94BG-2016

CREŞTEREA PERFORMANŢEI/COMPETITIVITĂŢII PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA TEHNOLOGIEI DE OBŢINERE DE PRODUSE INTELIGENTE CU BIOCOMPATIBILITATE ŞI PROPRIETĂŢI ANTIBACTERIENE SUPERIOARE CU APLICAŢII COSMETO-MEDICALE
DATE GENERALE

  • Finantare : Bugetul de stat
  • Programul : PNCDI III – Programului 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare
  • Categoria de proiect :Transfer de cunoaştere la agentul economic – Bridge
  • Titlul proiectului : CREŞTEREA PERFORMANŢEI/COMPETITIVITĂŢII PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA TEHNOLOGIEI DE OBŢINERE DE PRODUSE INTELIGENTE CU BIOCOMPATIBILITATE ŞI PROPRIETĂŢI ANTIBACTERIENE SUPERIOARE CU APLICAŢII COSMETO-MEDICALE
  • Acronimul: IntAntiB
  • Contract de finantare : 94BG / 2016
  • Valoarea proiectului: 460.000 lei
  • Durata proiectului : 24 luni
  • Perioada de derulare a proiectului : 01.10.2016 – 30.09.2018
  • Contractor : Universitatea din Bucureşti
  • Director proiect : Conf. Dr. Ludmila Otilia Cinteză, telefon: 021-3055376; e-mail: ocinteza@gw-chimie.math.unibuc.ro

PARTENERI

 • Coordonator proiect
  Universitatea din Bucureşti

Bl. M. Kogălniceanu 36-46, sect. 5, Bucureşti web site: www.unibuc.ro
Director proiect – Conf. Dr. Ludmila Otilia Cinteză, e-mail: ocinteza@gw-chimie.math.unibuc.ro

 • Partener P1
  Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM Bucuresti
  Spl. Independentei 202, sector 6, Bucuresti, web site: www.icechim.ro
  Responsabil de proiect -Dr.ing. Cristina Lavinia Nistor; e-mail: lc_nistor@yahoo.com
 • Partener P2
  S.C. Sonnenkreuz S.R.L.

Bl. Saturn, nr. 21, Braşov, www.salutifer.ro
Responsabil de proiect – Grigore Opriţa; e-mail: griogre.oprita@salutifer.ro


 REZUMAT

Scopul proiectului propus este creşterea performanţei şi competitivităţii SC Sonnenkreuz SRL prin utilizarea expertizei existente la organizaţiile de cercetare, Universitatea din Bucureşti şi INCDCP-ICECHIM, pentru dezvoltarea şi optimizarea tehnologiei moderne de producere a dispersiilor coloidale de argint, în vederea obţinerii unui produs cu proprietăţi superioare de biocompatibilitate şi activitate antimicrobiană. În vederea atingerii scopului proiectului, s-a urmărit o concordanţă deplină între necesităţile şi problemele identificate de agentul economic şi obiectivele proiectului. Se vor urmări două direcţii de inovare a produsului final şi a proceselor de fabricaţie: (i) producerea unor dispersii coloidale de Ag stabilizate cu polimeri cu activitate antibacteriană intrinsecă, pentru obţinerea unui efect sinergetic şi (ii) optimizarea tehnologiei de producere prin metoda electrochimică în condiţii de asigurare a controlului creşterii nanoparticulelor. Transferul de cunoaştere va include şi colaborarea cu agentul economic în vederea identificării posibilităţii de dezvoltare ulterioară de alte produse dermato-cosmetice şi farmaceutice pe baza dispersiilor de nanoparticule de Ag cu proprietăţi îmbunătăţite. În vederea dezvoltării sistemului de asigurare a calităţii, la agentul economic se va intensifica colaborarea dintre partenerii UB şi INCDCP-ICECHIM cu SC Sonnenkreuz SRL pentru realizarea analizelor necesare caracterizării produselor finite şi monitorizării procesului de fabricaţie. Colaborarea cu partenerul economic va fi completată de activităţile de transfer de cunoştinţe antreprenoriale către cercetătorii/doctoranzii/mastera nzii implicaţi în proiect. Dezvoltarea noului produs şi îmbunătăţirea tehnologiei vor oferi oportunităţi de pregătire practică pentru studenţii masteranzi, cu tematică complexă. Rezultatele ştiinţifice publicabile vor fi diseminate pe scară largă prin comunicări şi articole în reviste de specialitate.

