183PED/2017

Biotehnologie pentru demonstrarea potentialului anticanceros al nanoarhitecturilor de carbon incarcate cu medicament utilizand sferoizi tumorali multicelulari

Coordonator proiect (UB):
CSIII Dr. Balas Mihaela
Telefon: 021.318.15.75/int 112
Fax: 021.318.15.75/int 103
E-mail: radu_mihaella@yahoo.commihaela.radu@bio.unibuc.ro
Resposabil proiect (UPB):
Prof.Dr. Ionita Daniela 
Telefon: 021.402.39.30
Fax: 021.411.53.65
E-mail: md_ionita@yahoo.com
Partenerii implicati în proiect:

 1. Universitatea Bucuresti (UB), Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara, Bucuresti
 2. Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB), Departamentul de Chimie Generala, Bucuresti

Autoritate contractanta din Romania: UEFISCDI
Codul proiectului: PN-III-P2-2.1-PED-2016-0904 
Tipul si numarul proiectului:  PED183
Titlul proiectului: Biotehnologie pentru demonstrarea potentialului anticanceros al nanoarhitecturilor de carbon incarcate cu medicament utilizand sferoizi tumorali multicelulari
Acronim:  BioNanoSpher
Durata: 16 luni
Bugetul alocat de catre UEFISCDI: 475.000,00 RON
Bugetul total al proiectului: 475.000,00 RON
Rezumat
Proiectul reprezintă un model experimental din domeniul biotehnologiei pentru controlul progresiei şi invazivităţii cancerului asumandu-şi un rol central în cercetarea şi tratamentul cancerului. Este o abordare biotehnologică inovatoare privind adaptarea nanoarhitecturilor de carbon încărcate cu medicamente pe bază de platină, în vederea maximizării eficienței lor asupra celulelor de cancer de sân triplu negativ (CSTN). Acest tip de cancer este definit prin lipsa exprimării celor trei receptori care se găsesc la nivelul celulelor de cancer de sân (pentru estrogen, progesteron şi HER2), făcând astfel chimioterapia ineficientă. Transportul intracelular al medicamentelor ar putea fi o alternativă promiţătoare în ţintirea moleculelor implicate în căi de semnalizare esențiale, putand fi benefic în tratamentul CSTN. Rezultatele noastre preliminare au arătat că nanoarhitecturile de carbon conjugate cu medicamente terapeutice au o contribuție sinergetică în generarea de specii reactive de oxigen și în inhibarea semnificativă a creșterii celulelor de cancer de sân triplu negativ MDA-MB231 prin inducerea autofagiei. Pornind de la aceste rezultate referitoare la nanoarhitecturile de carbon 1D funcționalizate cu medicamente și caracterizarea preliminară a acestora (fizico-chimică și biologică), proiectul de faţă reprezintă o treaptă mai avansată atât în ceea ce priveşte materialele (introducerea nanoarhitecturile de carbon 2D) cât și abordarea biologică (model tumoral 3D). Obiectivele proiectului includ investigarea interacțiunii sferoid tumoral – nanosistem, monitorizarea internalizării şi retenţiei celulare precum și evaluarea potențialului anti-tumoral și anti-invaziv al nanoarhitecturile de carbon functionalizate. In final, vom evalua expresia mai multor proteine implicate în căile de semnalizare PI3K/AKT/NF-kB, MAPK/ERK/p38 si Notch ce promovează invazivitatea şi creşterea celulelor tumorale și vom confirma eficacitatea nano-produsului particularizat.
Obiectivul proiectului
Principalul obiectiv al proiectului este dezvoltarea unui nanotransportor inteligent pentru medicamentele chemoterapeutice pe baza de platina si demonstrarea eficientei lor in promovarea mortii celulelor de cancer de san triplu negativ folosind sferoizi tumorali multicelulari. 
Rezultate estimate

 • obtinerea unui nanotransportor de carbon functionalizat si incarcat cu chemoterapeutice pe baza de platina
 • cunostinte noi privind caracteristicile biochimice si moleculare ale interactiei dintre nanosistemul testat si modelul experimental 3D precum si despre modificarile induse la nivelul cailor de semnalizare resposabile de inhibiţia cancerului de sân triplu negativ
 • diseminarea rezultatelor prin intermediul website-ului proiectului, articole ISI si comunicari la reuniuni stiintifice
 • o cerere de brevet
 • elaborarea unei teze de doctorat, teze de master si teze de licenta.

