Selecție

SELECȚIE ERASMUS ÎN FACULTĂȚI
(mobilități de studiu)
pentru anul academic 2019 – 2020

Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu) pentru anul academic 2019 – 2020 are loc în fiecare facultate a UB, în perioada martie – aprilie 2019, în funcție de datele stabilite de aceasta.Dosarele pentru selecție se depun la facultate, iar selecția este realizată tot la nivel de facultate.Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate.  Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate, alocate fiecărei facultăți, se află în tabelul de mai jos.Criterii generale de selectie (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):

  • calitate de student / masterand / doctorand la UB la cursuri regulate/la zi, la selecție și pe durata stagiului;
  • absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru nivel licență);
  • integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță);
  • promovarea unui test de limbă straină / cunoștințe lingvistice într-o limbă străină;
  • prezentarea unei scrisori de intentie / de motivație într-o limbă străină ;
  • prezentarea unui curriculum vitae, obligatoriu în format Europass (într-o limbă străină).
  • prezentarea unui program de studiu prevăzut pentru stagiu.

Precizăm că în cadrul noului Program ERASMUS+, un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.un student care a beneficiat de stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licență, mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata studiilor de masterat).

După selecția din facultate, 12 iunie 2019 este termenul limită de primire al dosarelor și formularelor la Biroul Erasmus+ (BE+) al UB pentru titularii de burse și pentru rezerve (pentru ambele semestre).

Precizări:

  • Studenții din anul I (licență) în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe) și prezentarea la BE+ a adeverinței de la facultate care să confirme acest lucru,
  • Studenții din ani terminali (licență) în momentul selecției, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master, cu condiția admiterii la master și prezentarea la BE+ a adeverinței de la facultate care confirmă admiterea,
  • Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare obligatoriu pe sem. II, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant. Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat BE+.

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru a.a. 2019-2020, este:

Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Islanda,  Norvegia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania, Danemarca, Suedia 520 € / lună
Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia 470 € / lună

 

Finanțarea ERASMUS este pentru 5 luni de stagiu (maxim 150 de zile) și nu este destinată acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate.

Facultatea UB Nr. mobilități studenți alocate pentru 2019-2020
Administrație și Afaceri 20
Biologie 3
Chimie 4
Drept 10
Filosofie 13
Filosofie – UNESCO 1
Fizică 2
Geografie 14
Geologie și Geofizică 3
Istorie 17
Jurnalism și Științele Comunicării 10
Jurnalism și Științele Comunicării
(parteneriat cu Universite Lumiere Lyon 2)
5
Limbi și Literaturi Străine 87
Litere 13
Litere-CESI 3
Matematică și Informatică 3
Psihologie și Științele Educației 14
Psihologie și Științele Educației (stagii de studiu+practică) – parteneriat cu Via University College) 7
Sociologie și Asistență Socială 16
Științe Politice 38
Teologie Ortodoxă 13
Teologie Baptistă 1
CEREFREA 4
Total mobilități de studiu Erasmus 2019-2020 301
STAGIUL ERASMUS

CONTACT

Tel: +4021-307.73.23
+4021-307.73.24
+4021-307.73.83 (int. 323, 324, 383)
E-mail: contact@erasmus.unibuc.ro

Programul cu publicul: 
Luni-joi: 11:00 – 13:00

Adresă:
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, camera 301, etajul 2, Sector 5, 050107, București

INTERNAŢIONAL

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.