Biroul Acte de Studii, Recunoaștere și Echivalare Studii

Biroul Acte de Studii, Recunoaștere și Echivalare Studii al Universității din București este responsabil de întocmirea şi eliberarea:
diplomelor (licenţă, master, doctorat, colegii, postuniversitare)
adeverinţelor  de confirmare a studiilor (în limba română sau în limba engleză)

De asemenea, studenții UB pot solicita eliberarea şi verificarea foii matricole şi a suplimentului de diplomă.

Eliberare acte de studii: Eliberarea actelor de studii se face titularului, pe baza actului de identitate, buletin sau paşaport, sau, în situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri notariale sau împuterniciri avocațiale.

Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe proprie răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

Eliberare duplicate. Conform art.22, secțiunea a 2-a, ,,în cazul pierderii, deteriorării, distrugerii, plastifierii unui act de studii se eliberează un duplicat al actului de studii, dacă în arhiva instituției se găsesc matca actului respectiv și/sau alte documente legale din care rezultă situația studiilor titularului. Dacă arhiva a fost distrusă în condiții de forță majoră ( calamități naturale, incendii,etc.), duplicatul se eliberează ca urmare a reconstituirii situației școlare de către instituție”.

Actele necesare întocmirii duplicatului diplomei, în cazul diplomelor pierdute, sunt următoarele:
1. CERERE ADRESATĂ CONDUCERII UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI (înregistrată la Biroul Registratură al UB);
2. DECLARAȚIE SCRISĂ A TITULARULUI ( în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare și împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus sau deteriorat);
3. COPIE CERTIFICATĂ CONFORM CU ORIGINALUL A CERTIFICATULUI DE NAȘTERE;
4.  DOUĂ FOTOGRAFII ¾, tip buletin, pe hârtie fotografică (după caz);
5. DOVADA PUBLICĂRII ÎN MONITORUL OFICIAL în cazul pierderii sau distrugerii actului de studii (pentru publicarea pierderii sau distrugerii actului de studii, titularul/împuternicitul acestuia se adresează Regiei Autonome Monitorul Oficial, anunțul urmând să cuprindă următoarele date:
a) denumirea actului de studii în original
b) numele, inițiala prenumelui tatălui/mamei, după caz
c) prenumele titularului
d) anul finalizării studiilor în cauză
e) seria și numărul actului respectiv
f) numărul și data la care a fost înregistrat în registrul unic de evidență a formularelor și de eliberare a actelor de studii
g) denumirea instituției emitente
6.  TAXA DE 150 RON.

ACTELE  NECESARE ELIBERĂRII  DUPLICATULUI– în cazul diplomelor deteriorate sau plastifiate, sunt:
–  Cerere adresată Conducerii Universității din București
– Declarație scrisă a titularului
– Copie certificată conform cu originalul a certificatului de naștere
– Două fotografii ¾, tip buletin, pe hârtie fotografică (după caz)
– Taxa de 150 ron
– Diploma deteriorată  sau plastifiată, în vederea  anulării

În cazul diplomelor a căror fotografie a căzut, sau în cazul în care titularul constată greșeli în actul de studii, după o perioadă de timp de la primirea acestuia,   diploma se va reface și se va adăuga  următoarea frază din Regulamentul Actelor de Studii:  ,,Prezentul act de studii înlocuiește actul de studii cu seria…….și nr…………..precum și cu numărul de înregistrare…………….din (data)…………., deoarece acesta conținea unele greșeli”.

Pentru refacerea acestor diplome actele necesare sunt:
-cerere adresată domnului Rector, prin care se solicită refacerea diplomei
-două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică

Alina Emilia MARINESCU

Elena RAHIRA

Lavinia Ileana ENE

Mirela Rodica POPESCU

Nineta Lizeta SMARANDACHE

Cristina Emilia GHERGUȘ

Lenuţa VLAD

Elena GĂINĂ

Documente

CONTACT

Șef Birou
Ioana GEANTĂ
Tel: +4021-305.97.35 ; +4021-305.46.58
E-mail: ioana.costache@diplome.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-Joi: 12:00 – 14:00

Program de audienţe:
Luni și Vineri: 10:00 – 12:00

Adresă: Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, București

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services