Departamentul de Fonduri Structurale

Departamentul Fonduri Structurale are ca scop coordonarea participării Universității din București la programele europene, a elaborării de proiecte europene de către departamente, facultăți și alte unități din Universitate, precum și monitorizarea implementării lor.

Departamentul Fonduri Structurale îşi propune atragerea de fonduri nerambursabile şi implementarea cu succes a proiectelor în derulare la nivelul instituţiei. Departamentul Fonduri Structurale contribuie la informarea comunității academice cu privire la oportunitățile de accesare a finanțărilor nerambursabile prin intermediul Instrumentelor Structurale, ca urmare a deschiderii de noi competiții, de proiecte, la supravegherea conformității punerii în aplicare a proiectelor cu reglementările europene, naționale și cu bunele practici recunoscute în materie.

Proiectele gestionate din punct de vedere financiar, la nivelul Universității din București, au avut ca surse de finanțare programele operaționale-perioada 2007-2013: POSDRU, PODCA, POSCCE, precum și cele finanțate prin Mecanismul SEE (2009-2014), fonduri bilaterale.

Pentru a crește capacitatea de absorbție, programele operaționale 2014-2020 avute în vedere sunt:

  • Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT);
  • Programul Operațional Competitivitate (POC);
  • Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA);
  • Programul Operațional Capital Uman (POCU);
  • Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM);
  • Programul Operațional Dezvoltare Regională (POR).

Structura organizatorică

Mihaela CRĂCIUN, Administrator financiar
Tel: +4021-305.82.06
E-mail: mihaela.craciun30@gmail.com

Mariana RUS, Administrator financiar
Tel: +4021-305.82.22
E-mail: mariana.rus@fse.unibuc.ro

Bianca SORA, Administrator financiar
Tel: +4021-305.82.24
E-mail: bianca.sora@fse.unibuc.ro

Laurentiu Dumitru DOLOGA, Administrator financiar
Tel: +4021-305.82.22
E-mail: laurentiu.dologa@fse.unibuc.ro

Cristina Laura MANIU, Administrator financiar
Tel: +4021-305.82.24
E-mail: cristina.maniu@fse.unibuc.ro

1. Anunţuri posturi vacante proiect DREAM

Anunț selectie_20.11.2017_Proiect ID 106194

Anunț selectie_19.02.2018_Proiect ID 106194

Anunț selectie_02.04.2018_Proiect ID 106194

Anunț selectie_10.12.2018_Proiect ID 106194

2. Anunţuri posturi vacante proiect SUCCES

Anunț selectie_20.11.2017_Proiect ID 106186

Anunț selectie_20.12.2017_Proiect ID 106186

Anunț selectie_19.02.2018_Proiect ID 106186

Anunț selectie_26.03.2018_Proiect ID 106186

Anunț selectie_11.04.2018_Proiect ID 106186

Anunț selectie_04.06.2018_Proiect ID 106186

Anunț selectie_02.07.2018_Proiect ID 106186

Anunț selectie_27.08.2018_Proiect ID 106186

Anunț selectie_23.10.2018_Proiect ID 106186

Anunț selectie_10.12.2018_Proiect ID 106186

Anunț selectie_17.12.2018_Proiect ID 106186

3. Anunţuri posturi vacante proiect SIPOCA

Anunț selectie_10.12.2018_Proiect ID 111830

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selectie_16.01.2019_Proiect ID 111830

4. Anunţuri posturi vacante proiect “Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive”

Anunț selecție_08.01.2019_Proiect ID 120008

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_21.01.2019_Proiect ID 120008

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

5. Anunţuri posturi vacante proiect DINAMIC

Anunț selecție_27.02.2019_Proiect ID 122773

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_12.03.2019_Proiect ID 122773

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_23.04.2019_Proiect ID 122773

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_06.06.2019_Proiect ID 122773

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_09.07.2019_Proiect ID 122773

6. Anunţuri posturi vacante proiect Viitor-Antreprenor ID 125160 

Anunț selecție_25.04.2019_Proiect ID 125160

Erată Anunț selecție_25.04.2019_Proiect ID 125160

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

7. Anunţuri posturi vacante proiect EU-ANTREPRENOR ID 125144

Anunț selecție_28.05.2019_Proiect ID 125144

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

8. Anunţuri posturi vacante proiect EXCIA ID 125245

Anunț selecție_06.06.2019_Proiect ID 125245

Centralizatorul final al concursului

Anunț selecție_28.06.2019_Proiect ID 125245

Centralizatorul final al concursului

9. Anunţuri posturi vacante proiect “Măsuri active de protecție și conservare a biodiversității și peisajului din arealul Parcului Natural Porțile de Fier” ID 117515

Anunț selecție_25.06.2019_Proiect ID 117515

Centralizatorul final al concursului

10. Anunţuri posturi vacante proiect “ATRiUM” ID 123343

Anunț selecție_09.07.2019_Proiect ID 123343

11. Anunţuri posturi vacante proiect “IRENES” contract de finanțare 30860/17.06.2019

Anunț selecție_16.07.2019

Informațiile cu privire la etapa a II-a de selecție a grupului țintă pentru programul doctoral în cadrul proiectului „Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativă antreprenorială (EXCIA)” le puteți accesa la http://www.excia.ase.ro/.

Informațiile cu privire la rezultatele selecției grupului țintă în cadrul proiectului „Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativă antreprenorială (EXCIA)” le puteți accesa la http://www.excia.ase.ro/etapa1.

Informațiile cu privire la persoanele înscrise pentru selecția grupului țintă în cadrul proiectului „Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativă antreprenorială (EXCIA)” le puteți accesa la http://www.excia.ase.ro/selectie.

De asemenea, vă anunțăm că interviul va avea loc pe 11 iulie 2019, sala Birou Președinte Senat- Bdul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, parter, sector 5, București, începând cu ora 09:00 pentru programul doctoral, respectiv 11:00, pentru programul postdoctoral.

Documente

CONTACT

Șef Departament
Ec. Georgiana-Elena Rădulescu
Tel: +4021-305.82.06
E-mail: georgiana.radulescu@fse.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-vineri: 09:00 – 16:00

Adresă:
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, et. 2, cam. 304 și 308, Sector 5, 050107, București

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.