Etnici Români

REZULTATELE FINALE ale concursului de admitere pentru românii de pretutindeni – studii universitare de licență (bursă și buget)– sesiunea iulie 2022, după confirmarea locurilor, pot fi consultate AICI.

Confirmarea locului de către candidații NOUADMIȘI se poate face până la data de 31.07.2022, prin completarea, semnarea, scanarea și trimiterea ANEXEI 4 (atașată mai jos) la adresa crid_etnici@unibuc.ro.

Candidații care au fost declarați admiși în prima rundă și care deja au confirmat locul, NU trebuie să mai trimită anexa 4.

Candidații declarați admiși vor fi contactați de către Direcția Relații Internaționale și li se vor oferi informații privitoare la pașii următori ce trebuie parcurși în vederea înmatriculării.

Notă: În cazul în care rămân locuri neocupate, candidații declarați în așteptare pot fi contactați de comisia de admitere, dar nu mai târziu de data de 01.08.2022.

Soluționarea contestațiilor poate fi consultată AICI.

Rezultatele parțiale ale selecției dosarelor la concursul de admitere pentru românii de pretutindeni – studii universitare de licență (bursă și buget)– sesiunea iulie 2022, după soluționarea contestațiilor pot fi consultate AICI.

Confirmarea locului de către candidații declarați ADMIȘI are loc în perioada 26 – 27.07.2022, prin completarea, semnarea, scanarea și trimiterea ANEXEI 4 (anexată mai jos) la adresa crid_etnici@unibuc.ro.

În situația în care candidații admiși nu confirmă locul, candidații aflați ÎN AȘTEPTARE vor urca în clasament, în ordinea mediilor, prioritizând opțiunea. Candidații aflați în așteptare NU trebuie să trimită anexa 4.

Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 28.07.2022 pe această pagină. Vă rugăm să consultați cu atenție informațiile furnizate și să consultați cu atenție calendarul admiterii.

REZULTATELE PRELIMINARII ÎN URMA EVALUĂRII DOSARELOR DE CĂTRE COMISIA CENTRALĂ POT FI CONSULTATE AICI 

Precizări:

 1. La evaluare au intrat numai dosarele validate de Secretariatul Comisiei Centrale.
 2. Contestațiile pot fi trimise NUMAI pe data de 22.07.2022, până în ora 23.59 (ora României), la adresa de e-mail crid_etnici@unibuc.ro.
 3. Contestațiile primite înainte sau după această dată NU vor fi luate în considerare.
 4. Contestația se va trimite sub formă de document scris, semnat și datat, anexat la adresa de e-mail de mai sus și trebuie să conțină în mod explicit motivul care face obiectul contestației.
 5. Rezultatele preliminarii în urma soluționării contestațiilor vor fi afișate în cursul zilei de 25.07.2022.
 6. Formularul de confirmare a locului va fi trimis de către candidații declarați admiși numai după soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora.
 7. Clasamentul s-a făcut în baza mediei de la examenul de bacalaureat (sau echivalent), prioritizând prima opțiune.
 8. În cazul facultăților unde cifra de școlarizare a fost repartizată pe nivel de studiu, nu pe specializare, s-a luat în considerare o singură opțiune (prima).

Candidații vor fi admiși pe bază de CONCURS DE DOSAR. Depunerea dosarelor (complete) se va face la Universitatea din București prin trimiterea acestora electronic în perioada 01.07- 14.07.2022. Platforma va fi disponibilă AICI începând cu 01.07.2022


Precizări privind

METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar CU BURSĂ, respectiv, FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ începând cu anul universitar 2017-2018, aplicabilă începând cu anul universitar 2022-2023.

În conformitate cu METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul comun M.E.N. (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10-2046-26.05.2017) – M.R.P. (nr. C/129/07.06.2017), aplicabilă anului universitar 2019-2020,  O.M.E.N. nr. 4294/29.06.2017 care aprobă procedura de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri cu plata taxei în lei , adresa M.E.N. nr. 316/GP/10.07.2018 și adresa M.E.N. nr. 2414B/ 11.06.2019, Adresa MEC nr. 711/03.06.2020, Adresa ME 1151/DGRIAE/08.06.2022, se aprobă următoarele precizări:

„Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus.

Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.”[1]

 1. Admiterea românilor de pretutindeni la studii universitare la Universitatea din București pentru anul academic 2022-2023 (studii exclusiv în limba română), pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă,  se realizează după cum urmează:
 • Admiterea la studii de Licență organizată la nivel central: concurs de dosare (transmise electronic). Admiterea se realizează de către o comisie de admitere centrală, formată la nivelul Universității din București.
 • Admiterea la studii de Master și Doctorat organizată la nivel de facultate: admiterea se realizează pe locurile special alocate de facultăți pentru românii de pretutindeni, în aceleași condiții ca pentru cetățenii români.

