fbpx

Departamentul de Fonduri Structurale

Departamentul Fonduri Structurale are ca scop coordonarea participării Universității din București la programele europene, a elaborării de proiecte europene de către departamente, facultăți și alte unități din Universitate, precum și monitorizarea implementării lor.

Departamentul Fonduri Structurale îşi propune atragerea de fonduri nerambursabile şi implementarea cu succes a proiectelor în derulare la nivelul instituţiei. Departamentul Fonduri Structurale contribuie la informarea comunității academice cu privire la oportunitățile de accesare a finanțărilor nerambursabile prin intermediul Instrumentelor Structurale, ca urmare a deschiderii de noi competiții, de proiecte, la supravegherea conformității punerii în aplicare a proiectelor cu reglementările europene, naționale și cu bunele practici recunoscute în materie.

Proiectele gestionate din punct de vedere financiar, la nivelul Universității din București, au avut ca surse de finanțare programele operaționale-perioada 2007-2013: POSDRU, PODCA, POSCCE, precum și cele finanțate prin Mecanismul SEE (2009-2014), fonduri bilaterale.

Pentru a crește capacitatea de absorbție, programele operaționale 2014-2020 avute în vedere sunt:

 • Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT);
 • Programul Operațional Competitivitate (POC);
 • Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA);
 • Programul Operațional Capital Uman (POCU);
 • Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM);
 • Programul Operațional Dezvoltare Regională (POR).

Structura organizatorică

Mihaela CRĂCIUN, Administrator financiar
Tel: +4021 305.46.82
E-mail: mihaela.craciun30@gmail.com

Mariana RUS, Administrator financiar
Tel: +4021 305.46.82
E-mail: mariana.rus@fse.unibuc.ro

Bianca SORA, Administrator financiar
Tel: +4021 305.46.81
E-mail: bianca.sora@fse.unibuc.ro

Laurentiu Dumitru DOLOGA, Administrator financiar
Tel: +4021 305.46.81
E-mail: laurentiu.dologa@fse.unibuc.ro

Cristina Laura MANIU, Administrator financiar
Tel: +4021 305.46.81
E-mail: cristina.maniu@fse.unibuc.ro

1. Anunţuri posturi vacante proiect DREAM

Anunț selectie_20.11.2017_Proiect ID 106194

Anunț selectie_19.02.2018_Proiect ID 106194

Anunț selectie_02.04.2018_Proiect ID 106194

Anunț selectie_10.12.2018_Proiect ID 106194

Anunț selectie_18.07.2019_Proiect ID 106194

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

2. Anunţuri posturi vacante proiect SUCCES

Anunț selectie_20.11.2017_Proiect ID 106186

Anunț selectie_20.12.2017_Proiect ID 106186

Anunț selectie_19.02.2018_Proiect ID 106186

Anunț selectie_26.03.2018_Proiect ID 106186

Anunț selectie_11.04.2018_Proiect ID 106186

Anunț selectie_04.06.2018_Proiect ID 106186

Anunț selectie_02.07.2018_Proiect ID 106186

Anunț selectie_27.08.2018_Proiect ID 106186

Anunț selectie_23.10.2018_Proiect ID 106186

Anunț selectie_10.12.2018_Proiect ID 106186

Anunț selectie_17.12.2018_Proiect ID 106186

Anunț selectie_18.07.2019_Proiect ID 106186

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

3. Anunţuri posturi vacante proiect SIPOCA

Anunț selectie_10.12.2018_Proiect ID 111830

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selectie_16.01.2019_Proiect ID 111830

4. Anunţuri posturi vacante proiect “Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive”

Anunț selecție_08.01.2019_Proiect ID 120008

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_21.01.2019_Proiect ID 120008

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

5. Anunţuri posturi vacante proiect DINAMIC

Anunț selecție_27.02.2019_Proiect ID 122773

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_12.03.2019_Proiect ID 122773

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_23.04.2019_Proiect ID 122773

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_06.06.2019_Proiect ID 122773

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_09.07.2019_Proiect ID 122773

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_10.09.2019_Proiect ID 122773

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

6. Anunţuri posturi vacante proiect Viitor-Antreprenor ID 125160 

Anunț selecție_25.04.2019_Proiect ID 125160

Erată Anunț selecție_25.04.2019_Proiect ID 125160

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_23.07.2019_Proiect ID 125160

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_10.09.2019_Proiect ID 125160

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

7. Anunţuri posturi vacante proiect EU-ANTREPRENOR ID 125144

Anunț selecție_28.05.2019_Proiect ID 125144

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_30.07.2019_Proiect ID 125144

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_10.09.2019_Proiect ID 125144

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

8. Anunţuri posturi vacante proiect EXCIA ID 125245

Anunț selecție_06.06.2019_Proiect ID 125245

Centralizatorul final al concursului

Anunț selecție_28.06.2019_Proiect ID 125245

Centralizatorul final al concursului

Anunț selecție_30.07.2019_Proiect ID 125245

Centralizatorul final al concursului

Anunț selecție_22.10.2019_Proiect ID 125245

9. Anunţuri posturi vacante proiect “Măsuri active de protecție și conservare a biodiversității și peisajului din arealul Parcului Natural Porțile de Fier” ID 117515

Anunț selecție_25.06.2019_Proiect ID 117515

Centralizatorul final al concursului

10. Anunţuri posturi vacante proiect “ATRiUM” ID 123343

Anunț selecție_09.07.2019_Proiect ID 123343

Centralizatorul final al concursului

Anunț selecție_05.09.2019_Proiect ID 123343

Centralizatorul final al concursului

11. Anunţuri posturi vacante proiect “IRENES” contract de finanțare 30860/17.06.2019

Anunț selecție_16.07.2019

Centralizatorul final al concursului

Anunț selecție_01.08.2019

Centralizatorul final al concursului

Universitatea din Bucuresti, în calitate de partener în cadrul proiectului Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul stiințelor socio-umaniste către piața muncii (ATRiUM)” – (cod proiect 123343)  vă face cunoscut faptul că se lansează apelul pentru selecția grupului țintă în cadrul acestui proiect. 

