fbpx

Departamentul Proiecte de Dezvoltare

Departamentul Proiecte de Dezvoltare are ca principal rol coordonarea participării Universității din București la programele și proiectele de dezvoltare finanțate sau co-finanțate din surse interne sau externe, prin oferirea sprijinului necesar elaborării, monitorizării și implementării de proiecte de către diverse structuri instituționale (centre, departamente, facultăți) sau grupuri de cadre didactice / cercetători.

Departamentul Proiecte de Dezvoltare își propune creșterea capacității de atragere de fonduri nerambursabile şi implementarea cu succes a proiectelor pentru a contribui la atingerea obiectivelor strategice ale instituției. Departamentul Proiecte de Dezvoltare contribuie la informarea comunității academice cu privire la oportunitățile de accesare a finanțărilor nerambursabile prin intermediul Instrumentelor Structurale sau a altor instrumente de finanțare, ca urmare a deschiderii de noi competiții, de proiecte, precum și la supravegherea conformității punerii în aplicare a proiectelor cu reglementările europene, naționale și cu bunele practici recunoscute în materie.

Departamentul Proiecte de Dezvoltare are următoarele funcții principale:
– contribuie la orientarea strategică a proiectelor de dezvoltare ale UB;
– identifică și evaluează permanent oportunitățile de finanțare / co-finanțare a unor proiecte de dezvoltare și informează comunitatea academică în legătură cu acestea;
– propune componența echipelor de proiect;
– oferă consultanță pentru elaborarea propunerilor de proiect;
– gestionează procesul de depunere a proiectelor și asigură conformitatea cu cerințele finanțatorilor;
– asigură monitorizarea și asistența de specialitate necesară implementării proiectelor finanțate;
– dezvoltă baza de cunoaștere și competitivitatea UB în domeniul proiectelor de dezvoltare prin crearea de mecanisme de învățare instituțională;
– sprijină și monitorizează realizarea sustenabilității proiectelor finanțate.

Structura organizatorică

Biroul de Consultanță Pentru Accesare și Management 

Biroul de Consultanță pentru Accesare și Management (BCAM) identifică oportunități de finanțare sau co-finanțare adecvate pentru instituție, stimulează constituirea echipelor de proiect și le asistă în procesul de elaborare și depunere a proiectelor.

BCAM este interfața instituțională în procesul de comunicare  cu finanțatorii și partenerii externi sau interni. Contribuie permanent la creșterea capacităților interne de elaborare și management de proiect.

BCAM, în colaborare cu BIM, asigură componenta de vizibilitate publică a proiectelor UB.

Biroul Implementare și Monitorizare

Biroul Implementare și Monitorizare gestionează stadiile specifice ciclului de viață ale proiectelor finanțate după etapa de contractare. Proiectele astfel finanțate sunt gestionate de către un ofițer de proiect care răspunde de comunicarea permanent cu finanțatorul, echipa de proiect și  după caz, cu beneficiarii sau grupul țintă.

BIM are funcția de monitorizare și evaluare internă a proiectelor, contribuind astfel la un management eficient și performant al acestora și la asigurarea conformității administrative.

BIM asigură buna desfășurare a activităților și îndeplinirea indicatorilor asumați prin proiect.

Biroul de Consultanță Pentru Accesare și Management

Ec. Georgiana-Elena RĂDULESCU
Tel:  +4021 305 46 80

Fax: +4021 313 44 66
E-mail: georgiana.radulescu@fse.unibuc.ro

Corina Maria DOBOȘ – Referent de specialitate
Tel: +4021 305.46.82
E-mail: corina.dobos@unibuc.ro

Biroul Implementare și Monitorizare

Bianca MIHAIU – Administrator financiar
Tel: +4021 305.46.81
E-mail: bianca.sora@fse.unibuc.ro

Mariana RUS – Administrator financiar
Tel: +4021 305.46.82
E-mail: mariana.rus@fse.unibuc.ro

Simona Luciana OPREA – Referent de specialitate
Tel: +4021 305.46.82
E-mail: simona.oprea@unibuc.ro

Laurențiu Dumitru DOLOGA – Administrator financiar
Tel: +4021 305.46.81
E-mail: laurentiu.dologa@fse.unibuc.ro

Mihaela DOBRE– Referent de specialitate
Tel: +4021 305.46.82
E-mail: mihaela.dobre@fse.unibuc.ro

1. Anunţuri posturi vacante proiect DREAM

Rezultat – Evaluarea dosarelor de concurs
Anunț selectie_20.11.2017_Proiect ID 106194
Anunț selectie_19.02.2018_Proiect ID 106194
Anunț selectie_02.04.2018_Proiect ID 106194
Anunț selectie_10.12.2018_Proiect ID 106194
Anunț selectie_17.12.2018_Proiect ID 106194
Anunț selectie_18.07.2019_Proiect ID 106194
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs
Anunţ selecţie_23.01.2020_Proiect ID 106194
Anunț selecție_28.07.2020_Proiect ID 106194
Anunț selecție_06.10.2020_Proiect ID_106194
Rezultate concurs Proiect DREAM
Rezultate concurs Dream

