„Relația profesor-student nu poate avea un singur centru; ea este complexă și dinamică, parcurge diferite paliere și trepte de intensitate – interviu cu prof. univ. dr. emerit Dan Potolea

„Relația profesor-student nu poate avea un singur centru; ea este complexă și dinamică, parcurge diferite paliere și trepte de intensitate – interviu cu prof. univ. dr. emerit Dan Potolea

Senatul Universității din București a acordat premiul pentru profesorul emerit al anului 2022 în domeniul Științelor Sociale domnului prof. univ. dr. Dan Potolea de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

Profesorul Potolea a fost, timp de şaisprezece ani, decan al FPSE, calitate în care „a reconstruit Școala Naţională de Știinţele Educaţiei”, iar, după retragerea sa din activitatea didactică, a primit titlul de Profesor Emerit, continuându-și activitatea de cercetare în cadrul aceleiași facultăți.

Este un specialist cu recunoaștere națională și internațională în domeniul științelor educației, având expertiză în domeniile științifice: Teoria şi metodologia curriculumului, Politici ale reformei curriculare, Evaluarea programelor/ serviciilor sociale şi educaţionale, Evaluare instituţională, Proiectarea şi evaluarea programelor de formare, Formarea cadrelor didactice și Dezvoltarea şi inovarea învăţământului superior.

Despre complexa sa activitate didactică și de cercetare, despre felul în care i s-a articulat interesul pentru anumite domenii științifice și despre relația sa cu studenții, ne va povesti în continuare chiar prof. univ. dr. emerit Dan Potolea.

Reporter: Ați câștigat, în cadrul celei de-a șasea ediții a Premiilor Senatului Universității din București, distincția pentru „Profesorul emerit al anului 2022” în domeniul Științelor Sociale. Ce a însemnat pentru dumneavoastră obținerea acestui premiu?

Dan Potolea: Premiile care mi s-au acordat de instituții prestigioase Senatul Universității din București, Președinția României, Academia Română, Ministerul Educației pe toate le-am considerat extrem de onorante, împrejurări de înaltă și inegalabilă satisfacție academică, profesională.

R.: În opinia dvs., inițiativele precum Premiile Senatului Universității din București încurajează mediul academic spre inovare și obținerea de noi performanțe?

D.P.: Premiile Senatului Universității din București reprezintă o modalitate semnificativă de recunoaștere și motivare a performanțelor academice ale corpului profesoral. Distincțiile de acest gen înnobilează statutul profesional al universitarului.

R.: Aveți o carieră științifică și didactică de aproape șase decenii. Există, pe parcursul activității dumneavoastră, un moment pe care îl considerați ca având o relevanță deosebită în evoluția dumneavoastră profesională? În opinia dumneavoastră, contează mai degrabă o anumită înclinație personală sau interacțiunea cu anumiți profesori și direcționarea spre anumite zone de cercetare?

D.P.: Înainte de anul 1989, un stagiu de specializare de un an, la Universitatea de Stat din Portland, Statele Unite ale Americii, în domeniul proiectării și dezvoltării curricumului, evaluării programelor sociale și formării personalului didactic, a avut o influență radicală asupra concepției și rezultatelor mele profesionale.

După anul 1989, asumarea responsabilității de decan al Facultății de Sociologie, Psihologie, Pedagogie și Asistență Socială (doua mandate) și al Facultății de Psihologie și Științele Educației (două mandate) ale UB, precum și contribuțiile aduse la inițierea și consolidarea profilului acestor facultăți mi se par definitorii pentru prestațiile mele academice și manageriale.

Este dificil a măsura exact ponderea calităților personale și a influențelor mentorilor în construcția propriei identități profesionale. În mod cert, interacțiunea lor contează. Existența într-un mediu academic modest nu va încuraja niciodată, în pofida unor caracteristici personale pozitive, reușitele academice de prestigiu. Eu am avut șansa formării și, ulterior, a colaborării cu profesori model: D. Todoran, O. Safran. B. Grigoriu, I. Stanciu, I. Cerghit.

R.: Sunteți membru al mai multor echipe de cercetare naționale și internaționale. Care au fost cele mai interesante proiecte de cercetare, dacă ne raportăm la rezultatele acestora?

