fbpx

Programul ERASMUS – mobilități cadre didactice

Lansarea Selecției pentru mobilități de predare Erasmus+ pentru semestrul al doilea al anului academic 2021-2022 în facultățile UB

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 07.02.2022, s-a aprobat lansarea selecției pentru mobilități mobilități de predare în cadrul Programului ERASMUS+, pentru un număr total de 84 de bursieri pe universitate, pe durata semestrului al doilea al anului academic 2021-2022 (până la 31.05.2022).

Finanțarea acestor mobilități este realizată din Proiectul de mobilități ERASMUS+ nr. 2019-1-RO01-KA103-061898 (finalizarea mobilităților fiind posibilă până la 31.05.2022, data de finalizare a proiectului sus-menționat).

Criteriile minimale de selecție pentru cadre didactice Erasmus sunt următoarele:

-calitatea de personal didactic al UB (angajat cu contract de munca în UB pentru activități de predare, cu sau fără titlul de doctor),

-prezentarea unui Curriculum Vitae într-o limbă străină (format Europass),

-prezentarea unui plan de predare provizoiu pentru stagiu de mobilitate.

Selecția are loc la nivelul fiecărei facultăți din cadrul UB, în baza acordurilor bilaterale Erasmus încheiate, conform criteriilor minimale de eligibilitate și selecție și a celor proprii facultății respective (lista acordurilor disponibilă AICI).

Repartizarea locurilor alocate facultăților pentru mobilități de predare Erasmus 2021-2022 este disponibilă AICI.

Finanțarea mobilităților de predare 2021-2022 este pentru maxim 5 zile de activitate de predare (total 8 ore de predare) și 2 zile pentru transportul internațional (o zi înainte de începerea activității de predare și o zi după ultima zi de predare). Minimul de perioada finanțată este de 2 zile de predare (zile consecutive) și 2 zile pentru transport internațional.

Conform anunţului din Apelul Naţional pentru mobilităţi Erasmus 2019, grantul zilnic pentru mobilități de predare este stabilit după cum urmează:

Țara gazdă Suma pe zi în EURO
Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Norvegia, Suedia 180
Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania 160
Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord

Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

140

Contribuție la costurile de transport, conform calculatorului european al distanțelor, se acordă astfel:

Distanța de deplasare Suma alocată
Între 10 și 99 KM: 20 EUR per participant
Între 100 și 499 KM: 180 EUR per participant
Între 500 și 1999 KM: 275 EUR per participant
Între 2000 și 2999 KM: 360 EUR per participant
Între 3000 și 3999 KM: 530 EUR per participant
Între 4000 și 7999 KM: 820 EUR per participant
8000 KM sau mai mult: 1500 EUR per participant

Selecția pentru mobilități de predare Erasmus+ pentru anul academic 2022-2023 va fi lansată ulterior finalizării prezentei selecții (perioadă estimativă aprilie-mai 2022).

Contact:

Anca Stoica, Responsabil Erasmus+

Biroul Erasmus+ al Universității din București

anca.stoica@erasmus.unibuc.ro

Runda a doua 2021 a Selecției Centralizate pentru mobilități de predare Erasmus + CIVIS 

 În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 5 iulie 2021 s-a aprobat lansarea rundei a doua de selecție pentru un număr de 25 de mobilități de predare în cadrul Programului ERASMUSpentru stagii de predare în cadrul școlilor de vară/toamnă/iarnă organizate de către universitățile partenere CIVIS, pentru derulare în perioada iulie 2021 – 31 mai 2022.

Mobilitățile de predare Erasmus+ CIVIS vor fi finanțate pentru o perioada de minim 4 zile în instituția gazdă (2 zile de predare și 2 zile pentru transport) și maxim 7 zile (5 zile de predare și 2 zile pentru transport). Finanțarea este condiționată de prezența fizică în instituția gazdă și de un număr minim de 8 ore de predare pentru 5 zile.

Mobilitățile se pot efectua în cadrul celor 7 universități partenere CIVIS (Aix-Marseille Universite, Sapienza Universita di Roma, National Kapodistrian University of Athens, Eberhard Karls Universitaet Tuebingen, Université Libre de Bruxelles, Universidad Autónoma de Madrid, Stockholm University), cu activități de predare în cadrul școlilor de vară/toamnă/iarnă organizate de către acestea.

Criterii de eligibilitate și selecție:

 • personal didactic al UB (care derulează activități de predare);
 • prezentarea unei scrisori de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității în cadrul universității CIVIS (într-o limbă străină);
 • prezentarea unui Plan de predare provizoriu pentru mobilitate (conform modelului Staff Mobility for Teaching – Mobility Agrement, disponibil AICI
 • prezentarea unui Curriculum Vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină).

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 16 iulie 2021 (ora 13:00), completând aplicația disponibilă AICI.

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus  + CIVIS, compusă din:

 • Președinte comisie de selecție: Conf. Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,
 • Membrii comisiei de selecție:
  • Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional Erasmus.
  • Anca Stoica, responsabil Erasmus+.

Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru următoarele criterii:

 • Motivația efectuării mobilității într-o universitate CIVIS (scrisoare de intenție): punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 • Plan al programului de predare în instituția gazdă CIVIS: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.

Rezultatele selecției se vor afișa după data de 19 iulie 2021.

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile aici și aici.

Contact: Biroul Erasmus+ al Universității din București – contact@erasmus.unibuc.ro.