Precizare: Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat în cadrul Universității din București, vor frecventa anul pregătitor de limba română, conform prevederilor legale în vigoare, în limita numărului de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, alocate de Ministerul Educației.

[1] Extras din Metodologie – Dispoziții generale Art. 1.

ADMITERE - LICENȚĂ

Calendarul admiterii la studii de licență 2022

Perioada depunerii dosarelor: 01- 14.07.2022
Centralizarea candidaturilor de către Secretariatul Comisiei Centrale: 15 – 18.07.2022
Selecția dosarelor: 19- 20.07.2022
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 21.07.2022
Contestații: 22.07.2022
Rezolvarea Contestațiilor și afișarea rezultatelor preliminarii: 25.07.2022
Confirmarea locurilor de către candidați: 26-27.07.2022, conform Anexei 6

Afișarea rezultatelor finale: 28.07.2022

Pot fi școlarizați:

 1. pe locuri de studii, fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare. Studiile se vor desfășura exclusiv în limba română;
 2. pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare , conform prevederilor legale în vigoare. Studiile se vor desfășura exclusiv în limba română; 

Candidații vor fi admiși pe bază de CONCURS DE DOSAR. Depunerea dosarelor (complete) se va face la Universitatea din București prin trimiterea acestora electronic în perioada 01.07- 14.07.2022. Platforma va fi disponibilă AICI începând cu 01.07.2022

Admiterea se va face pe baza mediei finale de la examenul de bacalaureat sau echivalent, în limita locurilor aprobate pentru fiecare specializare. În cazul mediilor egale departajarea se va face în funcție de media obținută, în anii de liceu, la materiile relevante domeniului de studiu.

În data de 22.07.2022 vor fi afișate rezultatele selecției dosarelor pe site-ul Universității din București, la secțiunea ”Internațional/Etnici români”

Contestațiile se vor depune în data de 22.07.2022.

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor preliminarii: 25.07.2022.

Confirmarea locurilor are loc în perioada 26-27.07.2022. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând la instituția de învățământ formularul din Anexa nr. 4 – prin e-mail la adresa crid_etnici@unibuc.ro;

Afișarea rezultatelor finale va avea loc în data de 28.07.2022, pe site-ul Universității din București, la secțiunea ”Internațional/Etnici români”

La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte documente solicitate de instituția de învățământ superior;

Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educației și Cercetării – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în continuare ME-DGRIAE, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora. MC, MRP și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

1. Cerere de înscriere Universitatea din București 2022-2023;
2. Copie simplă și traducere legalizată (dacă este cazul) a diplomei de absolvire a nivelului de învățământ care permite accesul la următorul nivel de studii. Pentru studii de Licență: Diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia.
3. Copie simplă și tradusă și legalizată (dacă este cazul) a foilor matricole: pentru examenul de bacalaureat și pentru ultimii 2 ani de liceu.
4. Copia certificatului de naștere (tradusă în limba română, engleză sau franceză, dacă este cazul);
5. Copia actului de identitate care atestă domiciliul stabil în străinătate;
6. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
7. Copia Certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
8. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 1
** Sunt exceptați de la această prevedere cetățenii Republicii Moldova.
*** Românii de pretutindeni din Ucraina, domiciliați în Regiunea Odessa, sunt exceptați de la certificarea declarației de către autoritățile române în etapa admiterii. Declarația va fi completată și semnată doar de candidat. Declarația, certificată conform legii, va fi depusă după sosirea pe teritoriul României, până la finalul semestrului I de studii al anului universitar 2022 – 2023, putând fi certificată pe teritoriul României de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură specializată în cadrul Guvernului României.

9. Declarație privind autenticitatea documentelor depuse – Anexa 2
10. Declarație privind lipsa deținerii unei cărți de identitate românești sau a unui pașaport cu domiciliul stabil în România – Anexa 3
11. Dovada cunoașterii/studierii limbii române[1], în cazul candidaților care nu au urmat liceul în România;

[1] Conform art. 3 din METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul comun M.E.N. (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10-2046-26.05.2017) – M.R.P. (nr. C/129/07.06.2017), pct. 3)„Românii de pretutindeni care au dobândit competențe lingvistice de limba română în contexte nonformale sau informale pot obține certificarea acestor competențe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referință pentru învățarea limbilor. Evaluarea și atestarea se pot organiza, în baza unor proceduri transparente, în instituțiile de învățământ superior acreditate din țară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau în străinătate, prin lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român”. pct. 4): Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutiviurmați în limba finală, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române”.

