Obiectivele strategiei comune de consolidare a culturii eticii academice, stabilite în cadrul dezbaterii „Realitatea eticii și integrității în universitățile românești”, organizată de UB și UBB

Obiectivele strategiei comune de consolidare a culturii eticii academice, stabilite în cadrul dezbaterii „Realitatea eticii și integrității în universitățile românești”, organizată de UB și UBB

În contextul internațional al amplificării fenomenelor de fraudă academică și proastă conduită în mediul universitar, joi, 27 mai 2021, a avut loc o dezbatere privind realitatea eticii și integrității academice în universitățile românești.

Scopul dezbaterii, moderate de prof. univ. dr. Marian Popescu, directorul CARFIA al UB, și de prof. univ. dr. Dacian Dragoș, cadru didactic la UBB Cluj-Napoca și președintele Consiliului Național de Etică, a fost concretizarea unor obiective comune privind realitatea eticii și integrității în universitățile românești, pornind de la propunerile din Strategia comună de consolidare a culturii eticii și integrității academice în Consorțiul „Universitaria”. 

Această strategie este un document ce cuprinde patru obiective și patru linii de acțiune a căror concretizare ar permite Consorțiului „Universitaria” consolidarea mediului de învățare și cercetare, să afirme în mod clar atașamentul față de fundamentarea pe valori morale a misiunii universității și să constituie astfel un reper pentru întreaga comunitate academică din România. Strategia a fost elaborată în urma unui dialog între CARFIA / Universitatea din București și Universitatea Babeș-Bolyai. La baza strategiei a stat Rezoluția Grupului de Lucru pentru Integritatea Academică a Consorțiul „Universitaria” din 31 iulie 2019. Grupul de lucru al Consorțiului a fost format din reprezentanți ai fiecărei universități din Consorțiu cu competență și atribuții în domeniul eticii și integrității ce s-au întrunit la Sinaia pentru elaborarea acestei Rezoluții în vederea concretizării punctului 10 al hotărârii Consorțiului „Universitaria” din 23-25 noiembrie 2018 care prevedea „Promovarea unor strategii comune de consolidare a culturii eticii și integrității academice în universitățile partenere.”

Obiectivele Strategiei de consolidare a eticii academice

Cele patru obiective și linii de acțiune ale Strategiei dezbătute în cadrul evenimentului au fost următoarele:

Obiectiv 1

Evaluarea concordanței între cadrul legislativ și normele etice din mediul universitar.

Linie de acțiune

Constituirea unui grup de lucru, la nivelul Consorțiului, format din specialiști în Drept și Etică Academică, care să redacteze un document cu propuneri legislative în vederea aprobării acestuia de către Consorțiu precum și a transmiterii sale către Ministerul Educației și Ministerul Cercetării.

Obiectiv 2

Dialog consultativ cu structuri din sistemul educațional (CNE, CNATDCU, CEMU, CNR, ONG-uri specializate în Educație) și cu asociațiile studenților reprezentative în vederea stabilirii unui acord privind propunerile legislative asumate de Consorțiu.

Linie de acțiune

Organizarea unei (video) conferințe cu membrii desemnați de structurile menționate în obiectiv.

Obiectiv 3

Cunoașterea realității etice și de integritate în universitățile Consorțiului.

Linie de acțiune

Realizarea, aplicarea și interpretarea sondajelor privind etica și integritatea academică și publicarea rezultatelor acestora, care vor contribui la realizarea unei hărți a problemelor și vulnerabilităților în activitatea membrilor comunității academice (corp profesoral și de cercetare, studențesc și administrativ).

Obiectiv 4

Formarea consilierilor de etică și integritate, din rândul angajaților, la nivelul fiecărei universități din Consorțiu, care vor oferi suport de specialitate structurilor etice și de integritate, dar și managementului universitar.

Linie de acțiune

Organizarea anuală de ateliere și a unei școli de integritate la nivelul Consorțiului, în fiecare universitate, prin rotație.

