Posturi vacante – didactic-auxiliar

ANUNȚ!

Duminică, 5 iulie 2020 a intrat în vigoare Legea nr.103/2020 pentru aprobarea OUG nr.58/2020, privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, prin care se exceptează de la suspendarea pe perioada stării de alertă concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul instituțiilor de învățământ superior. 

Dosarele de concurs pot fi transmise scanate integral la adresa de e-mail concursuri@hr.unibuc.ro, însoțite de o declarație prin care candidatul își asumă faptul că documentele sunt conforme cu originalul și că, cel târziu la data susținerii primei probe a concursului va prezenta, în original, adeverința medicală și certificatul de cazier judiciar.  

Dosarul se poate depune personal sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii.

Direcția Resurse Umane va afișa, în cel mai scurt timp, calendarele actualizate ale desfășurării concursurilor pentru posturile vacante didactic-auxiliar.

Centralizator posturi aflate în concurs

Cererea de înscriere la concurs se înregistrează la Registratura Universităţii din Bucureşti, din Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, Bucureşti.

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la DIRECŢIA RESURSE UMANE:

 • în zilele de luni – joi, între orele: 07:30 – 14:30
 • vineri, între orele: 07:30 – 12:00

Candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor vacante, care nu au câștigat concursul, sunt rugaţi să-şi ridice dosarele în termen de 30 de zile de la data finalizării concursului.

Informații suplimentare se pot obține:

