fbpx

Noi volume semnate de profesori și cercetători ai UB, publicate la Editura Universității din București – Bucharest University Press în luna august 2022

Noi volume semnate de profesori și cercetători ai UB, publicate la Editura Universității din București – Bucharest University Press în luna august 2022

În luna august 2022, Editura Universității din București – Bucharest University Press a publicat importante volume de autor. Acestea sunt disponibile atât în librăria EUB-BUP, cu sediul la Facultatea de Istorie a Universității din București (Bulevardul Regina Elisabeta 4, sector 5), cât și pe site-ul editurii.

Iată titlurile ieșite de sub tiparul EUB-BUP în ultima lună:

Volumul Topica subiectului în limba română veche, al Ramonei Cătălina Corbeanu, prezintă o temă largă, discutată parțial în multe lucrări de gramatică, constituindu-se ca o monografie rezervată exclusiv topicii subiectului în limba română veche, în texte din perioada 1532-1780. Noutatea este introducerea unor texte neanalizate în lucrările anterioare, și anume Pravila aleasă, Pânea Pruncilor, Documente privitoare la istoria orașului București și Documente Bârlădene. Analiza propriu-zisă a corpusului este împărțită în două părți: topica subiectului în perioada 1532-1640 (urmărind topica subiectului în propoziția principală, cea a subiectului în subordonată, a subiectului lexical al formelor nonfinite, repetarea și reluarea subiectului) și topica subiectului în cea de-a doua perioadă din limba română veche, și anume 1640-1780, fiind menționate asemănările și schimbările care apar în comparație cu perioada precedentă. Sunt analizate, totodată, topicalizarea și dislocarea la stânga a subiectului în limba română veche. Concluzia generală este aceea că libertatea de topică este principala caracteristică a textelor vechi, subiectul acceptând orice poziție în ordinea lineară a propoziţiei.

Asistența socială a persoanelor aflate în dificultate, de Valentina Vartic, este dedicată în principal studenților de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, specializarea Psihopedagogie specială. Scopul cărții este acela de a crea o punte de legătură între cele două domenii apropiate – asistența socială și psihopedagogia specială – și de a familiariza studenții cu acestea. Principalele idei din domeniul asistenței sociale sunt structurate ținând cont de teorie, de istoric, de legislație, de specificul organizării și funcționării sistemului de asistență socială la noi în țară și de perspectivele de dezvoltare ale profesiei.

Manualul Curso práctico de español. Gramática II.1, coordonat de Răzvan Bran și Mihai Enăchescu, vine în continuarea volumului Curso práctico de español. Gramática I, constituind un suport teoretic și practic pentru cursurile de Practica limbii spaniole, partea de gramatică, adresat studenților ce studiază Filologie, Traducere și Interpretare sau Limbi Moderne Aplicate. Autorii au elaborat teoria și practica având în vedere nevoile specifice ale studenților de anul II. Manualul acoperă nivelele B1-B2, conform Cadrului Comun European de Referință, deși anumite elemente gramaticale pot depăși nivelul B2 uneori. Fiind un mic compendiu de gramatică însoțit de un număr suficient de exerciții, această carte, ce va fi urmată de un al treilea volum, poate să fie utilă tuturor celor care învață spaniola și sunt interesați să-și lămurească neclaritățile legate de gramatica limbii și să-și fixeze anumite conținuturi teoretice.

Lucrarea Critil și Andronius – ediție științifică de Stela Toma și Coman Lupu – a apărut prima oară la Iași, în anul 1794, reprezintând prima parte a romanului El Criticón, de Baltasar Gracián. El Criticón este o operă alegorică, cu caracter filosofic, alcătuită din trei părți, publicate în anii 1651, 1653 și 1657. Textul tipărit la Iași la sfârșitul veacului al XVIII-lea a fost tradus în românește pe filieră franceză și are o importanță majoră pentru istoria culturii și a limbii române.

