Asociații studențești

Vrei să ieși din mulțime? Vrei să schimbi comunitatea din jurul tău?
Implică-te! Fii voluntar!

Dacă vrei să te implici ca voluntar în proiectele asociațiilor studențești din cadrul Universității din București vei avea numai de câștigat:

 • Vei avea o viață studențească mult mai activă;
 • Vei aparține unei rețele de prieteni care împărtășesc aceleași idealuri și obiective;
 • Te vei implica în diverse proiecte precum workshop-uri, școli de vară și de iarnă, traininguri;
 • Vei avea oportunitatea de a coordona proiecte mari (Balul Bobocilor, Târgul Educației, Admitere Online, Ceremonie de Absolvire);
 • Te poți implica în organizarea actelor de caritate;
 • Îți vei îmbunătăți competențele interpersonale și civice
 • Poți fi ales ca reprezentant al studenţilor, în Consiliul facultăţii şi în Senatul Universităţii;
 • Poți să îți pui ideile bune în practică;
 • Vei deveni mai responabil;
 • Descoperi la ce eşti bun;
 • Îți șlefuiești abilităţile de comunicare, spiritul de echipă, leadershipul sau time management;
 • Beneficiezi de traininguri de dezvoltare personală și profesională gratuite;
 • Capeți experiența atât de cerută acum la angajare;
 • Făcând voluntariat, comunici, relaţionezi, schimbi idei şi resurse cu diferiţi oameni!

Studenții Universității din București te așteaptă să faci parte din una din cele 18 asociații:

Asociația Studenților din Universitatea București (ASUB) este singura organizație studențească constituită legal la nivel de Universitate și fiind recunoscută de către forurile superioare ale Universității din București ca partener egal în luarea de decizii.
De asemenea, ASUB desfășoară și activități cu caracter profesional ce au contribuit de-a lungul timpului la satisfacerea nevoilor studenților dar și la dezvoltarea organizației. Acest lucru a transformat ASUB-ul într-o organizație viabilă, serioasă și a cărei credibilitate a crescut cu fiecare acțiune desfășurată.
Implicarea membrilor a fost una constantă, fiind mereu stimulați să-și pună ideile în practică, să se dezvolte personal în cadrul organizației și să lucreze în echipă pentru realizarea proiectelor la un nivel ridicat.

Președintele Asociației (interimar)
Alexandra Dumitrache
Tel.: 0787316737

Website: asub.ro
Faceboook: ASUB

Asociaţia Studenţilor din Administraţie şi Afaceri (ASAA) a fost fondată în anul 2009 cu scopul de a reprezenta drepturile și interesele studenţilor Facultăţii de Administraţie şi Afaceri. Pe lângă reprezentarea studențească, misiunea asociației este și de a le oferi studenților oportunități de dezvoltare pe plan personal, socio-cultural și profesional prin evenimentele și proiectele pe care ASAA le implementează (Cariere, Schimbul de Experiență, First Step in Business, etc). De asemenea, ASAA se axează și pe educația non-formală realizată prin workshopuri și traininguri care au drept scop dezvoltarea abilităților transversale de care tinerii au nevoie atât început de carieră, cât și în viața cotidiană (O Altfel de Educație).

Președintele Asociației
Ion Cobalschi
Tel: 0731728089
E-mail: cobalschi2000@gmail.com

Website: asaa.ro
Faceboook: ASAAUB

Asociația Studenților Biologi (membră ASUB si USR) este singura organizaţie reprezentativă din cadrul Facultăţii de Biologie, al cărui scop primordial este acela de a se asigura că drepturile studenţilor din Facultatea de Biologie sunt respectate, facilitând relaţia, atât cu cadrele didactice, cât şi cu conducerea facultăţii sau a Universităţii din Bucureşti. ASB îşi doreşte să implice cât mai mulţi studenţi biologi în proiecte şi activităţi extraşcolare, care să contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a acestora.

Președintele Asociației
Cristina-Gabriela Enescu
Tel: 0722417560
E-mail: asbiologi@bio.unibuc.ro

Instagram: asb_ub
Faceboook: Asociatia Studentilor Biologi

Asociaţia Studenţilor Chimişti a Universităţii din Bucureşti a luat naștere în ideea reprezentării drepturilor studenților și pentru a-i sprijini în anii de facultate. Echipa ASC-UB, urmărește, prin proiectele înfăptuite, atât realizarea profesională a studenților, cât și descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor personale. De asemenea, facilitează și intermediază comunicarea dintre studenți și cadrele didactice, sprijină menținerea și promovarea imaginii facultății în rândurile actualilor și viitorilor studenți, cât și în mediul academic. Facultatea de Chimie construiește chimiști, ASC-UB pregătește oameni.

