Biroul Organizare

Biroul Organizare verifică statele de funcţii şi întocmește documentele centralizatoare, eliberează adeverinţe pentru cadrele didactice care desfăşoară activităţi didactice în afara Universităţii din Bucureşti (doctorate, plata cu ora) și stabilește drepturile salariale pentru cursuri de perfecţionare, inspecţii de grad, definitivat şi grad didactic II.

Alte atribuții ale Biroului cuprind:

 • Verificarea condiţiilor pentru activităţile didactice în regim de plata cu ora, conform legislaţiei învăţământului aflată în vigoare;
 • Verificarea referatelor de plată cu ora pe baza statului de funcţii al fiecărei facultăţi;
 • Gestionarea dosarelor de personal ale cadrelor didactice care au desfăşurat activităţi în regim de plată cu ora;
 • Arhivarea dosarelor de personal ale cadrelor didactice care au desfăşurat activităţi în regim de plată cu ora;
 • Verificarea concordanţei dintre statul de funcţii şi postul scos la concurs;
 • Realizarea situațiilor statistice lunare, trimestriale, anuale pentru Institutul Naţional de Statistică, Administraţie Financiară, MEN, ARACIS etc.
 • Întocmirea de referate şi adrese privind răspunsuri sau comunicări către facultăţi, secretariate, departamente şi direcţii;
 • Calcularea sumelor cuvenite pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar;
 • Coordonarea grupelor de studenți ai Universității din București care efectuează modulul psihopedagogic;
 • Întocmirea contractelor individuale de muncă pentru activități desfășurate în regim de plata cu ora;
 • Întocmirea actelor adiționale la contractul individual de muncă pentru plata cu ora la cadrele didactice proprii;
 • Întocmirea lucrărilor statistice: S1-lunar, S3-anual, LV-trimestrial şi asigurarea transmiterii acestora în termenele legale către instituţiile abilitate.

Șerban Tudor CONSTANTINESCU

Roxana CULEA

Alina Anca DRĂGOI

Elena MOȚA

Vasilica POPESCU

Corina Oana PÂRCĂLĂBESCU

Maria Mihaela STRĂMĂTURARU

Daniel TEIANU

CONTACT

Șef Birou
Maria Mihaela STRĂMĂTURARU
Tel: +4021-315.86.56
Fax: +4021-314.08.28
E-mail: mihaela.stramutaru@hr.unibuc.ro

Adresă:
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, 050107, București

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.