Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini

Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini, subsidiar al Direcției de Relaţii Internaţionale, participă la coordonarea procesului de internaționalizare – intens susținut și promovat de Universitatea din București. Una dintre cele mai importante căi de acțiune în acest sens o reprezintă gestionarea schimburilor academice și de cercetare cu universitățile externe partenere.

În acest context, principalele responsabilități sunt:

 • consilierea și monitorizarea studenților străini;
 • consilierea lectorilor străini care predau în cadrul Universității din Bucureşti;
 • consilierea studenților și profesorilor români care studiază sau efectuează stagii de cercetare în străinătate;
 • organizarea Școlii de Vară de la București (Cursuri de vară de limba română, de cultură și civilizație românească), în colaborare cu Facultatea de Litere.

Principalele obiective pe care și le propune Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini sunt:

 • atragerea unui număr cât mai mare de studenți străini;
 • identificarea unor oferte alternative de spații de cazare;
 • diseminarea informațiilor referitoare la viața academică și a facilităților oferite de Universitatea din Bucureşti;
 • perfecționarea continuă a personalului în vederea unei mai bune gestionări a situațiilor inedite.

Carmen Bătătorescu
Tel: 021 307 73 21
E-mail: carmen.batatorescu@externe.unibuc.ro

Laura Neagu
Tel: 021 307 73 22
E-mail: laura.neagu@externe.unibuc.ro

Oana Barbu
Tel: 021 307 73 22
E-mail: oana.barbu@externe.unibuc.ro

Nicoleta Strat – (concediu maternitate)

Andra Sienerth-Anghel
Tel: 021 307 73 39
E-mail: andra.sienerth@externe.unibuc.ro

Ion Zavastin
Tel: 021 307 73 21

Proceduri

Serviciul Gestiunea informatică a școlarității, statistici se ocupă cu administrarea aplicaţiei University Management System de gestionare a şcolarităţii, îndrumarea activității de utilizare a UMS de către secretariatele facultăților, organizarea de traininguri, precum și de implementarea sistemului informatic Registrul Matricol Unic în cadrul Universităţii din Bucureşti.

Alte atribuții:

 • Elaborarea statisticilor privind studenţii şi absolvenţii Universității pe baza situațiilor transmise de secretariatele facultăților;
 • Administrarea platformei ANS cu privire la studenții și absolvenții Universității din București;
 • Participarea la sesiunile de admitere la studiile universitare de licență și master;
 • Gestionarea fondului arhivistic al UB, inventarierea documentelor, organizarea depozitelor de arhivă, securizarea documentelor, selecționarea și casarea documentelor.

CONTACT

Tel: +4021-307.73.21 (int. 321)
+4021-307.73.22 (int. 322)
+4021-307.73.39 (int. 339)
Fax: +4021-315.19.42
E-mail: contact@externe.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 11:00 – 13:00

Adresă:
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Căminul C, etaj 2, Sector 5, 050107, București

 

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.