Info Coronavirus (COVID-19)

Universitatea din Bucureşti monitorizează constant evoluţia răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul României.

Prioritatea noastră este protejarea siguranței și a stării de sănătate a studenților, a cadrelor didactice și a personalului administrativ, ca și a persoanelor fizice și juridice cu care UB are raporturi de colaborare ș.a. În acest scop, adoptăm măsuri informate și responsabile pentru a limita răspândirea COVID-19, asigurând, în acelaşi timp, în mediul online, continuitatea misiunii noastre de predare și cercetare.

Colegii din departamentele administrative asigură buna funcţionare a instituţiei noastre, cu măsuri adecvate pentru a proteja sănătatea comunității.

Vom fi în contact permanent cu membrii comunității universitare și vom comunica în mod constant toate hotărârile luate.

Vă rugăm să urmăriți comunicatele UB, ca și orice alte informații din surse autorizate. Toate deciziile UB vor fi luate în acord cu recomandările și hotărârile Ministerului Educației și Cercetării.

Pentru informarea corectă a românilor și pentru a asigura transparența campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, Guvernul României a lansat platforma națională de informare #ROVACCINARE – www.vaccinare-covid.gov.ro, locul în care sunt centralizare toate resursele puse la dispoziția românilor de către autorități.

Întrebări frecvente

NU. Universitatea din București nu este închisă. Serviciile administrative ale UB rămân deschise și integral funcționale. Studenții celor 19 facultăți ale UB vor putea interacționa individual în mod direct și nemediat cu serviciile administrative, cu secretariatele sau cu cadrele didactice numai pentru activitățile care nu pot fi derulate online (obținerea de semnături, de documente de studii etc.). Precizăm că numeroase programe de mobilități, desfășurate în cadrul unor programe cu finanțare europeană se amână sau își suspendă activitatea până la noi recomandări. Studenții, cadrele didactice, personalul implicat în astfel de activități sunt cu toții rugați să urmărească și site-urile instituțiilor finanțatoare sau ale programelor dedicate (ex. Erasmus + https://www.erasmusplus.ro/).

UPDATE 6: În urma ședinței din data de 15 septembrie 2021, Senatul Universității din București recomandă ca cele 19 facultăți să desfășoare activități  în sistem mixt/ hibrid, atât cu participare fizică, cât și cu prezență online. Astfel, este recomandată desfășurarea în sistem fizic a cursurilor și a activităților de seminar, laboratoare, lucrări practice etc. la care participă mai puțin de 50 de studenți, în timp ce cursurile/ activitățile didactice și de cercetare la care participă mai mult de 50 de studenți să se desfășoare online. Mai multe detalii cu privire la modalitatea de desfășurare a anului universitar 2021-2022 în contextul pandemiei de COVID-19 pot fi accesate aici.

Serviciile administrative ale Universității din București vor fi asigurate în continuare potrivit recomandărilor în vigoare, atât online, cât și față în față, în situațiile în care se impune prezența fizică.


UPDATE 5: Senatul Universității din București a decis în ședința de astăzi, 21 octombrie 2020, derularea activității academice din cele 19 facultăți exclusiv în sistem online, începând de mâine, 22 octombrie 2020. Decizia vizează o perioadă de 14 zile (22 octombrie 2020 – 4 noiembrie 2020), urmând ca, în funcție de evoluția situației, perioada mai sus menționată să se prelungească.

Serviciile administrative ale Universității din București vor fi asigurate în continuare potrivit recomandărilor în vigoare, atât online, cât și față în față, în situațiile în care se impune prezența fizică.


UPDATE 4: Dat fiind contextul pandemic actual și în urma analizei formulelor utilizate până în prezent, dar și a unor exemple de bune practici, cele 19 facultăți ale Universității din București au stabilit modalitățile de desfășurare a activităților academice în anul universitar 2020-2021.

Deciziile facultăților, aprobate în Senatul Universității din București de miercuri, 16 septembrie 2020, au avut în vedere câteva considerente principale: continuarea activității academice și de cercetare în cele mai bune condiții posibile, în contextul actual, asigurarea educației „față în față” acolo unde reprezentanții facultăților au considerat necesar și posibil și, nu în ultimul rând, respectarea normelor de siguranță sanitară în vigoare.

