Etnici Români

Rezultate FINALE admitere candidați români de pretutindeni – LICENȚĂ 2023 (22.09.2023)

Rezultate admitere candidați români de pretutindeni – LICENȚĂ 2023 (13.09.2023)

ANUNȚ 

Admitere candidați români de pretutindeni pentru cele 87 de locuri bugetate
Rezultatele validării dosarelor de candidații români de pretutindeni, sesiunea septembrie 2023, vor fi afișate în data de 13 septembrie 2023, iar candidații vor fi informați prin e-mail.
Din motive tehnice calendarul este decalat astfel:
– Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 13 septembrie 2023
– Depunerea contestațiilor: 14 septembrie 2023
– Rezolvarea Contestațiilor și afișarea rezultatelor preliminarii: 15 septembrie 2023
– Confirmarea locurilor de către candidați: 15-18 septembrie 2023
– Redistribuire locuri: 19 septembrie 2023
– Confirmarea locurilor de către candidați, după redistribuire: 20-21 septembrie 2023
– Afișarea rezultatelor finale: 22 septembrie 2023

Admitere pentru Programele de master „Pastorație și viață liturgică” (Extensia la Chișinău și Extensia la Roma) ale Facultății de Teologie Ortodoxă pentru candidați cetățeni români de pretutindeni, sesiunea septembrie 2023

Rezultate admitere români de pretutindeni – Master FTO Extensie Chișinău (13.09.2023)

Procesul de admitere pentru candidați etnici / cetățeni români de pretutindeni se reia cu sesiunea din septembrie 2023, pentru un  număr de 87 de locuri bugetate de Ministerul Educației (31 de locuri pentru Anul pregătitor de limba română și 56 de locuri pentru programme de studii la nivel  licență).

Dosarele se depun exclusive online prin intermediul platformei disponbile aici https://forms.gle/aWmnoSrUbJ7pDoCr7

Oferta de locuri este disponbilă AICI https://drive.google.com/file/d/1JiTejKSh1cPe00fa2gNCdVL0tWhvmd4t/view?usp=drive_link

Calendarul sesiunii de admitere pentru sesiunea de admitere din luna septembrie 2023 este:

Perioada depunerii dosarelor online: 7 august – 8 septembrie 2023 (ora 13:00)

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 11 septembrie 2023

Depunerea contestațiilor: 12 septembrie 2023

Rezolvarea Contestațiilor și afișarea rezultatelor preliminarii: 13 septembrie 2023

Confirmarea locurilor de către candidați: 11-14 septembrie 2023

Redistribuire locuri: 15 septembrie 2023

Confirmarea locurilor de către candidați, după redistribuire: 15 – 18 septembrie 2023

Afișarea rezultatelor finale: 19 septembrie 2023

Aplicația este realizată numai prin platforma Google Drive, prin urmare conectarea se poate face cu adresa de e-mail Gmail. În cazul în care candidatul nu deține o adresă Gmail, găsiți AICI https://www.wikihow.com/Make-a-Google-Account-Without-Gmail un tutorial folositor. Dosarele transmise prin e-mail nu vor fi procesate.

Rezultate finale candidați români de pretutindeni – Admiși buget și bursă LICENȚĂ 2023 (04.08.2023)
Rezultate Candidați români de pretutindeni – Admiși buget LICENTA 2023
Rezultate preliminarii candidați români de pretutindeni – Admiși buget LICENȚĂ 2023

Rezultate preliminarii candidați români de pretutindeni – ADMITERE LICENȚĂ 2023 (în așteptare)


Precizări privind

METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar CU BURSĂ, respectiv, FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ începând cu anul universitar 2017-2018, aplicabilă începând cu anul universitar 2022-2023.

În conformitate cu METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul comun M.E.N. (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10-2046-26.05.2017) – M.R.P. (nr. C/129/07.06.2017), aplicabilă anului universitar 2019-2020,  O.M.E.N. nr. 4294/29.06.2017 care aprobă procedura de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri cu plata taxei în lei , adresa M.E.N. nr. 316/GP/10.07.2018 și adresa M.E.N. nr. 2414B/ 11.06.2019, Adresa MEC nr. 711/03.06.2020, Adresa ME 1151/DGRIAE/08.06.2022, se aprobă următoarele precizări:

„Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus.

Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.”[1]

 1. Admiterea românilor de pretutindeni la studii universitare la Universitatea din București pentru anul academic 2022-2023 (studii exclusiv în limba română), pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă,  se realizează după cum urmează:
 • Admiterea la studii de Licență organizată la nivel central: concurs de dosare (transmise electronic). Admiterea se realizează de către o comisie de admitere centrală, formată la nivelul Universității din București.
 • Admiterea la studii de Master și Doctorat organizată la nivel de facultate: admiterea se realizează pe locurile special alocate de facultăți pentru românii de pretutindeni, în aceleași condiții ca pentru cetățenii români.

Precizare: Românii de pretutindeni care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat în cadrul Universității din București, vor frecventa anul pregătitor de limba română, conform prevederilor legale în vigoare, în limita numărului de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, alocate de Ministerul Educației.

[1] Extras din Metodologie – Dispoziții generale Art. 1.

ADMITERE - LICENȚĂ

Calendarul admiterii la studii de licență 2023

Perioada depunerii dosarelor: 01.07.2023 (ora 08:00, ora României) – 14.07.2023 (ora 13:00, ora României)
Centralizarea candidaturilor de către Secretariatul Comisiei Centrale: 17 – 18.07.2023
Selecția dosarelor: 19 – 20.07.2023
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 21.07.2023
Contestații: 24.07.2023
Rezolvarea Contestațiilor și afișarea rezultatelor preliminarii: 25.07.2023
Confirmarea locurilor de către candidați: 26-27.07.2023, conform Anexei 6
Afișarea rezultatelor finale: 28.07.2023

Pot fi școlarizați:

 1. pe locuri de studii, fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare. Studiile se vor desfășura exclusiv în limba română;
 2. pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare , conform prevederilor legale în vigoare. Studiile se vor desfășura exclusiv în limba română; 

Candidații vor fi admiși pe bază de CONCURS DE DOSAR (dacă nu este altfel specificată forma de admitere examen în oferta academică disponibilă aici)

*ERATĂ MODALITATE DE ADMITERE PENTRU STUDII DE LICENȚĂ LA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Precizăm că modalitatea de admitere pentru studii de licență la Facultatea de Matematică și Informatică pentru candidații români de pretutindeni este concurs de dosare, medie 60/100 și nivel B1 de limba română.

 Dintr-o eroare tehnică, a rămas menționată și forma de admitere prin interviu, probă care nu este destinată candidaților incluși în categoria românilor de pretutindeni.

Depunerea dosarelor (complete) se va face la Universitatea din București prin trimiterea acestora electronic în perioada 01.07- 14.07.2023. Platforma va fi disponibilă AICI  începând cu 01.07.2023 (ora 08:00, ora României). Oferta academică pentru programe de licență 2023-2024 este disponibilă aici

Admiterea se va face pe baza mediei finale de la examenul de bacalaureat sau echivalent, în limita locurilor aprobate pentru fiecare specializare. În cazul mediilor egale departajarea se va face în funcție de media generală a anilor de liceu, și, după caz, media obținută, în anii de liceu, la materiile relevante domeniului de studiu.

În data de 21.07.2023 vor fi afișate rezultatele selecției dosarelor pe site-ul Universității din București, la secțiunea ”Internațional/Etnici români”.

Contestațiile se vor depune în data de 24.07.2023, prin e-mail la adresa crid_etnici@unibuc.ro.

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor preliminarii: 25.07.2023.