 

OBIECTIVE

 • Interconectarea expertizei ştiinţifice şi tehnice a organizaţiilor de cercetare participante în proiect (UB şi INCDCP-ICECHIM), în domeniul preparării de nanomateriale cu aplicaţii bio-medicale, cu necesităţile agentului economic SC Sonnenkreuz SRL de a inova produsele pe bază de dispersii coloidale de Ag fabricate în prezent.
 • Transferul de cunoaştere de la UB şi INCDCP-ICECHIM către agentul economic, pentru îmbunătăţirea şi optimizarea dispersiilor de nanoparticule de Ag şi a tehnologiei de fabricaţie a acestora, în vederea creşterii performanţelor de biocompatibilitate şi eficacitate antimicrobiană.
 • Intensificarea cooperării dintre partenerii organizaţii de cercetare UB şi INCDCP-ICECHIM şi agentul economic SC Sonnenkreuz SRL pentru identificarea posibilităţilor de dezvoltare a unor produse cosmetice sau medicale pe baza noilor dispersii coloidale de Ag cu proprietăţi semnificativ îmbunătăţite.
 • Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale cercetătorilor prin însuşirea principiilor de valorificare a rezultatelor ştiinţifice în strategii de dezvoltare/marketing a produselor inteligente pe bază de nanotehnologii.
 • Consolidarea pregătirii practice a studenţilor masteranzi din Universitatea din Bucureşti-UB prin stagii de practică efectuate la agentul economic, în vederea creşterii posibilităţilor de angajare şi adaptarea programei de practică la cerinţele pieţei muncii.

ETAPA 1
Interconectarea expertizei cercetărilor cu personalul agentului economic în vederea identificării nevoilor de îmbunătăţire a produselor şi tehnologiilor existente.
Perioada de derulare: 01.10.2012 – 30.12.2016
ETAPA 2
Folosirea eficientă a tehnologiei existente la agentul economic pentru găsirea de soluţii noi pentru produs îmbunătăţit în vederea optimizării noii tehnologii de obţinere. Diseminare nationala si internationala.
Perioada de derulare: 3.01.2017 – 29.12.2017
ETAPA 3
Transferul de cunoaştere către agentul economic în vederea preluării tehnologiei de fabricare a produsului imbunatatit. Diseminare natinala si internationala
Perioada de derulare: 03.01.2018 – 30.09.2018
CONTACT

 • Conf. Dr. Ludmila Otilia Cinteză

e-mail: ocinteza@gw-chimie.math.unibuc.ro


REZULTATE

ETAPA 1

 • Rapoarte de transfer

Raport de transfer privind interconectarea expertizei cercetărilor cu personalul agentului economic în vederea identificării nevoilor de îmbunătăţire a produselor şi tehnologiilor existente
Raport de transfer privind monitorizarea parametrilor de fabricaţie a dispersiilor de NP de Ag prin metoda electrochimică
Raport de transfer privind identificarea punctelor critice ale procesului de productie a dispersiilor de Ag coloidal în vederea îmbunătăţirii caracteristicilor acestora şi testarea echipamentului existent în diverse condiţii de lucru
Raport de transfer privind proiectarea ştiinţifică a conceptului de produs cu proprietăţi de stabilitate şi antibacteriene îmbunătăţite

 
 
 

 
 
 
 
ETAPA 2
Folosirea eficientă a tehnologiei existente la agentul economic pentru găsirea de soluţii noi pentru produs îmbunătăţit în vederea optimizării noii tehnologii de obţinere. Diseminare nationala si internationala.
Perioada de derulare: 3.01.2017 – 29.12.2017


REZULTATE ETAPA 2
In urma realizarii cercetarilor din aceasta etapa au fost obtinute urmatoarele rezultate:

