fbpx

Direcţia Patrimoniu Imobiliar

Direcția Patrimoniu Imobiliar coordonează activitățile privind evidența patrimoniului imobiliar al Universității din București, activităţile ocazionate de cazările în apartamentele de protocol ale UB și în Casa de Oaspeţi Academica, activitățile de programare și încasare a taxelor de închiriere a terenurilor, sălilor și facilităților sportive ale Universității din București și activitățile aducătoare de venituri extrabugetare (organizarea de licitații pentru închirierea spațiilor temporar disponibile din cadrul Universității din București).

Structura organizatorică

Matache Radu Sorin – Director
Solonari Elena Emanuela – Șef birou (responsabil apartamente de protocol ale UB și Casa de Oaspeți Academica)
Bălan Corina – Referent de specialitate

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Facultatea de Matematică, B.dul Regina Elisabeta, nr. 4-12, tonetă mobilă, 04.04.2023

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Facultatea de Sociologie, Bd. Schitu Măgureanu, nr. 9, Activități de fotocopiere, 04.04.2023

Documentația de participare la licitație pentru spațiul temporar disponibil, Facultatea de Matematică, Bdul Regina Elisabeta,nr. 4-12,automate pentru băuturi și gustări,04.04.2023

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Facultatea de Sociologie, Bd. Schitu Măgureanu, nr. 9, Activități de tip catering, 04.04.2023

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Facultatea de Drept, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, librărie, 04.04.2023

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, FSAS, Șos. Panduri, nr. 90, automate băuturi și gustări, 04.04.2023

Documentația de participare la repetarea licitației spațiului temporar disponibil, Facultatea de Sociologie, Șos. Panduri, nr. 90, Activități de tip catering, 04.04.2023

Documentația de participare la repetarea licitației spațiului temporar disponibil, Facultatea de Litere, Bd. Regina Elisabeta, nr.4-12 , Automat de CoffeMat, 04.04.2023

Documentația de participare la repetarea licitației spațiului temporar disponibil, Facultatea de Psihologie, Șos. Panduri, nr. 90, librărie, 04.04.2023

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Casa Universitarilor, str. Dionisie Lupu, nr. 46, activitate culturală, 21.02.2023

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Facultatea de Litere, Bd. Regina Elisabeta, nr.4-12 , Automat de CoffeMat, 21.02.2023

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Facultatea de Psihologie, Șos. Panduri, nr. 90, librărie, 21.02.2023

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Facultatea de Sociologie, Șos. Panduri, nr. 90, Activități de tip catering, 21.02.2023

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Casa Universitarilor, str. Dionisie Lupu, nr. 46, depozit, 13.10.2022

Documentația de participare la repetarea licitației spațiului temporar disponibil, Cămin A, Bd. M. Kogălniceanu, nr.36-46, automat pentru băuturi calde, 09.08.2022

Documentația de participare la repetarea licitației spațiului temporar disponibil, Cămin C-D, Splaiul Independenței, nr. 204, automat pentru băuturi calde, 09.08.2022

Documentația de participare la repetarea licitației spațiului temporar disponibil, Cantina, Bd. M. Kogălniceanu, nr.36-46, automat pentru băuturi calde, 09.08.2022

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Casa Universitarilor, str. Dionisie Lupu, nr. 46, activitate culturală, 09.08.2022

Documentația de participare la repetarea licitației spațiului temporar disponibil, Facultatea de Istorie, Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, tonetă, 09.08.2022

Documentația de participare la repetarea licitației spațiului temporar disponibil, Facultatea de Matematică, Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, tonetă, 09.08.2022

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Cămin C-D, Spl. Independenței, nr.204, București,automat pentru băuturi calde, 19.07.2022

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Cămin A, Bd. M. Kogălniceanu, nr.36-46, București,Cabinet medical, 19.07.2022

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Cămin A, Bd. M. Kogălniceanu, nr.36-46, București, automat pentru băuturi calde, 19.07.2022

Documentația de participare la repetarea licitației spațiului temporar disponibil, Fac. de Drept,Bd. M. Kogălniceanu, nr.36-46,București, tonetă,19.07.2022

Documentația de participare la repetarea licitației spațiului temporar disponibil, Fac.de Biologie, Șos. Cotroceni, nr. 32, București, automat băuturi și gustări, 19.07.2022

Documentația de participare la repetarea licitației spațiului temporar disponibil, Fac. de Psihologie, Șos. Panduri, nr. 90, București,tonetă, 19.07.2022

