fbpx

Posturi vacante – didactic-auxiliar

ANUNȚ

 

Dosarele de concurs pot fi transmise și prin e-mail, scanate integral, la adresa concursuri@hr.unibuc.ro, conform calendarelor afișate.
Pe lângă actele din dosarul de concurs, candidații trebuie să completeze și o declarație prin care își asumă faptul că documentele transmise sunt conforme cu originalul și că, cel târziu la data susținerii primei probe a concursului vor prezenta adeverința medicală și certificatul de cazier judiciar în original.  

Centralizator posturi aflate în concurs

Cererea de înscriere la concurs se înregistrează la Registratura Universităţii din Bucureşti, din Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, Bucureşti.

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la DIRECŢIA RESURSE UMANE – Biroul Recrutare:

 • în zilele de luni – joi, între orele: 08:00 – 14:30
 • vineri, între orele: 08:00 – 12:00

Candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor vacante, care nu au câștigat concursul, sunt rugaţi să-şi ridice dosarele în termen de 30 de zile de la data finalizării concursului.

Informații suplimentare se pot obține:

 • avizierul DIRECŢIEI RESURSE UMANE – Biroul Recrutare
 • site-ul www.unibuc.ro;
 • telefon: 0799.210.568;
 • e-mail: concursuri@hr.unibuc.ro.
Unitate administrativăPostDurată postInformații concurs (calendar, tematică, rezultate)Data anunțuluiStatus concurs
Departamentul de Consiliere și Orientare pentru CarierăConsilier orientare privind cariera - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)15.10.2021În desfășurare
Facultatea de Matematică și Informatică – Biroul AdministrativAnalist programator - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)15.10.2021În desfășurare
Direcția Cămine-Cantine și Activități Studențești - Serviciul Cămine CantineReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)15.10.2021În desfășurare
Direcția Cămine-Cantine și Activități Studențești - Biroul Administrare și Gestiune CantinăMuncitor necalificat - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)15.10.2021În desfășurare
Direcția Comunicare şi Relații Publice, Biroul Relații Publice și Organizare de EvenimenteReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)13.10.2021În desfășurare
Direcția TehnicăAdministrator patrimoniu - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)13.10.2021În desfășurare
Serviciul Achiziții Publice - Birou Licitații și Achiziții PubliceReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)13.10.2021În desfășurare
Serviciul Achiziții Publice - Birou Gestionare ContracteReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)13.10.2021În desfășurare
Direcția Resurse Umane - Serviciul SalarizareReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)05.10.2021În desfășurare
Direcția Resurse Umane - Serviciul Administrare PersonalReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)05.10.2021În desfășurare
Direcția Resurse Umane - Biroul Administare și Salarizare, plata cu oraReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)05.10.2021În desfășurare
Facultatea de Teologie OrtodoxăAdministrator șef - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)05.10.2021În desfășurare
Departamentul Proiecte de DezvoltareReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)28.09.2021În desfășurare
Direcția JuridicăConsilier Juridic - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)28.09.2021În desfășurare
Facultatea de DreptSecretar Șef - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)16.09.2021În desfășurare
Direcția Orientare Strategică, Evaluare, Monitorizare și Politici PubliceReferent de specialitate - 1 postDeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)16.09.2021În desfășurare
Serviciul Achiziții Publice - Biroul Proceduri de Atribuire – SEAPReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)13.09.2021Finalizat
Serviciul Achiziții Publice – MagazieMagaziner - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)13.09.2021În desfășurare
Serviciul Achiziții Publice - Birou Gestiune ContracteReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)13.09.2021Finalizat
Facultatea de Administrație și Afaceri– FocșaniSecretar - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)10.09.2021În desfășurare
Direcția Generală de Management Academic – Departamentul de Management al Calității, Biroul de Evaluare și Asigurare a CalitățiiReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)10.09.2021În desfășurare
Direcția General Administrativă – Serviciul Întreținere și Reparații CurenteZugrav - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)01.09.2021Finalizat
Direcției Generale Administrative – Serviciul Întreținere și Reparații CurenteInstalator - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)01.09.2021Finalizat
Direcția General Administrativă – Serviciul Întreținere și Reparații CurenteSudor - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)01.09.2021Finalizat
Direcția General Administrativă – Serviciul Întreținere și Reparații CurenteElectrician - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)01.09.2021Finalizat
Direcția Tehnică – Biroul de Urmărire Execuție LucrăriAdministrator de patrimoniu - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)01.09.2021Finalizat
Direcția Tehnică – Serviciul TehnicAdministrator de patrimoniu - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)01.09.2021Finalizat
Direcția Tehnică – Biroul de Urmărire Execuție LucrăriAdministrator de patrimoniu - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)01.09.2021Finalizat
Direcția Tehnică – Biroul Documentații de InvestițiiReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)01.09.2021Finalizat
Direcția Financiar Contabilă - Serviciul Contabilitate FinanciarăAdministrator financiar - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)24.08.2021Finalizat
Direcția Financiar Contabilă - Biroul FinanciarAdministrator patrimoniu - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)24.08.2021Finalizat
Facultatea de Matematică și InformaticăSecretar Facultate - 1 postDeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)20.08.2021Finalizat
Facultatea de IstorieSecretar Șef Facultate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)18.08.2021Finalizat
