privește formula de calcul și a datelor primare furnizate de toate universitățile, pentru toți indicatorii pe baza cărora s-a făcut finanțarea publică a învățământului superior din România.
 2. Abrogarea OMEN nr. 3.330 din 14.03.2018, privind aprobarea Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS).
 3. Abrogarea OMEN nr. 5.376 din 19.10.2017, privind aprobarea domeniilor și specializărilor / programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România, deoarece nu este fundamentat științific și nu a ținut cont de observațiile întemeiate ale universităților.
 4. Elaborarea, pe baze științifice, și publicarea unui raport anual privind angajabilitatea absolvenților fiecărei universități la absolvire, la 1 an și la 2 ani după absolvirea fiecărei promoții. Elaborarea acestor documente să se facă pe baza datelor cuprinse în REVISAL privind contractele de muncă, cu datele de identificare ale absolvenților din RMU sau în evidenţele organizaţiilor naţionale ale profesiilor liberale.
 5. Începerea de urgență a procesului de evaluare a școlilor doctorale, amânat nejustificat de atâția ani și asigurarea unei evaluări internaționale, neafectate de interese neacademice.
 6. Depolitizarea managementului universităților, prin interzicerea exercitării unor funcții politice sau a demnității de parlamentar pentru rectori și președinții de senate universitare, pe perioada exercitării acestor funcții.

În calitate de reprezentant al comunității universitare, Senatul UB împuternicește conducerea executivă a instituției ca, în cazul nerezolvării solicitărilor de mai sus, să recurgă la măsurile care se impun, inclusiv pe cale juridică.
Preşedintele Senatului Universităţii din Bucureşti,
Prof. univ. dr. Marian Preda

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services