Masterul „Dezvoltare Teritorială Inteligentă”, de la stadiul de proiect la cel de laureat al Premiilor Senatului Universității din București – interviu cu prof. univ. dr. Cristian Tălângă

Masterul „Dezvoltare Teritorială Inteligentă”, de la stadiul de proiect la cel de laureat al Premiilor Senatului Universității din București – interviu cu prof. univ. dr. Cristian Tălângă

Derulat la Facultatea de Geografie, programul masteral Dezvoltare Teritorială Inteligentă este rezultatul colaborării Universității din București cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism ,,Ion Mincu’’. Programul a obținut Marele Premiu al Senatului Universității din București pentru Cel mai inovator program universitar. Masteratul răspunde cerințelor de pe piața muncii, numeroase instituții publice sau private având nevoie, în formularea sau elaborarea politicilor și strategiilor de dezvoltare locală sau regională, în planificarea teritorială sau planificarea resurselor economice, de specialiști care să înțeleagă, să analizeze sau să evalueze corect rolul componentelor teritoriale atât din perspectivă geografică cât și economică sau urbanistică.
Misiunea programului de master este aceea de a forma specialişti înalt calificaţi cu pregătire complexă, interdisciplinară, în domeniul dezvoltării teritoriale, prin compatibilizarea viziunilor existente în prezent la nivelul celor două domenii (geografie și urbanism). Prof. univ. dr. Cristian Tălângă ne va dezvălui povestea din spatele succesului acestui masterat.
Reporter: Ce v-a motivat să concurați la Premiile Senatului Universității din București? Ce a însemnat pentru dumneavoastră obținerea Marelui Premiu?
Cristian Tălângă: Marele Premiu acordat la secțiunea Cel mai inovator program universitar nu îl pot revendica în nume personal. Acesta aparține unei echipe formate din geografi ai Universității din București și arhitecți-urbaniști de la Facultatea de Urbanism a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Avem satisfacția de „a porni” un program de master, cu caracter interdisciplinar, program ce funcționează din anul universitar 2016-2017 în cadrul Facultății de Geografie, fiind coordonat de Departamentul de Geografie Umană și Economică.
Prima ediție a Premiilor Senatului Universității din București a reprezentat o provocare adresată tuturor membrilor Comunității Academice și o posibilitate de promovare a muncii didactice și științifice. Am acceptat, împreună cu colegii mei, să participăm la competiție pentru a demonstra valențele practice, actuale, ale Geografiei, o știință veche și cu o prezență neîntreruptă, din anul 1900, în cadrul Universității noastre.
Premiul obținut reprezintă, în primul rând, un stimulent deosebit pentru a oferi studenților-masteranzi cunoștințe teoretice și practice necesare dobândirii competențelor profesionale în procesul complex de analiză a teritoriului și pentru elaborarea unor strategii, planuri și proiecte de dezvoltare în beneficiul comunităților umane. Personal, sunt bucuros pentru obținerea acestui premiu, în calitate de participant activ la realizarea proiectului. Sunt convins de faptul că și celelalte două programe înscrise în competiție (cel de la Facultatea de Filozofie și cel de la Facultatea de Administrație și Afaceri) prezintă elemente noi, inovatoare, pentru domeniile respective spre beneficiul studenților-masteranzi. Atât eu, cât și colegii mei, suntem onorați că am avut ocazia de a fi parteneri de competiție cu cele două prestigioase echipe ce pun în practică două programe de master de o calitate deosebită.
R: Cum credeți că ar mai putea stimula excelența didactică și de cercetare Universitatea din București?
C.T.: După părerea, mea există mai multe posibilități de stimulare a excelenței, în afara celor existente, dar acestea depind, în principal, de resursele financiare de care dispune Universitatea, de prioritățile multiple cu care se confruntă administrația ș.a. O modalitate de stimulare a excelenței didactice și științifice este aceea de a oferi un sprijin, nu neapărat financiar, revistelor editate de colective ce aparțin Universității din București, inclusiv prin diseminarea unor contribuții științifice și didactice însemnate publicate în paginile acestora.
R:Spuneți-ne câteva cuvinte despre proiectul care v-a adus marele premiu la categoria Cel mai inovator program universitar din cadrul Galei Premiilor Senatului
C.T.: Programul masteral „Dezvoltare teritorială inteligentă” este rezultatul unui proiect realizat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 – „Calitate în învăţământul superior”,  (POSDRU/156/1.2/G/141260). Proiectul s-a derulat în intervalul 2014-2015, sub titlul ,,Promovarea inovării şi asigurării calităţii în domeniul dezvoltării teritoriale inteligente prin elaborarea unui program de studii interdisciplinare de masterat”.
