fbpx

An pregătitor de Limba Română

Admitere cetățeni NON-UE

Bună ziua! Dacă ați ajuns pe această pagină, înseamnă că intenționați să vă începeți experiența de student internațional. Vă mulțumim că ați luat în considerare universitatea noastră!

Anul pregătitor de limba română este obligatoriu pentru studenții care doresc să își urmeze studiile în limba română și nu au un certificat de competențe lingvistice în acest sens. Pe parcursul acestui program academic cu durata unui an, cu frecvență, studenții internaționali vor dobândi competențele necesare de citire, scriere, ascultare și vorbire în limba română în scopuri academice, dar și cunoștințe specifice corelate cu profilul viitorului lor domeniu de studii.

 Înainte de a începe procesul de admitere, vă rugăm să verificați dacă îndepliniți următoarele cerințe obligatorii:

 • Respectați criteriile specifice de admitere impuse de fiecare facultate (vă rugăm să verificați documentul CRITERII SPECIFICE, anexat mai jos)
 • Diplomele dumneavoastră sunt recunoscute de Ministerul Educației din România (vă rugăm să verificați LISTA DIPLOMELOR de liceu recunoscute, anexată mai jos)
 • Aveți acordul de principiu al unui potențial coordonator de doctorat (pentru candidații la an pregătitor urmat de studii de doctorat)

Dacă ați răspuns DA la toate cele de mai sus, puteți merge mai departe, verificând pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a deveni student UB.

 1. Procesul de admitere va avea loc exclusiv online.
 2. Vă rugăm să vă asigurați că toate documentele dvs. sunt scanate în format PDF. Numele documentului trebuie să includă tipul de document și numele de familie (de ex. Consimtămant.Popescu, diplomaliceu.Popescu, etc.)
 3. Perioada de înscriere este 14 aprilie 2021 – 30 iulie 2021, ora 12:00 (ora locală).
 4. Candidații sunt rugați să acceseze platforma online pentru înscriere: unibuc.ro
 5. Pentru informații privind utilizarea platformei, vă rugăm să consultați documentul GHID UTILIZARE PLATFORMĂ anexat mai jos.
 • Formular de înscriere (atașat mai jos)
 • Declarație de autenticitate (atașată mai jos)
 • Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (atașat mai jos)
 • Diplomă de liceu – supralegalizată (pentru rezidenții țărilor care au semnat Convenția de la Haga, se solicită Apostila de la Haga – accesați site-ul: https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/hague-apostille -country-list; pentru toate celelalte, documentele trebuie să fie avizate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Ambasada României în țara de origine). Documentele emise în alte limbi decât română, engleză sau franceză vor trebui traduse și legalizate de un notar.
 • Foile matricole aferente diplomei de liceu – traduceri autorizate și legalizate la un notar public în limba română, engleză sau franceză, dacă originalul nu este emis într-una din aceste limbi;
 • Diploma de licență – supralegalizată (pentru rezidenții țărilor care au semnat Convenția de la Haga, Apostila de la Haga este solicitată – accesați site-ul: https://www.gsccca.org/notary-and- apostile / apostile / haga-apostilă-țară; pentru toate celelalte, documentele trebuie să fie avizate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Ambasada României în țara de origine). Documentele emise în alte limbi decât română, engleză sau franceză vor trebui traduse și legalizate de un notar.  (doar pentru cei care doresc să continue studiile cu un program de master)
 • foile matricole aferente diplomei de licență – traduceri autorizate și legalizate la un notar public în limba română, engleză sau franceză, dacă originalul nu este emis într-una din aceste limbi; doar pentru cei care doresc să continue studiile cu un program de master
 • Diplomă de master – supralegalizată (pentru rezidenții țărilor care au semnat Convenția de la Haga, Apostila de la Haga este solicitată) accesați site-ul: https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/hague-apostille- lista de țări; pentru toate celelalte, documentele trebuie să fie avizate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Ambasada României în țara de origine) Documentele emise în alte limbi decât română, engleză sau franceză vor trebui traduse și legalizate de un notar.(doar pentru cei care doresc să continue studiile cu un program de doctorat)
 • foile matricole aferente diplomei de master – traduceri autorizate și legalizate la un notar public în limba română, engleză sau franceză, dacă originalul nu este emis într-una din aceste limbi; (doar pentru cei care doresc să continue studiile cu un program de doctorat)
 • certificat de naștere în traducere autorizată sau legalizată în cazul în care documentul nu este emis în română, engleză sau franceză;
 • copia pașaportului;
 • cartea națională de identitate sau oricare alt document care dovedește reședința permanentă (adresa de domiciliu);
 • certificat medical (tradus într-o limbă de circulație internaționalăl) care atestă situația actuală de sănătate a candidatului și potențialele antecedente privind afecțiunile cronice, respectiv infecțiile cu SARS-COV2
 • împuternicirea dacă solicitarea candidatului este efectuată de un reprezentant. 
 • acordul de principiu al unui potențial coordonator al tezei. Universitatea din București nu este responsabilă de găsirea unui coordonator. Lista cu profesorii coordonatori de teze de doctorat poate fi găsită pe site-ul fiecărei Școli Doctorale.