 • avizierul DIRECŢIEI RESURSE UMANE – Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare personal;
 • site-ul www.unibuc.ro;
 • telefon: 0799.210.568;
 • e-mail: concursuri@hr.unibuc.ro.
Unitate administrativăPostDurată postInformații concurs (calendar, tematică, rezultate)Data anunțului
Departamentul de Management al Calității – Biroul Evaluarea și Asigurarea CalitățiiReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)09.07.2020
Facultatea de Matematică și InformaticăInformaticianDeterminată - 1 anLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)15.05.2020
Facultatea de Matematică și InformaticăSecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)15.05.2020
Direcția Resurse UmaneDirectorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)15.05.2020
Direcția Tehnică – Biroul Investiții – LucrăriȘef birouNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)
15.05.2020
Direcția TehnicăAdministrator Patrimoniu ANedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)
15.05.2020
Direcția TehnicăAdministrator Patrimoniu BNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)
15.05.2020
Direcția TehnicăAdministrator Patrimoniu CNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)15.05.2020
Departamentul de Fonduri StructuraleReferent de specialitate - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)
15.05.2020
Facultatea de Matematică și InformaticăInformaticianDeterminată - 1 anLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie, fișa postului)17.03.2020
Facultatea de Matematică și InformaticăSecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)17.03.2020
Direcţia Tehnologia Informației și ComunicațiilorAnalist programator SNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)17.03.2020
Centrul de Limbi Străine ArielSecretar- 1/2 normăNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)17.03.2020
Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe SocialeReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)17.03.2020
Departamentul de Achiziții PuliceReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)17.03.2020
Direcţia Financiar ContabilăCasierNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)17.03.2020
Direcția TehnicăAdministrator patrimoniu ANedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)17.03.2020
Direcția TehnicăAdministrator patrimoniu BNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)17.03.2020
Direcția TehnicăAdministrator patrimoniu CNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)17.03.2020
Departamentul de Fonduri StructuraleReferent de specialitate - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)17.03.2020
Direcția Resurse UmaneDirectorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare, tematică, bibliografie)17.03.2020
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cantina Mihail KogălniceanuBucătarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)29.11.2019
Facultatea de Geografie – Filiala CălimăneştiAdministrator patrimoniu - 1/2 normăDeterminată - 1 anLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)29.11.2019
Facultatea de DreptSecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)29.11.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cantina Mihail KogălniceanuMuncitor necalificat - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)29.11.2019
Departamentul de Management al CalităţiiReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)29.11.2019
Direcţia Patrimoniu Imobiliar – Casa UniversitarilorȘoferNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)29.11.2019
Direcţia Comunicare, Relaţii Publice şi MarketingReferent de specialitate - 2 posturiDeterminată - 1 anLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.11.2019
Facultatea de FilosofiePortarDeterminată - 3 aniLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.11.2019
Direcția Generală AdministrativăReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.11.2019
Biroul Audit Public InternAuditor internNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.11.2019
Direcţia Cămine-Cantine și Activități Studențești – Cămin FundeniReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.11.2019
Direcţia Cămine-Cantine și Activități Studențești – Serviciul Cămine-CantineReferent de specialitate - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.11.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Imobil Rectorat – Spaţii Administrative şi Spaţii de ÎnvăţământPortarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.11.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Imobil CarolÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.11.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Imobil MăgureleÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.11.2019
Grădina Botanică “Dimitrie Brândză“FochistNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.11.2019
Grădina Botanică “Dimitrie Brândză“Muncitor peisagistNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.11.2019
Grădina Botanică “Dimitrie Brândză“Muncitor necalificatNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.11.2019
Grădina Botanică “Dimitrie Brândză“Lăcătuş mecanicNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.11.2019
Grădina Botanică “Dimitrie Brândză“ÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.11.2019
Facultatea de Geografie – Staţiunea OrşovaLăcătuş mecanicNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.11.2019
Biroul de Control Financiar PreventivAdministrator financiarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.11.2019
Direcția JuridicăReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.11.2019
Direcţia Patrimoniu Imobiliar – Casa UniversitarilorBufetierNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)8.11.2019
Institutul ConfuciusSecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)8.11.2019
Facultatea de Teologie OrtodoxăSecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)8.11.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ - Biroul Întreţinere, Intervenţie în Exploatare nr. 2InstalatorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)8.11.2019
Direcţia Comunicare, Relaţii Publice şi MarketingReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)8.11.2019
Direcția Patrimoniu ImobiliarReferent de specialitateDeterminată - 3 aniLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)1.11.2019
Facultatea de Geografie – Biroul AdministrativReferent de specialitate - 1/2 normăDeterminată - 1 anLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)1.11.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cantina Mihail KogălnicenuBucătarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)1.11.2019
Biroul de Control Financiar PreventivAdministrator financiarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)1.11.2019
Departamentul de Achiziții PubliceReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)1.11.2019
Departamentul de Achiziții PubliceMagazinerNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)1.11.2019
Departamentul de Achiziții PubliceManipulantNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)1.11.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Imobil Pitar MoşPortarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)1.11.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Imobil Panduri – Facultatea de ChimieÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)1.11.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Biroul Întreţinere, Intervenţie în Exploatare nr. 2Fochist - 1/2 normăNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)1.11.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ Biroul Întreţinere, Intervenţie în Exploatare nr. 1InstalatorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)1.11.2019
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Imobil LeuÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)1.11.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cămin C GrozăveştiÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)1.11.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cantina Mihail KogălnicenuMuncitor necalificatNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)1.11.2019
Direcţia Patrimoniu ImobiliarMuncitor necalificat cu atribuții de îngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)1.11.2019
Direcția JuridicăConsilier juridic (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)29.10.2019
Facultatea de LitereSecretar (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.10.2019
Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Ştiinţe SocialeReferent de specialitateDeterminată - 1 anLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)18.10.2019
Direcţia Patrimoniu ImobiliarReferent de specialitateDeterminată - 3 aniLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)18.10.2019
Direcţia Comunicare, Relaţii Publice şi MarketingGrafician (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)18.10.2019
Direcţia Comunicare, Relaţii Publice şi MarketingFotograf (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)18.10.2019
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Imobil PanduriReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)18.10.2019
