„Rolul aridizării în generarea și amplificarea fenomenelor regresive din sistemele teritoriale” – interviu cu conf. univ. dr. habil. Daniel Peptenatu

„Rolul aridizării în generarea și amplificarea fenomenelor regresive din sistemele teritoriale” – interviu cu conf. univ. dr. habil. Daniel Peptenatu

„Rolul aridizării în generarea și amplificarea fenomenelor regresive din sistemele teritoriale” – interviu cu conf. univ. dr. habil. Daniel Peptenatu
26/03/2018

Senatul Universității din București a acordat premiul „Echipa cu cea mai mare contribuție științifică cu impact în societate”, din domeniul Științele vieții și ale pământului, grupului condus de conf. univ. dr. habil. Daniel Peptenatu din cadrul Facultății de Geografie. Proiectul premiat vizează „Dezvoltarea teoriei contextului dinamic prin analiza rolului aridizării în generarea și amplificarea fenomenelor regresive din sistemele teritoriale.”
Propunerea se bazează pe rezultatele deosebite obţinute în ultimii ani, multe dintre ele apreciate la nivelul instituţiilor guvernamentale. De asemenea, echipa de cercetare s-a remarcat prin foarte buna diseminare a rezultatelor cercetării, în peste 10 articole care menționează proiectul la Acknowledgements.
Reporter: Acest proiect a fost implementat de Centrul de Analiză Integrată și Management Teritorial. Spuneți-ne câteva cuvinte despre echipa de cercetare pe care o conduceți.
Daniel Peptenatu: Centrul de Analiză Integrată şi Management Teritorial (CAIMT) are în prezent 26 de membri, 11 cadre didactice cu experienţă, 9 doctoranzi şi 6 masteranzi aflaţi în programul de voluntariat în cercetare. Încă de la înfiinţare, CAIMT a urmărit să coaguleze cea mai bună resursă umană pe care o poate furniza în prezent Facultatea de Geografie, în special în domeniile analiza integrată a teritoriului, management teritorial şi GIS. Nevoia tot mai mare a societăţii de abordări interdisciplinare a făcut ca echipa să fie completată cu specialişti în domeniul teledetecţiei (prin colaborarea cu Intergraf România), statistică (prin colaborarea cu Facultatea de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii din Bucureşti), econometrie (prin colaborarea cu Facultatea de Management din cadrul Academiei de Ştiinţe Economice). Se adaugă numeroase colaborări punctuale, cu specialişti din alte domenii, în tematica proiectelor de cercetare.
Echipa CAIMT are ca obiectiv, încă de la înfiinţare, dezvoltarea permanentă astfel încât să poată să răspundă provocărilor tot mai dinamice şi tot mai coplexe ale societăţii, pe de o parte prin furnizarea de soluţii, iar pe de altă parte să fie capabilă să formeze specialiştii ceruţi de nevoile societăţii. Cum am făcut asta? Prin impunerea de standarde foarte ridicate pentru fiecare membru al echipei şi asigurarea suportului necesar pentru îndeplinirea lor. Centrul de cercetare încearcă permanent să ofere tot ce este necesar pentru performanţă: echipamente performante, acces la baze de date, dar și suport financiar pentru diseminarea rezultatelor. Rezultatul imediat a fost un progres extraordinar, remarcat mai ales în rândul doctoranzilor, care au reuşit să atingă praguri calitative foarte ridicate, într-un timp foarte scurt. De asemenea, mulţi dintre ei au obţinut contracte de muncă în instituţii private de top.
Ca o concluzie, pot spune că în Universitatea din Bucureşti este relativ simplu să obţii performanţă, deoarece încă atragem cea mai bună resursă umană din România.
R.: S-a dorit și angajarea, în proiect, a doctoranzilor și a postdoctoranzilor. Sunt atrași sau ușor de orientat și mai tinerii studenți, din ciclul de licență sau de masterat, de/spre acest domeniu de cercetare?
D.P.: Antrenarea doctoranzilor şi a postdoctoranzilor a fost o cerinţă în proiect. Demararea proiectului a însemnat stabilirea obiectivelor, pe care trebuie să le atingă fiecare membru al echipei de cercetare. Pe lângă echipa de cercetare au participat masteranzii din programul de voluntariat în cercetare, cei care asigură baza de recrutare pentru viitorii doctoranzi. Programul de voluntariat în cercetare poate fi considerat un succes, având în vedere că toţi doctoranzii din CAIMT au fost implicaţi în trecut în acest proiect.
R: Obiectivul general al proiectului a fost cuantificarea efectelor regresive  din sistemele teritoriale locale şi regionale, generate sau amplificate de aridizare, în regiunile de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov. V-ați bucurat de sprijinul și susținerea factorilor de decizie de la nivelul conducerii administrative din aceste zone?
D.P.: În implementarea proiectului, am beneficiat de un sprijin consistent al autorităţilor locale, cu foarte multe autorităţi locale fiind deja în legături strânse în urma implementării altor proiecte. Până în prezent, CAIMT a participat la în proiecte de cercetare cu peste 140 de primării din România, pentru care a elaborat diferite instrumente de planificare strategică. Mai mult, am observat un interes deosebit al autorităţilor locale, de colaborare cu mediul universitar, ceea ce îmi dă încredere pentru viitor.
