Departamentul de Management al Calității

Departamentul de Management al Calităţii (DMC) reprezintă structura executivă, de sprijin şi consultanţă a Comisiei pentru Asigurarea şi Evaluarea Calităţii (CEAC) şi al Comisiilor similare de la nivelul facultăţilor în vederea implementării şi dezvoltării unui sistem de management al calităţii în Universitatea din Bucureşti.

Departamentul, prin Biroul Standarde și Control Managerial, asigură, la nivelul Universității din București, îndrumare metodologică și consultanță în domeniul sistemului de control intern/managerial și susține conducerea Universității din București în implementarea politicilor din domeniul controlului intern/managerial.

Între activitățile centrale ale departamentului se numără următoarele:

 • sprijinirea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității în vederea realizării Raportului de autoevaluare a Universității;
 • implementarea strategiei Universității din București cu privire la evaluarea și asigurarea calității;
 • organizarea întâlnirilor anuale între CEAC-ul central şi comisiile corespondente de la nivelul fiecărei facultăți;
 • întocmirea și actualizarea procedurilor specifice asigurării calității, la nivelul instituției;
 • organizarea și participarea la conferințe naționale și internaționale pe teme ce privesc asigurarea calității în învățământul superior;
 • implementarea unui sistem unic de colectare a datelor statistice, de selecţie, centralizare, prelucrare și interpretare a informațiilor numerice adaptate specificului fiecărei solicitări primite;
 • realizarea bazei de date cu indicatorii statistici relevanți pentru învățământul superior;
 • asigurarea suportului logistic pentru evaluarea stadiului implementării și funcționării sistemului de control intern/managerial în cadrul Universității din București.

Structura organizatorică

Sorin George TOMA
E-mail: calitate.ub@g.unibuc.ro

Rodica IANOLE – CĂLIN
E-mail: calitate.ub@g.unibuc.ro

Raluca DINESCU
E-mail: calitate.ub@g.unibuc.ro

Silvia PĂDURE
E-mail: scmi@g.unibuc.ro

Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor universitare de masterat

Fișele de evaluare în vederea evaluării externe periodice a domeniilor universitare de masterat

Structura raportului de autoevaluare pentru acreditarea/evaluarea periodică a domeniilor/programelor de studii universitare de masterat

 Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin invățământ la distanță (ID)

                                    Fişa vizitei

Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin invățământ cu frecvență redusă (IFR)

                                    Fişa vizitei

Standarde specifice ale comisiilor de specialitate

C1: Științe exacte și științe ale naturii (actualizate la data de 09.08.2018)

C2: Științe umaniste și teologie

C3: Științe juridice (actualizat la data de 25.01.2018)

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării (actualizate în data 28.06.2018)

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie (actualizat în data de 30.05.2017)

C6&C7: Științe economice I și II (actualizate în data de 27.04.2017)

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport (actualizate în data de 27.07.2018)

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară (actualizat în data 27.07.2017)

C10&C11: Științe inginerești 1 și 2 [partea Ipartea a II-a și partea a III-a] (partea I actualizată în data 28.06.2018, partea a II-a actualizată în data 28.06.2018 și partea a III-a actualizată în data 28.06.2018)

C12: Științe medicale (actualizate în data de 24.05.2018)

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă

Evaluarea externă a Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini

 1. Metodologie de evaluare externă – An pregătitor (actualizat 02.04.2018)
 2. Standarde specifice – An pregătitor
 3. Fișa vizitei – An pregătitor (actualizat 02.04.2018)

Manual de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial 

Documente

CONTACT

Director
Oana Sârbu
E-mail: oana.sarbu@unibuc.ro

Adresă:
Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Caminul C, etaj 2, camera 204, București

Biroul Evaluare și Asigurarea Calității
E-mail: calitate.ub@g.unibuc.ro

Adresă:
Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, sala 2, demisol Facultatea de Matematică și Informatică, sector 5, Bucureşti

Biroul Standarde și Control Managerial
E-mail: scmi@g.unibuc.ro

Adresă:
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Caminul C, etaj 2, camera 202, București

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.