Selecție

Selecție pentru mobilități de studii Erasmus+ CIVIS
pentru anul academic 2023 – 2024

Rezultate FINALE mobilități Erasmus+ CIVIS 2023-2024

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 20.03.2023, s-a aprobat lansarea selecției centralizate pentru mobilități de studii Erasmus+ în cadrul universităților partenere în cadrul Alianței CIVIS pentru anul academic 2023-2024, pentru un număr de 250 de mobilități pe întreaga universitate.

Selecția centralizată pentru mobilități de studii Erasmus+ în cadrul universităților partenere CIVIS are loc la nivelul Direcției Relații Internaționale (Biroul Erasmus+), pentru un număr 250 de mobilități ERASMUS+ CIVIS, prin transmiterea documentelor on-line în formularul disponibil AICI (https://forms.gle/fPND78nD5eC7o5URA) până la data de 10 mai 2023, ora 13:00 (ora României).

Mobilitățile de studii Erasmus+ CIVIS vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru pe durata anului academic 2023-2024 (grant 600 euro/lună).

Precizăm că finanțarea Erasmus+ se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă.

Mobilitățile de studii Erasmus+ CIVIS se pot efectua în cadrul a 9 universități partenere în cadrul Alianței CIVIS, conform locurilor alocate de acestea pentru Universitatea din București:

 1. AMU (Aix Marseille Universite) – numar locuri si conditii 2023-2024
 2. NKUA (National and Kapodistrian University of Athens) – numar locuri si conditii 2023-2024
 3. PLUS (Paris Lodron Universität Salzburg) – numar locuri si conditii 2023-2024
 4. SU (Stockholm University) – numar locuri si conditii 2023-2024
 5. SUR (Sapienza Universita di Roma) – numar locuri si conditii 2023-2024
 6. TU (Tubingen Universitat) – numar locuri si conditii 2023-2024
 7. UAM (Universidad Autonoma de Madrid) – numar locuri si conditii 2023-2024
 8. ULB (Universite Libre de Bruxelles) – numar locuri si conditii 2023-2024
 9. UoG (University of Glasgow) – numar locuri si conditii 2023-2024

Criterii de eligibilitate și selecție ale Universității din București pentru mobilități Erasmus+ CIVIS:

 • Calitate de student/masterand/doctorand al UB (cursuri zi) la momentul selecției și pe durata mobilității Erasmus+;
 • să aibă rezultate academice remarcabile,
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat, nivel minim B2);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității în cadrul universității CIVIS (care că cuprindă scopul, motivele, obiectivele vizate pentru mobilitate, scrisoare redactată într-o limbă străină de circulație internațională),
 • să prezinte un Plan al programului de studii în instituția gazdă CIVIS, prin completarea documentului „CIVIS Study Programme 2023-2024”, document care trebuie completat într-o limbă străină de circulație internațională. Pentru completarea planului de studii, candidații trebuie să acceseze pagina de internet a universității gazdă și a programului de studii ales, prin link-urile din tabelele Excel care conțin numărul de locuri și condiții specifice ale universității partenere CIVIS. Planul de studii trebuie să conțină lista disciplinelor/cursurilor care vor fi urmate în cadrul programului de studii ales la universitatea gazdă, totalizând 30 de credite (ECTS). Modelul de document „CIVIS Study Programme 2023-2024” necesar a fi completat este disponibil aici;
 • să prezinte un Curriculum Vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină de circulație internațională);
 • să prezinte cel puțin o recomandare, justificată din punct de vedere academic, pentru efectuarea mobilității în cadrul universității CIVIS. Recomandarea trebuie să fie semnată din partea unui cadru didactic universitar, din facultatea respectivă sau din cadrul facultății/universității unde candidatul a finalizat studiile universitare anterioare (în cazul studenților aflați în anul 1 de studiu licență/master). Recomandarea poate fi redactată în limba română.

Candidații trebuie să întrunească atât criteriile de selecție din cadrul universităților partenere CIVIS, cât și criteriile academice indicate de acestea (liste disponibile aici)

De asemenea, numărul de locuri alocat (pe domenii de studii, pe cicluri de studii și facultăți/școli), precizat în fișele universităților partenere CIVIS, este numărul maxim de mobilități posibile pentru studenți ai Universității din București, pentru respectivele facultăți/domenii/niveluri de studii.

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus+ CIVIS, compusă din:

 • Președinte comisie de selecție: Conf. Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,
 • Membrii comisiei de selecție:
  • Alina Cristovici, Director Relații Internaționale și Coordonator Instituțional Erasmus.
  • Raluca Amza, responsabil Erasmus+ și Coordonator Instituțional CIVIS.

Comisia Centrală de Contestații pentru Selecția Erasmus+ CIVIS este compusă din:

 • Președinte comisie de contestații: Conf. dr. Mugur Zlotea, Prorector Internaționalizare,
 • Membrii comisiei de contestații:
  • Anca Stoica, responsabil Erasmus+.
  • Beatrice Crăciun, responsabil Erasmus+.

Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru criteriile:

 1. Media școlară: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim), conform mediei școlare a anului academic anterior, inclusiv a semestrului 1 din 2022-2023,
 2. Motivația efectuării mobilității Erasmus într-o universitate CIVIS (scrisoare de motivație/intenție): punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 3. Plan al programului de studii în instituția gazdă CIVIS: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 4. Recomandare pentru efectuarea mobilității Erasmus, din partea unui cadru didactic universitar: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).  

Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.

Rezultele selecției se vor afișa după data de 15 mai 2023.

După finalizarea selecției, listele cu candidații declarați admiși vor fi transmise universităților gazdă CIVIS, în vederea validării finale. În cazul acceptării lor, candidații devin beneficiari Erasmus și vor primi din partea Biroului Erasmus+ al UB îndrumări pentru a realiza formalitățile de pregătire și derulare a mobilității pentru anul academic 2023-2024.

Precizări privind efectuarea mobilității Erasmus+:

 • Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă.
 • Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 sau 4 și master anul 2) vor putea beneficia de mobilități Erasmus+ derulate numai în semestrul al doilea 2023-2024 (condiționant de admiterea la master/doctorat).

Precizări privind finanțarea ERASMUS+:

 • Se acordă pentru minim 3 luni de mobilitate în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul semestrului din universitatea gazdă 2023-2024.
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).
 • În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii).

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile aici și aici.

***************************************************************************************

Selecții la nivelul fiecărei facultăți pentru mobilități de studii Erasmus+ în
cadrul universităților partenere ale UB (în afara Alianței CIVIS)

 

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 20.03.2023, s-a aprobat lansarea selecțiilor pentru mobilități de studii Erasmus+ pentru anul academic 2023-2024, selecții organizate la nivelul fiecărei facultăți pentru un număr total de 400 de mobilități de studii Erasmus+ în cadrul universităților partenere ale UB (în afara CIVIS).

Selecția pentru mobilități de studii ERASMUS+ în cadrul universităților partenere (în afara Alianței CIVIS) pentru anul academic 2023 – 2024 are loc în fiecare facultate a UB, în perioada martie – aprilie 2023, în funcție de datele stabilite de aceasta, pentru un număr total de 400 de mobilități.

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultatea dv.  Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate alocate fiecărei facultăți se află AICI.

Criterii generale de selecție Erasmus+ (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):

 • Calitate de student/masterand/doctorand al UB (cursuri zi) la momentul selecției și pe durata mobilității Erasmus+,
 • promovarea unui test de limbă străină / să aibă cunostințe lingvistice într-o limbă străină;
 • prezintarea unei scrisoare de intenție / de motivație într-o limbă străină;
 • prezintarea unui Plan al programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul;
 • prezintarea unui Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină.

Precizări privind efectuarea mobilității:

 • Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă.
 • Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 sau 4 și master anul 2) vor putea beneficia de mobilități Erasmus+ derulate numai în semestrul al doilea 2023-2024 (condiționant de admiterea la master/doctorat).

Precizări privind finanțarea ERASMUS+:

 • Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul semestrului din universitaea gazdă 2023-2024.
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).
 • În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii).

Nivelul grantului ERASMUS+ lunar*, stabilit la nivel național pentru a.a. 2023-2024 este:

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia 600 €/lună
Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia 540 €/lună

*luna este calculată la 30 de zile

Număr de locuri alocate facultăților UB pentru mobilități de studii Erasmus 2023-2024 (în afara CIVIS)

Facultatea UB Nr. locuri finanțate / nr. studenți bursieri Erasmus+ 2023-2024 (mobilități non-CIVIS)
Administrație și Afaceri 30
Biologie 8
CEREFREA 2
Chimie 12
Drept 26
Filosofie – UNESCO 2
Filosofie 16
Fizică 12
Geografie 24
Geologie și Geofizică 8
Istorie 16
Jurnalism și Științele Comunicării 18
Limbi şi Literaturi Străine 100
Litere 14
Litere – CESI 2
Matematică și Informatică 14
Psihologie și Științele Educației 22
Sociologie și Asistență Socială 22
Ştiinţe Politice 40
Teologie Baptistă 2
Teologie Ortodoxă 10
Nr. total bursieri Erasmus+ 2023-2024 400

 


ARHIVĂ

Facultatea UB Nr. mobilități studenți alocate pentru 2019-2020
Administrație și Afaceri 20
Biologie 3
Chimie 4
Drept 10
Filosofie 13
Filosofie – UNESCO 1
Fizică 2
Geografie 14
Geologie și Geofizică 3
Istorie 17
Jurnalism și Științele Comunicării 10
Jurnalism și Științele Comunicării
(parteneriat cu Universite Lumiere Lyon 2)
5
Limbi și Literaturi Străine 87
Litere 13
Litere-CESI 3
Matematică și Informatică 3
Psihologie și Științele Educației 14
Psihologie și Științele Educației (stagii de studiu+practică) – parteneriat cu Via University College) 7
Sociologie și Asistență Socială 16
Științe Politice 38
Teologie Ortodoxă 13
Teologie Baptistă 1
CEREFREA 4
Total mobilități de studiu Erasmus 2019-2020 301

CONTACT

Tel: +4021-305.46.43 (int. 4643)
+4021-305.46.44 (int. 4644)

E-mail: contact@erasmus.unibuc.ro

Programul cu publicul:
Luni-joi: 11:00 – 13:00

Adresă
Șoseaua Panduri, nr. 90-92, etaj 4, camera 406, Sector 5, 050663, Bucureşti

INTERNAŢIONAL

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services