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiSecretarDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)11.10.2019
Facultatea de Fizică – Departamentul de Fizică Teoretică, Matematici, Optică, Plasmă, LaseriReferent de Specialitate - 1/2 normăDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)11.10.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Imobil Schitu Măgureanu nr. 9ÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)11.10.2019
Direcția Spații de Învățământ – Biroul de Întreţinere, Intervenţie în Exploatare nr. 2LăcătușNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)11.10.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Biroul Întreţinere, Intervenţie în Exploatare nr. 2FochistNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)11.10.2019
Facultatea de IstorieReferent de Specialitate - 1/2 normăDeterminată (1 an)Link informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)11.10.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Imobil Rectorat – Spaţii Administrative şi Spaţii de ÎnvăţământPortarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.10.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Imobil Mihail KogălniceanuÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.10.2019
Direcţia Patrimoniu ImobiliarMuncitor necalificat cu atribuții de îngrijitor - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.10.2019
Facultatea de Biologie – Departamentul de Botanică - MicrobiologieReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.10.2019
Unitatea de Administrare a Geoparcului Dinozaurilor ”Ţara Haţegului”Referent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.10.2019
Direcţia Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă (CREDIS)Administrator patrimoniuNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)27.09.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cantina Mihail KogălniceanuBucătarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)27.09.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Imobil Panduri – Facultatea de ChimieÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)27.09.2019
Direcţia Cămine – Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Camin LeuReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)27.09.2019
Direcţia Cămine – Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Camin MăgureleInstalatorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)27.09.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cămin Grozăveşti BÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)27.09.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cămin Grozăveşti CÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)27.09.2019
Facultatea de Matematică şi InformaticăAnalist programator (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)27.09.2019
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiSecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)13.09.2019
Facultatea de Matematică şi InformaticăSecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)13.09.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Imobil Schitu Măgureanu, nr. 9 – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă SocialăPortarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)13.09.2019
Departamentul de Achiziţii PubliceReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)13.09.2019
Departamentul de Achiziţii PubliceMagazinerNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)13.09.2019
Facultatea de Biologie – Departamentul de Botanică - MicrobiologieReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)13.09.2019
Grădina Botanică “Dimitrie Brânză”Administrator financiarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)13.09.2019
Direcţia Comunicare, Relaţii Publice şi MarketingReferent de specialitateDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)06.09.2019
Direcţia Patrimoniu ImobiliarReferent de specialitate S - specialist în instrumente de securitatea sistemelor informatice- 1/2 normăDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)06.09.2019
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Imobil LeuReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)06.09.2019
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Imobil PanduriReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)06.09.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Biroul de Întreţinere, Intervenţie în Exploatare nr. 1LăcătuşNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)06.09.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Biroul de Întreţinere, Intervenţie în Exploatare nr. 1FochistNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)06.09.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Imobil Schitu Măgureanu nr. 9ÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)06.09.2019
Facultatea de Chimie – Departamentul de Chimie AnorganicăTehnicianNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.09.2019
Facultatea de Biologie – Departamentul de Botanică - MicrobiologieReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.09.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Biroul de Întreţinere, Intervenţie în Exploatare nr. 2ElectricianNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.09.2019
Direcția Spații de Învățământ – Imobil CarolÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.09.2019
Facultatea de Ştiinţe Politice – Imobil Spiru HaretPortarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.09.2019
Facultatea de Geologie şi GeofizicăReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.09.2019
Facultatea de Teologie OrtodoxăBibliotecar - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)23.08.2019
Centrul de Cercetare în Ecologie Sistemică şi Sustenabilitate – Staţiunea de Cercetări Ecologice BrăilaReferent de specialitate - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)23.08.2019
Direcţia Cămine – Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cantina Mihail KogălniceanuMuncitor necalificatNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)19.08.2019
Direcţia Cămine – Cantine şi Activităţi Studenţeşti - Cămin MăgureleInstalatorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)19.08.2019
Direcţia Cămine – Cantine şi Activităţi Studenţeşti - Cămin LeuReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)19.08.2019
Direcţia Cămine – Cantine şi Activităţi Studenţeşti - Serviciul Social şi Activităţi StudenţeştiReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)19.08.2019
Facultatea de DreptSecretarDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)19.08.2019
Direcţia Cămine – Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cantina Mihail KogălniceanuBucătarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)19.08.2019
Facultatea de Matematică şi InformaticăSecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.08.2019
Direcţia Resurse Umane – Biroul Recrutare, Selectare şi Evaluare PersonalReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.08.2019
Direcţia Financiar ContabilăAdministrator financiarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.08.2019
Direcţia Patrimoniu ImobiliarMuncitor necalificat cu atribuții de îngrijitor - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.08.2019
Direcţia Tehnologia Informaţiei şi ComunicaţiilorReferent de specialitate - specialist în proceduri şi intrumente de securitatea sistemelor informaticeDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.08.2019
Direcția Tehnologia Informației și ComunicațiilorAnalist programator ajutorDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)01.08.2019
Direcția Tehnologia Informației și ComunicațiilorAnalist programator ajutor - 1/2 normăDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)01.08.2019
Direcția Patrimoniu Imobiliar – Casa de Oaspeți AcademicaÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.07.2019
Direcția Patrimoniu ImobiliarAdministrator patrimoniu - 1/2 normăNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.07.2019
Stațiunea Zoologică SinaiaReferent (M)DeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.07.2019
Direcția Relații InternaționaleReferent de specialitate - 2 posturiDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)11.07.2019
Grădina Botanică “Dimitrie Brândză“Muncitor peisagistNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)11.07.2019
Grădina Botanică “Dimitrie Brândză“Muncitor necalificatNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)11.07.2019
Direcția de Orientare Strategică și Politici PubliceReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.06.2019
Direcția Patrimoniu ImobiliarMuncitor necalificat cu atribuții de îngrijitor - 3 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.06.2019