2. Anunţuri posturi vacante proiect SUCCESS

Anunț selectie_20.11.2017_Proiect ID 106186
Anunț selectie_20.12.2017_Proiect ID 106186
Anunț selectie_19.02.2018_Proiect ID 106186
Anunț selectie_26.03.2018_Proiect ID 106186
Anunț selectie_11.04.2018_Proiect ID 106186
Anunț selectie_04.06.2018_Proiect ID 106186
Anunț selectie_02.07.2018_Proiect ID 106186
Anunț selectie_27.08.2018_Proiect ID 106186
Anunț selectie_23.10.2018_Proiect ID 106186
Anunț selectie_10.12.2018_Proiect ID 106186
Anunț selectie_17.12.2018_Proiect ID 106186
Anunț selectie_18.07.2019_Proiect ID 106186
Anunț selecție_12.03.2020_Proiect ID 106186
Anunț selecție_06.10.2020_Proiect ID 106186
Rezultat concurs Proiect SUCCESS

Anunț selecție_27.07.2020_Proiect ID

Rezultate concurs Proiect SUCCES 

Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs
Rezultat concurs Proiect SUCCES

3. Anunţuri posturi vacante proiect SIPOCA

Anunţ selecţie_07.01.2020_Proiect ID cod SIPOCA 594/cod MYSMIS 127465
Anunţ selecţie_07.01.2020_Proiect ID cod SIPOCA 610/cod MYSMIS 127579

Centralizator rezultate concurs cod SIPOCA 594cod MYSMIS 127465
Centralizator rezultate concurs cod SIPOCA 610cod MYSMIS 127579

Anunț privind ocuparea posturilor vacante cod SIPOCA 594/cod MYSMIS 127465 – Nagoya
Anunț privind ocuparea posturilor vacante cod SIPOCA 610/cod MYSMIS 127579 – Ro-Adapt
Anunț privind ocuparea posturilor vacante cod SIPOCA 610/cod MYSMIS 127579

Rezultate concurs posturi vacante SIPOCA 610/cod MYSMIS 127579

Rezultate concurs Proiect cod SIPOCA 594/cod MYSMIS 127465 
Rezultate concurs Proiect cod SIPOCA 610/cod MYSMIS 127579

Centralizator rezultate finale concurs cod SIPOCA 594/cod MYSMIS 127465
Centralizator rezultate finale concurs cod cod SIPOCA 610/cod MYSMIS 127579

Rezultatul concursului Proiect cod SIPOCA 610/cod MYSMIS 127579

Anunț selectie_10.12.2018_Proiect ID 111830
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selectie_16.01.2019_Proiect ID 111830
Anunț selectie_20.11.2019_Proiect ID 111830
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunţ selecţie_23.01.2020_Proiect ID cod SIPOCA 594/cod MYSMIS 127465
Anunţ selecţie_23.01.2020_Proiect ID cod SIPOCA 610/cod MYSMIS 127579

Anunț concurs_21.10.2020_Proiect ID cod SIPOCA 594/cod MYSMIS 27465

Rezultate concurs Proiect cod SIPOCA 594/cod MYSMIS 127465
Anunt selectie 28.06.2021 Proiect cod SIPOCA 594 cod MYSMIS 127465

Anunt selectie Proiect cod SIPOCA 594 cod MYSMIS 127465
Erată Proiect cod SIPOCA 594/cod MYSMIS 127465
Rezultate concurs Proiect cod SIPOCA 594/cod MYSMIS 127465
Rezultate concurs Proiect cod SIPOCA 594/cod MYSMIS 127465

4. Anunţuri posturi vacante proiect “Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive”

Rezultat – Evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_08.01.2019_Proiect ID 120008
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_21.01.2019_Proiect ID 120008
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție 29.07.2020_Proiect ID 120008

Anunț selecție 28.10.2020

Rezultate proiect POIM 231/ 27.11.2020

Anunț selecție 07.06.2021 POIM 120008
Rezultate proiect POIM 120008

Anunț selecție 02.07.2021_Proiect ID 120008
Anunț selecție 24.03.2022 Proiect ID 120008
Rezultat concurs proiect

Anunț 26.08.2022 Proiect-ID-120008
Rezultat concurs proiect

5. Anunţuri posturi vacante proiect DINAMIC

Anunț selecție_27.02.2019_Proiect ID 122773
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_12.03.2019_Proiect ID 122773
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_23.04.2019_Proiect ID 122773
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_06.06.2019_Proiect ID 122773
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_09.07.2019_Proiect ID 122773
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_10.09.2019_Proiect ID 122773
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_10.12.2019_Proiect ID 122773
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

6. Anunţuri posturi vacante proiect Viitor-Antreprenor ID 125160 

Anunț selecție_25.04.2019_Proiect ID 125160
Erată Anunț selecție_25.04.2019_Proiect ID 125160
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_23.07.2019_Proiect ID 125160
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_10.09.2019_Proiect ID 125160
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_19.02.2020_Proiect ID 125160
Rezultat final concurs