Proiectul a fost realizat de Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale, Facultatea de Geografie, Universitatea din București în parteneriat cu Facultatea de Urbanism din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Colectivul de elaborare a fost format din: prof.univ.dr. Ioan Ianoș – director de proiect, prof.univ.dr. Cristian Braghină, prof.univ.dr. Laura Georgiana Comănescu, prof.univ.dr. Liliana Dumitrache, asist. univ. dr. Florentina Cristina Merciu, conf. univ. dr. Mariana Nae,  dr. Luminița Costina Săftoiu, lector univ. dr. Gabriel Simion, lector univ. dr. Ilinca Valentina Stoica, conf. univ. dr. Bogdan Suditu, prof. univ. dr. Cristian Tălângă, conf. univ. dr. Daniela Zamfir, de la Universitatea din București și lector univ. dr. Alexandru Calcatinge, conf. univ. dr. Cerasella Crăciun, prof. univ. dr. Tiberiu Florescu, lector univ. dr. Andrei Mitrea, asist. univ. drd. Paul Mureșan Iuga, conf. univ. dr. Gabriel Pascariu, conf. univ. dr. Claudiu Runceanu, asist. univ. dr. Reinhold Lehel Stadler, de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.
Parteneriatul cu Facultatea de Urbanism reprezintă rezultatul unei excelente colaborări între geografi și arhitecți-urbaniști, între două domenii care sunt conexe și dacă vreți complementare. Strategiile, proiectele, planurile de urbanism și amenajarea teritoriului au componente esențiale care necesită cunoștințe geografice și evident din domeniul urbanismului, dar și din alte domenii.
R: Cum sunt structurate cursurile? Considerați că ar trebui acordată o mai mare importanță cercetării/ practicii, cel puțin în cazul programelor de master?
C.T.: Planul de învățământ cuprinde discipline obligatorii, opționale, facultative și practică. În anul I sunt 8 discipline obligatorii și 4 opționale, iar în anul II (numai în primul semestru) 4 discipline obligatorii și 2 opționale. Semestrul II este dedicat în totalitate practicii profesionale desfășurată în unități de profil și pentru elaborarea lucrării de disertație. În anul I se desfășoară și o aplicație practică itinerantă prin care studenții masteranzi au posibilitatea de lua contact direct cu realitatea teritorială și cu problemele cu care se confruntă comunitățile locale (urbane sau rurale).
Pentru realizarea misiunii, programul este orientat spre dobândirea următoarelor competențe și abilități de către studenții masteranzi: cunoaşterea şi înţelegerea teoriilor, principiilor şi metodelor de analiză geografică a teritoriului; însuşirea paşilor metodologici pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare teritorială; abilitatea de a alege, prelucra şi interpreta indicatori relevanţi pentru identificarea punctelor tari şi a celor slabe dintr-un teritoriu; capacitate de interpretare, sinteză geografică şi interdisciplinară a studiilor, materialelor grafice şi cartografice; capacitate de prognoză a evoluţiei unui teritoriu prin raportarea informaţiei la condiţiile reale din teren; capacitatea de a elabora un plan de dezvoltare teritorială pentru diferite entităţi teritorial-administrative; capacitate de analiză a contextului economic, social şi politic pentru o evaluare corectă a oportunităţilor şi riscurilor în dezvoltarea teritorială; abilitatea de a lucra în echipă cu alţi specialişti şi cu actorii teritoriali.
R: Cum a fost adaptat programul de master la condițiile actualei piețe a muncii?
C.T.: Programul masteral este, cu siguranță, reprezentativ pentru piața forței de muncă. Absolvenții acestui program pot accede la o serie de ocupații înscrise în COR (Clasificarea Ocupațiilor din România): analist teritorial, geograf, consilier dezvoltare locală și regională, expert localizare, geomatician ș.a. În mod normal, după modelul altor state, fiecare unitate administrativă de bază din mediul rural (comuna) ar trebui să aibă în structura administrației publice un specialist în acest domeniu al planificării și dezvoltării teritoriale. Pentru orașe, există structuri specializate care cuprind specialiști din domenii diferite, printre care și geografi, cu rol de analiză și prognoză a proceselor de dezvoltare.
R: În loc de încheiere, un mesaj pentru organizatori.
C.T.: „Un număr infinit de ediții ale Premiilor Senatului Universității din București”, la fel de frumoase și reușite ca prima ediție – 2017. Felicitări Conducerii Senatului pentru inițiativă, Conducerii Universității din București și tuturor celor care s-au implicat în organizarea și desfășurarea acestui eveniment!
 
 
 
 
 
 

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services