Data afișării anunțului de lansare a selecției: 07.07.2021

Lansarea Selecției Centralizate pentru mobilități de predare Erasmus + CIVIS pentru anul academic 2021-2022

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 7 iunie 2021 s-a aprobat lansarea selecției pentru un număr de 30 de mobilități de predare în cadrul Programului ERASMUSpentru stagii în cadrul universităților partenere CIVIS, pentru derulare în perioada iulie 2021 – 31 mai 2022.

Mobilitățile de predare Erasmus+ CIVIS vor fi finanțate pentru o perioada de minim 4 zile în instituția gazdă (2 zile de predare și 2 zile pentru transport) și maxim 7 zile (5 zile de predare și 2 zile pentru transport). Finanțarea este condiționată de prezența fizică în instituția gazdă și de un număr minim de 8 ore de predare pentru 5 zile.

Mobilitățile se pot efectua în cadrul celor 7 universități partenere CIVIS (Aix-Marseille Universite, Sapienza Universita di Roma, National Kapodistrian University of Athens, Eberhard Karls Universitaet Tuebingen, Université Libre de Bruxelles, Universidad Autónoma de Madrid, Stockholm University), pentru stagii de predare în cadrul școlilor de vară/toamnă/iarnă organizate de către acestea.

Criterii de eligibilitate și selecție:

 • calitatea de cadru didactic al UB (angajat cu contract de muncă pentru activități de predare);
 • prezentarea unei scrisori de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității în cadrul universității CIVIS (într-o limbă străină);
 • prezentarea unui Plan de predare provizoriu pentru mobilitate (conform modelului Staff Mobility for Teaching – Mobility Agrement, disponibil AICI),
 • prezentarea unui Curriculum Vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină).

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 18 iunie 2021 (ora 13:00), completând aplicația AICI.

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus  + CIVIS, compusă din:

 • Președinte comisie de selecție: Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,
 • Membrii comisiei de selecție:
  • Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional Erasmus.
  • Anca Stoica, responsabil Erasmus+.

Comisia Centrală de Contestații pentru Selecția Erasmus + CIVIS este compusă din:

 • Președinte comisie de contestații: Prof. dr. Bogdan Ștefănescu, Prorector Internaționalizare,
 • Membrii comisiei de contestații:
  • Raluca Amza, responsabil Erasmus+.
  • Beatrice Crăciun, responsabil Erasmus+.

Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru următoarele criterii:

 • Motivația efectuării mobilității într-o universitate CIVIS (scrisoare de intenție): punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 • Plan al programului de predare în instituția gazdă CIVIS: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.

Rezultatele selecției se vor afișa după data de 22 iunie 2021.

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile aici și aici.

Contact: Biroul Erasmus+ al Universității din București – contact@erasmus.unibuc.ro .

Data afișării anunțului de lansare a selecției: 10.06.2021

Rezultatele selecției pentru mobilități de predare Erasmus+ CIVIS, runda 1 – 2021 sunt disponibile aici.

Programul ERASMUS pentru mobilități este o componentă a noului Program Comunitar Erasmus+ (2014-2020), care îşi propune să ajute mobilităţile universitare – atât ale studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor, cât şi ale cadrelor didactice, în scop de predare (Teaching Assignment – TA).

În vederea obținerii unui sprijin financiar ERASMUS pentru o asemenea mobilitate, trebuie să participați la selecția organizată la nivel de facultate. Vă rugăm să consultați Responsabilul Erasmus din facultatea dv. pentru detalii.

După ce v-ați regasit pe lista de mobilități aprobată de facultate în urma selecției, trebuie să depuneți o serie de documente la Biroul Erasmus+ al UB, în vederea obținerii ordinului de deplasare.

Acte necesare în vederea obţinerii ordinului de deplasare în cadrul Programului ERASMUS, pentru cadre didactice (de depus la BE+ cu maxim 10 zile lucrătoare înaintea deplasării):
– scrisoare de acceptare / invitaţie din partea instituţiei gazdă (menţionând perioada exactă şi minimul de 8 ore de activităţi didactice de desfăşurat în cadrul Programului ERASMUS);
– cerere de deplasare (semnată de directorul de departament şi de decan);
– nota de mandat;
– copie după cartea de identitate.

La finalul stagiului ERASMUS, trebuie să vă prezentați la Biroul Erasmus+ al UB cu următoarele documente, care confirmă activitatea de predare în instituția gazdă:

1. Certificat semnat și ștampilat de universitatea gazdă (care să conțină confirmarea perioadei exacte, inclusiv nr. de ore de predare, cu mențiunea ”în cadrul Programului Erasmus+ Teaching Assignement”)
2. « Teaching Mobility Agreement», semnat de universitatea gazdă și de titularul deplasării,
3. Chestionar de completat la întoarcere (« Raport de evaluare a mobilității de predare ERASMUS»), semnat de titularul deplasării,
4. Plan / schiță de predare (făcut înaintea plecării), semnat de titularul deplasării,
5. Raport de activitate (conform planului inițial de predare, la întoarcere), semnat de titularul deplasării,
6. Biletul de transport (inclusiv tichetele de îmbarcare în avion).

CONTACT

Tel: +4021-305.46.43 (int. 4643)
+4021-305.46.44 (int. 4644)

E-mail: contact@erasmus.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 11:00 – 13:00

Adresă
Șoseaua Panduri, nr. 90-92, etaj 4, camera 406, Sector 5, 050663, Bucureşti

INTERNAŢIONAL

NOUTĂȚI

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services