Anunț selecție_15.07.2021_Proiect ID 125160
Rezultat final concurs

7. Anunţuri posturi vacante proiect EU-ANTREPRENOR ID 125144

Anunț selecție_28.05.2019_Proiect ID 125144
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_30.07.2019_Proiect ID 125144
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_10.09.2019_Proiect ID 125144
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_12.11.2019_Proiect ID 125144
Rezultat – evaluarea dosarelor de concurs

Anunț selecție_19.02.2020_Proiect ID 125144
Rezultat final concurs

Anunț selecție_29.07.2020_Proiect ID 125144
Rezultat final concurs

Anunț selecție 21.01.2021 Proiect ID 125144
Rezultat selecție Proiect ID 125144

Anunț concurs Proiect EU-ANTREPRENOR
Rezultat concurs evaluare dosare Proiect EU-ANTREPRENOR

8. Anunţuri posturi vacante proiect EXCIA ID 125245

Rezultate evaluarea dosarelor de concurs Excia
Anunț posturi scoase la concurs proiect ID 125245

Anunț selecție_06.06.2019_Proiect ID 125245
Centralizatorul final al concursului

Anunț selecție_28.06.2019_Proiect ID 125245
Centralizatorul final al concursului

Anunț selecție_30.07.2019_Proiect ID 125245
Centralizatorul final al concursului

Anunț selecție_22.10.2019_Proiect ID 125245
Centralizatorul final al concursului

Anunţ selecţie 07.01.2020_Proiect ID 125245
Rezultate Proiect EXCIA Proiect ID 125245

Anunţ selecţie 23.01.2020_Proiect ID 125245

Rezultate concurs Excia

Anunț selecție_17.03.2020_Proiect ID 125245
Centralizatorul final al concursului

9. Anunţuri posturi vacante proiect “Măsuri active de protecție și conservare a biodiversității și peisajului din arealul Parcului Natural Porțile de Fier” ID 117515

Anunț selecție_25.06.2019_Proiect ID 117515
Centralizatorul final al concursului
Anunț concurs proiect
Rezultat concurs proiect

10. Anunţuri posturi vacante proiect “ATRiUM” ID 123343

Anunț selecție_09.07.2019_Proiect ID 123343
Centralizatorul final al concursului

Anunț selecție_05.09.2019_Proiect ID 123343
Centralizatorul final al concursului

11. Anunţuri posturi vacante proiect “IRENES” contract de finanțare 30860/17.06.2019

Anunț selecție_16.07.2019
Centralizatorul final al concursului

Anunț selecție_01.08.2019
Centralizatorul final al concursului

Anunț selecție_29.07.2021
Rezultat concurs

Anunț selecție_14.12.2021
Rezultat concurs

12. Anunţuri posturi vacante proiect “Dezvoltarea de tehnologii patch-clamp automatizat pentru testarea riscului pro-aritmogen al medicamentelor”, cod SMIS 106926

Anunț selecție_6.11.2019
Erată – anunț selecție_6.11.2019
Centralizatorul final al concursului

Anunţ selecţie 19.02.2020

Anunț selecție_17.03.2020
Centralizatorul final al concursului

13. Anunț posturi vacante Proiect IDES

Erată – anunț posturi vacante posturi Proiect IDES
Rezultate concurs posturi Proiect IDES
Anunț privind ocuparea posturilor vacante Proiect IDES
Rezultate Proiect IDES
Anunț privind ocuparea posturilor vacante Proiect IDES – 21.01. 2021

Rezultat Proiect IDES

14. Anunțuri posturi vacante Proiect SMART 2020
Anunț post vacant Proiect SMART 2020
Rezultat selecție dosare concurs Proiect SMART 2020
Anunț concurs Proiect SMART 2020
Rezultate selecție dosare Proiect SMART 2020
Anunț concurs Proiect SMART 2020
Rezultate concurs Proiect SMART 2020
Anunț concurs Proiect SMART 2002
Rezultate concurs Proiect SMART 2020
Anunț concurs Proiect SMART 2020
Rezultate concurs Proiect SMART 2020
Anunț concurs Proiect SMART 2020
Rezultate concurs Proiect SMART 2020

15. Anunțuri posturi vacante Proiect Întărirea capacității de cercetare ecosistemică și biodiversitate a Universității din București prin e-știință și tehnologie – Lifewatch Romania
Anunț post vacant proiect Lifewatch Romania
Rezultat evaluare dosare proiect Lifewatch 
Anunț concurs proiect Lifewatch
Erată anunț proiect Lifewatch
Rezultate selecție dosare proiect Lifewatch
Anunț concurs Proiect Lifewatch
Rezultate concurs Proiect Lifewatch
Anunț concurs Proiect Lifewatch
Rezultate concurs Proiect Lifewatch

16. Anunțuri posturi vacante Proiect PRO-ACTIV 2020
Anunț concurs Proiect PRO-ACTIV 2020
Rezultate selecție dosare Proiect PRO-ACTIV 2020
Anunț concurs Proiect PRO-ACTIV 2020
Rezultate concurs Proiect PRO-ACTIV 2020
Anunț concurs Proiect PRO-ACTIV 2020
Rezultate concurs Proiect PRO-ACTIV 2020
Anunț concurs Proiect PRO-ACTIV 2020
Rezultate concurs Proiect PRO-ACTIV 2020

