,,Masterat didactic sau modul psihopedagogic (I + II): ce tip de formare inițială va crește calitatea în sistemul de învățământ din România?”

,,Masterat didactic sau modul psihopedagogic (I + II): ce tip de formare inițială va crește calitatea în sistemul de învățământ din România?”

21 octombrie, 2016 in Actualitate, Știri

Universitatea din București a găzduit miercuri, 19 octombrie 2016, evenimentul de prezentare a raportului rezultat în urma audierii publice pe tema ,,Masterat didactic sau modul psihopedagogic (I + II): ce tip de formare inițială va crește calitatea în sistemul de învățământ din România?”, organizată de Federația Coaliția pentru Educație. La eveniment au participat factori de decizie în domeniul educației: prof. univ. dr. Mircea Dumitru, Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ligia Deca, consilier de stat în Departamentul de Educație al Administrației Prezidențiale, și prof. univ. dr. Romiță Iucu, rectorul interimar al Universității din București.

Federația Coaliția pentru Educație și-a asumat organizarea acestei dezbateri publice în scopul continuării eforturilor de profesionalizare a profesoratului și îmbunătățirii programelor de formare inițială a cadrelor didactice preuniversitare. Nivelul de competență al cadrelor didactice preuniversitare este unul dintre factorii care influențează cel mai mult rezultatele școlare ale elevilor, astfel încât calitatea unei formări didactice, atât inițiale, cât și continue este esențială.

În prima parte a evenimentului, ministrul educației, Mircea Dumitru, a adresat cuvântul de bun venit, accentuând nevoia stringentă de profesori bine pregătiți în școala românească. Mircea Dumitru și-a exprimat speranța ca la finalizarea raportului inițiat de Coaliția pentru Educație să existe o soluție pentru problemele referitoare la profesia didactică. Această soluție ar putea fi implementată atât în învățământul superior, cât și în cel preuniversitar, susține ministrul educației.

Consilierul de stat Ligia Deca a menționat faptul că înscrierea audierii publice în calendarul de activități organizate sub egida Dezbaterii Naționale pentru Educație și Cercetare – România Educată permite ca raportul rezultat să poată fi inclus în documentele care vor fundamenta viziunea pentru educație a României. Ligia Deca a accentuat faptul că unul dintre factorii determinanți ai progresului în educație este dat de calitatea cadrelor didactice. De asemenea, consiliera de stat a precizat faptul că orice program de pregătire disciplinară și psihopedagogică ar trebui să conducă la creșterea concurenței pentru ocuparea posturilor didactice și implicit la recăpătarea prestigiului acestei profesii în societatea românească.

În discursul său, prof. univ. dr. Romiță Iucu, rectorul interimar al Universității din București, profesor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației și coordonator al Centrului de Dezvoltare și Formare în domeniul Învățământului Superior, s-a axat pe ideea lansării masteratului didactic, din perspectiva unui model flexibil și alternativ de formare a cadrelor didactice. În acest sens, Romiță Iucu își exprimă convingerea că viitorii profesori sunt cei care vor schimba educația românească.

Rectorul interimar al Universității din București a dat cuvântul Danielei Vișoianu, președinte al Coaliției pentru Educație, care a prezentat raportul. În aprilie 2016, Federația Coaliția pentru Educație a organizat audierea publică care a înregistrat un număr de 109 depoziții scrise și video. Întâlnirea de lucru a comisiei de experți, care au analizat depozițiile, a avut loc în data de 10 iunie 2016. Din analiza acestor depoziții a rezultat faptul că 40,36% dintre depozanți s-au exprimat pentru masteratul didactic, 21,10% au optat pentru menținerea formării prin modul pedagogic I+II, iar 22,01% au venit cu propunerea unei variante mixte (modul I + master didactic). La acestea s-au adăugat și alte variante, cum ar fi rute alternative de formare și certificare, licență didactică, etc. Masteratul didactic a fost susținut în principal de către cadre didactice din mediul preuniversitar, urmate de reprezentanți ai mediului ONG și de cadrele didactice universitare.

Cristian Voica, conferențiar la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, a prezentat un proiect referitor la înființarea unui program de masterat didactic adecvat domeniului. Proiectul inițiat în martie 2016 de către Facultatea de Matematică și Informatică în colaborare cu alte 10 facultăți ale Universității din București, printre care Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Istorie și cea de Filosofie, s-a bazat pe nevoia înființării unor programe de masterat acreditate care să înlocuiască formarea inițială a profesorilor prin modulele psihopedagogice. Următoarea etapă a proiectului constă în înaintarea spre validare a programelor de masterat de către Senatul Universității din București, aprobarea de către Ministerul Educației și acreditarea de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

În partea a doua a evenimentului, membrii Comisiei de experți au comentat rezultatele depozițiilor colectate în cadrul audierii publice ,,Masterat didactic sau modul psihopedagogic (I + II): ce tip de formare inițială va crește calitatea în sistemul de învățământ din România?”. Prof. dr. Carmen Mihaela Crețu, de la Universitatea ,,Alexandru-Ioan Cuza” din Iași, dr. Șerban Iosifescu, președintele A.R.A.C.I.P., prof. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară, directorul Departamentului de Formare a Profesorilor al Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, conf. dr. Sebastian Popescu, decan al Facultății de Fizică, Universitatea ,,Alexandru-Ioan Cuza” și prof. dr. Florence Mihaela Singer, de la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, au identificat nevoia unui consens asupra unor elemente cheie care să stea la baza construcției programelor de formare inițială a cadrelor didactice.

Membrii comisiei susțin că viitoarele politici ale programelor de formare trebuie construite astfel încât acestea să asigure specializare dublă, să contribuie la profesionalizarea profesoratului și la dezvoltarea competențelor de cercetare în psihopedagogie. Aceste programe de formare ar trebui de asemenea să ofere o pondere echilibrată a practicii și a pregătirii psihopedagogice și didactice în raport cu pregătirea de specialitate, dar și o pregătire diferențiată a cadrelor didactice în funcție de vârsta preșcolarului/elevului.

Mai multe detalii despre audierea publică ,,Masterat didactic sau modul psihopedagogic (I + II): ce tip de formare inițială va crește calitatea în sistemul de învățământ din România?” pot fi consultate aici.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.