Direcția Spații de Învățământ - Biroul de Întreținere, Intervenție în Exploatare nr. 1Lăcătuș - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.06.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Serviciul Cămine CantineReferent de specialitate cu atribuţii de secretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.06.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cantina Mihail KogălniceanuÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.06.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cămin FundeniÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.06.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cămin GrozăveștiÎngrijitor - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.06.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cantina Mihail KogălniceanuMuncitor necalificat - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.06.2019
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Imobil Panduri – Facultatea de ChimieÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.06.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cantina Mihail KogălniceanuBucătarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.06.2019
Direcția Tehnologia Informației și ComunicațiilorReferent de specialitate (S) – servicii IT&C și audio-videoDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.06.2019
Facultatea de Ştiinţe PoliticeReferent de specialitate – servicii IT&CDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.06.2019
Direcția Managementului Programelor de CercetareReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.06.2019
Facultatea de Limbi și Literaturi StrăineSecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.06.2019
Facultatea de Limbi și Literaturi StrăineReferent de specialitate cu atribuții de secretar de departament (HIR)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.06.2019
Unitatea de Administrare a Geoparcului Dinozaurilor ,,Ţara Harţegului″ - Geoparc Internaţional UNESCOReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.06.2019
Facultatea de Teologie OrtodoxăBibliotecarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.06.2019
Direcția Patrimoniu ImobiliarReferent de specialitateDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.06.2019
ICUB (Institutul de Cercetări al Universității din București) - Biroul Suport ProiecteReferent de specialitate - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.06.2019
Direcția Resurse Umane - Serviciul Salarizare-OrganizareAdministrator patrimoniu (S)NedeterminatăLink informații concurs (rezultate)19.12.2016
Direcția Tehnologia Informației și ComunicațiilorReferent de specialitate (S) – servicii IT&C și audio-videoDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)31.05.2019
Direcția Spații de Învățământ, Imobil Mihail KogălniceanuReferent (M)DeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)31.05.2019
Direcţia Patrimoniu ImobiliarMuncitor necalificat cu atribuţii de îngrijitor - 3 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)31.05.2019
Direcţia Spații de Învățământ – Biroul SSM și Situații de UrgențăReferent (M)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)31.05.2019
Editura Universităţii din BucureştiŞef de birou editorialNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)27.05.2019
Direcția Spații de Învățământ – Imobil VILA NOELMuncitor necalificatNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)27.05.2019
Direcţia Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă (CREDIS)Administrator patrimoniuNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)27.05.2019
Direcţia Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă (CREDIS)ÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)27.05.2019
Direcţia Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă (CREDIS)Referent de specialitateDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)27.05.2019
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Imobil PanduriAdministrator patrimoniuNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.05.2019
Departamentul de Consiliere şi Orientare pentru CarierăConsilier de carieră - 3 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.05.2019
Direcţia Managementului Programelor de Cercetare – Compartimentul Suport AdministrativReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.05.2019
Direcția Spații de Învățământ – Imobil Rectorat din Şos. Panduri nr. 90Îngrijitor - 12 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.05.2019
Direcția Spații de Învățământ – Imobil Rectorat din Şos. Panduri nr. 90Îngrijitor spații verzi - 3 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.05.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cantina Mihail KogălniceanuReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.05.2019
Direcția Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cămin Mihail KogălniceanuFochistNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.05.2019
Grădina Botanică “Dimitrie Brândză”CasierNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.05.2019
Direcția Spații de Învățământ – Facultatea de BiologieÎngrijitor - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.05.2019
Direcţia Comunicare, Relaţii Publice şi MarketingReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.05.2019
Direcţia de Resurse Umane - Serviciul Resurse UmaneReferent de SpecialitateDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Direcția Spații de Învățământ, Imobil CarolÎngrijitorDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Direcţia de Resurse Umane - Serviciul SalarizareReferent de SpecialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
CENTRUL DE CERCETARE 3NANO-SAE NANOŞTIINŢE - SURSE ALTERNATIVE DE ENERGIE – Facultatea de FizicăReferent de SpecialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Direcția Spații de Învățământ – Facultatea de ChimieMuncitor necalificat - 1/2 normăNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cămin FundeniÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti–Cămin Grozăveşti B şi CÎngrijitor - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cantina Mihail KogălniceanuCasier - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cămin FundeniMuncitor calificatNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cantina Mihail KogălnicenuMuncitor necalificat - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Direcţia Patrimoniu ImobiliarMuncitor calificatNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Direcţia Patrimoniu ImobiliarMuncitor necalificat cu atribuţii de îngrijitor - 3 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Direcția Spații de Învățământ, Imobil Pitar MoşPortarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Direcția Spații de Învățământ, Imobil Mihail KogălnicenuPortar - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Staţiunea Zoologică SinaiaÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Direcția Spații de Învățământ Imobil Institutul BotanicÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Grădina Botanică “Dimitrie Brândză“Muncitor peisagist - 3 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Grădina Botanică “Dimitrie Brândză“Muncitor necalificatNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cantina Mihail KogălnicenuBucătarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)10.05.2019
Facultatea de Istorie - Biroul AdministrativReferent de Specialitate - 1/2 normăDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)19.04.2019
Facultatea de Ştiinţe PoliticeSecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)19.04.2019
Biroul Control Financiar PreventivReferent de SpecialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)05.04.2019
Direcţia JuridicăConsilier JuridicNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)05.04.2019
Direcția Spații de Învățământ, Imobil KogălniceanuPortarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)29.03.2019
Direcția Spații de Învățământ, Imobil Rectorat din Şos Panduri nr. 90Portar - 9 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)29.03.2019
Direcția Spații de Învățământ, Imobil Rectorat din Şos Panduri nr. 90Îngrijitor - 3 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)29.03.2019
Direcția Spații de Învățământ – Facultatea de FizicăPortar - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)29.03.2019
Direcția Spații de Învățământ, Imobil Schitu Măgureanu nr. 9PortarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)29.03.2019
Biroul Control Financiar PreventivAdministrator financiarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)29.03.2019
Grădina Botanică “Dimitrie Brândză”CasierNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)29.03.2019
Serviciul Resurse Pentru Dezvoltare InstitutionalăAdministrator de patrimoniuNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)29.03.2019
Facultatea de Geologie şi GeofizicăReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)22.03.2019
Direcţia Patrimoniu ImobiliarReferent (M) cu atribuţii de întreţinere utilaje mică mecanizare - 1/2 normăNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)22.03.2019
Facultatea de FilosofieMuncitor amenajare zonă verdeNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)22.03.2019
Direcția Spații de Învățământ - Biroului de Întreţinere, Intervenţie în Exploatare nr. 1ElectricianNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)22.03.2019
Direcția Spații de Învățământ, imobil Panduri – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă SocialăÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)22.03.2019