17. BLIND HUB
Anunț concurs Proiect BLIND HUB
Rezultate concurs Proiect BLIND HUB

18. Start în carieră prin master didactic
Anunț Proiect Start în carieră prin master didactic
Rezultate concurs Proiect Start în carieră prin master didactic
Anunț Proiect Start în carieră prin master didactic

Erată Proiect Start în carieră prin master didactic
Rezultat selecție Proiect Start în carieră prin master didactic
Notă amânare probă de interviu
Rezultatul probei de interviu
Anunț 1 Proiect Start în carieră prin master didactic
Anunț 2 Proiect Start în carieră prin master didactic
Rezultat 1 Proiect Start în carieră prin master didactic
Rezultat 2 Proiect Start în carieră prin master didactic

19. Anunţuri posturi vacante proiect „Carieră de succes în psihologie”

Anunț concurs_04.02.2022_Carieră de succes în psihologie
Rezultate concurs proiect Carieră de succes în psihologie
Anunț Proiect Carieră de succes în psihologie

Rezultate Proiect Carieră de succes în psihologie
Anunț posturi vacante Carieră de succes în psihologie

Rezultate proiect Carieră de succes în psihologie
Anunț proiect Carieră de succes în psihologie
Rezultate proiect Carieră de succes în psihologie
Anunț proiect Carieră de succes în psihologie
Rezultat proiect Carieră de succes în psihologie
Anunț proiect Carieră de succes în psihologie
Rezultat proiect Carieră de succes în psihologie
Anunț proiect Carieră de succes în psihologie
Rezultat proiect Carieră de succes în psihologie
Anunț proiect Carieră de succes în psihologie
Rezultat proiect Carieră de succes în psihologie
Anunț Proiect Carieră de succes în psihologie
Rezultat proiect Carieră de succes în psihologie

20. Anunţuri posturi vacante proiect „De la Student la Antreprenor”
Anunț concurs proiect De la Student la Antreprenor
Erată anunț proiect De la Student la Antreprenor
Rezultate concurs proiect De la Student la Antreprenor
Anunț concurs proiect De la Student la Antreprenor
Rezultate concurs proiect De la Student la Anteprenor
Anunț concurs proiect De la Student la Antreprenor
Rezultate concurs proiect De la Student la Antreprenor
Anunț concurs proiect De la Student la Antreprenor
Rezultate concurs proiect De la Student la Antreprenor
Anunt concurs proiect De la Student la Antreprenor
Rezultat concurs proiect De la Student la Antreprenor
Rezultatul concursului De la Student la Antreprenor
Anunț concurs proiect De la Student la Antreprenor
Rezultatul concursului De la Student la Antreprenor
Anunț concurs proiect De la Student la Antreprenor

Rezultatul concursului De la Student la Antreprenor
Anunț concurs proiect De la Student la Antreprenor
Rezultatul concursului De la Student la Antreprenor
Anunț concurs proiect De la Student la Antreprenor
Rezultatul concursului De la Student la Antreprenor
Anunț concurs proiect De la Student la Antreprenor
Rezultat concurs proiect De la Student la Antreprenor
Anunț concurs proiect De la Student la Antreprenor
Anunț concurs proiect De la Student la Antreprenor
Rezultat concurs proiect De la Student la Antreprenor
Rezultat probă interviu proiect De la Student la Antreprenor
Centralizatorul final al concursului proiect De la Student la Antreprenor
Anunț concurs proiect De la Student la Antreprenor
Rezultat concurs proiect De la Student la Antreprenor
Anunț concurs proiect De la Student la Antreprenor
Rezultat concurs proiect De la Student la Antreprenor
Anunț concurs proiect De la Student la Antreprenor
Rezultat concurs proiect De la Student la Antreprenor
Anunț concurs proiect De la Student la Antreprenor

21. Anunțuri posturi vacante proiect „Improve yourself – ARCCA!”

2022
Anunț concurs „Improve yourself – ARCCA!”
Rezultat concurs „Improve yourself – ARCCA!”

2021:
Anunț concurs „Improve yourself – ARCCA!”
Anunț concurs „Improve yourself – ARCCA!”
Rezultat concurs „Improve yourself – ARCCA!”
Anunț proiect „Improve yourself – ARCCA!”
Rezultat concurs „Improve yourself – ARCCA!”
Anunț 1 proiect „Improve yourself – ARCCA!”
Rezultat concurs „Improve yourself – ARCCA!”
Anunț 2 proiect „Improve yourself – ARCCA!”
Rezultat concurs „Improve yourself – ARCCA!”
Anunț concurs „Improve yourself – ARCCA!”
Rezultat concurs „Improve yourself – ARCCA!”
Rezultat concurs „Improve yourself – ARCCA!”
Anunț concurs „Improve yourself – ARCCA!”
Rezultat concurs „Improve yourself – ARCCA!”
Anunț concurs „Improve yourself – ARCCA!”
Rezultat concurs „Improve yourself – ARCCA!”
Rezultat concurs „Improve yourself – ARCCA!”