Documentația de participare la repetarea licitației spațiului temporar disponibil, Fac. de Matematică, Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, București,tonetă, 19.07.2022

Documentația de participare la repetarea licitației spațiului temporar disponibil, Fac. de Jurnalism, Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3, București,automate pentru gustări și băuturi,19.07.2022

Documentația de participare la repetarea licitației spațiului temporar disponibil, Fac. de Istorie, Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, București,tonetă, 19.07.2022

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Fac. de Limbi și Literaturi Străine, Str. Pitar Moș, nr. 7-13, București, 19.07.2022

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Cantina, Bd. M. Kogălniceanu, nr.36-46, București, automat pentru băuturi calde, 19.07.2022

ERATĂ la Documentația de participare la licitație, Facultatea de Jurnalism, Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3, automate pentru băuturi și gustări, 24.05.2022

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Facultatea de Biologie, Splaiul Independenței, nr. 91-95, automate băuturi și gustări, 24.05.2022

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Facultatea de Biologie, Șos. Cotroceni, nr. 32, automat pentru băuturi și gustări, 24.05.2022

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Facultatea de Matematică, B-dul. Regina Elisabeta, nr. 4-12, tonetă mobilă, 24.05.2022

Documentația de participare la licitație pentru spațiul temporar disponibil, Facultatea de Matematică, B-dul. Regina Elisabeta,nr. 4-12, automate pentru băuturi și gustări,24.05.2022

Documentația de participare la repetarea licitației spațiului temporar disponibi, Facultatea de Drept, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, tonetă mobilă, 24.05.2022

Documentația de participare la licitație, Facultatea de Jurnalism, Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3, automate pentru băuturi și gustări, 24.05.2022

Documentația de participare la licitație pentru spațiul temporar disponibil, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Șos. Panduri, nr. 90, tonetă mobilă, 25.05.2022

Documentația de participare la licitație pentru spațiul temporar disponibil, Facultatea de Istorie, Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, automate pentru băuturi și gustări, 24.05.2022

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, FSAS, Bdul Schitu Măgureanu, nr. 9, automate băuturi și gustări, 24.05.2022

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Facultatea de Istorie, Bdul Regina Elisabeta, nr. 4-12, tonetă mobilă, 24.05.2022

Documentația de participare la licitația spațiului temporar disponibil, Facultatea de Geografie, Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, automat pentru băuturi și gustări, 24.05.2022

Documentația de participare la repetarea licitației pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Facultatea de Drept, et.1, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, tonetă, 03.05.2022

Documentația de participare la repetarea licitației pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB,Facultatea de Drept, demisol, Bd. M. Kogălniceanu,nr. 36-46, tonetă, 03.05.22

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Facultatea de Filosofie, etaj 1, Splaiul Independenței, nr. 204, 03.05.2022

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Facultatea de Filosofie, parter, Splaiul Independenței, nr. 204, 03.05.2022

Documentație de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Fac. de Drept, demisol, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, tonetă,12.04.2022

Documentație de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Facultatea de Drept, et.1, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, tonetă, 12.04.2022

Documentație de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Facultatea de Drept, demisol, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, automate 12.04.2022

ERATĂ pentru organizarea licitațiilor nr. 2525/2526/16.03.2022

Reprezentanţii firmelor care vor participa la licitațiile ce vor avea loc în data de 29.03.2022, ora 13.00, vor vira garanția de participare în contul RO57TREZ7055005XXX000186, deschis la Trezoreria Sector 5 Bucuresti, CUI 4505502.

Astfel, Articolul 7 al Documentațiilor de participare la cele două licitații va avea următorul conținut:

Art.7. DOCUMENTELE OFERTEI: Documente care dovedesc solicitarea de participare: Dovada achitării garanţiei de participare în contul RO57TREZ7055005XXX000186, deschis la Trezoreria Sector 5 Bucuresti, CUI 4505502.

Documentația de participare la reluarea licitației pentru închirierea spațiului temporar disponibil, propr. UB, GBDB, Șos. Cotroceni, nr. 32, Tonetă mobilă 29.03.2022

Documentația de participare la reluarea licitației pentru închirierea spațiului temporar disponibil, propr. UB, GBDB, Șos. Cotroceni, nr. 32, Automat suc proaspăt 29.03.2022

ERATĂ pentru organizarea licitațiilor nr. 1633/1634/1635/23.02.2022

Reprezentanţii firmelor care au depus ofertele pentru licitațiile ce vor avea loc în data de 08.03.2022, ora 12.00, se vor prezenta la sala Stoicescu, et.1, Facultatea de Drept, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, în vederea desfăşurării ședinţei de deschidere a ofertelor.

