Admitere cetățeni NON-EU – licență

ANUNȚ!

Universitatea din București a lansat procesul de admitere 2023 pentru cetățenii străini, procesul care are loc exclusiv online, prin transmiterea documentelor pe platforma ADMISSION-BA-UNIBUC-PLATFORM (https://forms.gle/E5ivoQkUxZnd1XZCA). Candidații care nu dețin cont de Gmail, pot trimite documentele scanate la adresa admission.BA@unibuc.ro.

Calendarul de procesului de admitere 2023 pentru cetățeni străini este :

 • Transmiterea documentelor online: 14 aprilie – 30 iunie 2023, ora 12:00 (ora București),
 • Evaluarea dosarelor: 3 – 14 iulie 2023.
 • Înmatricularea candidaților admiși: 15 – 29 septembrie 2023.

 

Dacă ați ajuns pe această pagină, înseamnă că intenționați să vă începeți experiența de student internațional. Vă mulțumim că ați luat în considerare universitatea noastră! Înainte de a începe procesul de admitere, vă rugăm să verificați dacă îndepliniți următoarele cerințe obligatorii:

 • Ați găsit în oferta noastră academică pentru anul universitar 2023-2024 un program de studii care să vă intereseze (vă rugăm să verificați oferta academică și criteriile specifice de mai jos, Cifra de școlarizare si criterii specifice – LICENȚĂ 2023)
 • Respectați criteriile specifice de admitere impuse de fiecare facultate (vă rugăm să verificați oferta academică și criteriile specifice de mai jos)
 • Diploma dvs. de liceu este recunoscută de Ministerul Educației (vă rugăm să verificați LISTA DIPLOMELOR de liceu recunoscute, anexată mai jos)
 • Au documente care atestă cetățenia unui stat terț al Uniunii Europene (NOTĂ: Cetățenii posesori ai dublei cetățenii, dintre care una română, trebuie să urmeze procedura de admitere dedicată cetățenilor români organizată de Facultățile UB. Aceștia vor fi înmatriculați la studii ca cetățeni români, după cum au fost admiși la facultate, în urma procesului de admitere. Conform Legii cetățeniei române nr. 21/1991, articolul 35, cetățenii români se bucură de aceleași drepturi și obligații în raport cu statul român. Conform OUG 194/2002, cap. I, art. 2, (a) străin – persoana care nu are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European).

Dacă ați răspuns DA la toate cele de mai sus, puteți merge mai departe, verificând pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a deveni student UB.

 1. Procesul de admitere va avea loc exclusiv online.
 2. Vă rugăm să vă asigurați că toate documentele dvs. sunt scanate în format PDF. Numele documentului trebuie să includă tipul de document și numele de familie (de ex. Consimtămant.Popescu, diplomaliceu.Popescu, etc.)
 3. Perioada de depunere a dosarelor este  14 aprilie – 30 iunie 2023, 12:00h (ora București).
 4. Candidații sunt rugați să acceseze platforma online pentru înscriere disponibilă la: ADMISSION-BA-UNIBUC-PLATFORM (https://forms.gle/E5ivoQkUxZnd1XZCA).
  Candidații care nu dețin cont de Gmail, pot trimite documentele scanate la adresa
  admission.BA@unibuc.ro.
 • Cerere de înscriere (atașat mai jos);
 • Declarație de autenticitate (atașată mai jos);
 • Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (atașat mai jos);
 • Diplomă de liceu – supralegalizată (pentru rezidenții țărilor care au semnat Convenția de la Haga, se solicită Apostila de la Haga – accesați site-ul: https://apostile.ro/state-membre-haga; pentru toate celelalte, documentele trebuie să fie avizate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Ambasada României în țara de origine). Documentele emise în alte limbi decât română, engleză sau franceză vor trebui traduse și legalizate de un notar;
 • Foile matricole aferente diplomei de liceu – traduceri autorizate și legalizate la un notar public în limba română, engleză sau franceză, dacă originalul nu este emis într-una din aceste limbi;
 • pentru programele oferite în limba engleză / franceză, este necesar un certificat de competențe lingvistice (TOEFL, IELTS, Cambridge) cu nivelul minim solicitat de fiecare facultate (vă rugăm consultați criteriile specifice de admitere). Candidații care pot dovedi că limba oficială a țării lor engleza sau franceza sau că au studiat cel puțin 4 ani în această limbă sunt exceptați de la această cerință;
 • pentru programele de studiu predate în limba română, candidații trebuie să prezinte un certificat care să ateste cunoștințele sale de limba română cu nivelul minim solicitat de fiecare facultate (vă rugăm consultați criteriile specifice de admitere) sau să depună certificate care să dovedească parcurgerea a cel puțin 4 ani consecutivi de studii în România;
 • certificat de naștere în traducere autorizată sau legalizată în cazul în care documentul nu este emis în română, engleză sau franceză;
 • certificat de căsătorie în traducere autorizată sau legalizată în cazul în care documentul nu este emis în română, engleză sau franceză (dacă este cazul); – se anexează alături de certificatul de naștere;
 • copia pașaportului;
 • cartea națională de identitate sau oricare alt document care dovedește reședința permanentă (adresa de domiciliu);
 • certificat medical (tradus într-o limbă de circulație internațională) care atestă situația actuală de sănătate a candidatului și potențialele antecedente privind afecțiunile cronice, respectiv infecțiile cu SARS-COV2;
 • împuternicirea dacă solicitarea candidatului este efectuată de un reprezentant.

