fbpx

Admitere cetățeni NON-EU

Admitere la programele de LICENȚĂ și MASTER pentru cetățenii NON-EU

 

Pentru înscrierea la programele de LICENȚĂ și MASTER, candidații trebuie să urmeze următorii pași:

Pasul 1: Obținerea scrisorii de acceptare. Dosarul de candidatură trebuie trimis către Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini al Universității din București în vederea obținerii scrisorii de acceptare.

Vă rugăm să consultați media minimă acceptată  pentru fiecare țară în parte.

 • Formularul de înscriere (atașat mai jos)
 • Consimțământul de procesare a datelor cu caracter personal 
 • Datele de contact ale candidatului (adresă, număr de telefon, adresă de e-mail)
 • diploma de bacalaureat supralegalizată (pentru cetățenii statelor semnatare ale Convenției de la Haga, este nevoie ca documentele să fie supralegalizate cu Apostila de la Haga – accesați link-ul https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/hague-apostille-country-listpentru ceilalți candidați, diploma trebuie să fie supralegalizată de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, precum și de Ambasada României din țara de origine). În cazul în care diploma nu este emisă în limba Română, Engleză sau Franceză, documentul va trebui tradus și legalizat de un notar public și transmis împreună cu celelalte documente.
 • diploma de licență (doar pentru candidații care optează pentru un program de master) – supralegalizată (pentru cetățenii statelor semnatare ale Convenției de la Haga, este nevoie ca documentele să fie supralegalizate cu Apostila de la Haga – accesați link-ul https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/hague-apostille-country-listpentru ceilalți candidați, diploma trebuie să fie supralegalizată de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, precum și de Ambasada României din țara de origine). În cazul în care diploma nu este emisă în limba Română, Engleză sau Franceză, documentul va trebui tradus și legalizat de un notar public și transmis împreună cu celelalte documente.
 • foile matricole aparținând actelor de studii menționate mai sus  –  traduse și legalizate în cazul în care nu sunt emise în limbile Română, Engleză sau Franceză.
 • pentru programele oferite în Engleză/Franceză, candidatul trebuie să prezinte un certificat de competență lingvistică (TOEFL, IELTS, Cambridge) prin care să dovedească un nivel minim B2 (sau echivalent). Candidații care provin din țări a căror limbă oficială este engleza sau franceza sau care pot dovedi că au studiat minim 4 ani într-una dintre aceste limbi sunt exceptați de la prezentarea certificatului de competență lingvistică.
 • candidații care optează pentru un program de studii cu predare în limba română trebuie să prezinte un atestat de competență lingvistică sau să dovedească, prin acte de studii oficiale, că au studiat minim 4 ani consecutivi în România. În caz contrar, anul pregătitor de limba română este obligatoriu.
 • certificat de naștere – traducere legalizată în cazul în care nu sunt emise în limbile Română, Engleză sau Franceză.
 • copie pașaport
 • copie a actului de identitate sau a oricărui alt document oficial din care să reiasă adresa de reședință în țara de origine.
 • adeverință medicală (tradusă în Română/Engleză/Franceză) care să ateste faptul că aplicantul nu suferă de boli contagioase sau alte afecțiuni care să-l împiedice să studieze în străinătate.
 • o fotografie tip pașaport

Dosarul de candidatură trebuie trimis prin poștă în perioada 15 aprilie – 26 iulie 2019 la adresa: bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, CP 050107, București, România – Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini, Universitatea din București. 

Universitatea din București va analiza dosarul și îl va trimite către Ministerul Educației Naționale în vederea evaluării. Evaluarea dosarului durează, de obicei, 30 de zile lucrătoare. Universitatea din București va informa candidatul despre rezultat și, în cazul în care scrisoarea de acceptare a fost primită, va stabili împreună cu acesta modalitatea prin care va intra în posesia documentului original.

NOTĂ: Reprezentanții candidaților, indiferent de gradul de rudenie, trebuie să prezinte, la depunerea dosarului, împuternicirea prin procură notarială.

NOTĂ: Universitatea din București nu va lua în considerare dosarele trimise online sau dosarele primite după termenul limită. Ultima zi de primire și procesare a dosarelor este 26 iulie 2019, ora 13:00h, astfel încât vă rugăm să vă asigurați că dosarul va ajunge la noi înainte de această dată.