Președintele Asociației
Andra-Ștefania Ene
Tel: +40745.344.333
E-mail: andrastefaniaene@gmail.com

Website: asc-ub.ro
Faceboook: Asociatia Studentilor Chimisti

Asociația Studenților la Comunicare este sigura asociație reprezentativă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din Universitatea din București. Scopul statuar al acesteia este de a reprezenta studenții facultății, dar și de a apăra drepturile acestora în raport cu actorii relevanți la nivel național. Totodată, asociația are ca scop promovarea diferitelor activități și proiecte dedicate studenților din țară și voluntarilor deopotrivă.

Președintele Asociației
Ciprian Lazăr
Tel: 0799 335 556
E-mail: asc.fjscub@gmail.com

În calitate de asociație reprezentativӑ a studenților Facultӑții de Drept, Asociația Studenților ȋn Drept și-a consolidat constant, prin activitatea sa continuă din 1999,  poziția de intermediar ȋntre studenți, cadre didactice și organele de conducere. ASD se remarcă prin reprezentarea  activă  a intereselor studenților  la nivelul Consiliului Facultӑții de Drept și al Senatului Universitӑții din București și prin demersuri pentru apărarea drepturilor acestora, fiind de asemenea membru al ANOSR. Totodată, asociația desfășoară anual peste 60 de proiecte educaționale și recreative în domeniul practicii de specialitate, domeniile juridice academice, oferind stagii de practică, organizând conferințe, concursuri, vizite de lucru sau activități recreative pentru studenții Facultății de Drept.

Președintele Asociației
Alexandra-Ioana Guramba
Tel: 0752075597
E-mail: alexandra.guramba@asd-ub.ro

Website: asd-ub.ro
Faceboook: Asociatia Studentilor in Drept

Misiunea Asociaţiei PHILOS este de a reprezenta drepturile şi nevoile studenților din Facultatea de Filosofie, într-o manieră legitimă, fermă și transparentă.
Deși scopul nostru este axat pe reprezentare, proiectele pe care le-am realizat fac parte dintr-o arie mult mai largă, incluzând proiecte educaționale, culturale sau sociale.
Reprezentăm studenţii atât în cadrul Consiliului Facultății de Filosofie, cât și în Senatul Universității din București.
Suntem membrii ASUB (Asociația Studenților din Universitatea București), dar și ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România), realizând astfel o reprezentare a studenților noștri inclusiv la nivel național.

Președintele Asociației
Szanto Kalman-Călin
E-mail: calin2076@yahoo.com

Website: philosub.wordpress.com
Faceboook: PHILOS

Asociația Studenților Fizicieni a Universității din București este o organizație non-guvernamentală recunoscută la nivel național și internațional, condusă exclusiv de studenți ai Facultății de Fizică. Suntem membri activi în Asociația Studenților a Universității din București (ASUB), Uniunea Studenților din România (USR), International Association of Physics Students (IAPS). Totodată, avem parteneriate cu institutele de cercetare de pe Platforma Măgurele, celelalte asociații ale Universității din București și din țară, precum și alte asociații de tineret cu care colaborăm pentru diverse proiecte. Principalul nostru scop este de a susține interesele studenților și de a ne asigura că se aplică soluții în conformitate cu dificultățile întâmpinate de aceștia.

Președintele Asociației
Andrei Hotnog
Tel: 0729497744

E-mail: asf.unibuc@fizicieni.ro
Site: fizicieni.ro
Faceboook: ASF-UB
Instagram: asf.ub

Principalul scop al Asociației Studenților Geografi din cadrul Facultății de Geografie este acela de a reprezenta drepturile și interesele studenților la nivelul Facultății de Geografie și Universității din București, precum şi creearea unor oportunități de dezvoltare personală si profesională. Astfel, asociația facilitează comunicarea între studenți, cadrele didactice și conducerea facultății.

De-a lungul timpului, scopul şi obiectivele organizației s-au adaptat nevoilor studenților, ajungând în timp să aibă un impact considerabil asupra vieții academice a studenților.
Activitățile Asociației Studenților Geografi, în conformitate cu obiectivele setate și concretizate prin proiecte, vizează 5 paliere de necesități: educaționale, profesionale, culturale, recreative și de reprezentare a studenților.

ASG este membră a Asociației Studenților din Universitatea București (ASUB) și a Uniunii Studenților din România (USR).