Astfel, majoritatea facultăților au optat pentru varianta activităților academice derulate în sistem mixt. Este cazul facultăților de Administrație și Afaceri, Biologie, Chimie, Filosofie, Fizică, Geografie, Geologie și Geofizică, Istorie, Jurnalism și Științele Comunicării, Limbi și Literaturi Străine, Psihologie și Științele Educației și Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”.

Pe de altă parte, facultățile de Drept, Litere, Matematică și Informatică, Sociologie și Asistență Socială, Științe Politice, Teologie Baptistă și Teologie Romano-Catolică au optat pentru desfășurarea activităților academice în sistem online.

În același timp, facem precizarea că anumite programe, atât de licență, cât și de master, au optat pentru formule specifice, care îmbină tipurile de predare în funcție de nevoile proprii. Informații cu privire la modalitățile de desfășurare a activităților pentru fiecare dintre programele de licență și de master oferite de cele 19 facultăți ale UB pot fi consultate pe site-urile facultăților, precum și în documentul disponibil aici.


UPDATE 3: Cursurile față în față rămân suspendate până la finalul anului universitar 2019-2020.

UPDATE 2: Ca urmare a prelungirii stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru o perioadă de 30 de zile, instituită de preşedintele României prin Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020, cursurile față în față rămân suspendate pe toată perioada stării de urgență.

UPDATE. Suspendarea cursurilor față în față a fost prelungintă pe toată perioada stării de urgență. Prin Decretul 195 emis în data de 16 martie 2020, starea de urgență a fost instituită pe o perioadă de 30 de zile. Cursurile vor continua online, conform orarului. Pentru mai multe detalii, studenții sunt rugați să țină legătura cu profesorii.
DA. Având în vedere recomandarea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Consiliul de Administrație al Universității din București a decis suspendarea temporară a cursurilor față în față în perioada 11 – 31 martie 2020. Eventuale noi decizii vor fi luate în conformitate cu recomandările instituțiilor statului și vor fi comunicate pe site-ul UB și prin toate celelalte canale de comunicare pe care Universitatea le are la dispoziție.

DA. În funcție de evoluția situației generate de COVID-19, perioada mai sus menționată se va putea prelungi, iar măsurile luate de conducerea Universității din București vor putea suferi modificări. UB va acționa conform recomandărilor instituțiilor în drept, acordând prioritate sănătății personalului propriu, studenților, cadrelor didactice, personalului din administrație, persoanelor fizice și juridice cu care UB are raporturi de colaborare sau alături de care desfășoară activități punctuale ori periodice.

UPDATE:
DA – Activitatea academică și de cercetare continuă în cadrul UB, în cele mai bune condiții posibile, în contextul actual, cu respectarea normelor de siguranță sanitară în vigoare.

Informații cu privire la modalitățile de desfășurare a activităților pentru fiecare dintre programele de licență și de master oferite de cele 19 facultăți ale UB pot fi consultate pe site-urile facultăților, precum și în documentul disponibil aici.


DA. Activitatea didactică va avea loc în sistem online în perioada suspendării cursurilor față în față. În acest sens, un Grup de Coordonare a Activităților Educaționale Onlineva oferi sprijin tehnic și va asista cadrele didactice și studenții în procesul de tranziție la comunicarea si predarea online. Activitatea didactică poate suferi modificări impuse de situația actuală. Astfel, unele activități de tipul celor cu caracter aplicativ (ex. laboratoare ș.a.) sau alte tipuri de activități didactice care nu pot fi înlocuite parțial sau integral prin utilizarea noilor tehnologii, ar putea fi amânate sau regândite sub o altă formă care să permită parcurgerea de către studenți a conținuturilor prevăzute în curricula obligatorie (ex. asistarea studenților de către didactice în pregătirea unor materiale, referate, în activități specifice de documentare, consultare biblioteci digitale, lucrul partajat pe platforme online, tele- și videocoferințe, utilizarea unor bloguri personale sau instituționale, solicitarea suportului partenerilor de proiect din alte state ș.a.)

Membrii grupului pot fi contactați în permanenţă la adresa de e-mail edu.online@unibuc.ro pentru orice tip de informații referitoare la buna organizare a activității online.