Direcția Spații de Învățământ, imobil Schitu Măgureanu nr. 9 – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă SocialăÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)22.03.2019
Direcția Spații de Învățământ, imobil Panduri - Spaţii de Învăţământ şi Spaţii AdministrativeÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)22.03.2019
Direcţia Patrimoniu ImobiliarŞef formaţie pazăDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)22.03.2019
Direcţia Tehnologia Informaţiei şi ComunicaţiilorŞef serviciu – Serviciul Infrastructură IT&CDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)22.03.2019
Direcţia TehnicăReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)15.03.2019
Direcţia TehnicăAdministrator Patrimoniu BNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)15.03.2019
Direcţia TehnicăAdministrator Patrimoniu ANedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)15.03.2019
Direcția Cămine Cantine şi Activităţi StudenţeştiFochistNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)15.03.2019
Direcția Spații de Învățământ, imobil KogălniceanuÎngrijitor - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)15.03.2019
Direcția Spații de Învățământ, imobil Panduri – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)15.03.2019
Facultatea de Teologie OrtodoxăBibliotecar - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)15.03.2019
Departament de Educaţie Fizică şi Sport (Sala de sport Pitar Moş)ÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)15.03.2019
Grădina Botanică “Dimitrie Brândză"Muncitor necalificatNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)15.03.2019
Grădina Botanică “Dimitrie Brândză"Muncitor peisagistNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)15.03.2019
Facultatea de Ştiinţe Politice - Imobil Spiru HaretÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.02.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Serviciul Cămine CantineReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.02.2019
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cămin B GrozăveştiÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.02.2019
Direcția de Orientare Strategică şi Politici PubliceSecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.02.2019
Direcția de Orientare Strategică şi Politici PubliceReferent de specialitate - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.02.2019
CREDIS – Direcţia Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă RedusăÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.02.2019
CREDIS – Direcţia Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă RedusăBibliotecarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.02.2019
CREDIS – Direcţia Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă RedusăSecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.02.2019
Facultatea de Geologie și Geofizică, imobil Traian VuiaÎngrijitor clădiriNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.02.2019
Direcția Spații de Învățământ, imobil Panduri – Facultatea de ChimieÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.02.2019
Direcția Spații de Învățământ, imobil TransilvaniaÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.02.2019
Direcția Spații de Învățământ, imobil Dumbrava RoşieÎngrijitor - 1/2 normăNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.02.2019
Direcția Spații de Învățământ, în cardul Biroului de Întreţinere, Intervenţie în Exploatare nr. 2Muncitor calificat (prelucrător prin aşchiere)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.02.2019
Direcția Spații de Învățământ, în cardul Biroului de Întreţinere, Intervenţie în Exploatare nr. 2LăcătușNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.02.2019
Direcția Spații de Învățământ, în cardul Biroului de Întreţinere, Intervenţie în Exploatare nr. 2Fochist - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.02.2019
Direcția Spații de Învățământ, în cardul Biroului de Întreţinere, Intervenţie în Exploatare nr. 2Instalator - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.02.2019
Direcția Spații de Învățământ, în cardul Biroului de Întreţinere, Intervenţie în Exploatare nr. 2Electrician - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.02.2019
Direcţia Comunicare, Relaţii Publice şi MarketingReferent de specialitate SNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.02.2019
Direcţia Comunicare, Relaţii Publice şi MarketingFotoreporter SNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.02.2019
Departamentul de Achiziţii PubliceAdministrator financiarDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.02.2019
Direcţia Tehnologia Informaţiei şi ComunicaţiilorReferent de specialitate S cu atribuţii în zona de Analiză şi pregătirea documentaţiei aferente gestionării contractelor IT&CDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.02.2019
Direcţia Tehnologia Informaţiei şi ComunicaţiilorReferent de specialitate S cu atribuţii în zona IT&C, networking şi administrare servereDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)25.02.2019
Biroul Supraveghere şi MonitorizareŞef Birou SupraveghereDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.02.2019
Facultatea de Teologie OrtodoxăBibliotecar - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.02.2019
Direcția Cămine-Cantine şi Activităţi Studenţeşti, Cantina Mihail KogălniceanuMuncitor necalificat - 4 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.02.2019
Direcția Cămine-Cantine şi Activităţi Studenţeşti, Cantina Mihail KogălniceanuÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.02.2019
Direcția Cămine-Cantine şi Activităţi Studenţeşti, Cămin Mihail KogălniceanuÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.02.2019
Direcția Cămine-Cantine şi Activităţi Studenţeşti, Cămin Stoian MilitaruÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.02.2019
Direcția Cămine-Cantine şi Activităţi Studenţeşti, Cămin C LeuPortarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.02.2019
Direcția Cămine-Cantine şi Activităţi Studenţeşti, Centrala Termică Măgurele-Cămine MăgureleFochistNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.02.2019
Direcţia Spații de Învățământ, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – Imobil PanduriReferent de specialitate cu atribuții de recepționerNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.01.2019
Direcția Patrimoniu ImobiliarReferent (M) cu atribuții de Manager transport persoane - 1/2 normăNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.01.2019
Facultatea de Geologie și Geofizică, imobil din Traian Vuia nr. 6Îngrijitor clădiriNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.01.2019
Direcția Spații de Învățământ, imobil Institut BotanicÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.01.2019
Direcția Spații de Învățământ, imobil Mihail KogălniceanuÎngrijitor clădiriNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.01.2019
Direcția Spații de Învățământ, imobil CarolÎngrijitor - 3 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.01.2019
Direcția Spații de Învățământ, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, imobil Schitu Măgureanu nr. 9Îngrijitor clădiriNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.01.2019
Direcția Spații de Învățământ, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, imobil PanduriÎngrijitor - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.01.2019
Direcția Spații de Învățământ, Birou Intervenție, Întreținere și Exploatare nr. 1InstalatorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.01.2019
Facultatea de Matematică şi InformaticăSecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)16.01.2019
ICUB – Ştiinţe Umaniste pentru Proiect: ERC Starting Grant #638436IstoricDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)16.01.2019
Direcția Patrimoniu ImobiliarReferent de specialitate cu atribuţii de recepţionerDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)16.01.2019
Facultatea de Teologie OrtodoxăBibliotecar - 2 posturiDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.12.2018
Direcția Relații InternaționaleReferent de specialitate - 2 posturiDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.12.2018
Direcția Comunicare, Relații Publice și MarketingReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.12.2018
Facultatea de Limbi și Literaturi StrăineReferent de specialitate (S) - 1/2 normă - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.12.2018
Direcția Patrimoniu ImobiliarReferent de specialitate cu atribuții de recepționerDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.12.2018
Direcția Cămine – Cantine și Activități Studențești – Cămin FundeniReferent (M)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.12.2018
Direcția Patrimoniu ImobiliarȘoferNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.12.2018
Direcţia Tehnologia Informaţiei şi ComunicaţiilorInginer de Sistem - 1/2 normăDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.12.2018
Departamentul de Consiliere şi Orientare pentru CarierăSecretar (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)13.12.2018
