In memoriam prof. univ. dr. Ion Velcea

In memoriam prof. univ. dr. Ion Velcea


Universitatea din București anunță cu regret trecerea în neființă a prof. univ. dr. Ion Velcea, membru al Uniunii Internaționale de Geografie “Commission on changing rural systems”.
Născut la 3 august 1928 în comuna Deleni, județul Olt, profesorul Ion Velcea a absolvit Liceul „Radu Greceanu” din Slatina, după care a urmat cursurile Facultății de Geologie-Geografie, secția Geografie, a Universității din București (1948-1952). A obținut titlul de Doctor în Geografie în anul 1962 (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca).
Profesorul Ion Velcea a fost cercetător științific în cadrul Institutului de Geologie-Geografie al Academiei Române (1952-1969) unde a urcat succesiv toate treptele ierarhice de la cea de asistent, cercetător, cercetător științific principal, șef de sector și șef de secție. În perioada 1953-1957 a fost cadru didactic asociat la Institutul Diplomatic al României, iar în intervalul 1965-1968 la Institutul de Perfecționare al Cadrelor Didactice.
În perioada 1970-1998 a ocupat funcția de conferențiar și apoi pe cea de profesor titular în cadrul Facultății de Geografie a Universității din București. Din 1998 a devenit profesor consultant în cadrul Facultății de Geografie.
Ca o recunoaștere a activității didactice și științifice a fost ales, în 1968, vicepreședinte al Societății de științe geografice din România, funcție pe care a deținut-o până în anul 1991. A fost membru în comitetele de redacție ale revistelor „Terra”, „Buletinul Societății de Științe Geografice din România”, „Studii și cercetări de geografie”, „Analele Universității din București, seria Geografie”.
 Activitatea didactică a fost marcată de elaborarea unui bogat material de specialitate cu acoperire prin cursurile tipărite (1957, 1963, 1968, 1993, 2001) sau xerografiate (1995, 1996, 2000), de susținerea unor cursuri de bază în domenii precum Geografia economică a României, Geografia economică mondială, Resursele naturale ale Terrei, Geografia rurală ș.a. Cursurile, lucrările practice, aplicațiile de teren sau practica pentru lucrări de diplomă au constituit preocupări de bază în care modernizarea conținutului reprezintă o latură obligatorie a procesului didactic. Dovadă sunt îndrumătoarele de cercetare publicate în diferite lucrări de specialitate, chestionarele geografice, metodologia cartografierii economico-geografice etc.
 Elaborând peste 160 lucrări și articole, profesorul Ion Velcea și-a orientat activitatea de cercetare științifică pe linia studiilor de geografie economică generală și regională și de geografie rurală. De asemenea, a elaborat o serie de hărți, în concordanță cu metodele moderne, la scară mare pentru cele mai diferite regiuni geografice, și la scară mică la nivel național și mondial, materiale concretizate în Atlasul geografic național, Harta economică a României (apărută în 6 ediții), Harta utilizării terenului Europei (Budapesta 1978, colaborare în cadrul Uniunii Geografice Internaționale), Harta agriculturii mondiale, Atlasul țărilor dunărene (Viena, 1989) ș.a.
Profesorul Ion Velcea a participat la elaborarea unor lucrări de mare amploare, care sintetizează rezultatele cercetării științifice și a activității didactice: Geografia României (vol. II, III, IV), Atlasul geografic al României, Sinteze geografice, Monografia geografică a Văii Dunării, Dicționarul Enciclopedic al României, Enciclopedia geografică a României etc.
Drept urmare a studiilor realizate și a muncii depuse pe parcursul vieții, Academia Română a conferit profesorului Ion Velcea, în 1987, Premiul „Gheorghe Murgoci” pentru contribuțiile aduse în coordonarea și elaborarea lucrării „Geografia României” (vol. II, 1984).
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.