fbpx

Admitere cetățeni NON-EU

Admitere la programele de LICENȚĂ și MASTER pentru cetățenii NON-EU

 

Bună ziua! Dacă ați ajuns pe această pagină, înseamnă că intenționați să vă începeți experiența de student internațional. Vă mulțumim că ați luat în considerare universitatea noastră! Înainte de a începe procesul de admitere, vă rugăm să verificați dacă îndepliniți următoarele cerințe obligatorii:

 • Aveți o medie de absolvire de minimum 60% pentru fiecare nivel de studii (liceu, respectiv licență dacă intenționați să urmați studii de masterat)
 • Diploma dvs. de liceu este recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării din România (vă rugăm să verificați LISTA DIPLOMELOR de liceu recunoscute, atașată mai jos)
 • Ați găsit în oferta noastră academică pentru anul universitar 2020-2021 un program de studii care să vă intereseze (vă rugăm să consultați OFERTA ACADEMICĂ 2020-2021, atașată mai jos)

Dacă ați răspuns DA la toate cele de mai sus, puteți merge mai departe, verificând pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a deveni student UB.

PASUL 1: OBȚINEREA SCRISORII DE ACCEPTARE.

 1. Procesul de admitere va avea loc exclusiv online.
 2. Vă rugăm să vă asigurați că toate documentele dvs. sunt scanate în format PDF. Numele documentului trebuie să includă tipul de document și numele de familie (de ex. Consimtămant.Popescu, diplomaliceu.Popescu, etc.)
 3. Perioada de înscriere este 18 mai 2020 – 31 iulie 2020 – Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură pentru cetățenii non-EU a fost extins până la data de 6 august 2020, ora 16:00 (ora locală).
 4. Candidații care au adresă GMAIL sunt rugați să acceseze platforma online pentru înscriere AICICandidații care au adrese de e-mail pe alte platforme sunt rugați să trimită documentele solicitate la adresa admission.BA@unibuc.ro
 5. Candidații care au adresă GMAIL sunt rugați să acceseze platforma online pentru înscriere AICICandidații care au adrese de e-mail pe alte platforme sunt rugați să trimită documentele solicitate la adresa admission.MA@unibuc.ro

Documentele pe care trebuie să le trimiteți pentru acest prim pas sunt:

 • Formular de înscriere (atașat mai jos)
 • Declarație de autenticitate (atașată mai jos)
 • Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (atașat mai jos)
 • Diplomă de liceu – supralegalizată (pentru rezidenții țărilor care au semnat Convenția de la Haga, se solicită Apostila de la Haga – accesați site-ul: https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/general-apostille-information; pentru toate celelalte, documentele trebuie să fie avizate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Ambasada României în țara de origine). Documentele emise în alte limbi decât română, engleză sau franceză vor trebui traduse și legalizate de un notar.
 • Foile matricole aferente diplomei de liceu – traduceri autorizate și legalizate a un notar public în limba română, engleză sau franceză, dacă originalul nu este emis într-una din aceste limbi;
 • Diploma de licență (numai pentru cererile privind programele de master) – supralegalizată (pentru rezidenții țărilor care au semnat Convenția de la Haga, Apostila de la Haga este solicitată – accesați site-ul: https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/general-apostille-information; pentru toate celelalte, documentele trebuie să fie avizate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Ambasada României în țara de origine). Documentele emise în alte limbi decât română, engleză sau franceză vor trebui traduse și legalizate de un notar.
 • foile matricole aferente diplomei de licență (numai pentru cererile privind programele de master – traduceri autorizate și legalizate la un notar public în limba română, engleză sau franceză, dacă originalul nu este emis într-una din aceste limbi;
 • pentru programele oferite în limba engleză / franceză, este necesar un certificat de competențe lingvistice TOEFL, IELTS, Cambridge sau un certificat eliberat de Centrul de Limbi Străine al Universității din București, cu nivel de cel puțin B1 sau echivalent; candidații care pot dovedi că limba oficială a țării lor engleza sau franceza sau că au studiat cel puțin 4 ani în această limbă sunt exceptați de la această cerință;
 • pentru programele de studiu predate în limba română, candidații trebuie să prezinte un certificat care să ateste cunoștințele sale de limba română sau să depună certificate care să dovedescă parcurgerea a cel puțin 4 ani consecutivi de studii în România. În caz contrar, anul pregătitor de limba română este obligatoriu (verificați cerințele de admitere în secțiunea dedicată)
 • certificat de naștere în traducere autorizată sau legalizată în cazul în care documentul nu este emis în română, engleză sau franceză;
 • copia pașaportului;
 • cartea națională de identitate sau oricare alt document care dovedește reședința permanentă (adresa de domiciliu);
 • certificat medical (tradus într-o limbă de circulație internaționalăl) care atestă situația actuală de sănătate a candidatului și potențialele antecedente privind afecțiunile cronice, respectiv infecțiile cu SARS-COV2
 • împuternicirea dacă solicitarea candidatului este efectuată de un reprezentant

