Sindicatele Universității din București

Sindicatul GAUDEAMUS

Sindicatul Personalului Didactic al Universității din București GAUDEAMUS a fost înființat în 2009, în scopul apărării drepturilor și intereselor legitime ale membrilor săi (profesionale și economico-sociale, în principal), ce decurg din legislaţia muncii, statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi din instrumentele internaţionale la care România este parte.

Președintele și membrii Biroului Executiv duc la îndeplinire hotărârile Adunării Generale.

Aderarea la Sindicatul Personalului Didactic al Universității din București GAUDEAMUS este posibilă pentru persoanele care au orice formă de contract de muncă încheiat cu Universitatea din București.

Documente

CONTACT

Președinte
Prof. univ. dr. Cătălina Ioana BONCIU

Vicepreședinte
Ing.dr. Dumitru STAICU

Secretară
Conf. univ. dr. Adela COMAN

E-mail: almamaterspdub@gmail.com

Website în construcție

Sindicatul Universitas

Sindicatul UNIVERSITAS al Universităţii din Bucureşti este o organizaţie cu caracter sindical, constituită dmocratic, prin liber consimţământ, nepartinică, independentă, cu activitate civică şi sindicală.

Sindicatul UNIVERSITAS al Universităţii din Bucureşti a fost constituit pentru a realiza unitatea de acţiune, promovare şi apărare a drepturilor şi intereselor membrilor săi, în vederea îndeplinirii aspiraţiilor propriilor membri.

Este o organizaţie independentă, strict profesională, care reuneşte prin libera adeziune exprimată în scris, toate categoriile de cadre didactice, cercetători, personal didactic auxiliar şi nedidactic cu contract de muncă, indiferent de pregătirea profesională, gradul didactic, naţionalitate, convingeri politici, religie, sex şi vârstă.

Sindicatul Universitas îşi propune să acţioneze pentru realizarea următoarelor obiective principale :

 • asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale membrilor săi la: muncă, la protecţie socială şi securitatea muncii, la odihnă şi asigurări sociale, ajutor garantat în caz de şomaj, la pensie, precum şi la alte drepturi garantate de legislaţia în vigoare;
 • asigurarea unui loc de muncă pentru fiecare membru al său, corespunzător cu nivelul de calificare şi competenţă profesională;
 • asigurarea condiţiilor adecvate de perfecţionare profesională sau calificare superioară, pentru toţi membrii săi;
 • promovarea liberei iniţiative, a libertăţii de exprimare şi asigurarea unităţii de acţiune a sindicatelor şi grupurilor de iniţiativă sindicală afiliate.

CONTACT

Președinte
Mircea MINCU

Vicepreședinte
Cristian Munteanu

Director artistic
Vera Dan

Secretar general
Grigore Lucia Beatrice

Tel: +40786.921.157, +40786.921.124, +40786.921.163
E-mail: sindicatuluniversitas@gmail.com; sindicatul-universitas@unibuc.ro
Website: https://sindicatuluniversitas.wordpress.com/

Sindicatul Academia

Sindicatul ACADEMIA din Universitatea din București a fost înființat în anul 1999, în scopul apărării drepturilor și intereselor legitime ale membrilor săi și este o organizaţie sindicală cu program propriu de acţiune care apreciază care sunt principalele cerinţe profesionale şi sociale ale lucrătorului şi ţine seama de respectarea lor.

S.A.U.B. subscrie la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, considerând fiinţa umană drept elementul esenţial al progresului social. În acest sens S.A.U.B. îşi consacră acţiunile studiului, promovării, reprezentării şi apărării intereselor materiale, morale şi spirituale ale lucrătorului din învăţământ şi luptă pentru crearea structurilor economice, sociale şi culturale care să permită realizarea acestor deziderate.

Sindicatul ACADEMIA este afiliat la Federația Națională Sindicală Alma Mater cu drepturi depline și deține funcţia de vicepreşedinte al F.N.S. Alma Mater.

Principalele atribuţii ale Sindicatului ACADEMIA sunt :

 • Participări la şedinţe la Ministerul Educaţiei Naţionale (discuţii şi negocieri privind personalul didactic auxiliar şi nedidactic);
 • Negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel local şi la nivel de Grup de Unităţi din Ramura Învăţămînt Superior şi Cercetare.

Aderarea la Sindicatul ACADEMIA este posibilă pentru persoanele care au orice formă de contract de muncă încheiat cu Universitatea din București.

CONTACT

Președinte
Ing. Alexandru Simionescu

Tel: +40722.402.432
E-mail: alexsimi61@yahoo.com

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services