Proiectul de mobilități 20-MOB-0007

2023

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 20.02.2023, s-a aprobat lansarea selecției pentru mobilități de practică în cadrul proiectului SEE cu numărul 20-MOB-0007.

Sunt disponibile 4 de mobilități de practică la universitatea parteneră din proiect, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norvegia, în perioada 1 mai – 30 septembrie 2023.

Acestea vor fi finanțate conform bugetului proiectului pentru o perioada de 2 luni (60 zile). Grantul pentru subzistență este de 1200 euro/lună, grantul pentru transport fiind de 360 euro.

Finanțarea se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă. În cazul în care instituțiile gazdă își desfășoară activitatea în format online, prezența fizică în țara gazdă este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității.

Criterii de eligibilitate și selecție ale Universității din București:

 • să fie student nivel licență/master/doctorat, la cursuri zi, în Școala Doctorală Interdisciplinară (ISDS-UB) sau într-una din următoarele facultăți: Facultatea de Istorie, Facultatea de Administrație și Afaceri, Facultatea de Geografie, Facultatea de Geologie și Geofizică și Facultatea de Științe Politice (la momentul selecției);
 • să aibă rezultate academice remarcabile;
 • să facă dovada cunoaşterii limbii engleze (certificat/diplomă/atestat, nivel minim B2);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie în limba engleză;
 • să prezinte un plan provizoriu al programului de practică.

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Comisia Centrală de Selecție până la data de 20.03.2023 (ora 13:00), completând aplicația disponibilă aici.

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție.

Punctajul pentru selecție, stabilit în conformitate cu prevederile ghidului programului, este următorul:

 • Media școlară – pondere 20% din punctaj, max. 20 puncte,
 • Motivația efectuării mobilității (scrisoare de motivație/intenție) – pondere 20% din punctaj, max. 20 puncte,
 • Dovada competențelor lingvistice (cunoașterea limbii țării gazdă reprezentând un plus) -pondere 20% din punctaj, max. 20 puncte.

Selecția studenților se va desfășura sub formă de interviu (pondere 40% din punctaj, max. 40 puncte), urmărind următoarele aspecte: confirmarea conținutului scrisorii de intenție și evaluarea atitudinii față de posibila experiență de mobilitate în Norvegia.

Studenții romi, studenții cu nevoi speciale sau cu un fundal socio-economic dezavantajat pot obține puncte prioritare suplimentare, în valoare de 20% din scor maxim posibil.

Interviul va avea loc online în data de 21 martie 2023 la o dată va fi comunicată ulterior.

Afișarea rezultatelor parțiale se va face în data de 22.03.2023, ora 9:00, iar contestațiile se depun în perioada 22.03.2023, ora 10:00 – 23.03.2023, ora 10:00. Rezultatele finale ale selecției se vor afișa în data de 23.03.2023, ora 14:00.

Pentru contestații ulterior celor adresate Comisiilor de Selecție vă puteți adresa în primul rând Biroului Erasmus+ al Universității din București sau ulterior Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Proiectul de mobilitate 20-MOB-0007 sprijină formarea studenților Universității din București (UB) și ai Norwegian University of Science and Technology (NTNU) în istoria, guvernanța și gestionarea durabilă a resurselor naturale din Norvegia și România. Schimbul academic de studenți și personal între cele două instituții de învățământ superior abordează lacunele existente într-o formare integrată în managementul resurselor naturale, istorie și guvernanță în cele două țări, lipsa unei expertize coerente care împiedică eforturile actuale depuse de țările europene pentru realizarea unei tranziții verzi către o dezvoltare economică durabilă.

Contact: Beatrice Crăciun, beatrice.craciun@erasmus.unibuc.ro.

Data afișării anunțului de lansare a selecției: 24.02.2023.

