Burse

Bursele acordate de Universitatea din Bucureşti şi sursele de finanţare aferente sunt:

Universitatea din București organizează în luna septembrie o sesiune specială de admitere pentru un număr de 13 locuri cu bursă dedicate olimpicilor internaționali și sportivilor medaliați la competiții europene, mondiale pentru sporturile olimpice și șah sau la jocurile olimpice și paralimpice, conform calendarului de mai jos:

4 – 11 septembrie: Înscrierea candidaților
12 septembrie: Afișarea rezultatelor preliminare
12 – 13 septembrie: Depunerea contestațiilor
14 septembrie: Afișarea rezultatelor finale
14 – 18 septembrie: Confirmarea locurilor la facultăți

 

                                                          Rezultate sesiune septembrie 2023

REZULTATELE finale sesiunea specială de admitere pentru un număr de locuri cu bursă dedicate olimpicilor internaționali și sportivilor medaliați la competiții europene, mondiale pentru sporturile olimpice și șah sau la jocurile olimpice și paralimpice – Septembrie 2023

REZULTATELE sesiunii speciale de admitere pentru un număr de locuri cu bursă dedicate olimpicilor internaționali și sportivilor medaliați la competiții europene, mondiale pentru sporturile olimpice și șah sau la jocurile olimpice și paralimpice  – Septembrie 2023

Universitatea din București (UB) va oferi, începând cu anul universitar 2023-2024, 20 de burse elevilor și studenților medaliați cu aur, argint sau bronz la olimpiadele științifice și competițiile internaționale care optează să-și continue studiile într-una dintre cele 19 facultăți ale UB. Bursele se adresează medaliaților la jocuri olimpice, campionate mondiale și europene, campionate mondiale universitare pentru sporturile olimpice și șah, inclusiv cele organizate pentru persoanele cu dizabilități.

Pentru anul universitar 2023-2024 cuantumul lunar al burselor va fi de 1.500 de lei (medalie de aur / locul I), 1.250 de lei (medalie de argint / locul II) și 1.000 de lei (medalie de bronz / locul III).

Mai multe detalii legate de bursele de performanță acordate medaliaților la olimpiadele științifice și competițiile sportive internaționale pot fi consultate aici și aici.

Rezultate sesiune iulie 2023

REZULTATELE  FINALE DUPĂ CONTESTAȚII ale sesiunii speciale de admitere pentru un număr de locuri cu bursă dedicate olimpicilor internaționali și sportivilor medaliați la competiții europene, mondiale pentru sporturile olimpice și șah sau la jocurile olimpice și paralimpice  – Iulie 2023

REZULTATELE sesiunii speciale de admitere pentru un număr de locuri cu bursă dedicate olimpicilor internaționali și sportivilor medaliați la competiții europene, mondiale pentru sporturile olimpice și șah sau la jocurile olimpice și paralimpice  – Iulie 2023

Burse de performanţă ştiinţifică – din alocaţii bugetare şi venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii
Cuantum: 940 lei

Bursele de performanţă se atribuie pe toată durata anului universitar (12 luni), începând cu anul II de studiu, în urma recunoașterii performanțelor de către facultate. Fiecare facultate stabilește criterii de acordare a burselor de performanță.
Bursa se acordă studenţilor de la învăţământul universitar nivel licenţă şi master, luându-se în considerare atât criteriul mediei, cât şi performanţa ştiinţifică.

Bursa de performanţă „Meritul Olimpic” (cf. legii 235/2010 si normele de aplicare) din bugetul Ministerului Educaţiei Naționale;
Cuantum: Cuantumul bursei de performanţă “Meritul Olimpic”, precum si lista cu beneficiarii acesteia, se reactualizează anual, prin Ordin al Ministerului Educaţiei Naționale, în funcţie de evoluţia indicelui de inflaţie.

Bursa de performanţă „Meritul Olimpic” se acordă studenţilor din anul I care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, în calitate de elevi în clasa a XII-a, conform documentelor transmise de către Ministerului Educaţiei Naționale.

Bursă de merit I – alocaţii bugetare şi venituri proprii ale facultăţilor
Cuantum: 740 lei

Se acordă studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul I.

Bursă de merit II – alocaţii bugetare
Cuantum: 840 lei

Se poate acorda studenţilor de la învăţământul universitar nivel licenţă şi master, începând cu anul II de studii.

Burse de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural (cf. H.G. 769/2005)- din bugetul Ministerului Educaţiei Naționale
Cuantumul bursei de studiu rural se stabilește anual prin Ordin al Ministerului Educației Naționale și se indexează conform legii.

Bursa de studiu pentru studenții cu domiciliul în mediul rural se acordă anual, pe bază de contract, pe întreaga perioadă a anului universitar. Pentru a beneficia de aceste burse de studii, solicitanții trebuie să fie studenți ai Universității din București, cursuri de zi și trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • Au domiciliul stabil în mediul rural;
  • Nu au restanțe la examene pe perioada în care primesc bursă de studiu și nu repetă nici un an universitar;
  • Se obligă prin contract ca, după terminarea studiilor universitare, să profeseze în învătământul rural, în specializările pentru care s-au pregătit, pe o perioadă cel puțin egală cu durata studiilor.