22. Romanian Platform for Digital Skills and Jobs!
Anunț proiect Romanian Platform for Digital Skills and Jobs”
Rezultat concurs “Romanian Platform for Digital Skills and Jobs”
Anunț proiect Romanian Platform for Digital Skills and Jobs”
Rezultat concurs ”Romanian Platform for Digital Skills and Jobs”

23. Anunțuri posturi vacante proiect „Sistem inovativ pentru managementul și analiza datelor de mari dimensiuni utilizate pentru gestionarea garanției produselor sau serviciilor”, POC/222/1/3/123011
Anunț concurs POC/222/1/3/123011
Rezultat concurs POC/222/1/3/123011
Anunț concurs POC/222/1/3/123011
Rezultat concurs POC/222/1/3/123011
Anunț concurs POC/222/1/3/123011
Rezultat selecție dosar concurs POC/222/1/3/123011
Rezultat interviu concurs POC/222/1/3/123011
Anunț concurs POC/222/1/3/123011
Rezultat concurs POC/222/1/3/123011
Anunț concurs POC/222/1/3/123011
Rezultat concurs POC/222/1/3/123011

24. Proiect  PUROWAX
Anunț proiect PUROWAX
Rezultat concurs Proiect PUROWAX
Anunț proiect PUROWAX
Rezultat probă scrisă CS concurs proiect PUROWAX
Rezultat probă practică CS concurs proiect PUROWAX
Rezultatul probei interviu AC proiect PUROWAX
Rezultatul probei interviu CS proiect PUROWAX

25. Proiect INSPIRE 2020! – Afaceri inovative pentru un mediu antreprenorial de succes, POCU/829/6/13/142110
Anunț concurs_23.12.2021_proiect INSPIRE 2020!
Rezultat concurs proiect INSPIRE 2020!
Anunț concurs_10.01.2022 proiect INSPIRE 2020!
Erată proiect INSPIRE 2020!
Rezultat concurs proiect INSPIRE 2020!
Rezultat concurs proiect INSPIRE 2020!
Anunț concurs 11.02.2022_proiect INSPIRE 2020!
Rezultat concurs proiect INSPIRE 2020!
Anunț concurs proiect INSPIRE 2020!
Rezultat concurs proiect INSPIRE 2020!
Anunț concurs proiect INSPIRE 2020!
Rezultat concurs proiect INSPIRE 2020!

26. Proiect UBTECH 2020 – Program inovativ de antreprenoriat pentru afaceri de succes, POCU/829/6/13/142211
Anunț concurs_23.12.2021_proiect UBTECH 2020
Rezultat concurs proiect UBTECH 2020
Anunț concurs_10.01.2022 proiect UBTECH 2020
Erată proiect UBTECH 2020
Rezultat proiect UBTECH 2020
Anunt concurs 18.02.2022 proiect UBTECH 2020
Anunț concurs proiect UBTECH 2020
Rezultat concurs proiect UBTECH 2020
Rezultat concurs proiect UBTECH 2020
Anunț concurs proiect UBTECH 2020
Anunț concurs proiect UBTECH 2020
Rezultat concurs proiect UBTECH 2020
Rezultat concurs proiect UBTECH 2020
Anunț concurs proiect UBTECH 2020
Rezultat concurs proiect UBTECH 2020
Anunț concurs proiect UBTECH 2020
Rezultat concurs proiect UBTECH 2020

27. Proiect ,,Anti-COVID-WAVES-using personal networks to promote vaccination’’
Anunț concurs 10.02.2022 proiect ,,Anti-COVID-WAVES-using personal networks to promote vaccination’
Rezultat concurs proiect Anti-COVID-WAVES-using personal networks to promote vaccination
Anunț concurs 28.12.2021 proiect ,,Anti-COVID-WAVES-using personal networks to promote vaccination’
Rezultat concurs proiect ,,Anti-COVID-WAVES-using personal networks to promote vaccination’’

28. Proiect „Servicii de atestare a identității în medii descentralizate bazate pe tehnologii de tip blockchain (IDBC)”- POC/222/1/3/121512
Anunț concurs proiect
Rezultat concurs proiect
Anunț concurs proiect
Rezultat concurs proiect
Anunț concurs proiect
Rezultat concurs proiect
Anunț concurs proiect
Rezultat concurs proiect

29. Proiect „Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbări climatice al Municipiului Câmpulung” (cod PAASCMC)
Anunț concurs proiect
Rezultat concurs proiect
Anunț concurs proiect
Erată anunț concurs proiect
Rezultat concurs proiect

30. Proiect „Advocacy pentru un învățământ universitar incluziv”, nr. RO2020/ACF_A7_MM_27
Anunț concurs proiect
Rezultat concurs proiect
Anunț concurs proiect 21.03.2022
Rezultat concurs proiect 
Anunț concurs proiect 23.03.2022
Rezultat concurs proiect 

31. Proiect „Creșterea capacității Universității din București în vederea gestionării pandemiei generate de virusul SARS-COV-2”
Anunț concurs proiect
Rezultat concurs proiect
Anunț concurs proiect 26.08.2022
Rezultat concurs proiect