Președintele Asociației
Adrian-Nicolae Jipa
Tel: 0763245882
E-mail: adrian.jipa@s.unibuc.ro

Website: asgub.com
Faceboook: ASG-UB

ASGG susţine conceptul de voluntariat, încurajează implicarea tinerilor în organizaţii studenţeşti şi vizează un dublu impact: pe de-o parte, dezvoltarea unor abilităţi esenţiale în viitoarea carieră, pe de altă parte, relaţionarea cu tineri de aceeaşi vârstă şi cu preocupări comune, cu scopul demarării de proiecte socio-culturale pentru studenţi. ASGG-UB organizează o serie de proiecte care au reieșit din nevoile studenților din facultate, traininguri pentru studenții boboci, dar și o serie de proiecte menite să faciliteze accesul acestora pe piața muncii: vizite de studiu, vizite pe șantiere, dezbateri științifice, conferința pe tema angajabilității studenților, schimburi de experiență cu studenții altor facultăți, practici de teren, practică de geologie marină, practică de prospectare paleontologică ş.a.

Președintele Asociației
Denisa-Mihaela Bunea
Tel: 0730367009
E-mail: denisa.m.bunea@gmail.com

asgg.unibuc@gmail.com
Faceboook: ASG-UB

Asociația Studenților la Istorie „Dacia” (ASID) este un ONG studențesc reprezentativ, non-profit și apolitic, înființat în 2005, fiind singura asociație legal constituită la nivelul Facultății de Istorie a Universității din București. În 2005, se alătură Asociației Studenților din Universitatea din București (ASUB), iar din 2010 intră în familia asociațiilor studențești europene, ca parte a ISHA (International Students History Association).

Credibilitatea și prestigiul dobândite în timp, grație proiectelor desfășurate cu succes, sunt rezultatul responsabilității, al sprijinului și al aprecierii resimțite atât din partea Facultății, cât și din exterior. Astfel, ne concentrăm activitatea în jurul integrării în societate a studenților, lucrând la a construi o societate activă, îmbogățită cultural.

ASID promovează echitatea, egalitatea de șanse și solidaritatea, derulând, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, proiecte formale și/sau non-formale. Inițiativele și proiectele derulate dezvoltă în comunitatea studențească valori precum: devenirea și integrarea profesională, respectul față de mediu și stilul de viață sănătos, civismul și gândirea critică.

Președintele Asociației
Rebeca Dogaru
Tel:  0725 535 589
E-mail: dogarurebeca38@gmail.com

Website: asid-ub.ro
Faceboook: ASID-UB
Instagram: asidub

Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (ASLS) este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 1999 pentru a construi o punte de legătură între studenți și conducerea facultății. 

Aceasta are ca scop crearea unui mediu în care drepturile și interesele tuturor studenților și membrilor comunității universitare (cadre didactice și personal nedidactic) sunt respectate în permanență. De-a lungul anilor de activitate, membrii asociației au luptat pentru apărarea drepturilor studenților și au contribuit, alături de celelalte organizații studențești din țară, la dezvoltarea sistemului de învâțământ.

Mai mult, în fiecare an ASLS ajută studenții să se acomodeze cu mediul universitar prin organizarea a numeroase proiecte precum Admiterea FLLS, Freshers’ Week FLLS sau How to Erasmus, iar voluntarii ASLS sunt disponibili în permanență în mediul online pentru a răspunde întrebărilor studenților. 

Pe lângă amprenta lăsată asupra educației, ASLS organizează evenimente menite să coloreze viața studențească. Printre acestea se numără Serile Culturale, Career Fest, Balul Bobocilor și Balul și Ceremonia de Absolvire. În plus, asociația desfășoară și Campania Umanitară SMILE, menită să ajute copiii defavorizați. 

Site: asls.ro

E-mail: office@asls.ro

Facebook: ASLS România

Asociația Studenților de la Litere a Universității din București are drept scop principal incluziunea profesională și socială a studenților din Facultatea de Litere prin varii proiecte pretate pe aceste aspecte, ce au în subordinea lor promovarea lucrului în echipă, culturii, profesionalismului, spiritului în echipă și empatiei.
A.S.L.U.B. echilibrează relația socio-profesională pe care studenția o primează și pune în emfază chintesența acestora.
Prin activitatea ei, Asociația Studenților de la Litere a Universității din București demonstrează detașat faptul că numele mari se formează cu litere!

Președintele Asociației
Gianina Liliana Leuștean
E-mail: office.aslub@gmail.com

Faceboook: ASLUB

Principalul scop al organizației studențești este acela de a facilita dezvoltarea multilaterală a studentului. ASMI încurajează comunicarea, responsabilizarea, lucrul în echipă, „creșterea” pe plan social, cultural și mai ales academic, și asigură formarea corectă și completă a viitoarelor resurse umane de pe piața muncii. De-a lungul anului universitar, membrii asociației se implică activ în desfășurarea a numeroase traininguri, workshop-uri și proiecte pe diverse teme, care vizează atât studenții facultății noastre, cât și întreaga comunitate UB.