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, GBDB ,Șos. Cotroceni, nr. 32, Tonetă, 08.03.2022

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, GBDB, Șos. Cotroceni, nr. 32, Automat suc proaspăt 08.03.2022

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Spațiu locativ, D. Bolintineanu, nr. 14, 08.03.2022

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Cămin C, Grozăvești 01.02.2022

Documentația de participare la repetarea licitației pt. închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Facultatea de Sociologie,Șos. Panduri, nr. 90, 07.12.2021

Documentația de participare la repetarea licitației pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Facultatea de Drept, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, 07.12.2021

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Facultatea de Sociologie, Șos. Panduri, nr. 90, 15.11.2021

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Facultatea de Drept- Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, 15.11.2021

Documentația de participare la repetarea licitației pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Facultatea de Drept, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, 15.11.2021

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Fac. de Drept- Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, 05.10.2021

Documentația de participare la repetarea licitației pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Cămin, Str. Jiului, nr. 163, 28.06.2021

Documentația de participare la repetarea licitației pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Cămin, Șos. Fundeni, nr. 252-254, 28.06.2021

Documentația de participare la repetarea licitației pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Gr. Botanică, Șos. Cotroceni,nr. 32, 28.06.2021

Documentația de participare la repetarea licitației pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Cămin A, Grozăvești 28.06.2021

Documentația de participare la repetarea licitației pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Cămin 1, Bd. Th. Pallady, nr. 22-26, 28.06.2021

Documentația de particip. la repetarea licitație pentru înch. spațiului temporar disponibil. aflat în proprietatea UB, Cămin A, Bd. M. Kogălniceanu,nr. 36-46,28.06.2021

Documentația de participare la repetarea licitației pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Cămin C-D, Grozăvești 28.06.2021

Documentația de participare la repetarea licitației pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Cămin A1, Grozăvești 28.06.2021

Documentația de participare la repetarea licitației pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietate UB, Cămin 2, Bd. Th. Pallady, nr. 22-26, 28.06.2021

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Cămin 2, Bdul Th. Pallady, nr. 22-26, 02.06.2021

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Cămin 1, Bdul Th. Pallady, nr. 22-26, 02.06.2021

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Grădina Botanică- GBDB, Șos. Cotroceni, nr. 32, 02.06.2021

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Cămin Poligrafie, Str. Jiului, nr. 163, 02.06.2021

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Cămin Fundeni, Șos. Fundeni, nr. 252-254, 02.06.2021

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Cămin C-D, Grozăvești 02.06.2021

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Cămin A1, Grozăvești 02.06.2021

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Cămin A, Grozăvești 02.06.2021

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Cămin A Bdul. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, 02.06.2021

Documentația de participare la repetarea licitației pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Fac. de Drept, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, 09.03.2021

Documentația de participare la licitația pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Fac. de Drept, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, 16.02.2021

Metodologie privind licitația pentru închirierea spațiilor temporar disponibile aflate în proprietatea UB, Șos. Panduri, nr. 90, 18.08.2020

Metodologie privind repetarea licitației pentru închirierea spațiului temporar disponibil aflat în proprietatea UB, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Bd. Schitu Măgureanu nr. 9, 16.04.2020

Metodologie privind licitația pentru închirierea spațiilor temporar disponibile aflate în proprietatea UB, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, B-dul Schitu Măgureanu, nr. 9, 05.03.2020

Metodologie privind licitația pentru închirierea spațiilor temporar disponibile aflate în proprietatea UB, Facultatea de Biologie, Sos. Cotroceni, nr. 32, 05.03.2020

ARHIVĂ

CONTACT

Director
Ing. Radu Sorin MATACHE
E-mail:
patrimoniu@unibuc.ro
radu.matache@unibuc.ro

Programul de audienţe
Luni-joi: 10:00 – 14:00
Vineri: 10:00 – 12:00

Șef Birou
Elena Emanuela SOLONARI
E-mail:patrimoniu@unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 10:00 – 14:00
Vineri: 10:00 – 12:00

Adresă:
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, 050107, București

NOUTĂȚI

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services