Universitatea din București va prelucra dosarul dvs. și îl va trimite Ministerului Educației și Cercetării pentru evaluare. Primirea unui răspuns din partea MEC poate dura până la 30 de zile lucrătoare. Odată ce răspunsul este primit, Universitatea din București va informa candidatul asupra rezultatelor. Dacă scrisoarea de acceptare a fost emisă, vom decidem împreună modalitatea prin care documentul va fi trimis candidatului.

NOTĂ: Procura trebuie să specifice clar acțiunile pe care reprezentantul le poate face în numele candidatului (depunerea documéntele, primirea scrisorii de acceptare, achitarea taxelor de studii, primirea taxei achitate  în cazul în care candidatul decide să nu să se înscrie sau nu primește viza de student).

PASUL 2: OBȚINEREA VIZEI DE STUDII

Pe baza scrisorii de acceptare (și a dovezii achitării taxei de școlarizare), candidații vor trebui să solicite viza de studiu la Ambasada României din țara lor sau la cea mai apropiată misiune diplomatică a României. Pentru informații privind solicitarea vizei, vă rugăm să verificați instrucțiunile privind obținerea vizei de studii (document atașat mai jos).

PASUL 3: ÎNMATRICULAREA

Înscrierea este posibilă la Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini (Soseaua Panduri, nr. 90, etaj 4, camera 404, București, România). Înmatricularea este posibilă numai personal. La sosirea dumneavoastră în România, pentru înmatricularea la Universitatea din București, trebuie să prezentați originalele TUTUROR DOCUMENTELOR TRANSMISE ONLINE, plus:

 • scrisoare de acceptare (originală);
 • dovada plății taxei de școlarizare (original) pentru studenții plătitori;
 • pașaport și viză de studii;
 • 3 fotografii ¾ cm;
 • un dosar plic;

NOTĂ: Candidații sunt responsabili pentru autenticitatea și transmiterea  documentelor digitale/scanate și documentele originale care sunt depuse în dosarul candidatului prin declarație oficială semnată. Pentru înmatriculare, viza de student și depunerea originalului tuturor documentelor transmise online sunt obligatorii, fără excepție. Înmatricularea este posibilă în perioada 14 septembrie 2020 – 30 septembrie 2020. Vă rugăm să faceți tot ce este necesar pentru a respecta acest termen.

Ca urmare a situației internaționale provocate de epidemia COVID-19, în funcție de evoluția situației la nivel național și internațional, autoritățile române pot aplica măsuri suplimentare privind sănătatea publică  cares ă vizeze transportul internațional, înmatricularea la studii și participarea la cursuri.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau de asistență, vă rugăm să le contactați, pentru studii universitare de licență, pe Mădălina Dominteanu (admission.BA@unibuc.ro) și, pentru studii universitare de masterat, pe Petronela Popescu (admission.MA@unibuc.ro )

Admitere Doctorat pentru cetățenii NON-EU

 

Bună ziua! Dacă ați ajuns pe această pagină, înseamnă că intenționați să vă începeți experiența de student internațional. Vă mulțumim că ați luat în considerare universitatea noastră! Înainte de a începe procesul de admitere, vă rugăm să verificați dacă îndepliniți următoarele cerințe obligatorii:

 • Aveți o medie de absolvire de minimum 60% pentru fiecare nivel de studii (liceu, respectiv licență dacă intenționați să urmați studii de masterat)
 • Diploma dvs. de liceu este recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării din România (vă rugăm să verificați LISTA DIPLOMELOR de liceu recunoscute, atașată mai jos)
 • Ați găsit în oferta noastră academică pentru anul universitar 2020-2021 un program de studii care să vă intereseze (vă rugăm să consultați OFERTA ACADEMICĂ 2020-2021, atașată mai jos)
 • Aveți acordul de principiu al unui potențial coordonator de doctorat

Dacă ați răspuns DA la toate cele de mai sus, puteți merge mai departe, verificând pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a deveni student UB.