(NOTĂ: Procura trebuie să specifice clar acțiunile pe care reprezentantul le poate face în numele candidatului (depunerea documentelor, primirea scrisorii de acceptare, achitarea taxelor de studii, primirea taxei achitate în cazul în care candidatul decide să nu să se înscrie sau nu primește viza de student).

Universitatea din București va prelucra dosarul dvs. și îl va trimite Ministerului Educației pentru evaluare. Primirea unui răspuns din partea Ministerului Educației poate dura până la 30 de zile lucrătoare. Odată ce răspunsul este primit, Universitatea din București va informa candidatul asupra rezultatelor. Dacă scrisoarea de acceptare a fost emisă, vom decidem împreună modalitatea prin care documentul va fi trimis candidatului.

Pe baza scrisorii de acceptare (și a dovezii achitării taxei de școlarizare), candidații vor trebui să solicite viza de studiu la Ambasada României din țara lor sau la cea mai apropiată misiune diplomatică a României. Pentru informații privind solicitarea vizei, vă rugăm să verificați instrucțiunile privind obținerea vizei de studii (document atașat mai jos).

Înscrierea este posibilă la Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini (Soseaua Panduri, nr. 90, etaj 4, camera 404, București, România). Înmatricularea este posibilă numai personal. La sosirea dumneavoastră în România, pentru înmatricularea la Universitatea din București, trebuie să prezentați originalele TUTUROR DOCUMENTELOR TRANSMISE ONLINE, plus:

 • scrisoare de acceptare (originală);
 • dovada plății taxei de școlarizare (original) pentru studenții plătitori;
 • pașaport și viză de studii;
 • 3 fotografii ¾ cm;
 • un dosar plic;

NOTĂ: Candidații sunt responsabili pentru autenticitatea și transmiterea  documentelor digitale/scanate și documentele originale care sunt depuse în dosarul candidatului prin declarație oficială semnată. Pentru înmatriculare, viza de student și depunerea originalului tuturor documentelor transmise online sunt obligatorii, fără excepție. Înmatricularea este posibilă în perioada 14 septembrie 2021 – 30 septembrie 2021. Vă rugăm să faceți tot ce este necesar pentru a respecta acest termen.

IMPORTANT

 1. Parcurgerea anului pregătitor NU garantează înscrierea la facultate în anul următor.
 2. Prin parcurgerea anului pregătitor, cursanții vor dobândi competențele lingvistice necesare pentru a putea urma studii cu predare în limba română și pentru a putea susține examen de admitere, acolo unde este cazul.
 3. Absolvenții anului pregătitor de limba română se vor supune ulterior procesului de admitere la studii universitare. Acesta se va desfășura conform metodologiei de admitere a cetățenilor din state terțe UE pentru anul universitar 2022-2023.