PERIOADA DE IMPLEMENTARETITLU PROIECTRESPONSABIL PROIECTNR. CONTRACTINFORMAȚII CONCURSSITE PROIECT
mai-decembrie 2022MIND THE GAP. Punți pentru tranzițiile educaționale și pentru dezvoltarea competențelor transversaleRomiță IUCUCNFIS-FDI-2022-0508Link informații concurs
mai-decembrie 2022Fluid borders and transcultural interaction in today’s academic worldSorin COSTREIECNFIS-FDI-2022-0430Link informații concurs
mai-decembrie 2022Universitatea din București - o comunitate academică incluzivă și echitabilăMugurel ZLOTEACNFIS-FDI-2022-0328Link informații concurs
mai-decembrie 2022,,Studenți astăzi, antreprenori mâine – sprijinirea inițiativelor de afaceri ale studenților și absolvenților UB”Magdalena Iordache-PLATISCNFIS-FDI-2022-0167Link informații concurs
mai-decembrie 2022,,CONNECT – Spațiu deschis de conexiune urbană pentru cercetare, educație și socializare”Lucian CIOLANCNFIS-FDI-2022-0301Link informații concurs
mai-decembrie 2022,,Consolidarea cadrului structural, administrativ și logistic de dezvoltare a unor noi programe de cercetare interdisciplinară în domenii prioritare în cadrul Universității din București ECO-FUTURE≠RO”Carmen CHIFIRIUCCNFIS-FDI-2022-0675Link informații concurs
mai-decembrie 2022,,Convergențe fundamentale în asigurarea calității activității didactice și a eticii universitare”Laura COMĂNESCUCNFIS-FDI-2022-0675Link informații concurs
iunie-decembrie 2021,,Online education during pandemic times. Acting nationally, teaching internationally”Sorin COSTREIECNFIS-FDI-2021-0523

Link informații concurs
iunie-decembrie 2021,,Grădina Botanică „D. Brândză” a Universității din București - peste 160 de ani pentru cercetare, educație și implicare socială”Lucian CIOLANCNFIS-FDI-2021-0385

Link informații concurs
iunie-decembrie 2021,,UNIHUB: Inovare, antreprenoriat și tehnologie – sprijinirea initiativelor de afaceri ale studenților și absolvenților UB, domeniul 4. Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților”Iordache Magdalena PLATISCNFIS-FDI-2021-0375

Link informații concurs
iunie-decembrie 2021,,Convergențe esențiale în formarea etică, profesională și a inovației didactice”Laura COMĂNESCUCNFIS-FDI-2021-0456Link informații concurs
iunie-decembrie 2021,,Creșterea competitivității și vizibilității instituționale a UB: De la dezvoltarea modelului colaborativ, a resursei umane și a infrastructurii specifice la diseminarea rezultatelor cercetării. BETTER – UB Competitivitate Cercetare Promovare”Carmen CHIFIRIUCCNFIS-FDI-2021-0405Link informații concurs
iunie-decembrie 2021"Acces la educație de calitate în cadrul comunității academice a Universității din București"Radu GRAMATOVICICNFIS-FDI-2021-0583Link informații concurs
aprilie-decembrie 2020Pentru un parcurs educațional formativ Laura Comănescu CNFIS - FDI - 2020 - 0516Link informații concurs
aprilie-decembrie 2020Educație antreprenorială, idei de afaceri și implicare civică în Universitatea din BucureștiMagdalena Iordache - Platis CNFIS - FDI - 2020 - 0276Link informații concurs
aprilie-decembrie 2020Consolidarea și creșterea competitivității instituționale a Universtății din București ca hub de proiecte interdisciplinare și instituție-gazdă pentru cercetători de top din țară și din străinătate. CREATORCarmen ChifiriucCNFIS-FDI-2020-0355Link informații concurs
aprilie-decembrie 2020Do Internal Changes for Better Ec-changesSorin CostreieCNFIS-FDI-2020-0571Link informații concurs
aprilie-decembrie 2020Educație incluzivă de calitate în cadrul comunității academic a Universității din București, cu accent pe incluziunea persoanelor cu dizabilitățiRadu GramatoviciCNFIS-FDI-2020-0541Link informații concurs

Rezultate finale selecție burse antreprenoriale UB_ATRiUM – POCU/380/6/13/123343 – Sesiunea a II-a

Rezultate selecție burse doctorand antreprenor

Susținerea interviurilor de selecție în vederea obținerii burselor de doctorand antreprenor se derulează în ziua de luni, 18 noiembrie 2019, în camera 204  [clădirea Universității din București (Facultatea de Drept), bd. Mihail Kogălniceanu nr.36-46, Căminul C (CREDIS), etaj 2], începând cu ora 16:00.