R: Proiectul dumneavoastră a fost văzut, iar munca, recunoscută, de către Senatul Universității din București. Cât de greu va fi, de-acum, să vă autodepășiți reușita? Există, în lucru, alte proiecte la fel de interesante?
D.P.: CAIMT va continua activităţile de cercetare începute în cadrul acestui proiect, cel puţin în direcţia actualizării bazelor de date. Din acest punct de vedere proiectul, alături de proiecte anterioare, a avut o contribuţie majoră la dezvoltarea bazei de date economice, la nivel de localitate, baza de date cu situaţia tăierilor legale şi ilegale de pădure, precum şi baza de date cu structura bugetului de venituri şi cheltuieli, la nivel de unitate administrativ-teritorială.
În cadrul centrului de cercetare sunt în curs de implementare, sau sunt în faza de pregătire, proiecte de cercetare, în parteneriat cu alte centre universitare, instituţii centrale şi locale. Unul dintre cele mai importante proiecte este Dimensiunea spaţială a cancerului în România, proiect ce va fi implementat alături de Ministerul Sănătăţii. În această direcţie de cercetare, au fost dezvoltate colaborări importante cu Universitatea de Medicină din Graz şi Universitatea Bayreuth, colaborări ce au avut rezultate publicate în reviste de top din fluxul principal de publicaţii.
O altă echipă din cadrul CAIMT implementază un proiect de cercertare privind rolul economiilor creative în dezvoltarea capacităţii adaptative a sistemelor teritoriale. Acest proiect va contribui la dezvoltarea metodologiilor de modelare, indispensabile în procesul de proiectare strategică.
Nu în ultimul rând, vreau să amintesc proiectele de cercetare implementate alături de autorităţile locale. Aşa cum am precizat anterior, echipa CAIMT a implementat proiecte în numeroase primării din România, iar în prezent, aceste colaborări au fost dezvoltate în direcţia planurilor de mobilitate urbană.
R: Plănuiți să construiți o variantă a acestei cercetări și pentru publicul larg? Credeți că este importantă o conștientizarea masivă în rândul populației?
D.P.: În prezent echipa doreşte să publice un volum, care să reunească aceste cercetări. De asemenea, intenţionăm să publicăm datele relevante, astfel încât accesul publicului la rezultate să fie simplificat. La nivel strategic, intenţia nostră este de a promova tot mai bine rezultatele obţinute în cadrul fiecărui proiect.
R: În final, aș vrea să risipim câteva prejudecăți legate de cei care studiază acest domeniu fascinant al geografiei. Cât de multă muncă s-a aflat, de fapt, în spatele acestui proiect, cât a fost ,,muncă de teren” și cât a fost ,,muncă de bibliotecă”, de cercetare asiduă?
D.P.: Cercetarea realităţii teritoriale nu se poate face fără activităţi de teren. În ceea ce privește cercetările noastre, munca de teren ocupă peste 60%. Nu vom putea înțelege niciodată realitatea teritorială, fără să venim în contact direct cu ea. În lipsa cercetării de teren, pur și simplu suntem blocaţi în inutile speculaţii, cu aură aspirant academică. Cercetarea geografică presupune costuri ridicate, de aceea, provocările pentru managementul instituţional sunt foarte mari. Este nevoie urgent, ca la nivelul departamentelor, să se elaboreze planuri de cercetare şi să se identifice surse pentru finanţarea fiecărui proiect. În prezent, politica Universităţii din Bucureşti în domeniul centrelor de cercetare s-a dovedit a fi eficientă, aceste structuri fiind singurele care au reuşit să facă progrese în acestă direcţie. Din păcate multe idei bune nu beneficiază de suport financiar şi, în afara cadrului oferit de centrele de cercetări care au activitate, se pierd în hăţişul instituţional şi locul lor este luat de frustrări, care agregate, sunt tot mai greu de manageriat.
În prezent, geografia reuşește, prin dezvoltarea de metodologii noi de explorare, să se impună complementar în rândul celorlalte ştiinţe. Printre cele mai importante realizări ale noastre, subliniez aplicarea unor modele fractale şi nonfractale în cercetările medicale, implementate alături de cercetători de la Universitatea din Bayroth, rezultatele fiind concretizate într-un citostatic, aflat în procedură de brevetare internaţională. Aceste tehnici de modelare, aplicate pe imagini de tumoră canceroasă sau pe microglie, reprezintă pentru noi o direcţie de cercetare cu potenţial deosebit. În acest sens, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” a propus şi s-a semnat deja un protocol de colaborare cu Universitatea din Bucureşti, protocol care va reprezenta cadrul formal în care se vor dezvolta aceste cercetări. Domeniul geografie este în plină adaptare la nevoile societăţii, după o lungă perioadă, în care toată energia s-a îndreptat spre atragerea a cât mai mulţi studenţi, domeniul nostru caută să recâştige onorantul loc de furnizor de cunoaştere avansată a realităţii teritoriale.

Leave a comment

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
  • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
  • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
  • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
  • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services