Ca urmare a situației internaționale provocate de epidemia COVID-19, în funcție de evoluția situației la nivel național și internațional, autoritățile române pot aplica măsuri suplimentare privind sănătatea publică  cares ă vizeze transportul internațional, admiterea și înmatricularea la studii și participarea la cursuri.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau asistență, vă rugăm să o contactați pe Oana Barbu (admission.AP@unibuc.ro).

Admitere cetățeni UE/SEE/CEE/AZILANȚI

Acest proces de admitere la anul pregătitor de limba română se adresează:

 • cetățenilor Uniunii Europene, Confederației Elvețiene și SEE
 • deținătorilor permisului de ședere pe baza statutului de refugiat sau de protecție subsidiară
 • deținătorilor permisului de ședere pe termen lung /permanent ca membri de familie ai cetățenilor români sau UE

Numărul de locuri alocate acestei categorii pentru anul pregătitor de limba română este: 20

Procesul de admitere implică doi pași:

 • obținerea atestatului de echivalare emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalență a Diplomelor
 • înmatricularea la Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini al Universității din București

PASUL 1: OBȚINEREA ATESTATULUI DE ECHIVALARE

Pentru a obține atestatul de echivalare, candidații sunt obligați să trimită prin e-mail, la adresa oana.barbu@externe.unibuc.ro, copii scanate ale documentelor menționate mai jos ȘI, prin poștă, dosarul conținând documentele în original la adresa (Soseaua Panduri, nr. 90, etajul 4, camera 404, sector 5, București, Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini,  Universitatea din București) până la data de 30 iulie 2021, ora 12: 00 (ora local) (dosarele trebuie să ajungă la biroul nostru până la această dată).

Documentele pe care trebuie să le trimiteți sunt:

 1. Declarație (atașată mai jos)
 2. Formular de înscriere (atașat mai jos)
 3. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (atașat mai jos)
 4. Declarație de autenticitate (atașată mai jos)
 5. Document de studiu care trebuie recunoscut. (În cazul în care candidatul/a dorește să urmeze studii de licență, atunci el / ea trebuie să trimită diploma de liceu. Dacă vrea să se înscrie la un program de master, atunci trebuie să trimită atât diploma de liceu, cât și diploma de licență, în două dosare diferite, unul pentru recunoașterea diplomei de liceu, celălalt pentru recunoașterea diplomei de licență
 • copie pentru documente în limba română / engleză / franceză / spaniolă / italiană
 • copie și o traducere autorizată și legalizată în limba română pentru documente în alte limbi
 1. Foi matricole (În cazul în care candidatul/a dorește să urmeze studii de licență, atunci el / ea trebuie să trimită foile matricole pentru ultimii 2 ani de liceu finalizați în străinătate, cu subiectele și notele obținute. Dacă dorește să se înscrie la un program de master, apoi trebuie să trimită foile matricole de liceu și de licență în două dosare diferite, unul pentru recunoașterea diplomei de liceu, celălalt pentru recunoașterea diplomei de licență.
 • copie pentru documente în limba română / engleză / franceză / spaniolă / italiană
 • copie și o traducere autorizată și legalizată în limba română pentru documente în alte limbi
 1. Alte documente, dacă este necesar:
 • Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. – copie şi traducere legalizată, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză, spaniolă şi italiană.**
 • pentru înscrierea la rezidențiat în domeniul sănătate la specializările medicină, medicină dentară și farmacie (în baza diplomei obținută în state terțe) se depun și programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.: copie pentru limbile română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană și copie și traducere autorizată pentru celelalte limbi străine
 1. Act de identitate – copie
 • Pașaport sau carte de identitate
 • dovada schimbării numelui legal, dacă este cazul, copie pentru documente în limba română / engleză / franceză / spaniolă / italiană și traducere autorizată și legalizată în limba română pentru alte limbi
 • certificat de naștere, copie pentru documente în limba română / engleză / franceză / spaniolă / italiană și traducere autorizată în limba română pentru alte limbi
 1. Străinii, membri de familie ai cetățenilor români, titulari ai unui drept de ședere temporară, trebuie să depună dovada că sunt încadrați în muncă sau șomeri înregistrați pentru a beneficia, în condițiile legii, de tratament egal cu cetățenii români în ceea ce privește înscrierea la studii(OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România cu modificările și completările ulterioare, republicată, art. 80 alin. (3) lit. b) și c))
 2. Taxa de evaluare de 100 de lei