Direcția Cămine – Cantine și Activități Studențești – Serviciul Cămine-Cantine – Biroul Administrare și Gestiune CantinăBucătar - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)16.08.2021Finalizat
Direcția Cămine – Cantine și Activități Studențești – Serviciul Cămine-CantineReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)16.08.2021Finalizat
Direcția Cămine – Cantine și Activități Studențești –Serviciul Cămine–Cantine, Biroul Administrare și Gestiune CantinăMuncitor necalificat - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)16.08.2021Finalizat
Facultatea de Geologie și GeofizicăAdministrator șef - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)16.08.2021Finalizat
Facultatea de Matematică și InformaticăSecretar Facultate- 3 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)02.07.2021Finalizat
Direcția General Administrativă – Serviciul Întreținere și Reparații CurentePietrar - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)01.07.2021Finalizat
Direcția Cămine – Cantine și Activități Studențești – Serviciul Cămine – CantineReferent de specialitate - 3 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)01.07.2021Finalizat
Direcția General Administrativă – Infrastructură Serviciul CurățenieÎngrijitor - 1 postDeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)25.06.2021Finalizat
Direcția Financiar - ContabilăAdministrator financiar - 3 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)25.06.2021Finalizat
Facultatea de Matematică și Informatică – Biroul AdministrativAnalist ajutor - 4 posturi, cu jumătate de normăNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)25.06.2021Finalizat
Facultatea de Științe Politice Secretar Șef Facultate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)25.06.2021Finalizat
Facultatea de DreptSecretar Facultate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)08.06.2021Finalizat
Direcția IT&C – Serviciul Aplicații InformaticeAnalist/Programator - 1 postDeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)07.06.2021Finalizat
Direcția IT&C – Serviciul Aplicații informatice – Biroul Administrarea Sistemelor InformaticeReferent de specialitate cu atribuții în administrarea aplicațiilor software, cu 1/2 normă - 1 postDeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)07.06.2021Finalizat
Direcția General AdministrativăDirector general administrativ - 1 postDeterminată - 3 aniLink informații concurs (calendar, condiții de participare)07.06.2021Finalizat
Direcția Financiar ContabilitateContabil șef - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Editura Universității din București - Biroul Redacție – Bucharest University Press - Biroul RedacțieTehnoredactor - 3 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Editura Universității din București - Biroul Redacție – Bucharest University Press - Biroul RedacțieReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Editura Universității din București - Biroul Redacție – Bucharest University Press - Biroul RedacțieReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Direcția Generală Administrativă - Infrastructură – Serviciul CurățenieÎngrijitor - 3 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Direcția Secretariat – Biroul Registratură, Arhivă și Ghișeu UnicSecretar - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Direcția Comunicare și Relații Publice – Biroul Identitate Vizuală și Comunicare DigitalăReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Direcția Comunicare și Relații Publice – Biroul Relații Publice și Organizare de EvenimenteReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Editura Universității din București – Bucharest University Press - Biroul Redacție Șef serviciu editorial (redactor-șef) - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Direcția Cămine-Cantine și Activități Studențești - Serviciul Cămine CantineAdministrator patrimoniu - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Editura Universității din București – Bucharest University Press - Biroul Tipărire, Imprimare, MultiplicareMuncitor calificat – legator manual - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Editura Universității din București – Bucharest University Press - Biroul Tipărire, Imprimare, MultiplicareMuncitor calificat – tipăritor - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Editura Universității din București – Bucharest University Press - Biroul Tipărire, Imprimare, MultiplicareMuncitor calificat – tăietor - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Facultatea de Matematică și InformaticăSecretar - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Facultatea de IstorieSecretar - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Editura Universității din București – Bucharest University Press - Biroul RedacțieȘef birou redacțional (redactor) - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Editura Universității din București – Bucharest University Press - Biroul RedacțieAdministrator de patrimoniu - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Direcția Generală Administrativă – Infrastructură – Serviciul de Pază și ProtecțiePortar - 2 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Direcția Spații de Învățământ - Biroul SSM+SUReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Direcția Spații de ÎnvățământReferent studii medii - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Editura Universității din București – Bucharest University Press -Biroul RedacțieRedactor - 3 posturiNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Editura Universității din București – Bucharest University Press - Biroul Tipărire, Imprimare, MultiplicareȘef birou tipografie - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Direcția Secretariat – Biroul Registratură, Arhivă și Ghișeu UnicSecretar rectorat - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat
Direcția Spații de Învățământ, filiala FocșaniReferent de specialitate - 1 postNedeterminatăLink informații concurs (calendar, condiții de participare)11.05.2021Finalizat

Pentru a vizualiza lista de promovări a anului 2021, dați click aici.

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services