fbpx

Stagii de formare profesională Erasmus+

Stagii de formare profesională în cadrul Programului Erasmus 2018-2019

În Ședința de Biroului Executiv al Consiliului de Administrație din data de 18 februarie 2019 a fost aprobată lansarea selecției pentru stagii de mobilități pentru formare profesională în cadrul Programului ERASMUS, în perioada aprilie – iulie 2019, cu finanțare din fonduri ERASMUS 2018-2019, capitolul Staff Training (S.T.T.), pentru un număr total de 50 mobilități pentru Universitatea din București. 

Conform deciziei B.E.C.A., această selecție de mobilități de formare profesională Erasmus pentru 2018-2019 este destinată personalului didactic-auxiliar și personalului didactic cu funcții și/sau responsabilități administrative în facultăți. 

Scopul acestor deplasări reprezintă schimbul de experiență ale personalului UB cu birourile de profil din cadrul instituțiilor partenere ERASMUS, în special în domeniul relațiilor internaționale și al gestionării administrative a studenților și cadrelor didactice din străinătate (ERASMUS și internaționali), conform parteneriatelor încheiate cu acest scop (din lista disponibilă la adresa https://www.unibuc.ro/destinatii_stt_valabile_2018-2019/).

Stagiul de formare va fi finanțat din fonduri ERASMUS pentru un număr de minim 4 zile, maxim 7, din care minim 2 zile consecutive de activități de formare (minim 8 ore) și maxim 2 zile pentru transport (o zi înainte și o zi după stagiul de mobilitate). Durata stagiului finanțat va fi calculată luând în considerare perioada stagiului acceptată de instituția gazdă.

Finanțarea ERASMUS reprezintă o sumă forfetară compusă dintr-un grant alocat pentru subzistență (conform baremelor zilnice pe țări din tabelul de mai jos) și un grant pentru transport internațional, în funcție de numărul de kilometri până la localitatea de destinație (conform calculatorului on-line de distanță, disponibil pe website-ul Comisiei Europene la adresa http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Baremele zilnice pentru subzistență („per diem”) pentru fiecare țară de destinație sunt:

Țara gazdă Suma/zi EUR
Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia 180
Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania 160
Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia 140

Grantul (suma forfetară) acordat pentru transportul internațional, conform distanței până în orașul universității gazdă (precizată în tabelul de acorduri Erasmus semnate), este:

o   Distanțe între 10 și 99 km – 20 euro/pers.

o   Distanțe între 100 și 499 km – 180 euro/pers.

o   Distanțe între 500 și 1999 km – 275 euro/pers.

o   Distanțe între 2000 și 2999 km – 360 euro/pers.

o   Distanțe între 3000 și 3999 km – 530 euro/pers.

o   Distanțe între 4000 și 7999 km – 820 euro/pers.

Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 20 martie 2019 dosarele pentru selecție, respectiv :

 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Scrisoare de intenție/motivație, într-o limbă străină (care să conțină obiectivele și valoarea adăugată a moblității, rezultate estimate și impactul lor, relevanța cu Programul ERASMUS a activității desfășurate în mod curent),
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie),
 • Plan de activități de formare profesională pe durata stagiului Erasmus: de completat formularul Staff Mobility for Training – Mobility Agreement (disponibil la adresa https://www.unibuc.ro/staff-mobility-for-training-mobility-agreement-2018-2019/), semnat de șeful ierarhic superior; formularul trebuie să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă și departamentul administrativ de profil,
 • Lista opțiunilor de instituții gazdă pentru mobilitatea Erasmus (3 opțiuni în ordinea preferinței, alese din lista de parteneriate încheiate pentru stagii de formare profesională Erasmus, disponibilă la adresa https://www.unibuc.ro/destinatii_stt_valabile_2018-2019/),
 • Copie după cartea de identitate.
 • adeverință de la facultate pentru funcția și/sau responsabilitatea administrativă deținută de candidat (nu este necesară în cazul decanilor, prodecanilor, directorilor de departament și responsabililor Erasmus) – conform modelului atasat.

Criteriile de selecție pentru mobilități de formare profesională 2018-2019 sunt următoarele:

I. Evaluarea dosarului – punctaj de la 1 la 50, 50 reprezentând maximum, repartizat astfel:

 1. Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină – punctaj de la 1 la 10, 10 reprezentând maximum,
 2. Scrisoare de intenție / motivație, într-o limbă străină  – punctaj de la 1 la 10, 10 reprezentând maximum,
 3. Atestat de cunoașterea unei limbi străine (certificat/diplomă) – punctaj de la 1 la 10, 10 reprezentând maximum,
 4. Plan de activități de formare profesională pe durata stagiului – punctaj de la 1 la 10, 10 reprezentând maximum,
 5. Relevanța cu Programul ERASMUS a activității desfășurate în mod curent – punctaj de la 1 la 10, 10 reprezentând maximum.

II. Inverviu (într-o limbă străină) – punctaj de la 1 la 50, 50 reprezentând maximum, repartizat astfel:

 1. Cunoașterea unei limbi străine – punctaj de la 1 la 20, 20 reprezentând maximum,
 2. Relevanța activității administrative a candidatului pentru dezvoltarea capacității de internaționalizare a UB – punctaj de la 1 la 20, 20 reprezentând maximum.
 3. Motivație pentru mobilitate – punctaj de la 1 la 10, 10 reprezentând maximum.

Selecția dosarelor va avea lor în data de 22 martie 2019, iar după selecția dosarelor candidații declarați admiși vor fi convocați pentru interviu (într-o limbă străină).         

Comisia de selecție este compusă din:

– Președinte comisie de selecție – Conf. Dr. Sorin Costreie (Prorector Relații Internaționale),

– Membrii comisiei de selecție: Ec. Aida Alexandroaia (Director General Administrativ Adjunct), Alina Cristovici (Coordonator Instituțional Erasmus și Director Relații Internaționale).

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.

Titularii stagiilor de mobilitate pentru formare profesională vor depune la Biroul Erasmus+, în termen de 30 zile de la data finalizării selecției, următoarele documente:

– Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă,

– Plan de activități de formare profesională, aprobat și semnat de instituția gazdă,

– Cererea de deplasare internațională Erasmus,

– Contractul financiar STT (de trimis electronic pe e-mail).

Înainte de plecare în stagiu, se acordă un avans in valoare de 80% din totalul grantului acordat, restul de 20% fiind plătit la întoarcerea din stagiu, în urma depunerii documentelor justificative la Biroul Erasmus+ și a completării chestionarului de satisfacție al Comisiei Europene.

Documente de furnizat la întoarcerea din stagiu:

– certificat de prezență, semnat și ștampilat de instituția gazdă,

– bilete de transport internațional (inclusiv tichete de îmbarcare / boarding pass),

– raport de activitate.

Documente

CONTACT

Tel: +4021-305.46.43 (int. 4643)
+4021-305.46.44 (int. 4644)

E-mail: contact@erasmus.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 11:00 – 13:00

Adresă
Șoseaua Panduri, nr. 90-92, etaj 4, camera 406, Sector 5, 050663, Bucureşti

INTERNAŢIONAL

NOUTĂȚI

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services