Rezultatele analizei grupului de lucru desemnat de Societatea de Științe Istorice din România pentru evaluarea manualului de Istorie de clasa a VI-a

Rezultatele analizei grupului de lucru desemnat de Societatea de Științe Istorice din România pentru evaluarea manualului de Istorie de clasa a VI-a

18 septembrie, 2018 in Actualitate, Știri

Grupul de lucru desemnat de Societatea de Științe Istorice din România (SSIR) pentru a analiza manualul de Istorie de clasa a VI-a publicat de Editura Didactică și Pedagogică a constatat că manualul conține patru abateri de la programa școlară, deficiențe de calibrare și selecție a informației, erori factuale, deficiențe de terminologie, inadecvări ale materialelor didactice și ale activităților de învățare, precum și un număr prea mare de greșeli lingvistice, de scriere și de tehnoredactare. Aceste deficiențe eclipsează aspectele pozitive, care nu lipsesc cu totul din conținutul manualului analizat.
Pe baza informațiilor disponibile la această dată, nu se poate aprecia care dintre aceste neajunsuri se datorează autoarei manualului și care sunt datorate Editurii Didactice și Pedagogice. De asemenea, pe baza analizei efectuate, SSIR a conturat și o serie de observații generale cu privire la redactarea și editarea manualelor școlare.
Astfel, erori au fost semnalate nu doar la manualul de Istorie, ci și la manualele de la alte discipline (deocamdată manualele de Geografie, Biologie și Matematică, dar lista este deschisă). De asemenea, multiplicarea erorilor, care nu au lipsit nici anterior, coincide cu opțiunea Ministerului Educației pentru trecerea la manualul unic. Astfel, sistemul manualului unic mărește riscul eșecului și îngreunează corecțiile; dacă ar fi fost mai multe manuale editate de mai multe edituri, profesorii ar fi avut posibilitatea să evite manualele cele mai slabe, iar costurile neglijenței ar fi revenit editurii private.
În plus, SSIR propune și câteva cerințe, minimale, care, alături de stabilirea unor termene rezonabile, ar putea asigura manuale mai bune:

  • transparentizarea procesului de selecție a manuscriselor
  • consultarea asociațiilor profesionale reprezentative la nivel național și a facultăților de specialitate din principalele universități ale țării;
  • folosirea ca referenți științifici a 2-3 specialiști respectați și recunoscuți pentru exigență;
  • includerea în caietul de sarcini pentru edituri a unor prevederi clare, care să garanteze îngrijirea editorială de calitate (obligația de a asigura un redactor de carte experimentat și cu studii solide în specialitatea manualului; un tehnoredactor competent; corectură de specialitate și posibilitatea oferită autorilor de a verifica implementarea corecturilor).

Societatea de Științe Istorice din România consideră că ar fi bine ca scandalul public generat de manualele editate în anul 2018 de Editura Didactică și Pedagogică să prilejuiască o dezbatere amplă despre rostul manualelor, despre mecanismele de asigurare a calității acestora și despre modul în care ele pot să fie relevante pentru procesele de învățare ale copiilor secolului XXI.
Rezultatul complet al analizei efectuate de Societatea de Științe Istorice din România poate fi accesat aici.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.