PASUL 1: OBȚINEREA SCRISORII DE ACCEPTARE

 1. Procesul de admitere va avea loc exclusiv online.
 2. Vă rugăm să vă asigurați că toate documentele dvs. sunt scanate în format PDF. Numele documentului trebuie să includă tipul de document și numele de familie (de ex. Consimtămant.Popescu, diplomaliceu.Popescu, etc.)
 3. Perioada de înscriere este 18 mai 2020 – 31 iulie 2020.
 4. Candidații care au adresă GMAIL sunt rugați să acceseze platforma online pentru înscriere AICI
 5. Candidații care au adrese de e-mail pe alte platforme sunt rugați să trimită documentele solicitate la adresa admission.PHD@unibuc.ro

Documentele pe care trebuie să le trimiteți pentru acest prim pas sunt:

 • Formular de înscriere (atașat mai jos)
 • Declarație de autenticitate (atașată mai jos)
 • Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (atașat mai jos)
 • Diplomă de liceu – supralegalizată (pentru rezidenții țărilor care au semnat Convenția de la Haga, se solicită Apostila de la Haga – accesați site-ul: https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/general-apostille-information; pentru toate celelalte, documentele trebuie să fie avizate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Ambasada României în țara de origine). Documentele emise în alte limbi decât română, engleză sau franceză vor trebui traduse și legalizate de un notar.
 • Foile matricole aferente diplomei de liceu – traduceri autorizate și legalizate a un notar public în limba română, engleză sau franceză, dacă originalul nu este emis într-una din aceste limbi;
 • Diploma de licență – supralegalizată (pentru rezidenții țărilor care au semnat Convenția de la Haga, Apostila de la Haga este solicitată – accesați site-ul: https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/general-apostille-information; pentru toate celelalte, documentele trebuie să fie avizate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Ambasada României în țara de origine). Documentele emise în alte limbi decât română, engleză sau franceză vor trebui traduse și legalizate de un notar.  
 • foile matricole aferente diplomei de licență – traduceri autorizate și legalizate la un notar public în limba română, engleză sau franceză, dacă originalul nu este emis într-una din aceste limbi;
 • Diplomă de master – supralegalizată (pentru rezidenții țărilor care au semnat Convenția de la Haga, Apostila de la Haga este solicitată) accesați site-ul: https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/hague-apostille- lista de țări; pentru toate celelalte, documentele trebuie să fie avizate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Ambasada României în țara de origine) Documentele emise în alte limbi decât română, engleză sau franceză vor trebui traduse și legalizate de un notar
 • foile matricole aferente diplomei de master – traduceri autorizate și legalizate la un notar public în limba română, engleză sau franceză, dacă originalul nu este emis într-una din aceste limbi;
 • pentru programele oferite în limba engleză / franceză, este necesar un certificat de competențe lingvistice TOEFL, IELTS, Cambridge sau un certificat eliberat de Centrul de Limbi Străine al Universității din București, cu nivel de cel puțin B1 sau echivalent; candidații care pot dovedi că limba oficială a țării lor engleza sau franceza sau că au studiat cel puțin 4 ani în această limbă sunt exceptați de la această cerință;
 • pentru programele de studiu predate în limba română, candidații trebuie să prezinte un certificat care să ateste cunoștințele sale de limba română sau să depună certificate care să dovedescă parcurgerea a cel puțin 4 ani consecutivi de studii în România. În caz contrar, anul pregătitor de limba română este obligatoriu (verificați cerințele de admitere în secțiunea dedicată)
 • certificat de naștere în traducere autorizată sau legalizată în cazul în care documentul nu este emis în română, engleză sau franceză;
 • copia pașaportului;
 • cartea națională de identitate sau oricare alt document care dovedește reședința permanentă (adresa de domiciliu);
 • certificat medical (tradus într-o limbă de circulație internaționalăl) care atestă situația actuală de sănătate a candidatului și potențialele antecedente privind afecțiunile cronice, respectiv infecțiile cu SARS-COV2
 • împuternicirea dacă solicitarea candidatului este efectuată de un reprezentant
 • acordul de principiu al unui potențial coordonator al tezei. Universitatea din București nu este responsabilă de găsirea unui coordonator. Lista cu profesorii coordonatori de teze de doctorat poate fi găsită pe site-ul fiecărei Școli Doctorale.
 • o fotografie tip pașaport
 • acordul de principiu din partea viitorului coordonator al tezei de doctorat, Universitatea din București nu își asumă responsabilitatea în a garanta candidatului obținerea acestui acord. Lista coordonatorilor de doctorat este disponibilă pe site-ul fiecărei Școli Doctorale.