 1. a) Selectarea unor agenţi stabilizatori biocompatibili pentru creşterea stabilităţii dispersiilor coloidale.
 2. b) Selectarea unor polimeri cu activitate antimicrobiană pentru efect sinergetic
 3. c) Caracterizarea morfo-funcţională a produselor pe bază de dispersii coloidale de Ag obţinute.
 4. d) Testarea proprietăţilor de biocompatibilitate ale dispersiilor apoase de nanoparticule de argint.
 5. e) Testarea proprietăţilor antimicrobiene ale dispersiilor de argint coloidal.
 6. f) Elaborarea unei soluţii pentru procesarea eficientă a probelor neconforme, în vederea recuperării nanoparticulelor metalice cu potenţial de ecotoxicitate.
 7. g) Optimizarea parametrilor de proces (concentraţia dispersiilor de Ag coloidal, intensitatea curentului) în raport cu agenţii de stabilizare selectaţi în vederea îmbunătăţirii performanţelor produsului.
 8. h) Analiza eficacităţii monitorizării parametrilor în realizarea unor produse conforme şi cu caracteristici reproductibile.
 9. i) Testarea efectului antimicrobian pentru modelele experimentale optimizate.


Stabilitatea in timp a dispersiilor de nanoparticule de Ag preparate prin metoda electrochimica cu diversi agenti stabilizatori

Stabilitatea in timp a dispersiilor de nanoparticule de Ag preparateprin metoda electrochimica functionalizate cu polimer Chitosan

  
 
 
Imagine TEM a nanoparticulelor de Ag  preparate prin metoda electrochimica cu stabilizator Chitosan
 


Variatia toxicitatii celulare a a dispersiilor de nanoparticule de Ag functie de natura stabilizatorului

Variatia activitatii antibacteriene a nanoparticulelor de Ag functie de natura stabilizatorului

Activitati suport:

 • Stagii de practica la agentul economic S.C. Sonnenkreuz S.R.L. pentru masteranzi
 • Workshop de transfer de cunostinte antreprenoriale a partenerilor in proiect la agentul economic S.C. Sonnenkreuz S.R.L.
 • Workshop promovare rezultate proiect

 

 • Diseminare: actualizare pagina web, 1 articol in revista ISI, 4 comunicari stiintifice.

 


ETAPA 3
Transferul de cunoaştere către agentul economic în vederea preluării tehnologiei de fabricare a produsului imbunatatit.
Perioada de derulare: 3.01.2018 – 30.09.2018
REZULTATE ETAPA 3
In urma realizarii cercetarilor din aceasta etapa au fost obtinute urmatoarele rezultate:

 1. a) Validarea efectului sinergetic antibacterian, în formula propusă pentru produsul îmbunătăţit
 2. b) Testarea proprietăţilor de biocompatibilitate pentru modelele experimantale obţinute prin metoda optimizată.
 3. c) Tansferul de cunoaştere pentru analiza funcţionalităţii dispersiilor de Ag coloidal îmbunătăţite.
 4. d) Tansferul de cunoaştere la agentul economic pentru monitorizarea parametrilor procesului de fabricaţie.
 5. e) Transferul de cunoaştere la agentul economic pentru implementarea soluţiei de procesare a şarjelor neconforme..
 6. f) Validarea produsului îmbunătăţit prin certificarea proprietăţilor antimicrobiene, efectuată de către o instituţie independentă, acreditată în domeniu.
 7. g) Tansferul de cunoaştere la agentul economic pentru dezvoltarea sistemului de analiză a produsului nou îmbunătăţit în vederea întocmirii Dosarului de Avizare.


Stabilitatea in timp a dispersiilor de nanoparticule de Ag functionalizate cu polimer Chitosan preparate prin metoda electrochimica optimizată
Evaluarea biocompatibilităţii dispersiilor de nanoparticule de Ag stabilizate cu Chitosan

 
Citotoxicitatea NPs de Ag pe culture celulare normale de fibroblaste. Test MTT la 24 ore.

Efectul sinergetic/aditiv în activitatea antibacteriană a nanoparticulelor de Ag
în prezenţa stabilizatorului Chitosan şi a extractelor vegetale
Activitati suport:

 • Stagiu de practica la agentul economic S.C. Sonnenkreuz S.R.L. pentru masteranzi
 • Workshop de transfer de cunostinte antreprenoriale a partenerilor in proiect la agentul economic S.C. Sonnenkreuz S.R.L.

 

 • Diseminare: actualizare pagina web https://www.unibuc.ro/n/cercetare/94BG-2016.php, 1 comunicare stiintifica.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.