Activitățile desfășurate de Grupul de Coordonare a Activităților Educaționale Online (GCAEO-UB) în acest moment sunt următoarele:

 • organizarea suportului tehnic extins la nivelul Direcției IT&C;
 • organizarea și instruirea echipelor de studenți, care vor oferi suport tehnic dedicat pentru fiecare facultate;
 • evaluarea necesarului de resurse pentru desfășurarea activităților educaționale din fiecare facultate, prin identificarea metodelor online de predare-învățare folosite în mod curent în facultăți, pe baza răspunsurilor primite de la grupurile de sprijin din facultăți;
 • pregătirea unui ghid de utilizare a resurselor online în procesul de predare-învățare, care va fi transmis în curând către facultăți;
 • pregătirea integrării facultăților care nu dispun în acest moment de platformă online de e-learning în platforma Moodle a universității;
 • achiziția serviciilor de dezvoltare, implementare, mentenanță și instruire de la o firmă specializată, care să accelereze accesul cadrelor didactice și studenților la resursele de educație online puse la dispoziție de universitate;
 • achiziția unor servere performante, care să susțină în mod corespunzător resursele de educație online ale universității;
 • pregătirea tutorialelor de utilizare a resurselor online pentru care se va acorda suport tehnic și de utilizare de la nivelul universității, care vor fi transmise gradual către facultăți, odată cu implementarea și facilitarea resurselor;
 • pregătirea sesiunilor de instruire online pentru cadrele didactice care întâmpină probleme în utilizarea resurselor online puse la dispoziție de universitate.

UPDATE 2: Senatul UB a aprobat în ședința de miercuri, 15 septembrie 2021,  un set de măsuri cu privire la debutul și organizarea activităților didactice în anul universitar 2021-2022 în contextul pandemiei de COVID-19, măsuri menite să asigure o educație de înaltă calitate și accesul echitabil la actul educațional, protejând, în același timp, sănătatea tuturor membrilor comunității academice.

Astfel, potrivit măsurilor adoptate, modalitatea de începere și organizare a anului universitar 2021- 2022 va fi decisă la nivelul Consiliilor celor 19 facultăți, decizii care vor avea în vedere atât specificul educațional și de cercetare propriu fiecărei facultăți, cât și reglementările naționale și condițiile generate de contextul pandemic. Pe de altă parte, setul de măsuri aprobat de Senat prevede ca facultățile să desfășoare activități  în sistem mixt/ hibrid, atât cu participare fizică, cât și cu prezență online.

Astfel, se recomandă desfășurarea în sistem fizic a cursurilor și a activităților de seminar, laboratoare, lucrări practice etc. la care participă mai puțin de 50 de studenți, în timp ce cursurile/ activitățile didactice și de cercetare la care participă mai mult de 50 de studenți să se desfășoare online.

Mai multe detalii cu privire la modalitatea de desfășurare a anului universitar 2021-2022 în contextul pandemiei de COVID-19 pot fi accesate aici.

Serviciile administrative ale Universității din București vor fi asigurate în continuare potrivit recomandărilor în vigoare, atât online, cât și față în față, în situațiile în care se impune prezența fizică.


UPDATE: Dat fiind contextul pandemic actual și în urma analizei formulelor utilizate până în prezent, dar și a unor exemple de bune practici, cele 19 facultăți ale Universității din București au stabilit modalitățile de desfășurare a activităților academice în anul universitar 2020-2021.

Astfel, majoritatea facultăților au optat pentru varianta activităților academice derulate în sistem mixt. Este cazul facultăților de Administrație și Afaceri, Biologie, Chimie, Filosofie, Fizică, Geografie, Geologie și Geofizică, Istorie, Jurnalism și Științele Comunicării, Limbi și Literaturi Străine, Psihologie și Științele Educației și Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”.

Pe de altă parte, facultățile de Drept, Litere, Matematică și Informatică, Sociologie și Asistență Socială, Științe Politice, Teologie Baptistă și Teologie Romano-Catolică au optat pentru desfășurarea activităților academice în sistem online.

În același timp, facem precizarea că anumite programe, atât de licență, cât și de master, au optat pentru formule specifice, care îmbină tipurile de predare în funcție de nevoile proprii.

Informații cu privire la modalitățile de desfășurare a activităților pentru fiecare dintre programele de licență și de master oferite de cele 19 facultăți ale UB pot fi consultate pe site-urile facultăților, precum și în documentul disponibil aici.