Prezentul proiect se adresează astfel unui grup țintă format din cercetători doctorali sau postdoctorali cu teme de cercetare relevante în urmatoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Bioeconomia (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Sociologie, Istorie, Studii Culturale), Tehnologia Informației si a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept, Stiințe ale Comunicării, Stiințe politice, Relații Internaționale și Studii Europene) Energie, Mediu și Schimbări climatice (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept) eco-nano-tehnologii și materiale avansate (prin domeniul de studii universitare de doctorat Arte Vizuale) Sănătate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Psihologie, Stiințe ale Educației, Teatru și Artele spectacolului) și Patrimoniu și Identitate Culturală (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Arte, Muzică, Teatru, Filologie, Filosofie).

Prezentul proiect se adresează astfel unui grup țintă format din cercetători doctorali sau postdoctorali cu teme de cercetare relevante în urmatoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Bioeconomia (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Sociologie, Istorie, Studii Culturale), Tehnologia Informației si a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept, Stiințe ale Comunicării, Stiințe politice, Relații Internaționale și Studii Europene) Energie, Mediu și Schimbări climatice (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept) eco-nano-tehnologii și materiale avansate (prin domeniul de studii universitare de doctorat Arte Vizuale) Sănătate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Psihologie, Stiințe ale Educației, Teatru și Artele spectacolului) și Patrimoniu și Identitate Culturală (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Arte, Muzică, Teatru, Filologie, Filosofie).

Grupul ținta al proiectului este format din 66 de doctoranzi si 30 de cercetatori post-doctorali din cadrul instituțiilor partenere (UVT, UBB, UB), fiind un grup ținta mai mare decât cel minim prevazut, cu un procent de peste 10%.

 • Solicitant – 34 doctoranzi si 16 cercetatori post-doctorat
 • Partener 3 – 15 doctoranzi si 6 cercetatori post-doctorat
 • Partener  4 – 17 doctoranzi si 8 cercetatori post-doctorat

Pentru a fi eligibilepersoanele din grupul țintă formate din doctoranzi și cercetători postdoctorat trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

 • Au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (V, NV, NE, SE, SE-Muntenia, SV si Centru).
 • Sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale (la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect) sau sunt postdoctoranzi, la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect.
 • Pe parcursul perioadei de participare la activitățile proiectului trebuie trebuie să facă dovada participării la un program de învățare antreprenorială cu componentă practică si la un program de consiliere profesională (cel puțin pentru atingerea valorii minime a indicatorului 4S116).

Pentru evitarea dublei finanțări, sprijinul oferit in cadrul proiectelor nu se va putea acorda persoanelor care au participat deja la programe de îmbunătățirea competentelor antreprenoriale sau persoanelor care au fost grup țintă in proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.

Doctoranzii trebuie să prezinte un document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de  competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, care sunt înmatriculați in ultimii doi ani terminali ai programului de studii doctorale (În cazul în care doctoranzii beneficiază de prelungire a studiilor de doctorat, cu 1 – 2 ani, conform legii, ultimii doi ani de studii pentru care se poate furniza în proiect sprijinul pentru studenți doctoranzi se modifică corespunzător).

Cercetătorii postdoctorat selectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să consultaţi documentele de mai jos.

 1. Beneficiile directe și obligațiile grupului țintă selectat în cadrul proiectului
 2. Metodologie si anexe – DRD
 3. Metodologie si anexe – CPD

Informațiile cu privire la etapa a II-a de selecție a grupului țintă pentru programul doctoral în cadrul proiectului „Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativă antreprenorială (EXCIA)” le puteți accesa la http://www.excia.ase.ro/.

Informațiile cu privire la rezultatele selecției grupului țintă în cadrul proiectului „Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativă antreprenorială (EXCIA)” le puteți accesa la http://www.excia.ase.ro/etapa1.

Informațiile cu privire la persoanele înscrise pentru selecția grupului țintă în cadrul proiectului „Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativă antreprenorială (EXCIA)” le puteți accesa la http://www.excia.ase.ro/selectie.

De asemenea, vă anunțăm că interviul va avea loc pe 11 iulie 2019, sala Birou Președinte Senat- Bdul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, parter, sector 5, București, începând cu ora 09:00 pentru programul doctoral, respectiv 11:00, pentru programul postdoctoral.

Documente

CONTACT

Șef Departament
Ec. Georgiana-Elena Rădulescu
Tel: +4021 305.46.80
E-mail: georgiana.radulescu@fse.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-vineri: 09:00 – 16:00

Adresă:
Șoseaua Panduri nr. 90-92, sector 5, etaj 5, camerele 510 și 514.

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services