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română – BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu – euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

Cetățenii români sunt scutiți de plata acestei taxe!

 1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;
 2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Hagade către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
  3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 
 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Lista țărilor pentru care se solicită autentificarea documentelor de studiu (anexată mai jos)

Dosarul depus în vederea obținerii certificatului de echivalență va fi transmis de către Universitatea din București la CNRED, care va păstra documentele.

Universitatea din București va evalua completitudinea dosarului și îl va trimite Centrului Național de Recunoaștere și Echivalență a Diplomelor în vederea obținerii atestatului de echivalare.

Evaluarea documentelor şi transmiterea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet.
Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

Odată ce răspunsul CNRED va fi primit, candidatul va fi contactat de către responsabilul de la Biroul Cooperare Interațională și Studenți Străini al Universității din București.

PASUL 2: ÎNMATRICULAREA

Candidații sunt rugați să se prezinte la înmatriculare în perioada 14-30 septembrie 2021, la Biroul Cooperare Interațională și Studenți Străini  (Soseaua Panduri, nr. 90, etaj 4, camera 404, sector 5, București, România). Pentru înscriere, vom avea nevoie de același set de documente, de aceea vă sfătuim ca, de la început, să vă pregătiți dosarul în două exemplare originale!!! În plus, va trebui să furnizați:

– un certificat medical care atestă starea actuală de sănătate a candidatului și potențialele antecedente privind afecțiunile cronice, respectiv infecțiile cu SARS-COV2
– 4 fotografii tip pașaport
– dovada achitării taxei de școlarizare

Taxa de școlarizare pentru anul pregătitor este de 3500 RON și trebuie plătită în numerar la casieria universității în ziua înscrierii.

Candidații sunt responsabili pentru autenticitatea și transmiterea  documentelor digitale/scanate și documentele originale care sunt depuse în dosarul candidatului prin declarație oficială semnată.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: oana.barbu@externe.unibuc.ro.

IMPORTANT

După absolvirea anului pregătitor de limba română, conform Legii educației naționale 1/2011, candidații din  categoriile menționate mai sus vor trebui să treacă prin același proces de admitere aplicabil cetățenilor români.

Ca urmare a situației internaționale provocate de epidemia COVID-19, în funcție de evoluția situației la nivel național și internațional, autoritățile române pot aplica măsuri suplimentare privind sănătatea publică  cares ă vizeze transportul internațional, admiterea și înmatricularea la studii și participarea la cursuri.

—————————– VIDEO —————————–

Studenții străini și limba română

Study in Romania

Things to do in Romania

The world without Romania

Documente

CONTACT

International Relations and Foreign Students Office

Telephone: +4021-305.46.42
+4021-305.46.41
E-mail: contact@externe.unibuc.ro

Facebook: International Relations Department University of Bucharest
Blog: Coolturing higher education

 

Schedule: 
Monday-Thursday: 11:00 – 13:00

Address:
90-92 Șos. Panduri, 4th floor, room 404, Bucharest, 050663, Romania

INTERNAŢIONAL

TESTIMONIALE

NOUTĂȚI

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services