Burse

Rezultatele urmează a fi validate de Senatul Universității din București și trimise ulterior spre aprobare către Ministerul Educației.


În conformitate cu
OMEN 3236/2017 privind Metodologia de primire a studii și școlarizarea cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de sat acreditate, art. 1 (e ) și art. 12-22, Universitatea din București lansează selecția privind alocarea unui număr de 5 burse de studiu finanțate de Ministerul Educației.

Număr de burse alocate: 5

Condiții de eligibilitate:

1.Studenți din state terțe UE, plătitori în valută, înmatriculați la programe de studii cu predare în limba română, după cum urmează:
a) studenți înmatriculați la studii de licență în anul 2 și 3 (pentru facultățile de Drept, Geologie și Geofizică și Teologie Ortodoxă) și la studii de doctorat în anul 2;
b) studenți înmatriculați în anul 1 la programe de studii de master și doctorat, care au absolvit studii universitare de licență, respectiv master în cadrul Universității din București.

2. Media minimă pentru a putea candida pentru aceste burse este 7, după cum urmează:
a) candidații de la punctul 1 (a) trebuie să aibă media anilor de studii parcurși până în prezent cel puțin 7;
b) candidații de la punctul 1 (b) să aibă media generală de absolvire a studiilor de licență, respectiv master, cel puțin 7.

 1. Situația școlară pentru fiecare an de studiu (pentru candidații de la punctul 1 (a) )
 2. Copie după diploma de licență și suplimentul la diplomă sau adeverință din care să reiasă situația școlară pe toți anii de studiu, precum și notele obținute la examenul de licență (pentru candidații de la punctul 1 (b) – master)
 3. Copie după diploma de master și suplimentul la diplomă sau adeverință din care să reiasă situația școlară pe toți anii de studiu, precum și notele obținute la examenul de disertație (pentru candidații de la punctul 1 (b) – doctorat)
 4. Curriculum vitae, lista lucrărilor științifice, publicații de specialitate, referate
 5. recomandări de la cel puțin două cadre didactice universitare sau specialiști în domeniu – pentru candidații la studii universitare de doctorat
 6. Copie legalizată a actului de naștere
 7. Copie a pașaportului
 8. Copie a permisului de ședere în România
 9. Cererea de obținere a bursei – anexa 1
 10. Declarație – anexa 2

Calendar
28.10 – 10.11.2021 (ora 16:00, ora locală) – depunerea dosarelor electronic la adresa de e-mail international@unibuc.ro
11.11.2021 –afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
12.11.2021 – depunerea contestațiilor la adresa de e-mail international@unibuc.ro
15.11.2021 – rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

Observații

 1. Dosarele incomplete vor fi invalidate.
 2. În cazul în care doi candidați au aceeași medie, departajarea se va face în funcție de ciclul de studii, întâietate având, în ordine, candidatul de la ciclul de studii universitare de doctorat, masterat și, în cele din urmă, licență.
 3. În situația în care există în continuare egalitate de medie, următorul criteriu de departajare va fi reprezentat de activitatea științifică și de cercetare a candidatului, dovedită prin documentele de la punctul d).
 4. Dosarele candidaților selecționați vor fi validate de către Senatul Universității din București trimise către Ministerul Educației Naționale în vederea obținerii aprobării.
 5. Beneficiarilor granturilor de studii li se vor asigura următoarele facilități: finanțarea cheltuielilor de școlarizare propriu-zise, dar nu mai mult de durata unui ciclu universitar, corespunzător programului de studii urmat, acordarea unei burse lunare, finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești prin bugetul Ministerului Educației, în limita subvenției alocate, asistență medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare, transport local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și transportul intern auto, feroviar și naval, în aceleași condiții ca studenților români, conform prevederilor legale.
 6. În situația în care studenții nu au obținut la finalizarea anului universitar un număr de credite transferabile suficient pentru a promova în anul de studiu următor, potrivit legislației în vigoare și regulamentului universității-gazdă, drepturile de mai sus se suspendă; bursa se retrage în cazul încălcării legislației naționale sau a normelor de conduită socială.

Documente

CONTACT

Tel: +4021-305.46.42 (int. 4642)
+4021-305.46.41 (int. 4641)

E-mail: contact@externe.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 13:00 – 15:00

Adresă:
Șoseaua Panduri, nr. 90-92, etaj 4, camera 404, Sector 5, 050663, Bucureşti

 

INTERNAŢIONAL

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services