Departamentul de Consiliere şi Orientare pentru CarierăConsilier de Carieră (S) - 3 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)13.12.2018
Departamentul de Achiziţii PubliceReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)13.12.2018
Departamentul de Achiziţii PubliceAdministrator financiarDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)13.12.2018
Facultatea de Matematică și InformaticăSecretar (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.12.2018
Facultatea de Chimie - Dumbrava RoșieReferent de specialitate (S) - 1/2 normăDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.12.2018
Grădina BotanicăCasierNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.12.2018
Direcția Patrimoniu ImobiliarȘoferNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.12.2018
Stațiunea Zoologică SinaiaMuncitor calificat (lăcătuș)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.12.2018
Stațiunea Zoologică SinaiaInstalator - 1/2 normăNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.12.2018
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cămin Th. PalladyFochistNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.12.2018
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Biroul Întreţinere, Intervenţie în Exploatare nr. 2Fochist - 1/2 normăNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.12.2018
Direcţia Spaţii de ÎnvăţământInstalator - 1/2 normăNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.12.2018
Direcţia Spaţii de ÎnvăţământInstalator - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.12.2018
Direcţia Cămine – Cantine – Cantina Mihail KogălniceanuReferent (M)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.12.2018
Direcţia Spaţii de Învăţământ – Biroul Securitate, Sănătate şi Situaţii de UrgenţăReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.12.2018
Direcția Financiar ContabilitateAdministrator financiarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.12.2018
Direcția Generală SecretariatȘef serviciuNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.12.2018
Stațiunea Zoologică SinaiaÎngrijitorDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.12.2018
Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Ştiinţe SocialeReferent (M)DeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)03.12.2018
Facultatea de GeografieSecretar (S)DeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.11.2018
Direcția Resurse Umane - Birou OrganizareReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.11.2018
Facultatea de Chimie - Departamentul de Chimie AnaliticăTehnicianNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)22.11.2018
Facultatea de DreptSecretarDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)22.11.2018
Direcția Tehnologia Informaţiei şi ComunicaţiiTehnician Echipamente de Calcul şi ReţeleDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)22.11.2018
Direcția Comunicare, Relaţii Publice şi MarketingReferent de specialitate cu atribuții de fotograf cameramanDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)22.11.2018
Direcția Comunicare, Relaţii Publice şi MarketingReferent de specialitateDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)22.11.2018
Facultatea de FizicăFizician - 1/2 normăDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)22.11.2018
Direcția Tehnologia Informaţiei şi ComunicaţiiInginer de sistemDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.11.2018
Direcția Relații InternaționaleReferent de specialitateDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.11.2018
Facultatea de FizicăSubinginerDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.11.2018
Facultatea de FizicăReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.11.2018
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Grupa Tehnică GrozăveştiReferent (M)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.11.2018
Direcţia Cămine – Cantine şi Activităţi Studenţesti – Serviciul Social şi Activităţi StudenţeştiReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.11.2018
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti – Cămin FundeniReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.11.2018
Direcţia Cămine Cantine şi Activităţi Studenţeşti - Cămin PoligrafieAdministrator PatrimoniuNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.11.2018
Facultatea de Limbi şi Literaturi StrăineAdministrator FinanciarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.11.2018
Facultatea de Limbi şi Literaturi StrăineReferent de specialitate - 3 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.11.2018
Facultatea de Limbi şi Literaturi StrăineSecretar (M)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.11.2018
Direcţia de Orientare Strategică şi Politici PubliceReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.11.2018
Direcţia de Orientare Strategică şi Politici PubliceSecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.11.2018
Facultatea de Chimie - Departamentul de Chimie Organică, Biochimie și CatalizăTehnicianNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)14.11.2018
Departamentul Achiziţii PubliceReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.10.2018
Departamentul Achiziţii PubliceAdministrator FinanciarDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.10.2018
Departamentul Cămine Cantine și Activități StudențeștiReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.10.2018
Direcția Comunicare, Relații Publice și MarketingReferent de specialitateDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.10.2018
Direcția Comunicare, Relații Publice și MarketingReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.10.2018
Direcţia Financiar ContabilăAdministrator FinanciarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.10.2018
Direcţia Relaţii InternaţionaleReferent de specialitate - 2 posturiDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.10.2018
Direcţia Relaţii InternaţionaleSecretarDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.10.2018
Direcţia Resurse Umane – SalarizareReferent - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.10.2018
Facultatea de BiologieReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.10.2018
Facultatea de DreptSecretarDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.10.2018
Facultatea de DreptSecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.10.2018
Facultatea de FizicăTehnicianDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.10.2018
Direcţia IT&CTehnician Echipamente de Calcul şi ReţeleNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.10.2018
Direcţia Resurse Umane – Birou Recrutare, Selectare şi Evaluare PersonalReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.10.2018
Facultatea de Chimie
Centrul de Cercetare - Catalizatori și Procese Catalitice
Referent de specialitate (chimist)DeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)16.10.2018
Direcția Patrimoniu ImobiliarȘef serviciu pazăDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.09.2018
Direcția Generală SecretariatSecretar (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.09.2018
Biroul de Securitate şi Sănătate în Muncă şi Situaţii de UrgenţăReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.09.2018
Direcția Financiar-ContabilăAdministrator financiarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.09.2018
Facultatea de Administrație și Afaceri -
Centrul de Referinţă şi Informare pentru Practică Profesională şi Antreprenoriat
Responsabil tehnic (S)DeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)28.09.2018
Direcția TehnicăReferent de specialitate (S) - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.09.2018
Direcția TehnicăAdministrator patrimoniu (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.09.2018
Direcția TehnicăAdministrator patrimoniu (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.09.2018
Direcția JuridicăConsilier Juridic (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.09.2018
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Biroul AdministrativReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.09.2018
Direcția Managementul Programelor de CercetareReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.09.2018
Direcția Spații de ÎnvățământInstalatorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.09.2018
Direcţia Comunicare, Relaţii Publice şi MarketingReferent de specialitate (S) - 2 posturiDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)21.09.2018