12. Copie a recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;

ADMITERE - MASTER

 • ME alocă UB un număr specific de locuri pentru studenții români de pretutindeni;
 • Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini (BCISS) alocă, după caz, numărul de locuri aferent fiecărei facultăți, conform solicitărilor acesteia;

Dosarul de candidatură va fi depus la facultate și va cuprinde actele menționate în metodologia de admitere, proprie fiecărei facultăți și va fi transmis în conformitate cu procedurile stabilite de acestea. Adițional, candidații vor depune și următoarele documente:

  • Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 1; **Sunt exceptați de la această prevedere cetățenii Republicii Moldova.*** Românii de pretutindeni din Ucraina, domiciliați în Regiunea Odessa, sunt exceptați de la certificarea declarației de către autoritățile române în etapa admiterii. Declarația va fi completată și semnată doar de candidat. Declarația, certificată conform legii, va fi depusă după sosirea pe teritoriul României, până la finalul semestrului I de studii al anului universitar 2022 – 2023, putând fi certificată pe teritoriul României de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură specializată în cadrul Guvernului României.
  • Declarație privind lipsa deținerii unei cărți de identitate românești sau a unui pașaport cu domiciliul stabil în România, conform anexei 3.
  • Dovada cunoașterii/studierii limbii române, în cazul candidaților care nu au urmat studii liceale/de licență în România.

Admiterea se va face pe locurile alocate facultății exclusiv pentru românii de pretutindeni.

Facultatea va stabili modalitatea de confirmare a primirii dosarelor de candidatură;

Selecția candidaților se va realiza de către facultate, conform metodologiilor proprii de admitere – respectiv prin EXAMEN DE ADMITERE la facultatea la care se dorește înscrierea;

Candidații admiși vor confirma locul conform procedurii stabilite de fiecare facultate;

După încheierea admiterii, facultățile vor trimite dosarele candidaților declarați admiși pe locurile alocate românilor de pretutindeni către Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini.

Listele candidaților admiși, vor fi înaintate de universități către M.E.-D.G.R.I.A.E., în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare, pentru fiecare student admis. ME, MRP, MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare

Sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni care au absolvit programe de studii de licență acreditate.

Studiile se vor desfășura exclusiv în limba română (pentru locurile  fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă).

Conform OMEN 4107/06.07.2018, art. 1, „începând cu anul universitar 2018-2019, candidații pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilaterală, a unor oferte unilaterale ale statului român, a ofertelor Ministerului Educației Naționale, sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini”.

ADMITERE - DOCTORAT

 • ME alocă UB un număr specific de locuri pentru studenții români de pretutindeni
 • Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini (BCISS) alocă, după caz, numărul de locuri aferent fiecărei facultăți, conform solicitărilor acesteia

Dosarul de candidatură va fi depus la Școala doctorală și va cuprinde actele menționate în metodologia de admitere, proprie fiecărei facultăți și va fi transmis în conformitate cu procedurile stabilite de acestea. Adițional, candidații vor depune și următoarele documente:

Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 1;
** Sunt exceptați de la această prevedere cetățenii Republicii Moldova.
*** Românii de pretutindeni din Ucraina, domiciliați în Regiunea Odessa, sunt exceptați de la certificarea declarației de către autoritățile române în etapa admiterii. Declarația va fi completată și semnată doar de candidat. Declarația, certificată conform legii, va fi depusă după sosirea pe teritoriul României, până la finalul semestrului I de studii al anului universitar 2022 – 2023, putând fi certificată pe teritoriul României de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură specializată în cadrul Guvernului României.

Declarație privind lipsa deținerii unei cărți de identitate românești sau a unui pașaport cu domiciliul stabil în România – conform anexei 3.

Dovada cunoașterii/studierii limbii române, în cazul candidaților care nu au urmat studii liceale/de licență în România;

Admiterea se va face pe locurile alocate facultății exclusiv pentru românii de pretutindeni.

Selecția candidaților se va realiza de către facultate, conform metodologiilor proprii de admitere – respectiv prin EXAMEN DE ADMITERE la facultatea la care se dorește înscrierea;

Candidații admiși vor confirma locul conform procedurii stabilite de fiecare facultate;

După încheierea admiterii, facultățile vor trimite dosarele candidaților declarați admiși pe locurile alocate românilor de pretutindeni către Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini.

Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități către M.E..-D.G.R.I.A.E. în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare, pentru fiecare student admis. ME, MRP și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat absolvenții cu diplomă de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv absolvenții de studiii unviersitare de master obținută în România, Republica Moldova sau alte state terțe UE, care au absolvit programe de studii de master acreditate.

Studiile se vor desfășura exclusiv în limba română (pentru locurile cu fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă).

Conform OMEN 4107/06.07.2018, art. 1, „începând cu anul universitar 2018-2019, candidații pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilaterală, a unor oferte unilaterale ale statului român, a ofertelor Ministerului Educației Naționale, sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini”.

2.Admiterea românilor de pretutindeni la studii universitare în cadrul Universității din București, pentru anul academic 2022-2023, pe locuri cu plata taxelor de școlarizare, în lei[1], se realizează conform metodologiei proprii a fiecărei facultăți, pentru toate nivelurile de studii (licență/master/doctorat), în același regim ca pentru cetățenii români. După încheierea admiterii, facultățile vor trimite dosarele candidaților declarați admiși pe locurile alocate românilor de pretutindeni către Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini.

[1] Conform OMEN 4294/29.06.2017 și adresei MEN nr. DGRIAE/1101/ED/07.07.2017

ÎNMATRICULAREA LA STUDII UNIVERSITARE  DE LICENȚĂ/MASTER/ DOCTORAT

Înmatriculare la studii a cetățenilor români de pretutindeni se va efectua în conformitate cu prevederile Legii 1/2011, a Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul comun M.E.N. (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10-2046-26.05.2017) – M.R.P. (nr. C/129/07.06.2017), aplicabilă anului universitar 2022-2023, precum și cu respectarea prevederilor legale în vigoare până la data de 30 Septembrie 2022. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte documente solicitate de Universitatea din București. 

DISPOZIȚII FINALE[3]

Articolul 23

(1) Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România au următoarele obligaţii:

 1. a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;
 2. b) să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea;
 3. c) să respecte prevederile prezentei metodologii care, în anumite situații, prevalează regulamentul intern al instituțiilor de învățământ superior;
 4. d) după obținerea vizei de studii, să se prezinte la instituția de învățământ superior la care au fost admiși, în vederea înmatriculării;
 5. e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată perioada studiilor.

(2) În cazul încălcării prevederilor menţionate la alin. 1, precum și la propunerea instituţiilor de învăţământ superior, M.E.N. poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.

Articolul 24

Beneficiarilor locurilor de studii CU BURSĂ ȘI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, respectiv ai locurilor de studii FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ li se asigură următoarele facilități:

 1. a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și bursă lunară, după caz;
 2. b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis și bursă lunară, după caz;
 3. c) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul M.E.N., în limita subvenției alocate;
 4. d) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
 5. e) Transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale.
 6. f) alt tip de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 26

 1. a) Mobilitatea academica internă definitivă se realizează cu acordul instituțiilor de învățământ superior în baza prevederilor legale, cu respectarea capacității de școlarizare.
 2. b) În situația în care un student (înscris pe loc de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, respectiv pe loc de studii fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare) solicită mobilitate academică internă definitivă la o altă universitate, atunci acesta poate beneficia de aceasta, sub rezerva întrunirii numărului minim de credite transferabile pentru promovarea anului de studiu, prevăzut în Regulamentul activității profesionale a studenților instituției de învățământ la care solicită transferul.
 3. c) Instituția de învățământ primitoare va transmite MEN dosarul de transfer, în vedere emiterii aprobării de școlarizare.

Articolul 27

Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale în vigoare.

Articolul 28

Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.

Articolul 29

(1) În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările fiecărei instituții de învățământ superior pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

(2) Candidații pentru studii universitare de licență, care inițial au fost admiși la un program de studii și se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou concurs, după absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere, aceștia își pot continua studiile în baza aprobării anterioare.

[1] Conform OMEN 4294/29.06.2017 și adresei MEN nr. DGRIAE/1101/ED/07.07.2017

[2] Conform OMEN 4294/29.06.2017 și adresei MEN nr. DGRIAE/1101/ED/07.07.2017

[3] Extras din Metodologie – Dispoziții generale Art. 1.

Documente

CONTACT

Tel: +4021-305.46.42 (int. 4642)
+4021-305.46.41 (int. 4641)

E-mail: contact@externe.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 11:00 – 13:00

Adresă:
Șoseaua Panduri, nr. 90, etaj 4, camera 404, Sector 5, 050663, Bucureşti

 

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services