PENTRU ACTIVITATEA DIDACTICĂ DESFĂŞURATĂ ONLINE:

Fiecare facultate va forma propriul Grup de Sprijin pentru Activitățile Educaționale Online, coordonat de decan sau de un prodecan.

Principala responsabilitate a Grupului de Sprijin pentru Activitățile Educaționale Online va fi organizarea noului sistem de comunicare online cu studenții la nivelul facultății prin:

 • trecerea cursurilor pe platforme de e-learning;
 • punerea la dispoziţie (în limita resurselor existente) a tehnologiei necesare și furnizarea asistenţei tehnice pentru cadrele didactice care nu au utilizat anterior platforme sau tehnici de comunicare online;
 • facilitarea accesului cadrelor didactice la adresele de mail individuale sau de grup ale studenţilor  înscrişi la cursuri;
 • contactarea posibililor parteneri (firme dedicate în domeniul IT&C) care au implementat deja tehnologii de educație alternativă și care să vină în sprijinul procesului de învățare din cadrul UB

În ceea ce privește implementarea în sistem online a activităților didactice în perioada următoare, universitatea va acorda prioritate organizării activităților cu studenții din anii terminali, astfel încât riscul nefinalizării la timp a ciclurilor de studii să fie redus la minimum. Studenții vor menține legătura cu profesorii coordonatori de teze și cu decanul, prodecanul/prodecanii facultății în care învață; aceștia vor oferi suport, recomandări, răspunsuri, atât în mod direct, cât și prin persoane desemnate cu responsabilități specifice, folosind canale de comunicare formale și nonformale.

Membrii Grupului de Coordonare a Activităților Educaționale Online pot fi contactați în permanenţă la adresa de e-mail edu.online@unibuc.ro pentru orice tip de informații referitoare la buna organizare a activității online.

Având în vedere contextul creat de noul Coronavirus (COVID-19), Universitatea din București a decis amânarea cu 30 de zile a termenului pentru plățile care nu pot fi efectuate în sistem online, valabilă în cazul tuturor tipurilor de taxe (tariful de cazare în cămin, taxe de studii, alte taxe de școlaritate etc.)
Termenul de 30 de zile se aplică de la data scadentă a fiecărui tip de taxă.

Consiliul de Administrație al Universității din București a decis să reprogrameze pentru o dată ulterioară activitățile extracurriculare (conferințe, lansări de carte, prelegeri, workshop-uri, competiții sportive, spectacole etc.) ce urmau a se desfășura în perioada stării de urgență. În cazul în care există o propunere concretă, argumentată, fezabilă legată de susținerea unui astfel de eveniment în sistem online, propunătorul va trimite toate datele către organizatori și către decidenții UB pentru a analiza rapid posibilitatea de a susține evenimentul în noile condiții.

UPDATE 2: Odată cu debutul anului universitar 2021-2022, studenții care beneficiază de loc de cazare într-unul dintre căminele Universității din București vor fi cazați separat, pe camere și etaje, în funcție de situația individuală a vaccinării împotriva COVID-19.


UPDATE:
În ceea ce privește cazarea în căminele Universității din București, pentru anul universitar 2020-2021 punem la dispoziția studenților un număr de aproximativ 4.000 de locuri de cazare, în condiții de distanțare. În acest sens, cazarea unui număr cât mai mare de studenți care au nevoi reale de a ocupa un loc în căminele UB se va face prin corelarea scenariilor de cazare cu scenariile educaționale adoptate de fiecare facultate pentru fiecare program de studii și cu veniturile studenților după cum urmează:

 • cazarea cu prioritate a studenților care participă la activități față în față, pe toată perioada de derulare a acestor activități;
 • cazarea cu prioritate a studenților care nu au mijloace financiare pentru a-și închiria un loc de cazare, altul decât cele oferite de UB;
 • cazarea cu prioritate a studenților care nu au condiții de studiu la domiciliu, chiar dacă participă exclusiv la activități online. În acest caz, studenții care doresc să beneficieze de dreptul la cămin trebuie să facă dovada lipsei condițiilor de studiu la domiciliu.