Volumul Systems and Processes in Living Matter. Laboratory Handbook, semnat de Marcela-Elisabeta Bărbînță-Pătrașcu, oferă un scurt tur în fascinanta lume vie, prin combinarea conceptelor teoretice cu cele practice. Mai multe capitole includ o serie de exemple și probleme/teste rezolvate, pentru a obține o perspectivă profundă asupra unor probleme referitoare la materia vie. Acest manual de laborator prezintă, într-o manieră originală, scurte abordări teoretice și câteva lucrări practice legate de sistemele și procesele din materia vie, fiind adresat, în principal, masteranzilor înscriși la specializarea Fizică Medicală, dar reprezintă și o sursă de inspirație pentru lucrările de licență, disertație și tezele de doctorat, oferind noi idei tinerilor cercetători pentru studiile lor experimentale în diverse domenii (științe ale vieții, biofizică, fizică medicală, bionanotehnologie, bioinginerie și biochimie).

Dinamica vocabularului limbii române. Mic dicționar de cuvinte recente atestate, volum al Blancăi Croitor, apărut cu sprijinul Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române, cuprinde un inventar de 1800 de cuvinte înregistrate recent în mediul online, culese în perioada 2019-2021 cu ajutorul motoarelor de căutare din presă, cărți, site-uri de specialitate, site-uri de vânzări, bloguri, forumuri etc., neînregistrate în alte lucrări lexicografice. La fiecare cuvânt atestat sunt oferite exemple, dar și informații legate de pronunție, morfologie și etimologie. Acest mic dicționar surprinde o fotografie a momentului: unele cuvinte sunt „efemeride”, creații personale sau forme foarte colocviale, cu mai puține atestări, dar sunt și cuvinte care aparțin limbii literare sau standard și au o oarecare frecvență, astfel încât ar merita să fie incluse în dicționarele generale. Circa 280 de cuvinte au atestări mai vechi, majoritatea de la sfârșitul secolului al XIX-lea și din prima jumătate a secolului al XX-lea, înregistrate în publicațiile vechi scanate (digitizate) și postate de biblioteci în bazele lor de date online, reprezentând un material prețios pentru autorii de dicționare. Pentru majoritatea dintre acestea au fost identificate și atestări în texte recente, ceea ce ar putea însemna fie că utilizarea cuvântului a continuat din trecut până în limba actuală, fără ca termenul să fie înregistrat în dicționare, fie că termenul a fost utilizat (puțin) în trecut și reintrodus în limbă recent (reîmprumutat sau recreat prin mijloace interne), între cele două etape de limbă neexistând continuitate. Dicționarul acesta se adresează mai ales lingviștilor și studenților, dar poate constitui o lectură interesantă și pentru publicul larg, preocupat de vocabularul limbii române și de dinamica acestuia.

Studiul Recherches sur l’infinitif et la proposition infinitive en grec homérique al Margaretei Sfirschi-Lăudat, apărut în două volume, urmărește analiza amănunțită a celor mai vechi întrebuințări ale infinitivului în limba greacă arhaică. Chiar dacă îndelunga istorie a infinitivului grecesc își află obârșia în sistemul nominal indo-european, dialectul epic homeric contribuie în mod fundamental la definirea comportamentului morfo-sintactic al acestui străvechi nume verbal, reprezentând un stadiu lingvistic major în procesul de constituire a sintaxei infinitivului şi a propoziției infinitivale. Examenul statistic al diferitelor funcții sintactice ale infinitivului homeric surprinde tendințele acestui vechi substantiv verbal polimorf spre transformarea într-o subclasă nominal-verbală asimilată sistemului verbului grecesc şi spre gramaticalizarea sa ca infinitiv în epoca clasică. Analiza sincronică, îndeosebi a sintaxei infinitivului imperativ și completiv homeric, integrată într-o perspectivă comparativ-istorică, pune în evidență etapele elaborării şi sistematizării structurilor sintactice ale propoziției infinitivale în limba elină. La capătul unei evoluții ciclice complete, infinitivul grec se află reintegrat în sistemul nominal al limbii moderne, prin frecventa sa asociere cu articolul definit neutru, ca substantiv neutru propriu-zis.

SECŢIUNE ACCESIBILIZATĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI DE VEDERE

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services