Reprezentanții universităților membre „Universitaria”

Universitățile membre ale Consorțiului au fost reprezentate astfel: Universitatea din București de prof. univ. dr. Bogdan Ștefănescu, prorector Internaționalizare și Publicații științifice al UB, prof. univ. dr. Marian Popescu, director onorific al CARFIA și inițiator GLIA; Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca de prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB; prof. univ. dr. Simona Motogna, vicepreședinte al Senatului UBB și prof. univ. dr. Dacian Dragoș, președintele Comisiei de Etică a UBB;  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași prof. univ. dr. Daniel Atasiei,  președinte al Comisiei de Etică a UAIC, prof. univ. dr. Irina Bilan și prof. univ. dr. Livia Iacob, membre ale Comisiei de Etică a UAIC;  Universitatea de Vest din Timișoara prof. univ. dr. Gabriela Mircea,

Membră a Comisiei de Etică a UVT, prof. univ. dr. Corina Ilin, fostă Președintă a Comisiei de Etică a UVT și membră GLIA;  Academia de Studii Economice București de prof. univ. dr. Nicolae Lupu, președintele Comisiei de Etică a ASE, prof. univ. dr. Dragoș Bîgu, vicepreședinte al Comisiei de Etică a ASE,  prof. univ. dr. Daniela Dachin, membră a Comisiei de Etică a ASE, asist. univ. dr. Mădălina Potcovaru, membră a Comisiei de Etică a ASE și membră GLIA.

Din partea CARFIA, la dezbatere au mai participat lect. univ. dr. Robert Coravu, lect. univ. dr. Robert Coravu, expertă GLIA, și prof. univ. dr. Sanda Voinea, cadre universitare ale UB.

CARFIA va propune Consorțiului „Universitaria” un calendar

În cadrul dezbaterii participanții au semnalat diferite probleme ale domeniului și practicii eticii și integrității academice în mediul universitar, precum și propuneri de acțiune care ar conduce la rezolvarea acestora, admițându-se astfel implicit necesitatea și utilitatea implementării Strategiei comune de consolidare a culturii eticii și integrității academice în Consorțiul „Universitaria”. Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, a semnalat că discutarea diferitelor probleme, cum ar fi: lipsa de coordonare a preocupărilor la nivelul universităților și ministerelor sau o suprapunere care duce la consumare de resurse; o tensiune între o abordare generală (care pornește de la principii valori, norme) și o abordare specifică (care pornește de la practicile bine sedimentate ale fiecărui domeniu); diferențele între particularitățile eticii în domenii precum cercetarea și cele ale eticii educaționale; modul în care sunt înțelese și receptate demersurile etice de către colegii din universități, ar conduce la o estompare a discrepanțelor dintre modelele etice prescriptive și practica reală din universități.

De asemenea, a fost dezbătută problematica generată de omisiuni și neconcordanțe dintre cadrul legal existent și prevederile etice, subliniindu-se, astfel, implicit necesitatea obiectivului 1 al Strategiei (Bogdan Ștefănescu, Dacian Dragoș, Daniel Atasiei, Emilia Șercan, Nicolae Lupu).

Toate demersurile însă trebuie să pornească de la o bună cunoaștere a realității etice și de integritate din universități, participanții admițând importanța obiectivului 3 al Strategiei. Armonizarea practicilor privind dezvoltarea culturii etice și de integritate în universități, alături de examinarea unor studii de caz, antrenamentul specific al colegilor și colegelor care predau disciplina Etică și Integritate Academică ca și revizuirea practicilor privind coordonarea științifică a lucrărilor de licență, disertațiilor, tezelor de doctorat, o corelare efectivă cu ciclul pre-universitar, prin reforma culturii integrității în preuniversitar (formarea unor consilieri de integritate), inițierea mai structurată în folosirea bazelor de date și a produselor informatice au fost alte subiecte sau aspecte aduse în dezbatere (Daniel David, Dacian Dragoș, Emilia Șercan, Simona Motogna, Bogdan Ștefănescu).

Dezbaterea a deschis drumul pentru trecerea la operaționalizarea unora dintre cele propuse în Strategia comună. În perioada imediat următoare, CARFIA va propune Consorțiului un calendar care va cuprinde acțiuni specifice în vederea atingerii obiectivelor puse în dezbatere.

SECŢIUNE ACCESIBILIZATĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI DE VEDERE

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services