Lista rezultate etapa I de concurs – evaluare administrativa a dosarului de concurs – doctoranzi

Anunț sesiunea a II-a – selecție grup țintă doctoranzi antreprenori POCU/380/6/13/123343

În cadrul proiectului Educaţie antreprenorială şi consiliere profesională pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaştere din domeniul ştiinţelor socio-umaniste către piaţa muncii (ATRiUM) POCU/380/6/13/123343, se organizează cea de-a doua sesiune de selecție în vederea obținerii bursei doctorand antreprenor pentru doctoranzii înmatriculați la Universitatea din București și care au teme de cercetare relevante în următoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Bioeconomia (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Sociologie, Istorie, Studii Culturale), Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept, Științe ale Comunicării, Științe politice, relații internaționale și Studii Europene) Energie, Mediu și Schimbări climatice (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept) eco-nano-tehnologii și materiale avansate (prin domeniul de studii universitare de doctorat Arte Vizuale) Sănătate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Psihologie, Științe ale Educației, Teatru și Artele Spectacolului) și Patrimoniu și Identitate Culturală (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Arte, Muzică, Teatru, Filologie).

Pentru a fi eligibilicandidații trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

 • Să aibă domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (V, NV, NE, SE, SE-Muntenia, SV si Centru).
 • Să fie înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale (la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect).

Pe parcursul perioadei de participare la activitățile proiectului candidații vor trebui să participe la un program de învățare antreprenorială cu componentă practică și la un program de consiliere profesională (care vor fi organizate în cadrul proiectului).

Pentru evitarea dublei finanțări, sprijinul oferit în cadrul proiectelor nu se va putea acorda persoanelor care au participat deja la programe de îmbunătățire a competenţelor antreprenoriale sau persoanelor care au fost grup țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.

Doctoranzii trebuie să fie înmatriculați în ultimii doi ani terminali ai programului de studii doctorale într-unul dintre domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de  competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020.  (În cazul în care doctoranzii beneficiază de prelungire a studiilor de doctorat, cu 1 – 2 ani, conform legii, ultimii doi ani de studii pentru care se poate furniza în proiect sprijinul pentru studenți doctoranzi se modifică corespunzător).

Pentru cea de-a doua etapă de selecție sunt disponibile un număr de 3 burse doctorand antreprenor.

Perioada de depunere a dosarelor: 13 – 15 noiembrie 2019.

Calendarul orientativ este:

 • 13-15 noiembrie 2019: depunerea dosarelor de candidatură. Dosarele se depun la sediul Departamentului de Fonduri Structurale din cadrul Universității din București, Șoseaua Panduri, nr. 90, camerele 510 și 514, în intervalul orar 09:00-13:00
 • 15 noiembrie 2019: verificarea eligibilității dosarelor depuse;
 • 15 noiembrie 2019: afișarea listei candidaților înscriși, eligibili după evaluarea administrativa a dosarului;
 • 18 noiembrie 2019: susținerea interviurilor de selecție (datele exacte și intervalele orare vor fi comunicate ulterior);
 • 19 noiembrie 2019: afișarea rezultatelor;
 • 20 noiembrie 2019, 10:00-12:00 depunere contestații;
 • 21 noiembrie 2019: afișarea rezultatelor finale.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi documentele de mai jos:

BENEFICIILE DIRECTE ȘI OBLIGAȚIILE GRUPULUI ȚINTĂ SELECTAT ÎN CADRUL PROIECTULUI ATRiUM

METODOLOGIE ȘI ANEXE

REZULTAT FINALE SELECȚIE BURSE DOCTORAND ANTREPRENOR

REZULTAT FINALE SELECȚIE BURSE POSTDOCTORAND ANTREPRENOR

REZULTATE SELECȚIE BURSE DOCTORAND ANTREPRENOR

REZULTATE SELECTIE BURSE CERCETATOR POSTDOCTORAL ANTREPRENOR

Susținerea interviurilor de selecție în vederea obținerii burselor de doctorand antreprenor și cercetător postdoctoral antreprenor se derulează în ziua de miercuri, 6 noiembrie 2019, în camera 204  [clădirea Universității din București (Facultatea de Drept), bd. Mihail Kogălniceanu nr.36-46, Căminul C (CREDIS), etaj 2], astfel:

 ·   6 noiembrie, de la ora 9.00 – interviul de selecție pentru postdoctoranzi

·    6 noiembrie, de la ora 13.00 – interviul de selecție pentru doctoranzi

LISTĂ REZULTATE ETAPA I DE CONCURS – EVALUARE ADMINISTRATIVĂ A DOSARULUI DE CANDIDATURĂ PENTRU OBȚINEREA DE BURSĂ DOCTORAND ANTREPRENOR ÎN CADRUL PROIECTULUI ATRIUM

LISTĂ REZULTATE ETAPA I DE CONCURS – EVALUARE ADMINISTRATIVĂ A DOSARULUI DE CANDIDATURĂ PENTRU OBȚINEREA DE BURSĂ CERCETĂTOR POSTDOCTORAL ANTREPRENOR ÎN CADRUL PROIECTULUI ATRIUM

Universitatea din Bucuresti, în calitate de partener în cadrul proiectului Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul stiințelor socio-umaniste către piața muncii (ATRiUM)” – (cod proiect 123343)  vă face cunoscut faptul că se lansează apelul pentru selecția grupului țintă în cadrul acestui proiect. 