D.P.: Am participat la numeroase proiecte de cercetare și de cercetare-dezvoltare naționale și internaționale în calitate de director sau expert senior. Rezultatele acestora au fost publicate în volume și reviste științifice. Menționez câteva studii publicate de-a lungul timpului în cadrul unor proiecte mai reprezentative: Reshaping the Teaching Profession in an ICt Enriched Society (anul 2004) în Learning and Teaching in the Communication Society, Council of Europe Publishing; Teacher Education Reform in Romania a Stage of Transition (anul 2003) în Institutional Approaches to Teacher Education in Europe UNESCO; Enhacing the Curriculum relevance, Editura Universitară (anul 2011); Methodology for a Sectorial Qualifications Framework in Air Transportation (anul 2022); Științele Educației (anul 2011) Dicționar Enciclopedic, Premiul Academiei, Editura Sigma (două volume, anii 2007-2008); Informatizarea Învățământului în România. Evaluarea proiectului național SEI, Editura Agata (anul 2008); Doctoral Studies and reaserch Competencies (anul 2013) Proiect POSDRU „Inovarea și dezvoltarea curriculei doctorale din perspectiva formării și dezvoltării competentelor de cercetare”; Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului național, EDP (anul 2012); Evaluarea spiritualității religioase și a educației religioase, în „Paradigma creștină a identității”, Editura Universității „A. I. Cuza” Iași (2022).

R.: Cum ați descrie legătura dumneavoastră cu studenții de-a lungul timpului? Au existat transformări în timp din acest punct de vedere? Ați devenit pe parcursul anilor mai apropiat de studenții dumneavoastră, mai ales că acum coordonați doctoranzi și aveți cursuri la Școala Doctorală?

D.P.: Cred că în decursul carierei mele raporturile cu studenții s-au democratizat și nuanțat, evoluând de la standarde de exigență impuse relativ egale pentru toți, uniforme, la o combinație a acestora cu deschideri spre nevoile, opțiunile și opiniile studenților. Formarea centrată pe student, frecvent invocată în discursuri și unele documente oficiale, mi se pare că tinde să fie exacerbată. Neîndoielnic, „vocea” studentului ar trebui să fie auzită în relație cu toate componentele procesului de învățământ, iar angajarea activ-constructivă a studentului la propria formare este legitimă și necesară. Relația profesor-student nu poate avea însă un singur centru; ea este complexă și dinamică, parcurge diferite paliere și trepte de intensitate: de la controlul riguros al formării la independența asistată a formării și performanței și, de aici, la autoformare și autonomia performanței ridicate.

R.: Parcursul dvs. profesional este un exemplu de continuitate, perseverență și excelență. Cât de important este ca un student să își găsească „drumul” și să-i rămână consecvent?

D.P.: Alegerea și parcurgerea consecventă a „drumului” profesional sunt opțiuni și acțiuni decisive pentru istoria individuală. Selecția și aprofundarea unui domeniu, specializarea nu este posibilă fără interese susținute, perseverență și eforturi intelectuale sistematice investite în aria de referință. Nucleul constant al specializării nu intră însă în conflict, ci mai mult reclamă noi orizonturi și perspective de explorare, inclusiv din alte domenii, potențând astfel cunoașterea avansată și inovația. De aici și interesele actuale pentru abordările inter- și transdisciplinare.

R.: Cum considerați că ar mai putea stimula excelența didactică și în cercetare Universitatea din București?

D.P.: Excelența didactică și excelența în cercetare sunt două domenii distincte, cu competențe specifice; perspectivele lor de interacțiune pot fi gândite în planuri diferite. Un universitar poate fi un excelent cercetător cu contribuții științifice remarcabile, dar un slab cadru didactic. Se află în a doua ipostază atunci când nu știe să fie un manager al situațiilor de învățare pentru studenți, nu are competențe didactice. Un bun profesor dispune în primul rând de competențe solide în aria curriculumului, instruirii și evaluării universitare. În același timp, nu poate fi specialist într-un domeniu pe care să-l predea cu succes, dacă el însuși nu participă la creația științifică și nu-i învață pe studenți cum să avanseze cunoașterea științifică, tehnologică etc.

 Măsurile necesare pentru instaurarea excelenței în cercetarea științifică sunt în general cunoscute, dar nu și aplicate; creșterea finanțării pentru cercetarea universitară, o mai bună selecție a masteranzilor și doctoranzilor, încurajarea studiilor postdoctorale, dezvoltarea relevanței teoretice și sociale a cercetării, intensificarea cooperării științifice internaționale.

Desigur, configurația ideală a profesionalismului academic de succes este aceea a echilibrului între expertiza didactică și expertiza științifică, ambele funcționând în aria creativității și a inovației.

SECŢIUNE ACCESIBILIZATĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI DE VEDERE

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services