Disemninarea rezultatelor proiectului
Articole cotate ISI

 • Ionita D, Ungureanu C, Prodana M, Negru AM, Enachescu M. Hybrid materials based on multi-walled carbon nanotubes with antimicrobial properties. Revista de Chimie 2018, 69(10), 2625-2632, factor de impact 412 (2017).
 • Badea MA, Prodana M, Dinischiotu A, Crihana C, Ionita D, Balas M. Cisplatin loaded multiwalled carbon nanotubes induce resistance in triple negative breast cancer cells. Pharmaceutics 2018, 10(4), 228, doi:10.3390/pharmaceutics10040228, factor de impact 3.746 (2017).
 • Badea MA, Balas M, Ionita D, Dinischiotu A. Influence of matrigel on single and multiple-spheroid cultures in breast cancer research. SLAS Discovery 2018, în revizie, factor de impact 2.355 (2017).

Capitol de carte

 • Stan MS, Strugari AFG, Balas M, Nica CI. Chapter 2. Biomedical applications of carbon nanotubes with improved properties, in Fullerens, Graphenes and Nanotubes: A Pharmaceutical Approach, 1st ed. (Ed. AM Grumezescu), Elsevier, William Andrew, 2018, pp 31-65.

Rezumate publicate în cadrul unor conferinţe nationale şi internaţionale

 • Badea MA, Balas M, Dinischiotu A. Generarea de modele 3D pentru tumori de cancer de sân și caracterizarea lor biologică. Volum de rezumate, p. 11-12. Conferinţa Naţională a Şcolilor Doctorale din Consorţiul Universitaria, Editia I. 31 octombrie-3 noiembrie 2018, Iasi, Romania.
 • Badea MA, Balas M, Tincu B, Ionita D, Dinischiotu A. Efficiency evaluation of oxidized carbon nanotubes loaded with cisplatin in the treatment of triple negative breast cancer. Volume of summaries, P-06, p. XX. International Symposium Priorities of Chemistry for a Sustainable Development, a 14-a editie, Bucuresti, 10-12 octombrie 2018.
 • Badea MA, Balas M, Dinischiotu A. Generation of 3D in vitro breast cancer models by different techniques and their biological characterization. FEBS Open Bio 8 (Suppl. S1), p. 182. The 43rd FEBS Congress, Praga, Cehia, 7-12 iulie 2018.
 • Balas M, Badea MA, Ionita D, Demetrescu I, Dinischiotu A. Characterization of biological effects induced by functionalization of multi-walled carbon nanotubes in breast cancer 3D in vitro models. FEBS Open Bio 8 (Suppl. S1), p. 478. The 43rd FEBS Congress, Praga, Cehia, 7-12 iulie 2018.
 • Stoian A, Ionita D, Oprescu SM, Ticu B, Balas M, Badea MA,  Dinischiotu A. Application of multiwalled carbon nanotubes as drug carrier systems. Book of Abstract, P0949, Carbon 2018, Madrid, Spania, 1-6 iulie 2018.
 • Prodana M, Enachescu M, Radavoi GD, Balas M, Badea MA, Dinischiotu A, Gavan C. Functionalization of carbon nanotubes with drugs in order to increase the biocompatibility. Book of Abstract, P0948, Carbon 2018, Madrid, Spania, 1-6 iulie 2018.
 • Badea MA, Balas M, Dinischiotu A. Generarea de modele 3D pentru tumori de cancer de san prin doua tehnici si caracterizarea lor biologica. Volum de rezumate, p. 42. Sesiunea de comunicari stiintifice a studentilor Facultatii de Biologie, 19 mai 2018.

Cerere de brevet

 • Daniela I, Prodana M, Badea N, Dinischiotu A, Balas M. Sisteme pe baza de nanotuburi de carbon utilizate in terapia cancerului. Numar cerere brevet naţional A/00919 din data de 21.11.2018.

Rezumatele etapelor științifice
[button link=”https://www.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/7/2018/12/Etapa-I-rezumat.pdf” type=”icon”] Etapa I rezumat[/button]
[button link=”https://www.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/7/2018/12/Etapa-II-rezumat.pdf” type=”icon”] Etapa II rezumat[/button]
 

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.