Sindicatele Universității din București

Sindicatul Alma Mater

Sindicatul Personalului Didactic al Universității din București ALMA MATER a fost înființat în 2009, în scopul apărării drepturilor și intereselor legitime ale membrilor săi (profesionale și economico-sociale, în principal), ce decurg din legislaţia muncii, statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi din instrumentele internaţionale la care România este parte.

Președintele și membrii Biroului Executiv duc la îndeplinire hotărârile Adunării Generale.

Aderarea la Sindicatul Personalului Didactic al Universității din București ALMA MATER este posibilă pentru persoanele care au orice formă de contract de muncă încheiat cu Universitatea din București.

Documente

CONTACT

Președinte
Prof. univ. dr. Cătălina Ioana BONCIU

Vicepreședinte
Ing.dr. Dumitru STAICU

Secretară
Conf. univ. dr. Adela COMAN

E-mail: almamaterspdub@gmail.com

Website în construcție

Sindicatul Universitas

Sindicatul UNIVERSITAS al Universităţii din Bucureşti este o organizaţie cu caracter sindical, constituită dmocratic, prin liber consimţământ, nepartinică, independentă, cu activitate civică şi sindicală.

Sindicatul UNIVERSITAS al Universităţii din Bucureşti a fost constituit pentru a realiza unitatea de acţiune, promovare şi apărare a drepturilor şi intereselor membrilor săi, în vederea îndeplinirii aspiraţiilor propriilor membri.

Este o organizaţie independentă, strict profesională, care reuneşte prin libera adeziune exprimată în scris, toate categoriile de cadre didactice, cercetători, personal didactic auxiliar şi nedidactic cu contract de muncă, indiferent de pregătirea profesională, gradul didactic, naţionalitate, convingeri politici, religie, sex şi vârstă.

Sindicatul Universitas îşi propune să acţioneze pentru realizarea următoarelor obiective principale :

  • asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale membrilor săi la: muncă, la protecţie socială şi securitatea muncii, la odihnă şi asigurări sociale, ajutor garantat în caz de şomaj, la pensie, precum şi la alte drepturi garantate de legislaţia în vigoare;
  • asigurarea unui loc de muncă pentru fiecare membru al său, corespunzător cu nivelul de calificare şi competenţă profesională;
  • asigurarea condiţiilor adecvate de perfecţionare profesională sau calificare superioară, pentru toţi membrii săi;
  • promovarea liberei iniţiative, a libertăţii de exprimare şi asigurarea unităţii de acţiune a sindicatelor şi grupurilor de iniţiativă sindicală afiliate.

CONTACT

Președinte
Mircea MINCU

Primvicepreședinte
Giorgiana Mariana CALMAN

Secretară
Grigore Lucia Beatrice

Tel: +40762.462.661, +40723.771.022
E-mail: sindicatuluniversitas@gmail.com
Website: https://sindicatuluniversitas.wordpress.com/

Sindicatul Academia

Sindicatul ACADEMIA din Universitatea din București a fost înființat în anul 1999, în scopul apărării drepturilor și intereselor legitime ale membrilor săi și este o organizaţie sindicală cu program propriu de acţiune care apreciază care sunt principalele cerinţe profesionale şi sociale ale lucrătorului şi ţine seama de respectarea lor.

S.A.U.B. subscrie la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, considerând fiinţa umană drept elementul esenţial al progresului social. În acest sens S.A.U.B. îşi consacră acţiunile studiului, promovării, reprezentării şi apărării intereselor materiale, morale şi spirituale ale lucrătorului din învăţământ şi luptă pentru crearea structurilor economice, sociale şi culturale care să permită realizarea acestor deziderate.

Sindicatul ACADEMIA este afiliat la Federația Națională Sindicală Alma Mater cu drepturi depline și deține funcţia de vicepreşedinte al F.N.S. Alma Mater.

Principalele atribuţii ale Sindicatului ACADEMIA sunt :

  • Participări la şedinţe la Ministerul Educaţiei Naţionale (discuţii şi negocieri privind personalul didactic auxiliar şi nedidactic);
  • Negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel local şi la nivel de Grup de Unităţi din Ramura Învăţămînt Superior şi Cercetare.

Aderarea la Sindicatul ACADEMIA este posibilă pentru persoanele care au orice formă de contract de muncă încheiat cu Universitatea din București.

CONTACT

Președinte
Ing. Alexandru Simionescu

Tel: +40722.402.432
E-mail: alexsimi61@yahoo.com

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.