Casa UniversitarilorBucătarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Casa UniversitarilorMuncitor necalificat bucătarieNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Facultatea de BiologieÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Grădina Botanică “Dimitrie Brândză“Îngrijitor spaţii verzi - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Grădina Botanică “Dimitrie Brândză“Muncitor necalificatNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Grădina Botanică “Dimitrie Brândză“FochistNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Grădina Botanică “Dimitrie Brândză“Muncitor calificat peisagistNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Departamentul Achiziţii PubliceManipulant mărfuriNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Facultatea de Geologie şi Geofizică - Imobil „Traian Vuia”ÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Rectorat - „Imobil Mihail Kogălniceanu”ÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Staţiunea Zoologică SinaiaÎngrijitorDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Facultatea de Limbi şi Literaturi StrăineSecretar (S)DeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Centrului Regional Francofon de Cercetări Avansate în Ştiinţe SocialeSecretar (S)DeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Centrul de Politici PubliceReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Facultatea de LitereSecretar (S)DeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Departamentul de Management al CalităţiiDirector (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Facultatea de DreptAdministrator Financiar (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Facultatea de Limbi şi Literaturi StrăineSecretar (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Direcţia Financiar ContabilăReferent de specialitateNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Şcoala Doctorală Interdisciplinară a Universităţii din BucureştiSecretar (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Facultatea de DreptSecretar (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Facultatea de Litere, Departamentul Studii CulturaleSecretar (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)17.09.2018
Centrul de Cercetare 3 NANO - SAETehnician (M)DeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)18.07.2018
Facultatea de Geografie
Stațiunea de cercetări Orșova
Electrician (M)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)09.07.2018
Casa UniversitarilorMuncitor necalificat bucătărieNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)09.07.2018
Grădina Botanică ,,Dimitrie Brândză"Referent (S)DeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)15.06.2018
Facultatea de LitereSecretar (S) - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)15.06.2018
Direcția Resurse Umane - Serviciul Resurse UmaneReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)15.06.2018
Facultatea de Biologie -
Dep. Botanică și Microbiologie
Tehnician (M)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)15.06.2018
Comisia de Etică a CercetăriiReferent de specialitate (etica cercetării)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)15.06.2018
Imobil Dumbrava RoșieAdministrator patrimoniu (S) - 1/2 normăDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Departamentul de Consiliere și Orientare pentru CarierăReferent (S) - 1/2 normă - 2 posturiDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Direcția Managementul Programelor de CercetareReferent (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Imobil Facultatea de FilosofieReferent (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Direcția Financiar Contabilă - Serviciul ContabilitateAdministrator financiar (S) - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Editura Universității din BucureștiReferent (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Parcul Dinozaurilor Țara HațegReferent (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Biroul Control Financiar PreventivAdministrator financiar (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Departamentul de Fonduri StructuraleReferent (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Facultatea de DreptSecretar (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Facultatea de DreptAdministrator Financiar (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Direcția Resurse Umane - Serviciul SalarizareReferent (S) - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Direcția TehnicăAdministrator patrimoniu (S) - Fac. de instalațiiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Direcția TehnicăReferent (M)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Direcția TehnicăAdministrator patrimoniu (S) - profil tehnicNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Editura ARS DocendiRedactor (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Direcția Cămine Cantine - Serviciul Cămine CantineReferent (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Departamentul de Consiliere și Orientare pentru CarierăReferent (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Direcția IT&CAdministrator patrimoniu (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Direcția IT&CDirector IT&CNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Direcția IT&CInginer de Sistem (S) - 1/2 normăNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Direcția Relații Publice și MarketingReferent (S) - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Direcția Relații Publice și MarketingSecretar (M)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)04.06.2018
Departamentul de Management al CalitățiiDirector Managementul CalitățiiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)30.05.2018
Imobil Regina ElisabetaÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)30.05.2018
Imobil Regina ElisabetaPortarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)30.05.2018
Imobil Institutul BotanicÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)30.05.2018
Imobil Mihail KogălniceanuÎngrijitor - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)30.05.2018
Cămin Grozăvești A1ÎngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)30.05.2018
Cantină Mihail KogălniceanuMuncitor necalificatNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)30.05.2018
Direcția Patrimoniu Imobiliar - Garaj UBSoferNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)30.05.2018
Casa UniversitarilorSoferNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)30.05.2018
Centrul de conferințe SinaiaOspătarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)30.05.2018
Facultatea de Chimie
Centrul de Cercetare Catalizatori și Procese Catalitice
Referent de specialitate - 2 posturiDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)27.04.2018
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Proiect 688503/NEWTON/Horizon 2020
Referent de specialitate (S) - 4 posturiDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)26.04.2018
Facultatea de Litere - Centrul IDFRReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Departamentul de Achiziții PubliceReferent de specialitate (S) - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Direcția Cămine Cantine și Activități Studențești - Serviciul Cămine CantineReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Direcția Resurse Umane - Biroul de Recrutare, Evaluare și Selectare PersonalReferent de specialitate (SSD)nedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Direcția Resurse Umane - Biroul de Recrutare, Evaluare și Selectare PersonalReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Directia Comunicare, Relatii Publice si MarketingReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Centrul de Politici PubliceReferent de specialitate (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Biroul Control Financiar PreventivAdministrator financiar (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Serviciul TehnicAdministrator patrimoniu (S)NedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Facultatea de BiologieLaborantNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)24.04.2018
Universitatea din BucureștiDirector General Adjunct AdministrativDeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)23.04.2018
Direcția Generală Secretariat - Registratură Financiar ContabilăsecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Direcția Resurse UmanereferentNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Direcția Cămine Cantine - Cămin Theodor PalladyfochistNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Direcția Cămine Cantine - Cămin GaudeamusîngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Facultatea de Biologie - Departamentul de GeneticălaborantNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Facultatea de Teologie Romano-CatolicăîngrijitorNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Centrul de Cercetare CDFIS
Proiect 688503/NEWTON/Horizon 2020
referent (2 posturi)DeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Serviciul Tehnicadministrator patrimoniuNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Direcția Resurse Umane - Birou OrganizarereferentNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Direcția Relații Publice și MarketingreferentNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Facultatea de Teologie OrtodoxăsecretarNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Direcția Managementul Programelor de CercetarereferentNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Imobil Facultatea de Filosofieadministrator patrimoniuNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)07.03.2018
Facultatea de Fizică - Proiect PN III P4-PCE-2016-0014fiziciandeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)22.02.2018
Birou Achiziții pentru CercetarereferentNedeterminatăLink informații concurs (calendar, tematică, comisii, rezultate)02.02.2018

