Direcţia Generală Secretariat

Direcţia urmăreşte punerea în practică a deciziilor strategice ale Senatului, Colegiului Academic şi ale Consiliului de Administraţie, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Ca principală atribuție, Direcția coordonează și monitorizează activitatea secretariatelor din facultăți în gestionarea școlarității studenților înmatriculați la studii universitare licență, master, doctorat, studii postuniversitare și postdoctorale, cursuri de perfecționare și dezvoltare profesională continuă.

Alte activități ale Direcției Generale Secretariat:

  • Organizează examenul de admitere pentru cele trei cicluri de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, studii postuniversitare şi abilitare.
  • Organizează examenul de finalizare a studiilor de licenţă, master, doctorat, studii postuniversitare, precum şi a cursurilor de perfecţionare.
  • Organizează examenele de acordare de grade didactice preuniversitare şi perfecţionarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
  • Întocmește și eliberează acte de studii (diplome, certificate, atestate, situaţii şcolare, foi matricole, suplimente la diploma, etc.)
  • Elaborează statisticile privind studenţii şi absolvenţii în vederea obţinerii finanţării, statistici de interes pentru Ministerul Educaţiei Naţionale, UEFISCDI, C.N.F.I.S., C.N.C.S.I.S., Institutul Naţional de Statistică, alte organisme non guvernamentale, comisii ale Senatului, Conducerea Universităţii din Bucureşti.
  • Implementează sistemul de gestiune informatică a școlarității în cadrul programului UMS și înregistrează toți studenții în RMU.
  • Elaborează şi implementează proiectele, regulamentele și procedurile privind activitățile pe care le desfășoară.
  • Elaborează programele de formare și perfecționare profesională pentru membrii direcției.
Totodată, Direcţia desfăşoară şi supervizează activităţile de arhivare şi de înregistrare a documentelor oficiale ale Universităţii din Bucureşti.

Structura organizatorică

CONTACT

Director
Maria PRUNĂ
Tel:+4021-307.73.12
E-mail: maria.pruna@unibuc.ro

Tel: +4021.307.73.12
Fax: +4021.307.73.59

Programul cu publicul:
Luni-joi: 12:00 – 14:00

Adresă: Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Camera 11, parter superior, Sector 5, 050107

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.