(NOTĂ: Procura trebuie să specifice clar acțiunile pe care reprezentantul le poate face în numele candidatului (depunerea documéntele, primirea scrisorii de acceptare, achitarea taxelor de studii, primirea taxei achitate în cazul în care candidatul decide să nu să se înscrie sau nu primește viza de student).

Universitatea din București va prelucra dosarul dvs. și îl va trimite Ministerului Educației și Cercetării pentru evaluare. Primirea unui răspuns din partea MEC poate dura până la 30 de zile lucrătoare. Odată ce răspunsul este primit, Universitatea din București va informa candidatul asupra rezultatelor. Dacă scrisoarea de acceptare a fost emisă, vom decidem împreună modalitatea prin care documentul va fi trimis candidatului.

În perioada 3 – 14 iulie 2023, candidații care au obținut scrisoarea de acceptare din partea Ministerului Educației vor fi evaluați de către o comisie, conform criteriilor de admitere anunțate (vă rugăm să verificați oferta academică și criteriile specifice de mai jos).

 1. Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini va informa candidații cu privire la data exactă de evaluare/examinare, acolo unde este prevăzut interviul ca modalitate de admitere.
 2. Vor fi admiși la studii candidații cu media cea mai mare, în limita numărului de locuri disponibile, în cazul admiterii pe bază de dosar. Departajarea se va face în funcție de nota obținută la materia relevantă pentru programul solicitat. În cazul specializărilor cu alte forme de evaluare, vă rugăm să consultați oferta academică și criteriile specifice.
 3. Lista candidaților declarați admiși va fi publicată în această secțiune a site-ului.
 4. Candidații declarați admiși vor trebui să confirme locul în decurs de 24 de ore de la publicarea rezultatelor prin completarea declarației de confirmare a locului (anexată mai jos). Necompletarea declarației atrage automat după sine descalificarea și pierderea locului, care va fi ocupat de candidatul aflat pe poziția imediat următoare.
 5. Numai candidații declarați admiși și care au confirmat locul vor primi scrisoarea de acceptare, în vederea începerii procesului de obținere a vizei.
 6. Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini va elibera candidaților declarați admiși, care au confirmat locul, o adeverință de confirmare a promovării examenului de admitere, necesară pentru completarea dosarului de obținere a vizei de studii.

Pe baza scrisorii de acceptare, a dovezii achitării taxei de școlarizare) și a adeverinței de confirmare a promovării examenului de admitere, candidații vor trebui să solicite viza de studiu la Ambasada României din țara lor sau la cea mai apropiată misiune diplomatică a României. Pentru informații privind solicitarea vizei, vă rugăm să verificați instrucțiunile privind obținerea vizei de studii (document atașat mai jos).

Înscrierea este posibilă la Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini (Șoseaua Panduri, nr. 90, etaj 4, camera 404, București, România). Înmatricularea este posibilă numai personal. La sosirea dumneavoastră în România, pentru înmatricularea la Universitatea din București, trebuie să prezentați originalele TUTUROR DOCUMENTELOR TRANSMISE ONLINE, plus:

 • scrisoare de acceptare (originală);
 • dovada plății taxei de școlarizare (original) pentru studenții plătitori;
 • pașaport și viză de studii;
 • 3 fotografii ¾ cm;
 • un dosar plic;

NOTĂ: Candidații sunt responsabili pentru autenticitatea și transmiterea  documentelor digitale/scanate și documentele originale care sunt depuse în dosarul candidatului prin declarație oficială semnată. Pentru înmatriculare, viza de student și depunerea originalului tuturor documentelor transmise online sunt obligatorii, fără excepție. Înmatricularea este posibilă în perioada 15 – 29 septembrie 2023. Vă rugăm să faceți tot ce este necesar pentru a respecta acest termen.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau de asistență, vă rugăm să o contactați pe responsabila pentru admiterea la universitare de licență la adresa de email admission.ba@unibuc.ro.

Documente 2023

—————————– VIDEO —————————–

Studenții străini și limba română

Study in Romania

Things to do in Romania

The world without Romania

———————– TESTIMONIALE ———————–

CONTACT

International Relations and Foreign Students Office

Telephone: +4021-305.46.42
+4021-305.46.41
E-mail: contact@externe.unibuc.ro

Facebook: International Relations Department University of Bucharest
Blog: Coolturing higher education

Schedule: 
Monday-Thursday: 11:00 – 13:00

Address:
90-92 Șos. Panduri, 4th floor, room 404, Bucharest, 050663, Romania

INTERNAŢIONAL

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services