Alături de Ucraina – Admitere 2022

Aliniindu-se demersurilor Ministerului Educației din România pentru a veni în sprijinul educațional oferit cetățenilor ucraineni afectați de conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul țării, Universitatea din București îi invită pe cei interesați să își continue studiile de universitare să candideze pentru unul dintre programele oferite de instituția noastră și să consulte informațiile de mai jos. Locurile scoase la concurs sunt fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în limita bugetului alocat de Ministerul Educației.

I. Calendarul admiterii

Depunerea dosarelor de candidatură: 01.08.2022 – 02.09.2022

Perioada de evaluare a candidaturilor: 19.09.2022 – 23.09.2022

Termen limită de înmatriculare: 30.09.2022

II. Oferta educațională

III. Componența dosarului de candidatură

Dosarul de candidatură va cuprinde:

 1. cerere de eliberare a scrisorii de acceptare;
 2. declarație de autenticitate a documentelor transmise;
 3. consimțământ GDPR;
 4. copie pașaport;
 5. copie act de naștere;
 6. copie a diplomei de finalizare a studiilor preuniversitare și foile matricole aferente anilor de studii pentru învățământul superior;
 7. copia diplomei de licență și a suplimentului la diplomă (foaie matricolă) sau adeverință din care să reiasă situația școlară pentru toți anii de studii, precum și notele obținute la examenul de licență (pentru absolvenții anului în curs) pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de master;
 8. copia diplomei de master și a suplimentului la diplomă (foaia matricolă) sau adeverință din care să reiasă situația școlară pentru toți anii de studiu pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de doctorat.
 9. Acord provizoriu din partea unui potențial conduc[tor de doctorat pentru candidații la studii doctorale.

Candidații care au absolvit învățământul preuniversitar din Ucraina în anul școlar 2021 – 2022 vor putea prezenta Certificatul/ Atestatul de finalizare a învățământului preuniversitar sau o Adeverință emisă de unitatea școlară unde a fost înmatriculat, din care să rezulte finalizarea studiilor de învățământ preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022. Autoritățile ucrainene au anulat examenele de stat pentru finalizarea studiilor în învățământul pre-universitar în anul școlar 2021 – 2022.

Candidații care nu pot dovedi studiile parcurse prin documente emise de către instituția de învățământ pe care au frecventat-o anterior în Ucraina vor prezenta instituției de învățământ superior din România, înainte de finalizarea studiilor, diplomele care le-au permis accesul în ciclul de studii la care au fost înmatriculați

IV. Trimiterea dosarului de candidatură

Dosarele de candidatură vor fi trimise în format electronic, scanate, la adresa de e-mail admission2022@unibuc.ro până la data de 02.09.2022.

V. Evaluarea dosarelor

 1. Evaluarea dosarelor se va face de către o Comisie Centrală stabilită la nivelul Universității din București.
 2. Pentru procesul de selecție la studii universitare de licență se ia în considerare pentru absolvenții din anul școlar 2021 – 2022 media anilor de liceu (în Ucraina, durata studiilor liceale este de 2 ani).
 3. Pentru procesul de selecție la studii universitare de master, respectiv doctorat, se va lua în considerare media anilor de studii de licență, respectiv de master.
 4. În cazul candidaților care nu pot face dovada studiilor parcurse în Ucraina, evaluarea dosarului se va face în baza trimiterii unui CV (format europass) și a unei scrisori de intenție.
 5. Comisia Centrală va centraliza și va evalua candidaturile.
 6. Centralizatorul care conține clasamentul candidaților, în ordinea descrescătoare a rezultatelor procesului de selecție, pe cicluri de studii, va fi trimis cu adresă oficială la Ministerul Educației cu propunere de primire a unui loc de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, din bugetul Ministerului Educației. Alături de centralizator vor fi trimise și informațiile cu privire la criteriile de selecție aplicate.
 7. Înscrierea la studii doctorale este condiționată de promovarea examenului de admitere organizat la nivelul fiecărei Școli Doctorale.

VI. Înmatricularea la studii

Înmatricularea la studii se va face în baza scrisorii de acceptare emise de Ministerul Educației și a actelor de studii originale trimise anterior în format eletronic și a vizei de studii pentru cei care nu se află pe teritoriul României.

Candidații declarați admiși, dar care nu pot dovedi studiile parcurse prin documente emise de către instituția de învățământ pe care au frecventat-o anterior în Ucraina, vor depune și o declarație prin care își iau angajamentul de a prezenta, înainte de inalizarea studiilor, diplomele care le-au permis accesul în ciclul de studii la care au fost înmatriculați.

Cadru legal

Adresa Ministerului Educației nr. 1151/DGRIAE/08.06.2022 privind condițiile aplicabile absolvenților de studii preuniversitare din Ucraina în anul școlar 2021 – 2022, la studii universitare de licență în instituțiile de învățământ superior din România;     

Adresa Ministerului Educației nr. 1154/09.06.2022 privind 1) acordarea de locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă din bugetul Ministerului Educației cetățenilor din Ucraina și 2) acordarea de locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, pentru cetățenii statelor terțe, la propunerea instituțiilor de învățământ superior;

Adresa Ministerului Educației privind publicarea Ghidului Comisiei Europene privind recunoașterea rapidă a calificărilor academice ucrainene, nr. 1206/EC/14.06.2022

Referat privind selectarea cetățenilor din Ucraina la studii universitare în anul academic 2022 – 2023 pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, din bugetul Ministerului Educației, aprobat de conducerea Universității din București în data de 20.06.2022

Documente

CONTACT

International Relations and Foreign Students Office

Telephone: +4021-305.46.42
+4021-305.46.41
E-mail: contact@externe.unibuc.ro

Facebook: International Relations Department University of Bucharest
Blog: Coolturing higher education

Schedule: 
Monday-Thursday: 11:00 – 13:00

Address:
90-92 Șos. Panduri, 4th floor, room 404, Bucharest, 050663, Romania

INTERNAŢIONAL

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services