Reducerea riscului de infectare cu noul coronavirus a studenților cazați în căminele UB se va asigura prin respectarea următoarelor principii:

 • cazarea studenților cu respectarea distanțării fizice de cel puțin 1 metru între paturi;
 • cazarea studenților aflați în grupe de risc în camere cu grup sanitar propriu;
 • cazarea studenților în camere pe formațiuni de studii;
 • cazarea studenților pe etajele căminelor care au grupuri sanitare comune pe facultăți (și pe cât posibil pe programe și ani de studii);
 • minimizarea interacțiunii în utilizarea rutelor de transport în comun de la cămin la sediul facultății (pe cât posibil, linii directe de transport în comun – autobuz, metrou etc. – de la și către facultate);
 • interzicerea petrecerilor sau a oricărei alte manifestări de grup în incinta căminelor;
 • derularea programului de dezinfectare periodică a spațiilor comune din cămine.

Cererile de cazare în căminele Universității din București se vor depune online. Informații cu privire la procesul de cazare și la calendarul stabilit pentru fiecare dintre cele 19 facultăți ale Universității din București pot fi consultate pe website-urile acestora.


Toate căminele studențești în care sunt cazați studenți ai Universității din București rămân deschise. Studenții au obligația, alături de personalul UB lucrător în cămine, să respecte normele și recomandările de igienă și protecție împotriva epidemiei actuale.

Universitatea din București a pregătit un număr de camere destinat studentelor și studenților care ar putea fi nevoiți să intre în autoizolare. Anunțati urgent prin telefon sau alte mijloace care nu presupun contact direct, persoanele care vă pot ajuta: Cabinet Medical Universitar, administrator cămin, profesor din facultate, coleg de an, coleg din cămin etc. în așa fel încât să primiți rapid instrucțiuni din partea autorităților sanitare.

UPDATE 2:

Odată cu debutul anului universitar 2021-2022, cantina „Mihail Kogălniceanu” a Universității din București va fi redeschisă, studenții beneficiind de serviciile acesteia în regim take-away atunci când este depășit numărul maxim de persoane aflate în interior, în conformitate cu normele legale.


UPDATE:

Servirea mesei la cantina Universității din București se va realiza în regim de ridicare a produselor gata preparate – „to go”. Accesul la cantină va fi restricționat în conformitate cu legislația în vigoare, realizându-se exclusiv pe baza legitimației de student vizate sau a altor documente similare, vizate la zi (și numai pentru persoanele care au dreptul de a beneficia de acces la serviciul de cantină al UB).


NU. Activitatea cantinei „Mihail Kogălniceanu” a Universității din București este suspendată pe toată perioada stării de alertă.

DA. Cabinetul Medical Universitar aflat în incinta Căminului Studențesc „Mihail Kogălniceanu” este deschis. Programul și datele de contact pot fi accesate aici. Nu ezitați să apelați la cabinet pentru orice date care vă pot fi utile.

PARȚIAL. Universitatea din București a solicitat Bibliotecii Centrale Universitare închiderea temporară a sălilor de lectură aflate în clădirile facultăților, cu păstrarea deschisă a centrelor de împrumut. Vă rugăm să verificați și informațiile de pe site-urile bibliotecilor vizate.

Pe toată perioada stării de urgență, orice student sau angajat al Universității din București, fie din mediul academic, fie din direcțiile administrative, poate beneficia de servicii de suport de scurtă durată din partea unui specialist în psihologie sau în științele educației, completând formularul ACESTA

Pentru a beneficia de servicii de consiliere, vă rugăm să utilizați adresa instituțională de email (toți studenții beneficiază de astfel de adrese; dacă adresa instituțională nu este activată, contactați tutorele de an sau persoana responsabilă din partea facultății).

Pentru orice întrebare, echipa de specialiști vă stă la dispoziție la adresa de email asist_UB@credis.unibuc.ro.

În același timp, Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră al UB rămâne activ pentru oricine are nevoie de servicii de consiliere în carieră și orientare vocațională.

Mai multe detalii pot fi consultate aici.

Având în vedere contextul creat de noul Coronavirus (COVID-19), Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră din Cadrul Universității din București a decis înlocuirea temporară a serviciilor de suport psihologic individual față în față cu cele online și telefonice.

Ședințele vor avea loc de luni până joi între orele 10:00 și 14:00 și vineri între orele 10:00 și 12:00. Studenții care se află deja în consiliere vor fi înștiințați de schimbările apărute de către psihologul desemnat.