Universitatea din București va prelucra dosarul dvs. și îl va trimite Ministerului Educației și Cercetării pentru evaluare. Primirea unui răspuns din partea MEC poate dura până la 30 de zile lucrătoare. Odată ce răspunsul este primit, Universitatea din București va informa candidatul asupra rezultatelor. Dacă scrisoarea de acceptare a fost emisă, vom decidem împreună modalitatea prin care documentul va fi trimis candidatului.

NOTĂ: Procura trebuie să specifice clar acțiunile pe care reprezentantul le poate face în numele candidatului (depunerea documéntele, primirea scrisorii de acceptare, achitarea taxelor de studii, primirea taxei achitate  în cazul în care candidatul decide să nu să se înscrie sau nu primește viza de student).

PASUL 2: OBȚINEREA VIZEI DE STUDII

Pe baza scrisorii de acceptare (și a dovezii achitării taxei de școlarizare), candidații vor trebui să solicite viza de studiu la Ambasada României din țara lor sau la cea mai apropiată misiune diplomatică a României. Pentru informații privind solicitarea vizei, vă rugăm să verificați instrucțiunile privind obținerea vizei de studii (document atașat mai jos).

PASUL 3: SUSȚINEREA EXAMENULUI DE ADMITERE

Examenul de admitere (ColocviuL) va fi susținut în cadrul Școlilor Doctorale în luna septembrie 2020 (perioada exactă va fi decisă de fiecare facultate a Universității din București). Candidatul trebuie să se înregistreze la Școala Doctorală pentru care a optat sau la Școala Interdisciplinară de Studii Doctorale, dacă au optat pentru aceasta,  prin depunerea originalelor TUTUROR DOCUMENTELOR TRANSMISE ONLINE, plus:

 • scrisoare de acceptare (original);
 • dovada plății taxei de școlarizare (original) pentru studenții plătitori;
 • pașaport și viză de student;
 • 3 fotografii ¾ cm;
 • un dosar plic;

 

PASUL 4: ÎNMATRICULAREA

Candidatul va trebui să participe la colocviul organizat de Școala Doctorală. Doar acei candidați declarați admiși vor fi înmatriculați oficial ca doctoranzi.

NOTĂ: Candidații sunt responsabili pentru autenticitatea și transmiterea  documentelor digitale/scanate și documentele originale care sunt depuse în dosarul candidatului prin declarație oficială semnată. Pentru înmatriculare, viza de student și depunerea originalului tuturor documentelor transmise online sunt obligatorii, fără excepție. Înmatricularea este posibilă în perioada 14 septembrie 2020 – 30 septembrie 2020. Vă rugăm să faceți tot ce este necesar pentru a respecta acest termen.

Ca urmare a situației internaționale provocate de epidemia COVID-19, în funcție de evoluția situației la nivel național și internațional, autoritățile române pot aplica măsuri suplimentare privind sănătatea publică  care să vizeze transportul internațional, înmatricularea la studii și participarea la cursuri.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau de asistență, vă rugăm să o contactați, pentru studiile de doctorat, pe Nicoleta Strat (admission.PHD@unibuc.ro).

Documente

CONTACT

International Relations and Foreign Students Office

Telephone: +4021-305.46.42
+4021-305.46.41
E-mail: contact@externe.unibuc.ro

Facebook: International Relations Department University of Bucharest
Blog: Coolturing higher education

Schedule: 
Monday-Thursday: 11:00 – 13:00

Address:
90-92 Șos. Panduri, 4th floor, room 404, Bucharest, 050663, Romania

INTERNAŢIONAL

TESTIMONIALE

VIDEO

Studenții străini și limba română

Things to do in Romania

The world without Romania

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services