Pasul 2: Obținerea Vizei de Studii. Pe baza scrisorii de acceptare și a celorlalte documente specificate de Ambasada României în țara de origine (sau în cea mai apropiată țară), candidații vor solicita viza de studii. Consultați instrucțiunile pentru obținerea vizei de studii. 

Pasul 3: Înmatricularea este posibilă la Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini al Universității din București și se face numai personal. La înmatriculare, candidații trebuie să prezinte următoarele documente:
• scrisoarea de acceptare (în original);
• dovada achitării taxei de școlarizare (în original) pentru candidații plătitori;
• actele de studii menționate mai sus, în original;
• pașaportul cu viza de studii;
• certificatul de naștere – copie tradusă și legalizată;
• adeverință medicală;
• 3 fotografii tip pașaport

NOTĂ: Înmatricularea nu este posibilă în lipsa vizei de studii și a documentelor menționate mai sus.

Înmatricularea este posibilă în perioada 16-30 septembrie 2019. După 30 septembrie 2019, înmatricularea nu va mai fi posibilă, motiv pentru care vă sfătuim să faceți toate demersurile necesare din timp, astfel încât să vă puteți prezenta la înmatriculare înainte de această dată.

 

Admitere Doctorat pentru cetățenii NON-EU

 

Pentru înscrierea la programul de DOCTORAT, candidații trebuie să urmeze următorii pași:

La programul de doctorat se pot înscrie numai posesorii unei diplome de licență (durata 3 sau 4 ani) și a unei diplome de master (durata de 2 ani sau 1 an). Înmatricularea va fi posibilă numai după promovarea cu succes a colocviului de admitere.

Pasul 1: Obținerea scrisorii de acceptare. Dosarul de candidatură trebuie trimis către Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini al Universității din București în vederea obținerii scrisorii de acceptare.

 • Formularul de înscriere (atașat mai jos)
 • Consimțământ pentru procesarea datelor cu caracter personal 
 • Datele de contact ale candidatului (adresă, număr de telefon, adresă de e-mail)
 • diploma de bacalaureat supralegalizată (pentru cetățenii statelor semnatare ale Convenției de la Haga, este nevoie ca documentele să fie supralegalizate cu Apostila de la Haga – accesați link-ul https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/hague-apostille-country-listpentru ceilalți candidați, diploma trebuie să fie supralegalizată de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, precum și de Ambasada României din țara de origine). În cazul în care diploma nu este emisă în limba Română, Engleză sau Franceză, documentul va trebui tradus și legalizat de un notar public și transmis împreună cu celelalte documente.
 • diploma de licență – supralegalizată (pentru cetățenii statelor semnatare ale Convenției de la Haga, este nevoie ca documentele să fie supralegalizate cu Apostila de la Haga – accesați link-ul https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/hague-apostille-country-listpentru ceilalți candidați, diploma trebuie să fie supralegalizată de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, precum și de Ambasada României din țara de origine). În cazul în care diploma nu este emisă în limba Română, Engleză sau Franceză, documentul va trebui tradus și legalizat de un notar public și transmis împreună cu celelalte documente.
 • diploma de master – supralegalizată (pentru cetățenii statelor semnatare ale Convenției de la Haga, este nevoie ca documentele să fie supralegalizate cu Apostila de la Haga – accesați link-ul https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/hague-apostille-country-listpentru ceilalți candidați, diploma trebuie să fie supralegalizată de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, precum și de Ambasada României din țara de origine). În cazul în care diploma nu este emisă în limba Română, Engleză sau Franceză, documentul va trebui tradus și legalizat de un notar public și transmis împreună cu celelalte documente.
 • foile matricole aparținând actelor de studii menționate mai sus  –  traduse și legalizate în cazul în care nu sunt emise în limbile Română, Engleză sau Franceză.
 • pentru programele oferite în Engleză/Franceză, candidatul trebuie să prezinte un certificat de competență lingvistică (TOEFL, IELTS, Cambridge) prin care să dovedească un nivel minim B2 (sau echivalent). Candidații care provin din țări a căror limbă oficială este engleza sau franceza sau care pot dovedi că au studiat minim 4 ani într-una dintre aceste limbi sunt exceptați de la prezentarea certificatului de competență lingvistică.
 • candidații care optează pentru un program de studii cu predare în limba română trebuie să prezinte un atestat de competență lingvistică sau să dovedească, prin acte de studii oficiale, că au studiat minim 4 ani consecutivi în România. În caz contrar, anul pregătitor de limba română este obligatoriu.
 • certificat de naștere – traducere legalizată în cazul în care nu sunt emise în limbile Română, Engleză sau Franceză.
 • copie pașaport
 • copie a actului de identitate sau a oricărui alt document oficial din care să reiasă adresa de reședință în țara de origine.
 • adeverință medicală (tradusă în Română/Engleză/Franceză) care să ateste faptul că aplicantul nu suferă de boli contagioase sau alte afecțiuni care să-l împiedice să studieze în străinătate.
 • o fotografie tip pașaport
 • acordul de principiu din partea viitorului coordonator al tezei de doctorat, Universitatea din București nu își asumă responsabilitatea în a garanta candidatului obținerea acestui acord. Lista coordonatorilor de doctorat este disponibilă pe site-ul fiecărei Școli Doctorale.