Bursele de ajutor social – din alocaţii bugetare şi venituri proprii ale facultăţilor;
Cuantum: 640 lei

Bursa socială se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
Un student poate beneficia într-un singur an universitar de o singură categorie de bursă din fondul de la bugetul de stat, cu excepția burselor sociale, sociale ocazionale și a suportului financiar ERASMUS sau a altor programe similare, care se cumulează cu alte burse obținute de către student.

Beneficiarii burselor sociale sunt:

 1. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a disputat ca măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 2. Studenții bolnavi, care se află în evidența unităților medicale, suferinzi de: diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care Senatul UB le poate lua în considerare;
 3. Studenți a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare începerii anului universitar un venit lunar mediu net pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie

Burse ocazionale– alocații bugetare și venituri proprii ale facultăților.

1. Bursă pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte;
2. Bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate;
3. Bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces.

Burse speciale – alocate din venituri proprii ale Universităţii sau ale facultăţilor.

Acest tip de bursă poate fi acordată, la propunerea facultăților sau a universității, și studenților care nu și-au îndeplinit integral activitățile prevăzute în planul de învățământ, precum și studenților care beneficiază și de alt tip de bursă acordată conform metodologiei.

Burse speciale – alocate din fonduri de la bugetul de stat.

Se pot acorda studenților care se încadrează în cel puțin unul din următoarele cazuri:
a) au obținut performanțe cultural-artistice deosebite, performanțe sportive deosebite sau pentru implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat;
b) alte situații stabilite de Universitatea din București sau de către facultăți.

Bursele pentru stagii de studii universitare și postuniversitare – acordate din bugetul de stat.

Acest tip de bursă se acordă în vederea susținerii mobilităților temporare efectuate în universități și instituții din țară și străinătate.

Ministerul Educaţiei, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii (www.roburse.ro), anunţă lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2022/2023.

Bursele sunt oferite elevilor, studenților, cadrelor didactice sau cercetătorilor pentru a urma în străinătate:

– studii universitare de licenţă / de masterat / de doctorat;

– stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);

– cursuri de vară.

Persoanele care doresc să obţină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educaţiei, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii în străinătate.

Informații privind ofertele pentru anul universitar 2022/2023 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele de presă afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Burse de studii / Acord bilateral.

De asemenea, vă amintim ca 03 noiembrie 2021 este termenul limită pentru depunerea candidaturilor la Bursele de cercetare și formare postuniversitară si postdoctorală „Vasile Parvan” la Accademia di Romania din Roma si „Nicolae Iorga” la Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistică din Veneția.

Pentru informaţii suplimentare, datele noastre de contact sunt:

Site: www.roburse.ro 

Adresa: Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti (sediul A.C.B.S.)

Telefon:  021/310.19.05

Fax: 021/310.22.17

E-mail: burse@roburse.ro

Documente

Burse - UniBuc - Universitatea din București

CONTACT

Director 
Cosmin Octavian CÎRCIUMARU
Tel: +4021-305.97.49
E-mail: 
cosmin.circiumaru@rectorat.unibuc.roo

Programul de audienţe
Luni-joi: 09:00 – 16:30
Vineri: 09:00 – 13:30

Șef Serviciul social și activități studențești
Ingrid PETRE
E-mail: social@rectorat.unibuc.ro
burse@rectorat.unibuc.ro
Tel: 0786 514 077

Programul cu publicul:
Luni-joi:08:00 – 10:00
12:00 – 14:00

Adresă:
Splaiul Independenței, nr. 204, sector 6, București (Complex Studențesc Grozăvești)

NOUTĂȚI

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Google Analytics
Cine suntem
Site-ul este deținut și administrat de Universitatea din București cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi că ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „Universitatea din București”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
 • Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
 • Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001
 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.
Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
 • datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.
 • în cazul în care sunteți de acord cu primirea de informații prin newsletter, vă vom trimite noutǎți despre următoarele subiecte:
 • informații despre evenimentele şi activităţile organizate în cadrul Universităţii din Bucureşti
 • informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.
Transferuri internaționale
În vederea oferirii serviciului de newsletter, datele dumneavoastră de identificare și contact sunt transmise către MailerLite, cu sediul în Lituania. Detalii privind măsurile de protectie a datelor adoptate de către MailerLite se găsesc la adresa https://www.mailerlite.com/terms-of-service  şi pe site-ul https://www.privacyshield.gov/welcome Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, precum şi Google Adwords, furnizate de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter, Youtube). Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele: https://www.facebook.com/policy.php https://twitter.com/en/privacy https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea din București la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitaţii din București, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere. Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Save
Accept all Services