Rezultele parțiale selecție de mobilități de practică proiect de mobilitate 20-MOB-0007

 (Data afișării 22.03.2023)

Nume prenume candidat Facultate Rezultat
Gorunescu Mircea-Adrian Istorie admis
Măciucă Daria-Elena Geologie și Geofizică admis
Oancea            Daniela-Camelia ISDS admis

2022

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 31.01.2022, s-a aprobat lansarea selecției pentru mobilități de studiu în cadrul proiectului SEE cu numărul 20-MOB-0007 (runda a doua).

Sunt disponibile 8 de mobilități de studiu la universitatea parteneră din proiect, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norvegia, în anul academic 2022 – 2023.

Acestea vor fi finanțate conform bugetului proiectului pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic (dar nu mai mult de 6 luni). Grantul pentru subzistență este de 1200 euro/lună, grantul pentru transport fiind de 360 euro.

Precizăm că finanțarea se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă. În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității.

Mobilitățile de studiu oferă oportunitatea de participare la cursuri și examene la discipline și subiecte relevante pentru istoria și managementul resurselor naturale, iar finalizarea stagiilor cu note și credite este o condiție pentru validarea și recunoașterea rezultatelor obținute.

Studenții de schimb care studiază la NTNU au posibilitatea de a se înregistra la cursuri dechise (cursuri care nu necesită admitere la un anumit program de studiu) în limita locurilor disponibile.

Lista cursurilor în domeniul științelor sociale: https://www.ntnu.edu/studies/exchange/social-sciences

Lista cursurilor de la Faculty of Humanities: https://www.ntnu.edu/studies/courses (cu filtrare dupa facultate, semestrul și limba de predare a cursurilor)

Alte cursuri de interes:

Master Studii Europene: https://www.ntnu.edu/studies/meurstud/components (în limita locurilor disponibile.)

Master Globalizarea și Dezvoltarea Sustenabilă: https://www.ntnu.edu/studies/msglopol (în limita locurilor disponibile.)

Mai multe informații despre universitatea parteneră:

Criterii de eligibilitate și selecție ale Universității din București:

 • să fie student (înscris cel puțin în al doilea an de studiu)/masterand/doctorand, la cursuri zi, în Școala Doctorală Interdisciplinară (ISDS-UB) sau într-una din următoarele facultăți: Facultatea de Istorie, Facultatea de Administrație și Afaceri, Facultatea de Geografie, Facultatea de Geologie și Geofizică și Facultatea de Științe Politice atât la selecție cât și pe durata mobilității. Studenții din ani terminali în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe semestrul al II-lea din anul I de master/doctorat, cu condiția admiterii la master/doctorat și prezentarea la Biroul Erasmus+ al UB a adeverinței de la facultate care confirmă admiterea la studii de master/doctorale (în domeniul/specializarea pentru care au fost selectați).
 • să aibă rezultate academice remarcabile
 • să facă dovada cunoaşterii limbii engleze (certificat/diplomă/atestat, nivel minim B2);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie în limba engleză
 • să prezinte un Plan al programului de studiu, plan care trebuie să conțină în mod obligatoriu lista cu cursurile pe care ar vrea să le urmeze pe perioada stagiului.

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Comisia Centrală de Selecție până la data de 28.02.2022 (ora 12:00), completând aplicația disponibila aici: https://forms.gle/yMcVSpfHgwYVZyUq9

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție.

Punctajul pentru selecție, stabilit în conformitate cu prevederile ghidului programului, este următorul:

Media școlară – pondere 20% din punctaj, max. 20 puncte,

Motivația efectuării mobilității (scrisoare de motivație/intenție) – pondere 20% din punctaj, max. 20 puncte,

Dovada competențelor lingvistice (cunoașterea limbii țării gazdă reprezentând un plus) -pondere 20% din punctaj, max. 20 puncte,

Selecția studenților se va desfășura sub formă de interviu (pondere 40% din punctaj, max. 40 puncte), urmărind următoarele aspecte: confirmarea conținutului scrisorii de intenție și evaluarea atitudinii față de posibila experiență de mobilitate în Norvegia.