Președintele Asociației
Liviu Bouruc
E-mail: petru.bouruc@s.unibuc.ro

Website: asmi.ro
Faceboook: ASMI-UB

Asociația a luat naștere din dorința studenților de a promova și susține inițiative și activități de tip profesional, social și de reprezentare a studenților, care să îi aducă pe tineri mai aproape de succes. În acest scop, sunt gestionate programe de educaţie formală, prin comunicarea constantă cu studenţii şi cu conducerea facultăţii şi prin implicarea în rezolvarea neînţelegerilor. De asemenea, sunt organizate proiecte și evenimente cu tematică diversă care să ofere informații din aria de interes a fiecărui student, centrate pe psihologie, sociologie, training, dar şi distracţie. ASPSE face parte și este membru fondator al Cognosis, federaţia naţională a ONG-urilor studențești la psihologie, fiind de asemenea, membru cu drepturi depline al ASUB și ANOSR.

Președintele Asociației
Teodor-Constantin Petre
Tel: +0727.468.881
E-mail: teodor-constantin.v.petre@s.fpse.unibuc.ro

Website:
Faceboook: ASPSE

A.S-S.AS este o asociație dedicată tuturor studenților de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București cu scopul de a sprijini interesele comune ale studenților și a le promova şi apăra drepturile. Asociația facilitează comunicarea între studenții Facultății și Conducere şi reprezintă, totodată, un mediu prielnic dezvoltării personale şi profesionale a acestora, voluntarii având ocazia să înveţe lucruri noi, să îşi descopere potenţialul şi să participe la diverse evenimente marca ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România) și nu numai. În plus, proiectele şi evenimentele organizate de către noi contribuie la dezvoltarea culturală şi profesională a tinerilor cărora acestea li se adresează.

Președintele Asociației
Maria Moisă
E-mail: mariamoisa@as-sas.ro

Site: as-sas.ro
Faceboook: ASSAS-UB
Adresă de e-mail generală: contact@as-sas.ro

Asociația Studenților în Științe Politice este o organizație non-guvernamentală ce are drept scop principal susținerea, promovarea și reprezentarea intereselor studenților din cadrul Facultății de Științe Politice. Prin identificarea nevoilor studenților, urmărim dezvoltarea acestora atât pe plan academic, cât și pe plan profesional și personal.

Asociația Studenților în Științe Politice ce activează de mai bine de 18 ani, fiind înființată în anul 2003 își propune ca în fiecare an să asimileze şi să dezvolte un contingent însemnat de studenți dornici a se implica activ în viața civică, în general, și în cea academică, în particular, contribuind la ameliorarea condițiilor de desfășurarea a învățământului superior din  România pornind de la nevoile beneficiarilor acestuia.

Președintele Asociației
Eduard Alexandru Ungureanu

Site: assp-ub.ro
Faceboook: ASSP
Instagram: ASSP
Adresă de e-mail generală: contact.assp.ub@gmail.com

Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO) este o organizație dedicată tuturor studenților Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”.

Președintele Asociației
Alexandru Boboc

Faceboook: ASTO
Instagram: ASTO
Adresă de e-mail generală: asto@ftoub.unibuc.ro

AIESEC este cea mai mare asociație pentru tineri la nivel global, atingând la momentul de față 6 continente și peste 120 de țări și teritorii. A fost fondată în 1948 de către șapte tineri din șapte țări diferite, din dorința de a solidifica experiențele multiculturale și de a schimba lumea, cu câte un proiect pe rând. Misiunea noastră este aceea de a forma astăzi campionii de mâine și de a le asigura acestora medii propice dezvoltării multilaterale. Proiectele noastre sunt centrate pe obiectivele de dezvoltare durabilă propuse de ONU (SDG) și se bazează pe idealul inițial al fondatorilor, acela de a construi punți între culturi și națiuni.

În AIESEC în Universitatea din București ne centrăm pe un stil de educație nonformală, prin intermediul training-urilor, al conferințelor naționale și al proiectelor internaționale de internship și voluntariat pe care le oferim. Cu ajutorul acestora, formăm lideri capabili, deoarece, în viziunea noastră, leadership-ul nu este doar o oportunitate de care să ne bucurăm, ci o responsabilitate pe care o avem.

Președintele Asociației
Alina Negraia
E-mail: alina.negraia@aiesec.net

Tel: 0720 408 868

Site: aiesec
Faceboook: AIESEC ROMÂNIA
Instagram: aiesecromania

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services