Egalitate de gen

Egalitatea de gen în Universitatea din București

„Egalitatea de gen este o valoare fundamentală a Uniunii Europene. Universităţile și instituţiile de cercetare din Spaţiul European al Cercetării (ERA) și din Spaţiul European al Învăţământului Superior (EHEA) sunt ferm angajate să se afirme ca spaţii de învăţare și cercetare incluzive, în care excelenţa să fie promovată simultan cu orientarea atenţiei spre egalitatea de șanse și oportunităţi în general, precum și spre egalitatea de gen în particular.

Excelenţa, eficienţa, inovaţia, calitatea merg mână în mână cu respectarea principiilor egalităţii, echităţii, non-discriminării. Promovarea de măsuri în domeniul egalităţii de gen s-a dovedit deja a fi un stimulator al dezvoltării instituţiilor care și-au asumat asemenea strategii” (extras din Planul de egalitate de gen, Universitatea din București).

Elaborat în contextul proiectului European HORIZON ATHENA Gender equality to unlock research potential – Implementing gender equality plans to unlock research potential of research performing organizations (RPOs) and research funding organizations (RFOs) in Europe, Planul de egalitate de gen conține obiective și activități concrete conforme cu cerințele Uniunii Europene prin care Universitatea din București își explimă angajamentul ferm la nivel institutional privind promovarea egalității de gen și politicilor incluzive (pagina conține planul în limba engleză și posibilitatea de traducere automată în limba engleză a conținutului). Planul corespunde unei diagnoze prealabile, este asumat de un Comitet de Implementare cu largă reprezentare și este din 2023 derulat prin intermediul Biroului de Incluziune, Echitate și Egalitate de Șanse din UB .

Începând cu luna ianuarie 2024, Universitatea din București are avizată o Procedură privind incidentele de hărţuire sexuală și discriminare de gen și un Formular privind raportarea unui caz de hărţuire sexuală și discriminare de gen, dar și același formular ce poate fi completat în varianta online.

În vederea prevenirii și combaterii oricăror forme de hărțuire sexuală, în materialul următor realizat de Centrul Filia găsiți  exemple privind diferite forme de hărțuire, iar dacă vă aflați într-una dintre aceste situații prin care o persoană din cadrul universității are un astfel de comportament față de dumneavoastră, vă rugăm să raportați această situație folosind formularul dedicat.

Vizual biroul incluziune, echitate si egalitate de sanse- Pagina Biroului

Birou ce își desfășoară activitatea în cadrul Direcţiei de Orientare Strategică, Evaluare, Monitorizare şi Politici Publice al Universității din București. Una dintre principalele atribuții este dezvoltarea de mecanisme instituționale interne menite să sprijine integrarea studenților.

Imagine cu un ecran ce are site-ul Planului de egalitate de gen- Link website Plan de Egalitate de gen

Dezvoltarea Planului de Egalitate de Gen în Universitatea din București a început în cadrul proiectului ATHENA.  La finalul acestuia, instituţiile partenere vor avea elaborate, implementate și trecute printr-o primă fază de monitorizare Planuri de Egalitate de Gen (PEG).

Lucrare grafică cu un fișier- Link către fișierul ce conține planul de egalitate de gen

Planul este un document strategic care articulează angajamentul la nivel instituţional al UB faţă de promovarea egalităţii de gen și implicit a unor politici incluzive în toate activităţile din cadrul instituţiei. Este realist-răspunde unei diagnoze prealabile și dinamic- permite schimbări și dezvoltări ulterioare.

Echipa responsabilă de Planul de Egalitate de Gen

Prof.univ.dr. Laura Grünberg — Directoare de Proiect
Lect.univ.dr. Corina Ilinca — Coordonatoare Cercetare Cantitativă, Coord. Platforma pentru Studii de Gen (ICUB)
Drd. Ștefania Chihaia — Coordonatoare Comunicare
Drd. Bianca Mihăilă — Asistentă Coordonare și Monitorizare PEG-UB
Drd. Alexandra Dimofte — Bursă extracurriculară doctorală UB, Asistentă de cercetare
Filuța Ioniță — Directoare Financiară
Colaborări în cadrul Athena pentru realizarea și implementarea Planului de Egalitate de Gen:
 Dr. Irina Costache, expert de gen (2022)
Conf.univ. dr. Anca Dohotariu, coordonatoare cercetare calitativă, cadru didactic la
Facultatea de Științe Politice (2021-2022)

