Biroul Audit Public Intern

Biroul Audit Public Intern efectuează activităţi de audit pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.

Atribuțiile compartimentului audit public intern:

a) elaborează norme metodologice specifice cu avizul MENCȘ;
b) elaborează proiectul planului multianual  şi  proiectul planului anual de audit public intern;
c) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate;
d) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;
e) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
f) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate.

Constantin VASILE – Auditor
Tel: +4021-314.72.60, interior 121
E-mail: vasile.constantin.ro@gmail.com

Florentina DAMIAN – Auditor
Tel: +4021-307.73.62, interior 362
E-mail: florentina_damian@yahoo.com

Cosmin Alexandru MOLEA – Auditor
Tel: +4021-307.73.62, interior 362
E-mail: cosmin.molea@unibuc.ro

Proceduri

CONTACT

Tel: +4021-314.72.60
+4021-307.73.62
E-mail: audit@unibuc.ro

Adresă:
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Căminul A Mihail Kogălniceanu, parter, Sector 5, 050107, București

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.