Formulare achiziții

Documente

In vederea efectuarii platilor, facturilor fiscale le vor fi atasate urmatoarele documente:

  • NIR/NIRI/NIRF/PVSRV (EMSYS), Bon de consum (daca este cazul),  Referat de plată;

Pentru obiectele de inventar si mijloace fixe se va completa si Procesul verbal de receptie calitativa, cantitativa, de instalare si montare care trebuie sa fie inregistrat (modelul se regaseste atasat mai jos).

Referat de plată.doc – atașat la toate plățile efectuate (venituri, POSDRU, cămine-cantină, microproducție, etc.);
PV receptie calitativa si cantitativa, de instalare si montare a obiectelor de inventar si mijloacelor fixe.doc  recepția în cazul achiziționării de produse care se iau în inventar;
PV receptie servicii.doc – recepția în cazul achziționării de servicii;

Procesele verbale vor fi semnate de gestionar.

Procedura de achizitie directa.pdf

Procedura de achizitie directa conform anexa 2.pdf

* OBSERVAȚIE * 

Pentru a putea finaliza achiziţia în condiţii transparente se va justifica preţul produsului sau serviciului declarat în referatul de necesitate.

Preţul estimat va fi justificat printr-o analiză de piaţă:

Această analiză va cuprinde:

  • Oferte ferme din partea firmelor producătoare, distribuitoare de produse, prestatoare de servicii, conform referatului de necesitate;
  • Consultarea Catalogului electronic S.E.A.P
  • Proces verbal de evaluare a acestor oferte, semnat de o comisie (minim 3 membri) care să justifice alegerea criteriului și a firmei furnizoare/prestatoare.

– Achizitia directa se va desfasura in conformitate cu art. 43 din HG 395/2016;

– Achizitia directa conform anexei nr. 2 din Legea 98/2016  se va desfasura in conformitate cu procedura interna aprobata si cu art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016.

PV evaluare oferte.doc
Declarație de eligibilitate_lg.98.doc

FORMULARE NECESARE PROCEDURĂ ACHIZIŢIE DIRECTĂ

0. Fișă_urmarire document.doc (venituri, BFS) OBLIGATORIU
1.1. Referat de necesitate – produse.doc VENITURI
1.2. Referat de necesitate – servicii.doc VENITURI
1.3. Notă justificativă – achizitie directă.doc VENITURI

2.1. Referat de necesitate – produse BFS.doc
2.2. Referat de necesitate – servicii BFS.doc
2.3. Notă justificativă – achizitie directa BFS.doc

3.1. Referat de necesitate – produse Cercetare.doc
3.2. Referat de necesitate – servicii Cercetare.doc
3.3. Notă justificativă – achiziție directă Cerectare.doc

4. Angajament bugetar BFS.doc

5. Contract de furnizare_Lege 98 din 2016.doc

6. Contract servicii_modificat cf. Legii nr. 98.doc

7. Comanda ferma achiziții – venituri, BFS.doc

Conturile de trezorerie ale Universității din București se vor completa în funcție de articolul contabil trecut pe referatul de necesitate.

Exemplu: pe referat avem articolul contabil 20.01, contul de trezorerie ce se va trece pe contract este: RO83TREZ23F65601200101X

Conturi de trezorerie.pdf
Invitație de participare.doc
Caiet de sarcini.doc

Procedură_Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.doc

-Negocierea fara publicare prealabila va fi demarata tinandu-se cont de prevederile art. 104 din Legea 98/2016 coroborate cu prevederile art. 93-94 din H.G. 395/2016;

-Procedura se va desfasura in colaborare cu Departamentul de Achiziții Publice.

ACHIZIȚII

CONTACT

Coordonator Departament
Cristinel SIMION SANDU
Tel: +4021-307.73.76
E-mail: cristi.sandu@achizitii.unibuc.ro

Programul de audienţe
Luni-joi: 08:00 – 16:00
Vineri: 08:00 – 13:30

Tel: +4021-307.73.47
+4021-307.73.76
+4021-307.73.95
+4021-305.82.95
Fax: +4021-313.95.75
E-mail: contact@achizitii.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 08:00 – 16:00
Vineri: 08:00 – 13:30

Magazia UB
Tel: +4021-307.73.82

Adresă:
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, demisol,Sector 5, 050107, București

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.