Comitetul de Implementare al Planului de Egalitate de Gen

Reprezentantul României în Consorțiul proiectului ATHENA
Prof.univ.dr. Adrian Curaj
— Director General, UEFISCDI
Membrele și membrii Comitetului de Egalitate de Gen (GEPI-UB)
Drd. Mirabela Amarandei
— Directoare, Direcţia Orientare Strategică, Evaluare, Monitorizare şi Politici Publice; Președinta Comitetului GEPI-UB
Prof.univ.dr. Carmen Chifiriuc — Prorector Cercetare; Directoare ICUB
Daniela Popa — Directoare, Resurse Umane
Oana Sârbu — Directoare, Secretariat
Conf.univ.dr. Romina Surugiu — Decană, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării
Conf.univ.dr. Claudiu Tufiș — Director de departament, Facultatea de Științe Politice
Prof.univ.dr. Mircea Dumitru — Facultatea de Filosofie; fost Rector al Universității
Prof.univ.dr. Cosima Rughiniș — Directoare, Școala Doctorală de Sociologie, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Isabel Șelaru — Șefă Serviciu, Serviciul Administrare Personal
Prof.univ.dr. Romiță Iucu — Președinte, Consiliului de Orientare și Analiză Strategică a Universității din București; Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Drd. Dragoș Obreja — Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Planul de Egalitate de Gen

În graficul de mai jos se pot vedea care sunt domeniile prioritare ale Planului, pe fiecare dintre ele fiind prevăzute o serie de inițiative și activități ce urmează să fie realizate până la finalul proiectului Athena (ianuarie 2025). Acestea sunt:

 1. Leadership pentru egalitate de gen
 2. Guvernanţă pentru egalitate de gen
 3. Resurse Umane (Recrutare, Promovare, Retenție)
 4. Integrarea dimensiunii de gen în cercetarea academică interdisciplinară
 5. Integrarea dimensiunii de gen în conținuturile programelor academic
 6. Echilibru viață profesională- viață privată, responsabilități de îngrijire
 7. Prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale și a discriminării de gen
 8. Comunicare instituțională pentru promovarea egalității de gen
Acest grafic redă domeniile prioritare menționate anterior în text sub o formă mai compactă.

Pe site-ul PEG pot fi urmărite activitățile și rezultatele din cadrul acestui proces de implementare a primului ciclu. Tot aici se pot găsi o serie de informații utile privind proiecte și activități similare din alte universități europene, statistici relevante, evenimente importante în domeniu.

În cadrul acestui prim ciclu de implementare sunt deja realizate parțial sau total o serie de activități importante precum (selecție)
– Lansarea unei platforme de studii de gen în cadrul Institutului de Cercetări al Universității din București. Este o oportunitate de coagulare a intereselor interdisciplinare în domeniu și de creștere a calității cercetării;
– Formări pe tematici sensibile la gen pe diverse grupuri țintă din UB (resurse umane, studenți, cadre didactice);
– Module informative privind egalitatea de gen accesibile direct online pe pagina dedicată modulelor de pe Planul de Egalitate de Gen.
– Procedură privind abordarea în UB a cazurilor de hărțuire și discriminare;
– Elaborarea unui ghid de statistici sensibile la gen;
– Revizuirea unor documente importante din UB-de exemplu modificări în Codul de etică sau introducerea unei anexe la dosarul de înscriere pentru studenți și la dosarul de concurs pentru viitori angajați prin care iau la cunoștință de resursele existente.

La finalul proiectului ATHENA, pe baza rapoartelor de monitorizare și a consultării comunității UB va fi propus spre aprobare ciclul următor PEG (2024-2028) și formula organizatorică aferentă derulării acestuia.

Egalitatea de gen în România

România a făcut progrese semnificative în ceea ce privește:

– Legislația în domeniul egalității de gen

– Cadrul instituțional pentru abordarea tematicilor din domeniu (de exemplu prin înființarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați- ANES), Con- CNCD, dar și a organizațiilor nonguvernamentale de profil (Centrul FILIA, Societatea de Analize Feministe AnA, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația Front, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen și Asociația E-Romnja)

– Profesionalizarea domeniului prin dezvoltarea cercetării specifice și prin introducerea de studii/masterate de profil (ca de exemplu la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București, Master în Politicile Egalității de Șanse) și un Centru pentru Politicile Egalității de Șanse.

Pentru detalii privind progresele realizate în domeniu, puteți consulta Barometrul de gen, 2018 și Raportul de sustenabilitate al Universității din București, 2022.

Graficul de mai jos redă indicii de egalitate de gen, iar punctajul general al României este de 56.1 din 100 de puncte posibile.

Poza redă un grafic cu indicii de egalitate de gen ai României. Punctajul general al României este de 56.1 din 100 de puncte posibile
Sursa: European Institute for Gender Equality

Logoul Athena
Poză cu studenți- Link către seria de module pentru studenți
Poză cu oameni într-un birou- Link spre Platforma de studii de gen

E-mail:
incluziune@unibuc.ro
plan.egalitate@unibuc.ro

Tel: 0786.786.280

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services