Prezentul proiect se adresează astfel unui grup țintă format din cercetători doctorali sau postdoctorali cu teme de cercetare relevante în urmatoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Bioeconomia (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Sociologie, Istorie, Studii Culturale), Tehnologia Informației si a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept, Stiințe ale Comunicării, Stiințe politice, Relații Internaționale și Studii Europene) Energie, Mediu și Schimbări climatice (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept) eco-nano-tehnologii și materiale avansate (prin domeniul de studii universitare de doctorat Arte Vizuale) Sănătate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Psihologie, Stiințe ale Educației, Teatru și Artele spectacolului) și Patrimoniu și Identitate Culturală (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Arte, Muzică, Teatru, Filologie, Filosofie).

Prezentul proiect se adresează astfel unui grup țintă format din cercetători doctorali sau postdoctorali cu teme de cercetare relevante în urmatoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Bioeconomia (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Sociologie, Istorie, Studii Culturale), Tehnologia Informației si a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept, Stiințe ale Comunicării, Stiințe politice, Relații Internaționale și Studii Europene) Energie, Mediu și Schimbări climatice (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept) eco-nano-tehnologii și materiale avansate (prin domeniul de studii universitare de doctorat Arte Vizuale) Sănătate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Psihologie, Stiințe ale Educației, Teatru și Artele spectacolului) și Patrimoniu și Identitate Culturală (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Arte, Muzică, Teatru, Filologie, Filosofie).

Grupul ținta al proiectului este format din 66 de doctoranzi si 30 de cercetatori post-doctorali din cadrul instituțiilor partenere (UVT, UBB, UB), fiind un grup ținta mai mare decât cel minim prevazut, cu un procent de peste 10%.

 • Solicitant – 34 doctoranzi si 16 cercetatori post-doctorat
 • Partener 3 – 15 doctoranzi si 6 cercetatori post-doctorat
 • Partener  4 – 17 doctoranzi si 8 cercetatori post-doctorat

Pentru a fi eligibilepersoanele din grupul țintă formate din doctoranzi și cercetători postdoctorat trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

 • Au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (V, NV, NE, SE, SE-Muntenia, SV si Centru).
 • Sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale (la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect) sau sunt postdoctoranzi, la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect.
 • Pe parcursul perioadei de participare la activitățile proiectului trebuie trebuie să facă dovada participării la un program de învățare antreprenorială cu componentă practică si la un program de consiliere profesională (cel puțin pentru atingerea valorii minime a indicatorului 4S116).

Pentru evitarea dublei finanțări, sprijinul oferit in cadrul proiectelor nu se va putea acorda persoanelor care au participat deja la programe de îmbunătățirea competentelor antreprenoriale sau persoanelor care au fost grup țintă in proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.

Doctoranzii trebuie să prezinte un document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de  competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, care sunt înmatriculați in ultimii doi ani terminali ai programului de studii doctorale (În cazul în care doctoranzii beneficiază de prelungire a studiilor de doctorat, cu 1 – 2 ani, conform legii, ultimii doi ani de studii pentru care se poate furniza în proiect sprijinul pentru studenți doctoranzi se modifică corespunzător).

Cercetătorii postdoctorat selectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Perioada de depunere a dosarelor: 18-31 octombrie 2019.
Dosarele se depun la sediul Departamentului de Fonduri Structurale din cadrul Universității din București, Șoseaua Panduri, nr. 90-92, camerele 510 și 514, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-13:00.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să consultaţi documentele de mai jos.

 1. Beneficiile directe și obligațiile grupului țintă selectat în cadrul proiectului
 2. Metodologie si anexe – DRD
 3. Metodologie si anexe – CPD

Informațiile cu privire la etapa a II-a de selecție a grupului țintă pentru programul doctoral în cadrul proiectului „Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativă antreprenorială (EXCIA)” le puteți accesa la http://www.excia.ase.ro/.

Informațiile cu privire la rezultatele selecției grupului țintă în cadrul proiectului „Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativă antreprenorială (EXCIA)” le puteți accesa la http://www.excia.ase.ro/etapa1.

Informațiile cu privire la persoanele înscrise pentru selecția grupului țintă în cadrul proiectului „Excelență în cercetarea interdisciplinară doctorală și postdoctorală, alternative de carieră prin inițiativă antreprenorială (EXCIA)” le puteți accesa la http://www.excia.ase.ro/selectie.

De asemenea, vă anunțăm că interviul va avea loc pe 11 iulie 2019, sala Birou Președinte Senat- Bdul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, parter, sector 5, București, începând cu ora 09:00 pentru programul doctoral, respectiv 11:00, pentru programul postdoctoral.

Documente

CONTACT

Șef Departament
Ec. Georgiana-Elena Rădulescu
Tel:  +4021 305 46 80
Fax: +4021 313 44 66
E-mail: georgiana.radulescu@fse.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-vineri: 09:00 – 16:00

Adresă:
Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5, etaj 5, camerele 510 și 514, 050663, sector 5, București

NOUTĂȚI

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services