Cei interesați de serviciile Departamentului de Consiliere și Orientare pentru Carieră trebuie să completeze un formular de programare disponibil aici.

Mai multe detalii pot fi obținute la adresa de mail contact@dcoc.unibuc.ro

Urmăriți recomandările MAE de pe site-ul oficial: http://www.mae.ro/. La nivelul Universității din București a fost decisă anularea deplasărilor angajaților și studenților în zone de risc și sistarea temporară a acelor deplasări în străinătate care pot suferi amânare.

Măsurile de prevenție sunt esențiale pentru evitarea contractării virusului COVID-19. Măsurile de igienă sunt obligatorii și eficiente, iar tratarea cu responsabilitate a situației actuale de la nivel mondial ajută la evitarea și diminuarea anxietății firești, asociate acestui context.

Sistați deplasările în alte localități pentru a evita ca, în cazul contractării asimptomatice sau simptomatice cu virusul COVID-19 să transmiteți virusul membrilor familiei, persoanelor în vârstă sau oricărei alte persoane cu care ați putea intra în contact.

Rețineți că puteți pune în pericol sănătatea sau chiar viața persoanelor vulnerabile medical, în cazul în care sunteți purtător și transmițător de COVID-19.

Scurtați perioada deplasărilor în cazul în care o maximă urgență v-a determinat să faceți aceste deplasări și urmăriți comunicatele și recomandările transmise de surse autorizate.

Pe stradă, în mijloacele de transport, în magazine, încercați să păstrați o distanță de minim 1 metru față de celelalte persoane.

Atunci când nu este posibilă sustragerea din aglomerație, este importantă purtarea măștii de protecție; Asigurați-vă că aveți acasă sau la dumneavoastră, după caz, următoarele produse: dezinfectant pe bază de alcool sau clor, șervețele dezinfectante, batiste de unică folosință.

Cand va întoarceți acasă sau când ajungeți la o altă destinație, primul gest este să vă spălați pe mâini cu apă si sapun, minim 20 secunde, insistând și în spațiile dintre degete și la încheietura mâinilor.

Controlați gestul instinctiv de a atinge cu mâinile neigienizate recent fața, ochii, gura, nasul.

Lăsați pantofii și hainele pe care le purtați pe deasupra, în hol sau la intrare, lângă ușă. Dezinfectați tălpile încălțămintei.

Oriunde vă aflați, spalati-vă des pe mâini sau folosiți agenții dezinfectanți puși la dispozitie.

Aerisiți la câteva ore spațiile de lucru și locuința. Curățați la începutul și sfârșitul activității  suprafețele, tastatura, telefonul mobil cu dezinfectanți pe bază de alcool sau clor.

Deși nu a fost deocamdată identificat un vaccin sau un tratament testat ca eficient, sunt cunoscute situații în care persoane care au contractat virusul COVID-19 au fost tratate și vindecate, prin urmare susținerea unei imunități echilibrate poate contribui la prevenirea îmbolnăvirii și la lupta organismului cu acest virus. O serie de măsuri de menținere sau echilibrare a imunității organismului pot fi accesate aici.

Nu intrați în panică, nu vă speriați. Solicitați prin telefon sau prin mijloacele de comunicare online sfatul specialiștilor: medic de familie, medic specialist, farmacist etc. dacă aveți orice suspiciune legată de posibila contractare a virusului sau de administrarea medicației.

Încercați să stați pe o durata de 14 zile în locul în care vă aflați fără să vă deplasați chiar și pe distanțe mici; întrucât nu toate persoanele conștientizează riscul la care îi expun pe ceilalți, în cazul în care sunt infectați și nu respectă carantina sau autoizolarea, vă puteți îmbolnăvi luând contact cu astfel de persoane. Limitați riscul rămânând, pe cât posibil, în casă.

Apelați la Grupul de coordonare și monitorizare a situației privind Coronavirus COVID-19 al Universității din București în situațiile în care aveți nevoie de recomandări  suplimentare, utilizând adresa: info.covid@unibuc.ro.

Infografice realizate de Grupul de Comunicare Strategică al Guvernului României în cadrul Campaniei de informare în contextul epidemiei de coronavirus

Informează-te!

Resurse online UB

Ştiri COVID-19

Vocea experților UB

Epidemiile în istorie

Epidemiile în culturile lumii

Resurse online

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services