Studenții romi, studenții cu nevoi speciale sau cu un fundal socio-economic dezavantajat pot obține puncte prioritare suplimentare, în valoare de 20% din scor maxim posibil.

Interviul selecției va avea loc online în perioada 1-4 martie, la o dată și o oră ce vor fi comunicate ulterior.

Afișarea rezultatelor parțiale se va face în data de 07.03.2022, ora 12, iar contestațiile se depun în perioada 07.03.2022, ora 12-08.03.2022, ora 12 Rezultatele finale ale selecției se vor afișa în data de 11.03.2022, ora 10.

Pentru contestații ulterior celor adresate Comisiilor de Selecție vă puteți adresa în primul rând Biroului Erasmus+ al Universității din București sau ulterior Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Mai multe informații despre proiectul de mobilități 20-MOB-007 se găsesc AICI

Contact: Beatrice Crăciun, beatrice.craciun@erasmus.unibuc.ro, Corina Doboș, corina.dobos@istorie.unibuc.ro.

Data afișării anunțului de lansare a selecției: 09.02.2022.

Informații cu privire la prima rundă a selecției pot fi accesate AICI.

Rezultele parțiale ale selecției organizate în cadrul proiectului de mobilități 20-MOB-0007

 (Data afișării 07.03.2022)

Nume prenume candidat Facultate Rezultat
Beșleagă Ioana Istorie admis
Stancu Denisa Cătălina Școala Doctorală de Filosofie Respins, dosar neeligibil.

Criteriu de eligibilitate neîndeplinit

student /masterand/doctorand, la cursuri zi, în Școala Doctorală Interdisciplinară (ISDS-UB) sau într-una din următoarele facultăți: Facultatea de Istorie, Facultatea de Administrație și Afaceri, Facultatea de Geografie, Facultatea de Geologie și Geofizică și Facultatea de Științe Politice atât la selecție cât și pe durata mobilității.

Contestațiile se pot depune la adresa de email beatrice.craciun@erasmus.unibuc.ro până la data de 07.03.2022, ora 12

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 21.03.2022, s-a aprobat lansarea selecției pentru mobilități de studiu în cadrul proiectului SEE cu numărul 20-MOB-0007 (runda a treia).

Sunt disponibile 7 de mobilități de studiu la universitatea parteneră din proiect, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norvegia, în semestrul al II-lea al anului academic 2022 – 2023.

Acestea vor fi finanțate conform bugetului proiectului pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic (dar nu mai mult de 6 luni). Grantul pentru subzistență este de 1200 euro/lună, grantul pentru transport fiind de 360 euro.

Precizăm că finanțarea se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă. În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității.

Mobilitățile de studiu oferă oportunitatea de participare la cursuri și examene la discipline și subiecte relevante pentru istoria și managementul resurselor naturale, iar finalizarea stagiilor cu note și credite este o condiție pentru validarea și recunoașterea rezultatelor obținute.

Studenții de schimb care studiază la NTNU au posibilitatea de a se înregistra la cursuri dechise (cursuri care nu necesită admitere la un anumit program de studiu) în limita locurilor disponibile.

Lista cursurilor în domeniul științelor sociale: https://www.ntnu.edu/studies/exchange/social-sciences

Lista cursurilor de la Faculty of Humanities: https://www.ntnu.edu/studies/courses (cu filtrare dupa facultate, semestrul și limba de predare a cursurilor)

Alte cursuri de interes:

Master Studii Europene: https://www.ntnu.edu/studies/meurstud/components (în limita locurilor disponibile.)

Master Globalizarea și Dezvoltarea Sustenabilă: https://www.ntnu.edu/studies/msglopol (în limita locurilor disponibile.)