Confirmarea locurilor are loc în perioada 26-27.07.2023. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând la instituția de învățământ formularul din Anexa nr. 4 – prin e-mail la adresa crid_etnici@unibuc.ro;

Afișarea rezultatelor finale va avea loc în data de 28.07.2023, pe site-ul Universității din București, la secțiunea ”Internațional/Etnici români”

La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte documente solicitate de instituția de învățământ superior;

Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educației și Cercetării – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în continuare ME-DGRIAE, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora. MC, MRP și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

1. Cerere de înscriere Universitatea din București 2023-2024 disponibilă mai jos și AICI
2. Copie simplă și traducere legalizată (dacă este cazul) a diplomei de absolvire a nivelului de învățământ care permite accesul la următorul nivel de studii (Diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia)
3. Copie simplă și tradusă și legalizată (dacă este cazul) a foilor matricole: pentru examenul de bacalaureat și pentru ultimii 2 ani de liceu
4. Certificat de naștere (tradus în limba română, engleză sau franceză, dacă este cazul)
5. Actul de identitate care atestă domiciliul stabil în străinătate (față-verso, după caz)*
6. Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii  pentru care optează candidatul (6 luni începînd cu octombrie 2023)  –  copie după primele 3 pagini
7. Certificatul de căsătorie, dacă este cazul
8. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 1, disponibilă mai jos și AICI.
*În conformitate cu adresa Ministerului Educației nr. 193/GP/16.03.2023, documentele care pot fi prezentate de românii de pretutindeni – cetățeni români cu reședința în străinătate, la admiterea în învățământul superior din România 2023-2024 sunt cele prevăzute în Ordinul Ministerului Afacerilor Externe (OMAE) nr. 1627/26.08.2019, disponibilă mai jos și AICI
** Sunt exceptați de la această prevedere cetățenii Republicii Moldova.

*** Românii de pretutindeni din Ucraina, domiciliați în Regiunea Odessa, sunt exceptați de la certificarea declarației de către autoritățile române în etapa admiterii. Declarația va fi completată și semnată doar de candidat. Declarația, certificată conform legii, va fi depusă după sosirea pe teritoriul României, până la finalul semestrului I de studii al anului universitar 2023-2024, putând fi certificată pe teritoriul României de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură specializată în cadrul Guvernului României.
9. Declarație privind autenticitatea documentelor depuse – Anexa 2, disponibilă mai jos și AICI

10. Dovada cunoașterii/studierii limbii române[1], în cazul candidaților care nu au urmat liceul în România
[1] Conform art. 3 din METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul comun M.E.N. (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10-2046-26.05.2017) – M.R.P. (nr. C/129/07.06.2017), pct. 3)„Românii de pretutindeni care au dobândit competențe lingvistice de limba română în contexte nonformale sau informale pot obține certificarea acestor competențe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referință pentru învățarea limbilor. Evaluarea și atestarea se pot organiza, în baza unor proceduri transparente, în instituțiile de învățământ superior acreditate din țară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau în străinătate, prin lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român”. pct. 4): Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutiviurmați în limba finală, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române”
11. Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz.

2.Admiterea românilor de pretutindeni la studii universitare în cadrul Universității din București, pentru anul academic 2023-2024, pe locuri cu plata taxelor de școlarizare, în lei[1], se realizează conform metodologiei proprii a fiecărei facultăți, pentru toate nivelurile de studii (licență/master/doctorat), în același regim ca pentru cetățenii români. 

[1] Conform OMEN 4294/29.06.2017 și adresei MEN nr. DGRIAE/1101/ED/07.07.2017

ÎNMATRICULAREA LA STUDII UNIVERSITARE  DE LICENȚĂ/MASTER/ DOCTORAT

Înmatriculare la studii a cetățenilor români de pretutindeni se va efectua în conformitate cu prevederile Legii 1/2011, a Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul comun M.E.N. (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10-2046-26.05.2017) – M.R.P. (nr. C/129/07.06.2017), aplicabilă anului universitar 2023-2024, precum și cu respectarea prevederilor legale în vigoare până la data de 30 Septembrie 2023. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte documente solicitate de Universitatea din București. 

Documente

CONTACT

Tel: +4021-305.46.42 (int. 4642)
+4021-305.46.41 (int. 4641)

E-mail: contact@externe.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 13:00 – 15:00

Adresă:
Șoseaua Panduri, nr. 90, etaj 4, camera 404, Sector 5, 050663, Bucureşti

 

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services