Dosarul de candidatură trebuie trimis prin poștă în perioada 15 aprilie – 26 iulie 2019 la adresa: bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, CP 050107, București, România – Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini, Universitatea din București.

Universitatea din București va analiza dosarul și îl va trimite către Ministerul Educației Naționale în vederea evaluării. Evaluarea dosarului durează, de obicei, 30 de zile lucrătoare. Universitatea din București va informa candidatul despre rezultat și, în cazul în care scrisoarea de acceptare a fost primită, va stabili împreună cu acesta modalitatea prin care va intra în posesia documentului original.

NOTĂ: Reprezentanții candidaților, indiferent de gradul de rudenie, trebuie să prezinte, la depunerea dosarului, împuternicirea prin procură notarială.

NOTĂ: Universitatea din București nu va lua în considerare dosarele trimise online sau dosarele primite după termenul limită. Ultima zi de primire și procesare a dosarelor este 26 iulie 2019, ora 13:00h, astfel încât vă rugăm să vă asigurați că dosarul va ajunge la noi înainte de această dată.

Pasul 2: Obținerea Vizei de Studii. Pe baza scrisorii de acceptare și a celorlalte documente specificate de Ambasada României în țara de origine (sau în cea mai apropiată țară), candidații vor solicita viza de studii. Consultați instrucțiunile pentru obținerea vizei de studii. 

Pasul 3: Examenul de admitere va avea loc în luna septembrie 2019 la sediul fiecărei Școli Doctorale. Candidatul trebuie să se înscriere la colocviu la Secretariatul Școlii Doctorale pentru care a optat în perioada specificată de aceasta. 

 • scrisoarea de acceptare (în original);
 • dovada achitării taxei de școlarizare (în original) pentru candidații plătitori;
 • actele de studii menționate mai sus, în original;
 • pașaportul cu viza de studii;
 • certificatul de naștere – copie tradusă și legalizată;
 • adeverință medicală;
 • 3 fotografii tip pașaport
 • acordul de principiu al profesorului coordonator

Pasul 4: Candidatul va trebui să participe la colocviul de admitere organizat de Școala Doctorală. Numai candidații declarați admiși vor fi înmatriculați în calitate de ștudenți-doctoranzi.

NOTĂ: Înmatricularea nu este posibilă în lipsa vizei de studii și a documentelor menționate mai sus.

Înmatricularea este posibilă în perioada 16-30 septembrie 2019. După 30 septembrie 2019, înmatricularea nu va mai fi posibilă, motiv pentru care vă sfătuim să faceți toate demersurile necesare din timp, astfel încât să vă puteți prezenta la înmatriculare înainte de această dată.

Documente

CONTACT

International Relations and Foreign Students Office

Telephone: +4021-305.46.42
+4021-305.46.41
E-mail: contact@externe.unibuc.ro

Schedule: 
Monday-Thursday: 11:00 – 13:00

Address:
90-92 Șos. Panduri, 4th floor, room 404, Bucharest, 050663, Romania

INTERNAŢIONAL

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services