Mai multe informații despre universitatea parteneră:

Criterii de eligibilitate și selecție ale Universității din București:

 • să fie student (înscris cel puțin în al doilea an de studiu)/masterand/doctorand, la cursuri zi, în Școala Doctorală Interdisciplinară (ISDS-UB) sau într-una din următoarele facultăți: Facultatea de Istorie, Facultatea de Administrație și Afaceri, Facultatea de Geografie, Facultatea de Geologie și Geofizică și Facultatea de Științe Politice atât la selecție cât și pe durata mobilității.
 • să aibă rezultate academice remarcabile
 • să facă dovada cunoaşterii limbii engleze (certificat/diplomă/atestat, nivel minim B2);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie în limba engleză
 • să prezinte un Plan al programului de studiu, plan care trebuie să conțină în mod obligatoriu lista cu cursurile pe care ar vrea să le urmeze pe perioada stagiului.

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Comisia Centrală de Selecție până la data de 06.06.2022 (ora 13:00), completând aplicația disponibila aici

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție.

Punctajul pentru selecție, stabilit în conformitate cu prevederile ghidului programului, este următorul:

Media școlară – pondere 20% din punctaj, max. 20 puncte,

Motivația efectuării mobilității (scrisoare de motivație/intenție) – pondere 20% din punctaj, max. 20 puncte,

Dovada competențelor lingvistice (cunoașterea limbii țării gazdă reprezentând un plus) -pondere 20% din punctaj, max. 20 puncte,

Selecția studenților se va desfășura sub formă de interviu (pondere 40% din punctaj, max. 40 puncte), urmărind următoarele aspecte: confirmarea conținutului scrisorii de intenție și evaluarea atitudinii față de posibila experiență de mobilitate în Norvegia.

Studenții romi, studenții cu nevoi speciale sau cu un fundal socio-economic dezavantajat pot obține puncte prioritare suplimentare, în valoare de 20% din scor maxim posibil.

Interviul selecției va avea loc online în perioada 8-10 iunie, la o dată și o oră ce vor fi comunicate ulterior.

Afișarea rezultatelor parțiale se va face în data de 07.06.2022, ora 10, iar contestațiile se depun în perioada 07.06.2022, ora 10-08.06.2022, ora 10 Rezultatele finale ale selecției se vor afișa în data de 13.06.2022, ora 10.

Pentru contestații ulterior celor adresate Comisiilor de Selecție vă puteți adresa în primul rând Biroului Erasmus+ al Universității din București sau ulterior Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Mai multe informații despre proiectul de mobilități 20-MOB-007 se găsesc AICI

Contact: Beatrice Crăciun, beatrice.craciun@erasmus.unibuc.ro, Corina Doboș, corina.dobos@istorie.unibuc.ro.

Data afișării anunțului de lansare a selecției: 02.05.2022.

Rezultele parțiale ale selecției organizate în cadrul proiectului de mobilități 20-MOB-0007

 (Data afișării 07.06.2022)

 

Nume prenume candidat Facultate Rezultat
Mitroi Andreea Istorie admis
Drăgoi Ștefan Istorie admis

Ca urmare a solicitarilor primite de la studenți și a faptului că nu au fost ocupate locurile scoase la selecție, Comisia de Selecție a decis redeschiderea aplicației pentru perioada 14 iunie – 20 iunie, ora 10:00. Interviul va avea loc în data de 20 iunie 2022, la o oră ce se va comunica ulterior (data afișării 14.06.2022)

Rezultele selecției organizate în cadrul proiectului de mobilități 20-MOB-0007 (prelungire aplicație)

(Data afișării 20.06.2022)

Nume prenume candidat Facultate Rezultat
Chiribeș Maria Administrație și Afaceri Admisă sub rezerva admiterii la programul de master
Proiectul de mobilități 20-MOB-0007 - UniBuc - Universitatea din București

CONTACT

Tel: +4021-305.46.43 (int. 4643)
+4021-305.46.44 (int. 4644)

E-mail: contact@erasmus.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 11:00 – 13:00

Adresă
Șoseaua Panduri, nr. 90, etaj 4, camera 404, sector 5, 050663, Bucureşti

INTERNAŢIONAL

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services