Pentru a vizualiza lista de promovări a anului 2020, dați click aici.

Pentru a vizualiza lista de promovări a anului 2019, dați click aici.

 • Direcția Financiar Contabilă – AICI, tematica AICI, rezultat AICI
 • Facultatea de Matematică și Informatică – AICI, tematica AICI, rezultat AICI
 • Direcția Financiar Contabilă – AICI, tematica AICI, rezultat AICI
 • Direcția Resurse Umane – Biroul Organizare – AICI, tematica AICI, rezultat AICI
 • Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – AICI, tematica AICI, rezultat AICI
 • Facultatea de Biologie – AICI, tematica AICI, rezultat AICI
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației – AICI, tematica AICI, rezultat AICI
 • Biroul de Achiziții pentru Cercetare – AICI, tematica AICI, rezultatul AICI
 • Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – AICI, tematica poate fi consultată AICI, rezultatul AICI
 • Facultatea de Chimie, imobil Panduri – AICI, tematica poate fi consultată AICI, rezultatul AICI
 • Direcția Juridică – AICI, tematica poate fi consultată AICI, rezultat AICI
 • Facultatea de Drept – AICI, tematica poate fi consultată AICI, rezultat AICI
 • Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – AICI, tematica poate fi consultată AICI, rezultat AICI
 • Direcția Generală Secretariat – AICI, tematica poate fi consultată AICI, rezultat AICI
 • Direcția Comunicare, Relații Publice și Marketing – AICI, tematica poate fi consultată AICI, rezu
  ltatul AICI
 • Direcția Generală Secretariat – AICI, tematica poate fi consultată AICI, rezultat AICI
 • Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – AICI, rezultat AICI
 • Cămin Theodor Pallady – AICI
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației – AICI, tematica poate fi consultată – AICI, rezultat AICI
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației – AICI, tematica poate fi consultată – AICI, rezultat AICI
 • CREDIS – AICI și AICI; rezultate AICI;
 • Facultatea de Litere – AICI
 • Facultatea de Geologie și Geofizică – AICI
 • Direcția Financiar Contabilitate – AICI, bibliografie AICI
 • Serviciul Tehnic / Direcția Generală Secretariat – AICI, rezultate AICI
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă – AICI, mai multe informații AICI, rezultate AICI
 • Cămin Grozăvești C – AICI
 • Facultatea de Litere – AICI, mai multe detalii AICI
 • Biroul Arhivă – AICI, rezultate AICI
 • Serviciul Tehnic – AICI
 • Imobil Spiru Haret – AICI
 • Facultatea de Litere – AICI și AICI
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației – AICI
 • Direcția Generală Secretariat – AICI și AICI
 • Facultatea de Geografie – Biroul Administrativ – AICI
 • Facultatea de Geografie – Departamentul de Meteorologie și Hidrologie – AICI
 • Facultatea de Geologie și Geofizică – AICI
 • Cămin Poligrafie – AICI
 • Cămin Leu – AICI
 • Direcția Resurse Umane – AICI și AICI
 • Facultatea de Științe Politice – AICI, rezultat AICI
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă – AICI
 • Imobil Rectorat – AICI
 • CEREFREA VILLA NOEL – AICI
 • Imobil Carol I – AICI
 • Centrul de Limbi Străine – AICI
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă – AICI
 • Direcția Relații Externe – AICI
 • Facultatea de Administrație și Afaceri – AICI
 • Departamentul de Educație Fizică și Sport (DEFS) – AICI
 • Facultatea de Filosofie – AICI.
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației – AICI.
 • Direcția Resurse Umane – AICI.
 • Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – AICI.

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services